Anda di halaman 1dari 11

ISNIN

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI

3B DAN 3S/8.05-9.15/PENDIDIKAN MORAL


Kesejahteraan hidup berkeluarga memartabatkan maruah keluarga.
Menyenaraikan cara-cara menjaga maruah keluarga

.Menyediakan peta minda tentang perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjaga maruah
keluarga

Rujuk juga aktiviti buku teks

ITHINK
REFLEKSI

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

pelajar mencapai objektif

1B/12.35-1.50/SAINS
Udara di sekeliling kita / Memahami komponen dalam udara

menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida,

mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya,

memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.


Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.
Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek:

kelarutan dalam air,

tindak balas dengan natrium hidroksida,

kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala, kertas litmus, air kapur dan penunjuk bikarbonat

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

pelajar mencapai objektif

4M/7.30-8.40/FIZIK
-

AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI
2. selasa
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK

4M/7.30-8.50/FIZIK

OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

1B/9.15-9.50/SAINS
Udara di sekeliling kita / Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi

menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi,

menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen danmembebaskan karbon dioksidasemasa respirasi,

membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia,

menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi,


Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi, benda hidup:

menggunakan oksigen,

membebaskan karbon dioksida.

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI

20/33

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

1S/10.10-11.25/SAINS
Udara di sekeliling kita / Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi

menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi,

menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen danmembebaskan karbon dioksidasemasa respirasi,

membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalammanusia,

menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi,


Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi, benda hidup:

menggunakan oksigen,

membebaskan karbon dioksida.

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI
Rabu
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI

pelajar mencapai objektif

pelajar mencapai objektif

5M/8.40-9.50/FIZIK

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

3M/10.50-12.00/P.MORAL
Kesederhanaan amalan mulia
1. Mengamalkan sikap bersederhana dalam memyambut sesuatu majlis, perayaan dan hari kebesaran.
2. Menerima amalan kesederhanaan oleh keluarga, sekolah dan kerajaan

AKTIVITI

. Senarai semak reaksi individu terhadap amalan kesederhanaan semasa menyambut perayaan/hari
kebesaran
ii. mengumpul maklumat/gambar tentang sambutan kenduri/perayaan/hari kebesaran dan berbincang tentang amalan
kesederhanaan semasa sambutan majlis berkenaan.

ITHINK
REFLEKSI

15/20 mencapai objektif

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

1S/12.00-1.10/SAINS
Kepelbagaian Sumber di Bumi / Menghargai kepentingankepelbagaian sumber Bumi kepada manusia
Murid boleh:

menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia,

menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

mengamalkan penggunaan,guna semula dan kitar semula bahan.


Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup) kepada
manusia.
Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan.
Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.
Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI
KHAMIS
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK

4M/8.50-10.30/FIZIK
daya dan gerakan/

OBJEKTIF

AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

PEPERIKSAAN BERJALAN LANCAR

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

1S/11.50-12.30/SAINS
Kepelbagaian Sumber di Bumi / Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia

menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

mengamalkan penggunaan,guna semula dan kitar semula bahan.

Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.

Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk
mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air)

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI
JUMAAT

10/24 pelajar mencapai objektif


5M/12.35-1.50/FIZIK

SAMBUTAN HARI GURU


ISNIN
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK

3B DAN 3S/8.05-9.15/PENDIDIKAN MORAL


PEMBETULAN DAN PERBINCANGAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Membuat pembetulan dan perbincangan soalan pertengahan tahun


19 /20

pelajar mencapai objektif

1B/12.35-1.50/SAINS
PEMBETULAN DAN PERBINCANGAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Membuat pembetulan dan perbincangan soalan pertengahan tahun

REFLEKSI

25 /33

pelajar mencapai objektif

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

4M/7.30-8.40/FIZIK
DAYA DAN TEKANAN/ Memahami tekanan.
Murid boleh:

menyatakan maksud tekanan dan menyatakan

F
A

P=

F
A

menghuraikan aplikasi tekanan.


Memerhati dan menghuraikan kesan daya yang bertindak, ke atas permukaan yang luas berbanding dengan permukaan
yang kecil. Contoh: kasut sekolah dan kasut bertumit tinggi.
Menghuraikan tekanan sebagai daya per unit luas.
Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi tekanan.
Menyelesaikan masalah melibatkan tekanan.

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI

/ pelajar mencapai objektif

3. selasa
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK

4M/1.50-2.30/FIZIK
-

OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI

PEMBETULAN DAN PERBINCANGAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Membuat pembetulan dan perbincangan soalan pertengahan tahun

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK

1B/9.15-9.50/SAINS
-

OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI

PEMBETULAN DAN PERBINCANGAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Membuat pembetulan dan perbincangan soalan pertengahan tahun

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK

1S/10.10-11.25/SAINS
-

OBJEKTIF
AKTIVITI

PEMBETULAN DAN PERBINCANGAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Membuat pembetulan dan perbincangan soalan pertengahan tahun

7/7 pelajar mencapai objektif

19/30

ITHINK
REFLEKSI

Rabu
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

15/24

pelajar mencapai objektif

pelajar mencapai objektif

5M/8.40-9.50/FIZIK
ELEKTROMAGNETIK/ Menganalisis daya gerak elektrik dan rintangan dalam.
mendefinisikan daya gerak elektrik (d.g.e.)
membezakan antara d.g.e. dan beza keupayaan
menerangkan rintangan dalam.
menentukan d.g.e. dan rintangan dalam
menyelesaikan masalah melibatkan d.g.e. dan rintangan dalam
Membincangkan d.g.e. sebagai kerja daripada satu sumber untuk menggerakkan satu unit cas mengelilingi satu litar
elektrik yang lengkap.
Menjalankan aktiviti untuk membezakan antara d.g.e. dan beza keupayaan.
Menjalankan aktiviti untuk mengkaji rintangan dalam.
Menjalankan aktiviti untuk menentukan d.g.e. dan rintangan dalam sebuah bateri dengan memplot graf voltan melawan

arus.
Membincangkan penyelesaian masalah melibatkan d.g.e. dan rintangan dalam.
ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK

3M/10.50-12.00/P.MORAL
-

OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI

PEMBETULAN DAN PERBINCANGAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Membuat pembetulan dan perbincangan soalan pertengahan tahun

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK

1S/12.00-1.10/SAINS
-

OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI

PEMBETULAN DAN PERBINCANGAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Membuat pembetulan dan perbincangan soalan pertengahan tahun


10/24 pelajar melakukan pembetulan

KHAMIS
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

4M/8.50-10.30/FIZIK
DAYA DAN TEKANAN/ APLIKASI KONSEP TEKANAN

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kekenyalan.

menghuraikan aplikasi kekenyalan.

menyelesaikan masalah yang melibatkan kekenyalan.


Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi tekanan atmosfera.

AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI

6/8 pelajar mencapai objektif

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

1S/11.50-12.30/SAINS
UDARA DI SEKELILING KITA / Menganalisa kesan pencemaran udara
Murid boleh:

menerangkan maksud pencemaran udara,

menyenaraikan contoh bahan cemar udara,


Mengumpul maklumat dan membincangkan:
a) maksud pencemaran udara,
b) contoh bahan cemar udara,
c) sumber bahan cemar udara,
d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar,

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI

10/24 pelajar mencapai objektif


5M/12.35-1.50/FIZIK
ELEKTRIK/ Menganalisis tenaga dan kuasa elektrik

ITHINK
REFLEKSI
JUMAAT
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI

Membincangkan penyelesaian masalah melibatkan tenaga dan kuasa elektrik.


Membandingkan kadar kuasa pelbagai alatan elektrik di rumah dan menghitungkan tenaga yang digunakan pada
sela masa yang tetap.
Menjalankan aktiviti membandingkan alatan elektrik di rumah yang menjalankan fungsi yang sama seperti mentol
berfilamen tungsten dan mentol jimat tenaga dari segi kecekapan penggunaan tenaga.
Mengkaji dan membuat laporan mengenai cara-cara meningkatkan kecekapan tenaga di rumah atau sekolah.
Membincangkan kepentingan penyelenggaraan untuk memastikan kecekapan alatan elektrik.

12/12 pelajar mencapai objektif

3B n 3S/7.30-8.10/P.MORAL
Kesejahteraan hidup berkeluarga memartabatkan maruah keluarga.
1. Menjaga nama baik dan maruah keluarga.
2. Rujuk juga objektif Buku Teks Unit 16 MS 89.
Perbincangan tentang watak yang menjaga maruah keluarga berdasarkan tayangan filem/drama.
Menyediakkan maklumat tentang perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjaga maruah
keluarga
Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 16
15/30 pelajar mencapai objektif
3M/10.30-11.10/P.MORAL
Kesejahteraan hidup berkeluarga memartabatkan maruah keluarga.
3. Menjaga nama baik dan maruah keluarga.
4. Rujuk juga objektif Buku Teks Unit 16 MS 89.
Perbincangan tentang watak yang menjaga maruah keluarga berdasarkan tayangan filem/drama.

Menyediakkan maklumat tentang perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjaga maruah
keluarga
Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 16
ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI
ISNIN
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

13/ 20 pelajar mencapai objektif


1B/11.10-12.30/SAINS
UDARA DI SEKELILING KITA / Menganalisa kesan pencemaran udara
Murid boleh:

menerangkan maksud pencemaran udara,

menyenaraikan contoh bahan cemar udara,


Mengumpul maklumat dan membincangkan:

maksud pencemaran udara,

contoh bahan cemar udara,

sumber bahan cemar udara,

kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar,


16/28 pelajar mencapai objektif

3B DAN 3S/8.05-9.15/PENDIDIKAN MORAL


Alam sekitar berkualiti menjamin kesejahteraan bersama
i. Bercerita tentang prinsip kekeluargaan masing-masing
- Peraturan, maruah dan keputusan keluarga.
ii. Mencipta prinsip kekeluargaan yang diingini.
Sumbang saran tentang sebab, akibat dan cara mengawal pencemaran.
Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 17

ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

1B/12.35-1.50/SAINS
Udara di sekeliling kita / Memahami komponen dalam udara

menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida,

mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya,

memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.


Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.
Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek:

kelarutan dalam air,

tindak balas dengan natrium hidroksida,

kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala, kertas litmus, air kapur dan penunjuk bikarbonat

ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

pelajar mencapai objektif

pelajar mencapai objektif

4M/7.30-8.40/FIZIK
DAYA DAN TEKANAN/ Memahami tekanan
Murid boleh:

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI

4 selasa
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

F
A

menyatakan maksud tekanan dan menyatakan


menghuraikan aplikasi tekanan.
Memerhati dan menghuraikan kesan daya yang bertindak, ke atas permukaan yang luas berbanding dengan
permukaan yang kecil. Contoh: kasut sekolah dan kasut bertumit tinggi.
Menghuraikan tekanan sebagai daya per unit luas.
Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi tekanan.
Menyelesaikan masalah melibatkan tekanan.

/ pelajar mencapai objektif

4M/7.30-8.50/FIZIK
DAYA DAN TEKANAN/ MEMAHAMI TEKANAN CECAIR
Murid boleh:

menghubungkaitkan kedalaman dengan tekanan dalam cecair.

Menghubungkaitkan ketumpatan dengan tekanan dalam cecair.

menerangkan tekanan dalam cecair dan menyatakan P = hg.


Memerhati situasi untuk menjana idea tentang tekanan dalam cecair;
a) bertindak pada semua arah.
b) meningkat dengan kedalaman.
Memerhatikan situasi untuk menjana idea bahawa tekanan dalam cecair bertambah apabila ketumpatan bertambah.
Menghubungkait kedalaman (h), ketumpatan () dan kekuatan medan graviti(g) terhadap tekanan dalam cecair untuk

mendapatkan P = hg.
Mengkaji dan melaporkan tentang

aplikasi tekanan dalam cecair.

beberapa kaedah untuk mengurangkan kesan negatif tekanan dalam cecair.


Menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan dalam cecair.
ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI

KHAMIS
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

8/8 pelajar mencapai objektif


1B/9.15-9.50/SAINS
Udara di sekeliling kita / Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi

menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi,

menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen danmembebaskan karbon dioksidasemasa respirasi,

membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia,

menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi,


Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi, benda hidup:

menggunakan oksigen,

membebaskan karbon dioksida.


/

pelajar mencapai objektif

1S/10.10-11.25/SAINS
Udara di sekeliling kita / Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi

menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi,

menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen danmembebaskan karbon dioksidasemasa respirasi,

membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalammanusia,

menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi,


Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi, benda hidup:

menggunakan oksigen,

membebaskan karbon dioksida.


/

pelajar mencapai objektif

4M/8.50-10.30/FIZIK
daya dan tekanan/ Memahami tekanan gas dan tekanan atmosfera
Murid boleh:

menerangkan tekanan gas.

menerangkan tekanan atmosfera.

menghuraikan aplikasi tekanan atmosfera.

menyelesaikan masalah melibatkan tekanan atmosfera dan tekanan gas.

Menjalankan aktiviti untuk menjana idea tentang tekanan gas dan tekanan atmostera.

Membincangkan tekanan gas dari segi kelakuan molekul gas berdasarkan teori kinetik gas.

Membincangkan tekanan atmosfera dari segi berat atmosfera yang bertindak terhadap permukaan bumi.

Membincangkan kesan altitud terhadap magnitud tekanan atmostera.

Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi tekanan atmosfera.


Menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan atmosfera dan gas termasuk bacaan barometer dan
manometer.

ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI
JUMAAT
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI
ISNIN
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK

6/8 pelajar mencapai objektif


1S/11.50-12.30/SAINS
Kepelbagaian Sumber di Bumi / Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia

menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

mengamalkan penggunaan,guna semula dan kitar semula bahan.

Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.

Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk
mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air)
10/24 pelajar mencapai objektif
5M/12.35-1.50/FIZIK
ELEKTRIK/ Menganalisis tenaga dan kuasa elektrik
membandingkan pelbagai alatan elektrik dari segi kecekapan penggunaan tenaga
menghuraikan cara-cara meningkatkan kecekapan tenaga

Menjalankan aktiviti membandingkan alatan elektrik di rumah yang menjalankan fungsi yang sama seperti mentol
berfilamen tungsten dan mentol jimat tenaga dari segi kecekapan penggunaan tenaga.

Mengkaji dan membuat laporan mengenai cara-cara meningkatkan kecekapan tenaga di rumah atau sekolah.

Membincangkan kepentingan penyelenggaraan untuk memastikan kecekapan alatan elektrik.


12/12 pelajar mencapai objektif
3B n 3S/7.30-8.10/P.MORAL
Alam sekitar berkualiti menjamin kesejahteraan bersama
1. Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti penjagan alam sekitar.
2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 17 MS 95.
Sumbang saran tentang sebab, akibat dan cara mengawal pencemaran.
Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 17.
15/30 pelajar mencapai objektif
3M/10.30-11.10/P.MORAL
Alam sekitar berkualiti menjamin kesejahteraan bersama
1. Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti penjagan alam sekitar.
2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 17 MS 95.
Sumbang saran tentang sebab, akibat dan cara mengawal pencemaran.
Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 17.
13/ 20 pelajar mencapai objektif
1B/11.10-12.30/SAINS
Kepelbagaian Sumber di Bumi / Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia

menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

mengamalkan penggunaan,guna semula dan kitar semula bahan.

Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.

Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas
untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air)
16/28 pelajar mencapai objektif
3B DAN 3S/8.05-9.15/PENDIDIKAN MORAL
Udara bersih anugerah Tuhan yang tidak ternilai
1. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh mencemarkan udara.
2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 102.
Mengumpul maklumat tentangsebab, akibat dan cara mengawal pencemaran dari media cetak dan elektronik.
ii. Projek-projek pengawalan pencemaran udara
- Projek kitar semula
- Projek pelupusan sampah
iii. Rujuk juga aktiviti buku
/

pelajar mencapai objektif

1B/12.35-1.50/SAINS
Udara di sekeliling kita / Memahami komponen dalam udara

OBJEKTIF

AKTIVITI

menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida,

mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya,

memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.


Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.
Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek:

kelarutan dalam air,

tindak balas dengan natrium hidroksida,

kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala, kertas litmus, air kapur dan penunjuk bikarbonat

ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

pelajar mencapai objektif

4M/7.30-8.40/FIZIK
DAYA DAN TEKANAN/ PRINSIP PASKAL
Murid boleh:

menyatakan prinsip Pascal.

menerangkan sistem hidraulik.

menghuraikan aplikasi prinsip Pascal.

Memerhatikan situasi untuk menjana idea bahawa tekanan ke atas cecair dalam bekas tertutup disebarkan sekata
ke semua arah cecair itu.

Membincangkan sistem hidraulik sebagai satu pembesar daya untuk mendapat:

daya output luas piston output

daya input
luas piston input

ITHINK
REFLEKSI

2. selasa
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi prinsip Pascal (sistem hidraulik).


/ pelajar mencapai objektif

4M/7.30-8.50/FIZIK
DAYA DAN TEKANAN/ TEKANAN CECAIR

menerangkan tekanan dalam cecair dan menyatakan P = hg.


menghuraikan aplikasi tekanan dalam cecair.

menyelesaikan masalah melibatkan tekanan dalam cecair.


Mengkaji dan melaporkan tentang:

aplikasi tekanan dalam cecair.

beberapa kaedah untuk mengurangkan kesan negatif tekanan dalam cecair

Menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan dalam cecair.

ITHINK
REFLEKSI

5/5 MENCAPAI OBJEKTIF

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK

1B/9.15-9.50/SAINS
Udara di sekeliling kita / Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi


menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi,

menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen danmembebaskan karbon dioksidasemasa respirasi,

membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia,

menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi,


Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi, benda hidup:

menggunakan oksigen,

membebaskan karbon dioksida.

OBJEKTIF

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI

20/33

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

1S/10.10-11.25/SAINS
Udara di sekeliling kita / Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi

menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi,

menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen danmembebaskan karbon dioksidasemasa respirasi,

membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalammanusia,

menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi,


Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi, benda hidup:

menggunakan oksigen,

membebaskan karbon dioksida.

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI

Rabu
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI

pelajar mencapai objektif

pelajar mencapai objektif

5M/8.40-9.50/FIZIK
KEELEKTROMAGNETAN/ Memahami daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet
menghuraikan apa yang berlaku kepada suatu konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet
melukis corak medan magnet paduan disebabkan oleh konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet
menghuraikan bagaimana konduktor pembawa arus dalam medan magnet mengalami daya
menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam
suatu medan magnet
Melihat simulasi komputer untuk memahami medan magnet paduan yang diperolehi daripada penggabungan medanmedan magnet yang disebabkan oleh konduktor pembawa arus dan suatu magnet
Membincangkan bagaimana kesan putaran suatu gegelung pembawa arus dalam suatu medan magnet digunakan dalam
tindakan suatu motor.

Menjalankan aktiviti atau melihat simulasi komputer untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan
putaran suatu motor elektrik.
10/12 mencapai objektif

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

3M/10.50-12.00/P.MORAL
Udara bersih anugerah Tuhan yang tidak ternilai
1. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh mencemarkan udara.
2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 102.
. Senarai semak reaksi individu terhadap amalan kesederhanaan semasa menyambut perayaan/hari
kebesaran
ii. mengumpul maklumat/gambar tentang sambutan kenduri/perayaan/hari kebesaran dan berbincang tentang amalan
kesederhanaan semasa sambutan majlis berkenaan.

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI

15/20 mencapai objektif

KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

1S/12.00-1.10/SAINS
TENAGA/PERUBAHAN TENAGA

menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

mengamalkan penggunaan,guna semula dan kitar semula bahan.

Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.

Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk
mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air)

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI

12/24 pelajar mencapai objektif

KHAMIS
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

4M/8.50-10.30/FIZIK
DAYA DAN TEKANAN/ PRINSIP PASKAL
Murid boleh:
menyatakan prinsip Pascal.
menerangkan sistem hidraulik.
menghuraikan aplikasi prinsip Pascal.
menyelesaikan masalah yang melibatkan prinsip Pascal.
Memerhatikan situasi untuk menjana idea bahawa tekanan ke atas cecair dalam bekas tertutup disebarkan sekata ke
semua arah cecair itu.
Membincangkan sistem hidraulik sebagai satu pembesar daya untuk mendapat:

daya output luas piston output

daya input
luas piston input

ITHINK
REFLEKSI

JUMAAT
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI
ITHINK

Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi prinsip Pascal (sistem hidraulik).


Menyelesaikan masalah yang melibatkan prinsip Pascal.
PETA BUIH
6/8 pelajar mencapai objektif
11.50-1.50 PROGRAM AMBIL KEPUTUSAN PEPERIKSAAN

3B n 3S/7.30-8.10/P.MORAL
Pengekalan sumber laut sebagai warisan alam
1. Menyedari kepentingan laut dan lautan kepada manusia.
2. Bertanggungjawab melindungi daN mengekalkan hidupan marin.
3. Rujuk juga objektif 1-3 Unit 19 MS 109.
Tayangan filem dokumentari tentang kepentingan laut dan lautan kepada kehidupan.
15/30 pelajar mencapai objektif
3M/10.30-11.10/P.MORAL
Pengekalan sumber laut sebagai warisan alam
1. Menyedari kepentingan laut dan lautan kepada manusia.
2. Bertanggungjawab melindungi daN mengekalkan hidupan marin.
3. Rujuk juga objektif 1-3 Unit 19 MS 109.
Tayangan filem dokumentari tentang kepentingan laut dan lautan kepada kehidupan.

REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI
ISNIN
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI

13/ 20 pelajar mencapai objektif


1B/11.10-12.30/SAINS
TENAGA/PERUBAHAN TENAGA

menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

mengamalkan penggunaan,guna semula dan kitar semula bahan.

Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.

Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas
untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air)
16/28 pelajar mencapai objektif
3B DAN 3S/8.05-9.15/PENDIDIKAN MORAL
Tindakan bertanggungjawab menjamin kualiti alam sekitar
1. Lebih prihatin terhadap isu alam sekitar dan melibatkan diri dalam aktiviti menjaganya.
2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 20 MS 115.
Aktiviti terancang menjamin kualiti alam sekitar

Pengurusan aktiviti manusia secara terancang Pembangunan yang terancang dan Tiada pembakaran terbuka

Pembuangan sisa toksik secara terancang dan terkawal.

ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

1B/12.35-1.50/SAINS
Udara di sekeliling kita / Memahami komponen dalam udara

menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida,

mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya,

memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.


Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.
Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek:

kelarutan dalam air,

tindak balas dengan natrium hidroksida,

kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala, kertas litmus, air kapur dan penunjuk bikarbonat

ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

pelajar mencapai objektif

pelajar mencapai objektif

4M/7.30-8.40/FIZIK
DAYA DAN TEKANAN/ PRINSIP PASKAL
Murid boleh:

menyatakan prinsip Pascal.

menerangkan sistem hidraulik.

menghuraikan aplikasi prinsip Pascal.

Memerhatikan situasi untuk menjana idea bahawa tekanan ke atas cecair dalam bekas tertutup disebarkan sekata
ke semua arah cecair itu.

Membincangkan sistem hidraulik sebagai satu pembesar daya untuk mendapat:

daya output luas piston output

daya input
luas piston input

ITHINK
REFLEKSI

Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi prinsip Pascal (sistem hidraulik).


/ pelajar mencapai objektif

Anda mungkin juga menyukai