Anda di halaman 1dari 2

Ang pananaliksik na ito ay may pangkalahatang layunin na mailahad sa mga kapwa ko

estudyante, at sa mga taong nasa paligid namin na makita at malaman ang kahalagahan ng
komunikasyon bilang bahagi ng wika, kung paano ito nakakatulong sa pang-araw-araw na buhay
ng mga indibidwal.
Ang pananaliksik na ito ay binibigyang halaga ang mga pangunahing sumusunod:
Kahalagahang Panlipunan, ang tagumpay at kabiguan, ang hinaharap ng tao ay nakasalalay sa
paraan ng kanyang pakikipag-unawaan. Kahalagahang Pangkabuhayan, ano mang propesyon
upang

maging

matagumpay,

ay

nangangailangan

ng

mabisang

pakikipagtalastasan.

Kahalagahang Pampulitika, mahalaga nag komunikasyon sa larangan ng pulitika sapagkat ito


ang gamit ng tao upang matalakay ang mga bagay na mayroong kinalaman sa bayan at maipa
abot sa kinauukulan. Sa madaling salita ang komunikasyon ay ang paraan natin upang makipagugnayan sa ibang tao, para tayo magkaintindihan. Natutugunan at nagagampanan ang mga pangaraw-araw na gawain sa buhay. Napapataas at napapanatili ang pagkakakilanlan sa sarili.
Nalilinang ang kakayahang makipag-ugnayan at pakikipag-palitan ng impormasyon sa ibang tao.
Ang saklaw ng pag-aaral na ito ay ukol sa kung ano ang epektibong komunikasyon, kung paano
ito maitatama, paano nagaganap at kung kailan nagaganap. Ang paraan na ginamit sa
pananaliksik ay ang pangangalap ng ibat ibang tunay na kasagutan, mga kaugnay na ideya na
kasagutan mula sa mga

estudyante na mag sisilbing respondante sa pagsusuring ito. Ang

pangunahing instrumentong ginamit ng pananaliksik sa pagkalap ng datos at impormasyong


kailangan ng pag-aaral na ito ay ang serbey-kwestyoner na kung saan malaya ang mga
respondanteng estudyante sa pag sagot sa hinandang katanungan upang mas maintindihan at
maipaliwanag ng lubusan ang pagsusuring nabanggit.