Anda di halaman 1dari 1

CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (BOLEH UBAHSUAI MENGIKUT KEPERLUAN)

RPH April 2017


MINGGU: 8

HARI: ISNIN

TARIKH: 20 FEBRUARI 2017

Masa / Kelas / Mata Pelajaran

7.30 8.30 / Kelas 1 Amanah / Pendidikan Seni Visual

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tempoh

Minggu 1 / 1 jam

Tajuk

RUPA

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Di akhir pembelajaran, murid dapat :a) Menjelaskan definisi rupa


b) Menyatakan jenis-jenis rupa
rupa organik (rupa alam semula jadi/natural)
rupa geometri (rupa objek buatan manusia/man made)
c) Mengenalpasti fungsi rupa.
d) Meneroka unsur rupa yang terdapat pada alam semulajadi dan objek
buatan manusia.
i.
ii.

Tayangan multimedia atau slide yang berkaitan dengan rupa.


Sumbang saran antara murid tentang contoh rupa yang terdapat
dalam persekitaran sekolah.
iii. Murid menjelaskan kegunaan contoh rupa yang diperoleh melalui
pemerhatian terhadap persekitaran sekolah.
iv. Murid melakar 3 jenis rupa alam semulajadi dan 3 jenis rupa objek
buatan manusia dalam buku catatan.
v. Murid menunjukkan hasil lakaran yang dihasilkan berkaitan dengan
rupa.

KBAT / Skil Pembelajaran / i-THINK

Aplikasi / Pemikiran Kreatif / Peta Pokok

EMK (elemen merentasi kurikulum)

Sains / matematik / khb / geografi

BBM

Buku Teks Psv Tingkatan 1, Multimedia

Refleksi
Catatan

Disediakan oleh:
1. Pn Rozana binti Sahit
(SMK Sultan Sulaiman Shah)
2. Pn Suriana binti Abd Hashim
(Sam Tanjong Karang)