Anda di halaman 1dari 1

Teks dan Rujukan Lengkap Geografi Fizikal STPM & Pra-U

Tema 1

Sistem Bumi

Soalan 1
(a)
(b)
(c)
(d)

Nyatakan dua jenis sistem yang anda tahu berserta contohnya sekali.
Terangkan maksud salah satu daripada sistem tersebut.
Jelaskan contoh bagaimana salah satu daripada sistem tersebut berfungsi.
Huraikan tiga kepentingan sistem kepada alam sekitar.

(4m)
(5m)
(10m)
(6m)

Soalan 2
(a)
(b)
(c)

Terangkan empat ciri bumi berbentuk sfera.


Jelaskan empat bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera.
Huraikan kesan bumi berbentuk sfera terhadap alam sekitar.
(9m)

(8m)
(8m)

Soalan 3
(a)
(b)
(c)

Apakah yang anda faham tentang peredaran bumi?


(5m)
Jelaskan empat kesan kejadian peredaran bumi.
(10m)
Bincangkan aktiviti manusia yang dapat dikaitkan dengan kejadian peredaran
bumi.
(10m)

Soalan 4
(a)
(b)
(c)

Apakah maksud tenaga ?


(i) Apakah maksud tenaga keupayaan dan tenaga kinetik?
(ii) Nyatakan jenis tenaga keupayaan dan tenaga kinetik.
Huraikan peranan tenaga suria terhadap kegiatan manusia.

(5m)
(7m)
(5m)
(8m)

Soalan 5
(a)
(b)
(c)

Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga suria?


(5m)
Bagaimanakah dikatakan tenaga suria penting terhadap proses geomorfologi?
(10m)
Bincangkan peranan tenaga suria dalam mempengaruhi tumbuh-tumbuhan di
kawasan tropika.
(10m)

Anda mungkin juga menyukai