Anda di halaman 1dari 2

PENDAFTARAN KEMASUKAN PELAJAR BARU PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH

CARTA ALIR DAN SENARAI SEMAK PROSES PENDAFTARAN


TEMPAT

KAUNTER
Sesi 1

TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL


8.30 pagi 10.30 pagi

Kaunter 1
(Bank Islam)

Pembayaran Yuran (Jika pembayaran telah dibuat, sila terus ke kaunter Fakulti)

Kaunter 2
(Bendahari)

1. Penyerahan Surat Tajaan Biasiswa dan Salinan buku bank yang tercatat no. akaun bank
sahaja (Jika mendapat tawaran biasiswa sahaja)
2. Penyerahan Salinan Slip Pembayaran Yuran
Catatan : Jika bayaran yuran dibuat 3 hari sebelum hari Kemasukan atau pada hari
1. Calon menunjukkan:
- Surat Tawaran (sementara)
- Salinan Slip Pembayaran Yuran

Kaunter 3
(Fakulti)/
Pendaftaran
diri

2. Calon menyerahkan:
- Cetakan Profile Student
- Borang Pengambilan Barang Suaikenal
- Borang Ikrar Pelajar
- Penyerahan Salinan Surat Tajaan Biasiswa (jika ada)

Dewan Besar Kampus Sultan Azlan Shah/ Main Hall Campus of Sultan Azlan Shah

Dewan Besar Kampus Sultan Azlan Shah

Kemasukan atau menggunakan Kad Debit/ Kad Kredit

3. Petugas Kaunter Menyerahkan:


- Barang Suai kenal
- Surat Tawaran Asal
Kaunter 4
(Pusat ICT)

Sesi Fotografi Kad Matrik


*Catatan : Sila terus ke Kaunter Pusat Kesihatan sekiranya telah memuat naik gambar kad
matrik dalam sistem

Kaunter 5
(Pusat
Kesihatan)

Sesi 2
Sesi Taklimat
Sesi 3
Sesi Taklimat

Penyerahan Borang Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar yang telah lengkap


*Catatan : Pelajar yang tidak membawa atau tidak melengkapkan Laporan Pemeriksaan
Kesihatan tidak perlu ke Kaunter Pusat Kesihatan. Mohon hantar sendiri ke
Pejabat Pusat Kesihatan pada hari yang lain.
10.30 pagi 11.30 pagi

1 Sesi taklimat bersama Dekan IPS


11.30 pagi 12.30 petang
1. Sesi Taklimat Dekan-dekan Fakulti Business Commercial & Wow Factor
2. Sesi Taklimat bersama Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
3. Sesi Ikrar Pelajar

12.30petang 2.00 petang

Rehat

TINDAKAN

Sesi 4

2.00 petang 3.00 petang


Dapatkan Nama Penasihat Akademik (Mod Kerja Kursus & Mod Campuran):
Fakulti/ Faculty
Fakulti Sains & Matematik

Pusat Penyelidikan Perkembangan


Kanak-kanak Negara
Fakulti Seni, Kom. & Ind. Kreatif

Dewan Kuliah Pusat 3,


Belakang Bangunan ICT
Bilik Seminar, Aras Bawah,
Blok ST06 FSSKJ
Dewan Kuliah Pusat 2,
Belakang Bangunan ICT
Dewan Kuliah Pusat 1,
Belakang Bangunan ICT
Bilik Mesyuarat NCDRC,
Aras 2 Kompleks NCDRC
Dewan Seri Tanjong

Fakulti Bahasa & Komunikasi

Auditorium Utama

Fakulti Sains Kemanusiaan

Dewan Konvensyen

Fakulti Pendidikan Teknik & Vokasional

Bilik Mesyuarat FPTV,


Bangunan FPTV
Mini Recital, Aras Bawah,
Kompleks Muzik

Fakulti Sains Sukan & Kejurulatihan


Sila
Rujuk
Jadual

Fakulti Pengurusan & Ekonomi


Taklimat
Fakulti

Tempat/ Place

Fakulti Pend. & Pemb. Manusia

Fakulti Muzik & Seni Persembahan

Kampus/
Campus

Kampus Sultan
Azlan Shah
(Proton City)

Kampus Sultan
Abdul Jalil Shah
(Kampus Lama)/

*Jarak antara kedua-dua kampus 12 KM. Calon dikehendaki membawa kenderaan sendiri
Sesi 5

3.00 petang 4.00 petang


Pendaftaran Kursus Secara Online akan diadakan di makmal-makmal berikut:
Fakulti/ Faculty
Fakulti Sains & Matematik
Fakulti Sains Sukan & Kejurulatihan
Fakulti Pengurusan & Ekonomi

Sila
Rujuk
Jadual

Pendaftaran
Kursus
Secara
Online

Fakulti Pendidikan & Pemb. Manusia


Pusat Penyelidikan Perkembangan
Kanak-kanak Negara
Fakulti Seni, Kom. & Ind. Kreatif
Fakulti Bahasa & Komunikasi
Fakulti Sains Kemanusiaan
Fakulti Pendidikan Teknik & Vokasional
Fakulti Muzik & Seni Persembahan

Makmal/ Lab
Makmal Komputer 1 dan 2,
Blok 5, Aras 3 (FSM)
Makmal 3P Aras 3,
Blok 6 (FSSK)
Makmal Komputer 5,
Aras Bawah ,Blok 10(FPE)
Makmal Komputer 2 dan 3, Aras 1,
Blok 8 FPPM
Bilik Mesyuarat NCDRC,
Aras 2 Kompleks NCDRC
Makmal 1 & 2,
Bangunan Teknologi Maklumat
(Pentagon)
Makmal 5 & 6
Bangunan Teknologi Maklumat
(Pentagon)
Makmal 7
Bangunan Teknologi Maklumat
(Pentagon)
Bilik Mesyuarat FPTV,
Bangunan FPTV
Mini Recital,
Aras Bawah, Kompleks Muzik

Kampus/
Campus

Kampus Sultan
Azlan Shah
(Proton City)

Kampus Sultan
Abdul Jalil Shah
(Kampus Lama)

*Jarak antara kedua-dua kampus 12 KM. Calon dikehendaki membawa kenderaan sendiri
TAHNIAH & SEMOGA KEJAYAAN MENJADI MILIK ANDA!
Sila layari laman sesawang Institut Pengajian Siswazah (IPS) di http://ips.upsi.edu.my untuk sebarang pengumuman dan maklumat
tambahan yang terkini dari semasa ke semasa.