Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN H

Borang Temu Bual Murid Selepas Intervensi.


Nama :________________________________________

Tarikh : ________________

Jawapan
Bil.

Soalan

Catatan
Ya

1.

Adakah kamu suka menggunakan


Roda Masa semasa proses
pengajaran dan pembelajaran?

2.

Adakah kaedah Roda Masa ini


terlalu sukar?

3.

Adakah kamu boleh mengingat


peristiwa yang cikgu ajar?

4.

Adakah kamu boleh menyatakan


semua fakta yang terdapat dalam
peristiwa ini?

5.

Adakah kamu boleh menyusun


semua fakta sejarah mengikut
kronologi?

6.

Adeakah kaedah Roda Masa ini


membantu kamu menyusun fakta
sejarah mengikut kronologi?

Tidak

LAMPIRAN I

Borang Temu Bual Guru Selepas Intervensi.


Nama : _____________________________________

Tarikh : ______________________

Jawapan
Bil.

Soalan

Catatan
Ya

1.

Adakha cikgu berpendapat kaedah ini sesuai


untuk meningkatkan kemahiran menyusun
fakta sejarah mengikut kronologi ?

2.

Adakah cikgu berpendapat sama ada kaedah


Roda Masa ini sukar ?

3.

Adakah cikgu berpendapat kaedah ini akan


dapat mengingat semua fakta yang terdapat
dalam peristiwa?

4.

Adakah cikgu berpendapat yang kaedah ini


akan membantu dalam meningkatkan
kemahiran menyusun fakta sejarah mengikut
kronologi?

5.

Adakah cikgu berpendapat kaedah yang


dijalankan ini perlu penambahbaikan atau
pengubahsuaian?

Tidak