Anda di halaman 1dari 3

KELAS/MASA/SUBJE

K
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

3B DAN 3S/8.05-9.15/PENDIDIKAN MORAL


Amalan berhemah tinggi menjamin hubungan dengan individu lain
menyenaraikan amalan-amalan berhemah tinggi
Bersedia mengakui kesilapan dan berfikiran terbuka terhadap kritikan dan pandangan untuk
perkembangan diri.
i.
membaca petikan dan menilai watak-watak yang menunjukkan kesediaan :
mengakui kesilapan diri
menerima kritikan
pandangan yang membina

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI

KELAS/MASA/SUBJE
K
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

pelajar mencapai objektif

1B/9.15-9.50/SAINS
Sel sebagai unit asas kehidupan
mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan,
mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan
Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang
membina organisma tersebut.

AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

pelajar mencapai objektif


4M/1.50-2.30/FIZIK

Daya Dan Gerakan/ Menganalisis Gerakan Linear

menyatakan maksud jarak dan sesaran.

a)
b)

AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

Memahami pengukuran

ITHINK
REFLEKSI

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJE
K
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI

KELAS/MASA/SUBJE
K
TOPIK/SUBSTOPIK

menyatakan maksud laju dan halaju dan menyatakan halaju purata,


aktiviti penyelesaian masalah
menentukan sesaran, halaju dan pecutan.

/ pelajar mencapai objektif


4M/7.30-8.40/FIZIK

AKTIVITI

KELAS/MASA/SUBJE
K
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

s
t

Memilih peralatan yang sesuai untuk membuat pengukuran.


Membincangkan kepersisan dan kejituan dengan menggunakan contoh taburan tembakan pada
sasaran.
Membincangkan kepekaan pelbagai alat pengukur.
mengukur kuantiti fizik dengan peralatan yang sesuai.
menerangkan kejituan dan kepersisan.
menerangkan kepekaan.

/ pelajar mencapai objektif


1S/12.35-1.50/SAINS
Memahami penggunaan alat pengukuran
Memilih alat yang betul dan menukur panjang,
Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf,
Mengukur panjang garis lurus, garis lengkung dan diameter objek menggunakan
pembaris, benang dan angkup.
Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.
/ pelajar mencapai objektif
1S/12.00-1.15/SAINS
Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya
Menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim : mili-, senti- dan kilo-,
Mencari symbol yang digunakan dalam unit pengukuran.
Mencari nilai bagi setiap imbuhan.
/

pelajar mencapai objektif

1B/12.35-1.50/SAINS
Memahami penggunaan alat pengukuran

OBJEKTIF

Memilih alat yang betul dan menukur panjang,


Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf,
Mengukur panjang garis lurus, garis lengkung dan diameter objek menggunakan
pembaris, benang dan angkup.
Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.

AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI

KELAS/MASA/SUBJE
K
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

pelajar mencapai objektif

4M/8.50-10.30/FIZIK
Daya Dan Gerakan/ Menganalisis Gerakan Linear

menyatakan maksud pecutan dan nyahpecutan dan menyatakan

vu
a
t

AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJE
K
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI

/ pelajar mencapai objektif


5M/12.30-1.50/FIZIK
Gelombang /1.5 Menganalisis Interferens Gelombang
menyatakan prinsip superposisi
menerangkan interferens gelombang
melukis corak interferens dan mentafsir corak interferens
Menjalankan aktiviti untuk memerhati corak interferens:
a) gelombang air dalam tangki riak
b) gelombang cahaya
c) gelombang bunyi
Membincangkan interferens membina dan interferens memusnah.

KELAS/MASA/SUBJE
K
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJE
K
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI

menghitung laju dan halaju.


menghitung pecutan dan nyahpecutan.

pelajar mencapai objektif

3B DAN 3S/7.30-8.10/PENDIDIKAN MORAL


Pegangan hidup yang teguh menjamin maruah diri terpelihara
Bersikap amanah dalam melaksanakan tugas dengan mematuhi peraturan kerja.
i. Perbincangan tentang cara untuk memajukan diri dalam pelbagai bidang.
Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3.
Peta pelbagai alir
/ pelajar mencapai objektif

1B/11.10-12.30/SAINS
Sel sebagai unit asas kehidupan
melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,
melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap struktur sel,
Melukis dan melabel pelbagai
struktur sel haiwan dan sel tumbuhan.
Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan.


ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJE
K
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJEK
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI
ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJE
K
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF

AKTIVITI

Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya.


/

1S/10.10-11.25/SAINS
Sel sebagai unit asas kehidupan
mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan,
mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan
Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang
membina organisma tersebut.
/

ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJE
K
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI

ITHINK
REFLEKSI

pelajar mencapai objektif

3M/10.30-11.10/PENDIDIKAN MORAL
Pegangan hidup yang teguh menjamin maruah diri terpelihara
Mencari maklumat tentang kehidupan seorang yang berjaya yang dalam hidup.
Peta pelbagai alir
/ pelajar mencapai objektif
3B DAN 3S/8.05-9.15/PENDIDIKAN MORAL
Amalan berhemah tinggi menjamin hubungan dengan individu lain
menyenaraikan amalan-amalan berhemah tinggi
Bersedia mengakui kesilapan dan berfikiran terbuka terhadap kritikan dan pandangan untuk
perkembangan diri.
i.
Main peranan situasi berkaitan dengan menyedari dan mengakui kesilapan diri.
ii.
Jawab soalan yang berkaitan

ITHINK
REFLEKSI
KELAS/MASA/SUBJE
K
TOPIK/SUBSTOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI

pelajar mencapai objektif

pelajar mencapai objektif

1B/9.15-9.50/SAINS
Sel sebagai unit asas kehidupan
menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwandengan sel tumbuhan.
Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan.
Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan.
Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya.
/

pelajar mencapai objektif

4M/1.50-2.30/FIZIK
Daya Dan Gerakan/ Menganalisis Gerakan Linear

menghitung laju dan halaju.

menghitung pecutan dan nyahpecutan.


Menjalankan aktiviti menggunakan jangka masa detik untuk:
a) mengenal pasti bila sesuatu jasad dalam keadaan pegun, bergerak dengan halaju seragam atau halaju
tidak seragam.
b) menentukan sesaran, halaju dan pecutan.

/ pelajar mencapai objektif

Anda mungkin juga menyukai