Anda di halaman 1dari 49

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NAMA MURID

HAFIZ ZULKAE BIN NORDIN

MOHD ALIF BIN MASNI

MOHD SAZWAN BIN HASRUNIZAN

MOHAMAD HAFIZ

MUHAMMAD IKMAL BIN ZULKIFLI

MUHAMMAD ASYRUL BIN MOHAMAD IBRAHIM

MUHAMMAD FAIZ HAYKAL BIN JAIRUDDIN

MUHAMMAD RAZUANRAZI BIN MOHD RAZIZ

MAZRIELA BINTI MUHAMMAD

10

NURHAIZA BINTI SHAIFUDIN

11

NUR HANNANI BINTI HASIRULNIZAM

12

NUR IZZATY BINTI AFFENDY

13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

..
GURU BESAR

ABDUL HALIL BIN OMAR

AL-QURAN (Bacaan)

NO. SURAT
BERANAK

JANTINA

A2324565
jla7991

SK 1.1.1 (al Qariah)

SK 1.1.1 (al Adiat)

SK 1.1.1 (al
zalzalah)

L
L
L
L
L

SK PERMAS JAYA 5
JBA 1101

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN P

AL-QURAN (Hafazan)

Kefahaman

SK 1.1.1 (al Qariah)

SK 1.1.1 (al Adiat)

SK 1.1.1 (al Adiat)

SK 1.2.1

SK 1.2.2

SK 1.2.3

MAS JAYA 5
A 1101

ATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

Tajwid

Hadis

SK 1.3.1

SK 2.1

NDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


KELAS:

ARIF

Aqidah

Ibadah

SK 3.1

SK 3.2

SK 3.3

SK 3.4

SK 3.5

SK 3.6

SK 4.1

SK 4.2

SK 4.3

SK 4.4

5
4

Sirah

Adab

SK 5.1

SK 5.2

SK 5.3

SK 5.4

SK 5.5

SK 6.1

SK 6.2

SK 6.3

SK 6.4

Jawi
TAHAP KESELURUHAN
PENDIDIKAN ISLAM
SK.7.1

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DATA PERNYATAAN TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

DATA PERNYATAAN TAHAP

PENYATAAN UMUM
PERNYATAAN TAHAP

Murid menguasai asa pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam tajuk yang dipelajari

Murid menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan,kemahiran dan nilai secara prak

Murid mengaplikasikan pengetahuan,kamahiran dan nilai daripada tajuk yang dipelajari dalam

Murid menjadikan pengetahuan,kemahiran dan nilai daripada tajuk yang dipelajari sebagai am
sungguh serta bertanggungjawab melaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian.

Murid memberi justifikasi atau istiqamah terhadap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan
dan nilai daripada tajuk yang dipelajari.

Murid mengalami perubahan tingkah laku, cara pemikiran ,serta mempamerkan ciri-ciri kepim
berdasarkan pengetahuan,kemahiran dan nilai daripada tajuk yang telah dipelajari dan boleh

AL-QURAN (Bacaan)
PERNYATAAN TAHAP

Murid boleh membaca surah -surah tertentu

Murid boleh membaca surah -surah tertentu dengan baik

Murid boleh membaca surah -surah tertentu dengan baik serta diamalkan dalam kehidupan seharian.

Murid berkebolehan membaca surah -surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta membudayakannya

Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta berminat membaca a

Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid, dapat dicontohi bacaanny

AL-QURAN (Hafazan)

PERNYATAAN TAHAP

Murid boleh menghafaz surah.

Murid boleh menghafaz surah tertentu dengan baik.

Murid boleh menghafaz surah tertentu dengan baik serta diamalkan dalam kehidupan seharian.

Murid berkebolehan menghafaz surah tertentu dengan dengan betul,bertajwid serta membudayakan dalam

Murid berkebolehan menghafaz surah tertentu dengan dengan betul,bertajwid serta berminat menghafaz a

Murid berkebolehan menghafaz surah tertentu dengan dengan betul dan bertajwid, dapat dicontohi bacaa

AL-QURAN (Kefahaman)

PERNYATAAN TAHAP

Menyatakan pengenalan al Quran dan surah-surah tertentu

Menjelaskan erti ayat dari surah-surah

Mengklasifikasi pengajaran ayat dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seharian

Membudayakan pengajaran dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seharian

Mengamalkan pengajaran dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seharian

Mengamalkan dan menghayati pengajaran dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seharian.

Tajwid

PERNYATAAN TAHAP

Murid boleh mengenal pasti potongan ayat al Quran yang mengandungi hukum tajwid tertentu.

Murid boleh membaca potongan ayat al Quran yang mengandungi hukun tajwid tertentu.

Murid boleh mengaplikasi hukum tajwid tertentu dalam pembacaan al Quran

Murid berkebolehan membaca ayat al Quran dengan pelbagai hukum tajwid dan membudayakan

Murid berkebolehan membaca dan menghafaz ayat Al Quran dengan betul dan bertajwid

Murid berkebolehan membaca dan menghafaz ayat al Quran dengan mengamalkan pembacaan secara bertajwid s
lain.

Hadis
PERNYATAAN TAHAP

Murid menyatakan pengenalan hadis tertentu

Murid menjelaskan erti hadis tertentu

Murid mengklasifikasi tuntutan Hadis tertentu dalam kehidupan dalam kehidupan seharian.

Murid membudayakan tuntutan Hadis tertentu dalam kehidupan dalam kehidupan seharian.

Murid mengamalkan tuntutan Hadis tertentu dan menghayati kepentingan dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan tuntutan Hadis tertentu dan menghayati kepentingannya dalam kehidupan seharian
orang lain.

Aqidah
PERNYATAAN TAHAP

Murid menyatakan perkara asas dalam aqidah

Murid menjelaskan konsep dalam aqidah

Murid mengklasifikasi kefahaman tentang asas akidah dalam kehidupan seharian

Murid membudayakan kefahaman kesan asas akidah dalam kehidupan seharian

Murid menjadikan pegangan aqidah sebagai asas tindakan dalam kehidupan.

Murid menjadikan pegangan aqidah sebagai asas tindakan dalam kehidupan seharian dan dapat dicontoh

Ibadah
PERNYATAAN TAHAP

Murid menyatakan perkara asas dalam ibadah

Murid menjelaskan perkara asas dalam ibadah

Murid mengklasifikasi asas dengan betul dalam kehidupan seharian

Murid mengamalkan ibadah secara sempurna dalam kehidupan seharian

Murid mengamalkan ibadah secara sempurna dan istiqamah dalam kehidupan seharian

Murid mengamalkan ibadah secara istiqamah dalam kehidupan seharian dan dapat dicontohi serta dapat

Adab
PERNYATAAN TAHAP

Murid menyatakan perkara asas dalam adab

Murid menjelaskan perkara asas dalam adab

Murid mengklasifikasi asas adab dengan betul.

Murid menganalisis kesan adab serta membudayakan dalam kehidupan.

Murid mengamalkan adab secara istiqamah

Murid mengamalkan adab secara istiqamah dalam kehidupan seharian dan dapat dicontohi serta dapat m

Sirah
PERNYATAAN TAHAP

Menyatakan Sirah Rasulullah SAW

Menjelaskan I'tibar Sirah Rasullah SAW dalam kehidupan seharian

Mengaplikasi I'tibar Sirah Rasullah SAW dalam kehidupan seharian.

Menganalisis kesan daripada Sirah Rasullah SAW dalam kehidupan seharian.

Mengamalkan Sunnah Rasullah SAW secara istiqamah dalam kehidupan seharian.

Mencintai Rasulullah SAW melalui tindakan dalam kehidupan seharian.

Jawi
PERNYATAAN TAHAP

Murid boleh mengenal dan menyebut huruf dalam tulisan Jawi

Murid boleh mengenal,menyebut dan menulis huruf dalam tulisan Jawi

Murid bolej membaca dan menulisperkataan dalam tulisan Jawi

Murid berkebolehan membaca dan menulis ayat dalam tulisan Jawi dengan betul dan membudayakan dal

Murid berkebolehan membaca,membina dan menulis ayat dalam tulisan Jawi dengan betul serta bermina

Murid berkebolehan membaca, membina dan menulis ayat dalam tulisan Jawi dengan lancar serta boleh d

SK PERMAS JAYA 5
JBA 1101
PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

Nama Murid
:
No. Surat Beranak
:
Jantina
:
Kelas
:
Nama Guru Pendidikan Islam:
Tarikh Pelaporan
:

MOHD ALIF BIN MASNI


jla7991

L
ARIF
ABDUL HALIL BIN OMAR

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:


TAHAP

KEMAHIRAN
Al Quran

TAFSIRAN

Murid berkebolehan membaca surah -surah tertentu dengan betul dan bertajwid
membudayakannya di dalam kehidupan seharian

Murid berkebolehan menghafaz surah tertentu dengan dengan betul,bertajwid s


membudayakan dalam kehidupan seharian.

Membudayakan pengajaran dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seharian

TAJWID

Murid berkebolehan membaca ayat al Quran dengan pelbagai hukum tajwid dan
membudayakan

HADIS

Murid membudayakan tuntutan Hadis tertentu dalam kehidupan dalam kehidupa

AQIDAH

Murid membudayakan kefahaman kesan asas akidah dalam kehidupan seharia

IBADAH

Murid mengamalkan ibadah secara sempurna dalam kehidupan seharian

SIRAH

Menganalisis kesan daripada Sirah Rasullah SAW dalam kehidupan seharian.

ADAB

Murid menganalisis kesan adab serta membudayakan dalam kehidupan.

JAWI

Murid berkebolehan membaca dan menulis ayat dalam tulisan Jawi dengan betu
membudayakan dalam kehidupan seharian

Keseluruhan Prestasi Pendidikan


Islam Tahun 4 :

Murid menjadikan pengetahuan,kemahiran dan nilai daripada tajuk yang dipelaj


amalan dan melakukannya secara bersungguh-sungguh serta bertanggungjawa
melaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian.

(Tilawah )
Al Quran

(
Hafazan)

Al Quran
(Kefahaman)

....................
(Guru Matapelajaran Pendidikan Islam)

..........
(Guru Besar)

HUN 4

ul dan bertajwid serta

betul,bertajwid serta

hidupan seharian

ukum tajwid dan


dalam kehidupan seharian.

hidupan seharian
seharian

upan seharian.

hidupan.

awi dengan betul dan

juk yang dipelajari sebagai


ertanggungjawab

..............

u Besar)