Anda di halaman 1dari 1

BT/BK.

LPPSA/2015(2)

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam


No. 9, Kompleks Kementerian Kewangan
Persiaran Perdana, Presint 2
62592 Putrajaya
(U.P: Seksyen Selesai Pinjaman)
Tuan,
MAKLUMAT BAYARAN BALIK LEBIHAN BAKI PINJAMAN PERUMAHAN BAGI KES
KEMATIAN

Maklumat Peminjam:
Nama
Peminjam
No.Akaun
Pinjaman
No.K/P
Peminjam

No Fail
Pinjaman

Butiran-butiran waris penerima baki lebihan pinjaman perumahan:


No. kad
Nama bank /
Bil. Nama
No akaun bank
pengenalan
cawangan
1
2
3
4

PENTING: Sila lampirkan semua dokumen seperti di bawah dan tanda ( )


a. Salinan surat kuasa pentadbiran (letter of administration) atau surat kuasa yang
berkaitan dengan tercatat pembahagian lebihan baki pinjaman perumahan
b. Salinan kad pengenalan - setiap waris
c.

Salinan maklumat akaun bank (buku bank/ penyata bank)- setiap waris
*Sila pastikan akaun bank masih aktif

Perakuan:
Saya akui semua keterangan yang diberikan dalam dokumen ini adalah betul dan benar
mengikut pengetahuan dan kepercayaan saya.
______________________
Nama
:
Tarikh
:
No Telefon

Penting:
I.
LPPSA berhak menolak tuntutan yang didapati mengemukakan dokumen/maklumat palsu.
II.
Pemulangan Baki Kredit dibuat secara sekaligus dalam tempoh 21 hari borang ini diterima selepas pemulangan geran
dilaksanakan