Anda di halaman 1dari 3

Hari : Rabu

Tarikh : 4 Mac 2015


Masa : 11.05 12.05
Kelas : 1 Delima

Minggu
8
Mata Pelajaran
Tajuk
Standard

MUZIK
Aku Dan Muzik
1.1 Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan

Kandungan
Standard

Murid berupaya untuk

Pembelajaran
Objektif

1.1.4) Menyanyi mengikut tempo cepat - lambat


Diakhir pembelajaran murid-murid dapat mengenalpasti tempo

Bahan Rujukan
Aktiviti

cepat dan lambat


CD lagu tahun 1
*Murid mendengar lagu
*Guru membimbing murid menyebut lirik lagu
*Murid menyanyi dengan bimbingan guru
*Murid membuat pergerakan asas untuk membezakan tempo cepat
dan lambat
*Pentaksiran secara pemerhatian

Alat Bantu
mengajar
Kemahiran Berfikir
EMK

Kreativiti dan Inovasi

Penilaian

Kenal pasti tempo cepat dan lambat

Impak

Hari : Rabu
Tarikh : 29 Mac 2015
Masa : 11.05 12.05
Kelas : 1 Delima

Minggu
25
Mata Pelajaran
Tajuk
Standard

MUZIK
Aku Dan Muzik
1.1 Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan

Kandungan
Standard

Murid berupaya untuk

Pembelajaran
Objektif

1.1.4) Menyanyi mengikut tempo cepat - lambat


Diakhir pembelajaran murid-murid dapat mengenalpasti tempo

Bahan Rujukan
Aktiviti

cepat dan lambat


CD lagu tahun 1
*Murid mendengar lagu
*Guru membimbing murid menyebut lirik lagu
*Murid menyanyi dengan bimbingan guru
*Murid membuat pergerakan asas untuk membezakan tempo cepat
dan lambat
*Pentaksiran secara pemerhatian

Alat Bantu
mengajar
Kemahiran Berfikir
EMK

Kreativiti dan Inovasi

Penilaian

Kenal pasti tempo cepat dan lambat

Impak