Anda di halaman 1dari 10

TAJUK : PROSES HIDUP HAIWAN

Tandakan ( ) pada keperluan asas haiwan.


Makanan

Udara

Baka

Tempat perlindungan/Habitat

Air

Cahaya Matahari

Namakan 5 contoh haiwan yang membiak secara beranak dan bertelur.


Beranak

Lengkapkan kitaran hidup haiwan berikut.


A. Rama rama

B. Katak

Bertelur

Padankan haiwan berikut dengan organ pernafasannya.

Paru-paru
Insang
Struktur trakea
Kulit lembap
Book lung

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Nama : ___________________

Nama : ____________________

Cara melindungi diri :

Cara melindungi diri :

__________________________

___________________________

Nama : ___________________

Nama : ____________________

Cara melindungi diri :

Cara melindungi diri :

__________________________

___________________________

Nama : ___________________

Nama : ____________________

Cara melindungi diri :

Cara melindungi diri :

__________________________

___________________________

Isi tempat kosong dengan cara haiwan berikut melindungi diri daripada cuaca
melampau.

Nama : ___________________

Nama : ____________________

Cara melindungi diri :

Cara melindungi diri :

__________________________

___________________________

Nama : ___________________

Nama : ____________________

Cara melindungi diri :

Cara melindungi diri :

__________________________

___________________________

TAJUK : PROSES HIDUP TUMBUHAN


1

Tandakan ( ) pada keperluan asas tumbuhan.


Makanan

Udara

Baka

Tempat perlindungan/Habitat

Air

Cahaya Matahari

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


A

Sebelum
1.

Selepas

Nyatakan pemerhatian yang boleh dibuat berdasarkan rajah di atas.


_______________________________________________________________

2.

Nyatakan sebab ( inferens ) berdasarkan jawapan kamu di 1.


_______________________________________________________________

Pucuk
Kapas lembap

Akar
Biji benih

1.

Nyatakan ke arah manakah pucuk dan akar bergerak selepas seminggu.


Akar : _______________________________________________________
Pucuk : _____________________________________________________

2.

Nyatakan sebab berdasarkan jawapan kamu di 1.

Akar : _______________________________________________________
Pucuk : ________________________________________________________
3

Nyatakan cara pembiakan tumbuhan berikut dan nyatakan 2 contoh tumbuhan


lain.

______________________

________________________

Contoh lain :

Contoh lain :

_______________________

________________________

_______________________

________________________

______________________

________________________

Contoh lain :

Contoh lain :

_______________________

________________________

_______________________

________________________

_______________________

________________________

Contoh lain :

Contoh lain :

_______________________

________________________

_______________________

________________________

Padankan tumbuhan berikut dengan cara ia melindungi diri daripada musuh.

Getah

Duri

Bulu halus

Menutup diri

Lengkapkan jadual di bawah tentang cara tumbuhan melindungi diri daripada


cuaca melampau.
Cuaca melampau

Kawasan kering / gurun

Kawasan berangin kuat

Contoh tumbuhan

Ciri=ciri khas tumbuhan

Musim panas / kemarau

TAJUK : PROSES HID77UP MANUSIA

Nyatakan keperluan asas manusia dan mengapakah ia perlu.


Keperluan asas

Mengapakah ia diperlukan?

Lengkapkan kotak di bawah untuk mennunjukkan aliran udara ketika menarik


dan menghembus nafas.
Menarik nafas :

Menghembus nafas :

Lengkapkan peta buih di bawah dengan menyatakan contoh tabiat buruk


manusia.

TABIAT BURUK
MANUSIA

Nyatakan tabiat buruk manusia dan kesannya.


Tabiat buruk manusia

Kesannya

Lengkapkan maklumat di bawah.

PROSES HIDUP MANUSIA

PERNYAHTINJAAN

PERKUMUAHN

ORGAN

ORGAN

HASIL

HASIL

HASIL

HASIL

Nyatakan 3 sebab mengapakah proses perkumuhan dan pernyahtinjaan amat


penting kepada kita.
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

Padankan istilah berikut dengan maksud yang sesuai.

Perkumuhan

Bilangan pergerakan dada dalam tempoh tertentu

Pernyahtinjaan

Sisa-sisa makanan yang tidak dihadap yang perlu


disingkirkan

Kadar pernafasan

Penyingkiran bahan yang tidak perlu dalam badan

Nyatakan Benar atau Salah berdasarkan pernyataan berikut.


Gas oksigen dibebaskan ketika manusia menghembus nafas.
Paru-paru ialah organ pernafasan manusia.
Antara faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan ialah umur, jantina
dan saiz badan.
Masnusia perlu bergerakbalas terhadap rangsangan untuk mengelakkan
bahaya atau kecederaan.
Manusia hanya bergerakbalas terhadap rangsangan sentuhan sahaja.
Hidupan yang tidak boleh membiak akan menyebabkan berlakunya
kepupusan spesiesnya..
Manusia memerlukan air untuk mengawal suhu badan.
Jika proses perkumuhan tidak berjalan lancar, kita akan mendapat
penyakit batu karang atau kencing berdarah.

Meminum alcohol boleh mendatangkan bahaya terhadap proses hidup


manusia.
Tempat perlindungan tidak penting dalam kehidupan manusia.