Anda di halaman 1dari 3

CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (BOLEH UBAHSUAI MENGIKUT KEPERLUAN)

RPH Mac 2017


MINGGU: 14

HARI: ISNIN

TARIKH: 11 MAC 2017

Masa / Kelas / Mata Pelajaran

7.30 8.30 / Kelas 1 Fikir / Pendidikan Seni Visual

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tempoh

1 jam

Tajuk

BENTUK
Di akhir pembelajaran, murid dapat :a) Menjelaskan definisi bentuk
b) Menyatakan jenis-jenis bentuk
Bentuk konkrit (bentuk sebenar yang bersifat 3 dimensi)
Bentuk Ilusi (imej yang tidak dapat disentuh tetapi dapat dilihat)
c) Mengenalpasti penggunaan bentuk.
d) Menghasilkan satu logo huruf bagi sebuah syarikat. Hasilkan semula logo
huruf tersebut secara kreatif dalam bentuk tiga dimensi.
e) Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya

Hasil Pembelajaran

i.

Tayangan multimedia atau slide yang berkaitan dengan bentuk (sumber


internet Kemahiran Abad Ke 21) - PERSEPSI SENI(PS)
Bentuk konkrit dan bentuk ilusi yang digunakan dalam reka bentuk
grafik sedia ada sebagai sumber pengetahuan/ sumber idea EKPLORASI SENI(ES)
ii. Murid membuat satu logo huruf syarikat penerbangan dengan
menggunakan muka taip yang sesuai.
Muka taip syarikat penerbangan kebanggaan negara (bentuk ilusi)
EKPRESI SENI(ESi)
iii. Perbincangan hasil kerja murid(kritikan seni / bicara seni - unsur seni dan
prinsip rekaan) / persembahan/pameran. APRESIASI SENI(AS)

Aktiviti

KBAT / Skil Pembelajaran / i-THINK

Aplikasi / Pemikiran Kreatif / Peta Pokok

EMK (elemen merentasi kurikulum)

Sains / matematik / khb / geografi

BBM

Buku Teks Psv Tingkatan 1, Carta, Nota anekdot,Multimedia

Refleksi

Semua murid dapat menghasilkan logo huruf syarikat penerbangan dan hanya 15/30 orang
murid dapat menghasilkan produk dengan baik.

Catatan

RPH Mac 2017


MINGGU: 14

HARI: ISNIN

Masa / Kelas / Mata Pelajaran

TARIKH: 18 MAC 2017


7.30 8.30 / Kelas 1 Fikir / Pendidikan Seni Visual

CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (BOLEH UBAHSUAI MENGIKUT KEPERLUAN)

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tempoh

1 jam

Tajuk

BENTUK
Di akhir pembelajaran, murid dapat :a) Menyatakan/menjelaskan fungsi / penggunaan bentuk dalam kehidupan
harian - seni dan komunikasi ( simbol/lambang/logo/pembungkusan)
b) Menyatakan makna bentuk konkrit dan bentuk ilusi.
Contoh : pokok batu, kuih dan kereta
: imej pada lukisan, catan, logo, poster dan papan iklan.
c) Menghasilkan origami kapal terbang dengan menggunakan kertas
warna.
d) Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya dengan
menggunakan bahasa seni visual

Hasil Pembelajaran

1) Tayangan multimedia atau slide yang berkaitan dengan penggunaan


bentuk konkrit dan bentuk ilusi dalam kehidupan seharian. PERSEPSI
SENI (PS)
Kenalpasti origami - origami yang biasa dilihat dalam kehidupan
harian sebagai pengetahuan/sumber ilham. EKPLORASI SENI(ES)
2) Murid menghasilkan origami kapal terbang menggunakan unsur
bentuk(bentuk konkrit) - teknik seni lipatan kertas. EKPRESI SENI (ES)
3) Perbincangan hasil kerja murid (kritikan seni / bicara seni - unsur seni
dan prinsip rekaan) / persembahan / pameran. APRESIASI SENI (ESi)

Aktiviti

KBAT / Skil Pembelajaran / i-THINK

Mengaplikasikan unsur bentuk/ Pemikiran Kreatif / Peta Buih

EMK (elemen merentasi


kurikulum/Kehidupan harian)

Sains/Matematik/Bahasa Melayu/Kehidupan

BBM

Buku Teks Psv Tingkatan 1, Carta, Multimedia

Refleksi

Semua murid dapat mengasilkan origami Cuma 10/30 murid dapat menghasilkan origami
dengan baik.

Catatan

Disediakan oleh :
Pn. Munirah binti Mohd Yusoff (SMK Sijangkang Jaya)
Pn. Norizzah binti Radikan (SMK Tanjong Sepat)

Air
Asia

CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (BOLEH UBAHSUAI MENGIKUT KEPERLUAN)

CONTOH LOGO HURUF SYARIKAT PENERBANGAN