Anda di halaman 1dari 20

RESPON CALON

SEKOLAH : SK
NAMA UJIAN : UJIAN PERTENGAHAN TAHUN(AR2)
TARIKH : MEI 2016
MATA PELAJARAN: BAHASA INGGERIS (PEMAHAMAN) SECTION A
KELAS : 6
GURU MATA PELAJARAN :
BIL

SOALAN
NAMA

1
D

2
D

3
C

4
C

5
B

6
A

7
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
* MASUKKAN RESPON JAWAPAN UNTUK SETIAP CALON
Contoh: Ali : 1 A 2 B dan seterusnya.

PENGIRAAN SECARA AUTOMATIK AKAN DIMASUKKAN DI BAHAGIAN PEMAHAMAN

Jika jumlah pelajar kurang dari 30 orang dan guru ingin menyembunyikan nombor-nombor la

1. Highlight nombor di sebelah kiri sekali.


2. Right click - tekan Hide.
Jika jumlah pelajar melebihi 30 orang, guru boleh:
1. Highlight no 41 dan no 142 di sebelah kiri sekali.
2. Right click - tekan Unhide.

RESPON CALON

8
A

9
D

10
C

11
D

12
D

13
B

14
C

15
B

16
B

17
B

18
C

19
D

20
C

JUMLAH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HAGIAN PEMAHAMAN(SECTION A) PADA LEMBARAN(WORKSHEET) DI SEBELAH

kan nombor-nombor lain, guru boleh:

ANALISIS ITEM BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN (013)


UJIAN AR 2 (MEI 2016)
SEKOLAH : SK

KELAS :

WH-QN (HOTS)

SECTION
22
b c d
WH-QUESTION

PREPOSITION

21
b c

TICK

PAST TENSE

SOCIAL
EXPRESSIONS

PROVERB

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

COMPREHENSION

CONJUNCTION

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CONJUNCTION

DETERMINER

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POSSESSIVE ADJ.

PREPOSITION

NOUN(PLACE)

PUNCTUATION

ANTONYM

CONTINUOUS TENSE

3
PAST TENSE

NAMA MURID

2
REFLEXIVE PRO.

BIL

1
RELATIVE PRO.

SECTION A (20 MARKS)

PROVERB

PPD : SIMUNJAN

1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 2m 2m 2m 1m 1m 2m 2m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
23
24
25
26
27
28
29
30

0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

*HANYA MASUKKAN JUMLAH MARKAH BAGI SETIAP SOALAN UNTUK BAHAGIAN B


HIGHLIGHT DAN TEKAN DELETE JIKA TIDAK MENGGUNAKAN DATA YANG SELEBIHNYA(BERGANTUNG KEPADA JUMLAH PELAJAR)
Jika jumlah pelajar kurang dari 30 orang dan guru ingin menyembunyikan nombor-nombor lain, guru boleh:
1. Highlight nombor di sebelah kiri sekali.(nombor-nombor yang tidak diigini)
2. Right click - tekan Hide.
Jika jumlah pelajar melebihi 30 orang, guru boleh:
1. Highlight no 39 dan no 140 di sebelah kiri sekali.
2. Right click - tekan Unhide.

LIMITED RESPONSE

25
b c
LIMITED RESPONSE

LIMITED RESPONSE

24
a b
VARIOUS OBJ.

LIMITED RESPONSE

LIMITED RESPONSE

MATCHING

TICK

TICK

WH-QN (HOTS)

ECTION B (30 MARKS)


2
23
e a b c d e

VARIOUS OBJ.

KELAS : 6

TOTAL

MARK

GRADE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

2m 1m 1m 2m 2m 2m 1m 1m 2m 2m 2m

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AJAR)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
E
E
E
E
E
E
E
E

ANALISIS ITEM BAHASA INGGERIS PENULISAN (014)

SECTION A
BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NAMA MURID

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SECTION B
a

INFORMATION
TRANSFER

LISTING

10 marks

3 marks

SECTION C
b

WRITE A
LETTER
12 marks

NOTE EXPANSION
25 marks

(Choose 1)

26
27
28
29
30

0
0
0
0
0
JUMLAH

*HANYA MASUKKAN JUMLAH MARKAH BAGI SETIAP SOALAN


UNTUK BAHAGIAN C, ISI MARKAH MENGIKUT SOALAN YANG DIJAWAB OLEH PELAJAR (SOALAN 1 ATAU SOALAN 2)

HIGHLIGHT DAN TEKAN DELETE JIKA TIDAK MENGGUNAKAN DATA YANG SELEBIHNYA(BERGANTUNG KEPADA JUMLAH PELAJA
Jika jumlah pelajar kurang dari 30 orang dan guru ingin menyembunyikan nombor-nombor lain, guru boleh:
1. Highlight nombor di sebelah kiri sekali.(nombor-nombor yang tidak diigini)
2. Right click - tekan Hide.
Jika jumlah pelajar melebihi 30 orang, guru boleh:
1. Highlight no 38 dan no 139 di sebelah kiri sekali.
2. Right click - tekan Unhide.

TOTAL
50 marks
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MARK

GRADE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

0
0
0
0
0

DA JUMLAH PELAJAR)

0
0
0
0
0

E
E
E
E
E

KEPUTUSAN
SEKOLAH : SK
NAMA UJIAN : UJIAN PERTENGAHAN TAHUN(AR2)
TARIKH : MEI 2016
MATA PELAJARAN: BAHASA INGGERIS
GURU MATA PELAJARAN :
KELAS : 6
BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NAMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PEMAHAMAN(013)
MARKAH
GRED
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E
0
E

PENULISAN (014)
MARKAH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HIGHLIGHT DAN TEKAN DELETE JIKA TIDAK MENGGUNAKAN DATA YANG SELEBIHNYA

Jika jumlah pelajar kurang dari 30 orang dan guru ingin menyembunyikan nombor-nombor lai
1. Highlight nombor di sebelah kiri sekali.(nombor-nombor yang tidak diigini)
2. Right click - tekan Hide.
Jika jumlah pelajar melebihi 30 orang, guru boleh:

1. Highlight no 40 dan no 141 di sebelah kiri sekali.


2. Right click - tekan Unhide.

PENULISAN (014)
GRED
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

GRADE
A
B
C
D
E

PEMAHAMAN(013)
0
0
0
0
130

ATA YANG SELEBIHNYA(BERGANTUNG KEPADA JUMLAH PELAJAR)

yikan nombor-nombor lain, guru boleh:

PENULISAN (014)
0
0
0
0
130

Anda mungkin juga menyukai