Anda di halaman 1dari 6

INSTRUMEN ANALISIS ITEM

BERPANDUKAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PAT


MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 5
Nama Sekolah :..
M Menepati JSU
NO.

TAJUK

PERATUS

MASA DAN WAKTU

PECAHAN

PERPULUHAN

ISIPADU CECAIR

KOORDINAT

JISIM

RUANG

TM Tidak menepati JSU


MENGETAHUI DAN
MEMAHAMI

MENGUASAI
KEMAHIRAN MENGIRA

/.
/
/
/
/
/
/
/

MENGAPLIKASI

TM

NOMBOR BULAT DAN


OPERASI

10

PANJANG

11

PERATUS

12

PECAHAN

13

PERPULUHAN

14

WANG

15

PERATUS

16

PENGURUSAN DATA

17

PENGURUSAN DATA

18

ISIPADU CECAIR

19

PECAHAN

20

JISIM

21

NOMBOR BULAT DAN


OPERASI

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

22

PENGURUSAN DATA

23

PECAHAN

24

ISIPADU CECAIR

25

RUANG

26

NOMBOR BULAT DAN


OPERASI

27

MASA DAN WAKTU

28

PERATUS

29

MASA DAN WAKTU

30

PECAHAN

31

PENGURUSAN DATA

32

NISBAH DAN KADARAN

33

WANG

34

PECAHAN

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

35

PERATUS

36

RUANG

37

JISIM

38

PANJANG

39

ISIPADU CECAIR

40

RUANG

/
/
/
/
/
/
PERATUS (%)

NO.

TAJUK

RUANG

KOORDINAT

PERPULUHAN

JISIM

MATEMATIK KERTAS 2
MENGETAHUI DAN
MENGUASAI
MEMAHAMI
KEMAHIRAN
MENGIRA

MENGAPLIKASI
M

/
/
/
/

/
/

TM

PANJANG

MASA DAN WAKTU

NISBAH DAN KADARAN

NOMBOR BULAT DAN


OPERASI

PECAHAN/RUANG

10

PANJANG/PECAHAN

11

ISIPADU CECAIR/
PENGURUSAN DATA

12

PENGURUSAN DATA /
PERATUS

13

ISIPADU CECAIR/
PERATUS

14

MASA DAN WAKTU

15

PECAHAN

/
/
/
/
/

/.
/

PERATUS

Sila hantar instrumen yang telah dilengkapkan ke PPD (u.p. En. Zam Mamor bin Misiran (R) sebelum atau pada 7 Oktober 2016 (Jumaat)