Anda di halaman 1dari 3

INSTRUMEN VERIFIKASI PUSAT AKSES SEKOLAH (PUAS) TAHUN 2016

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI


NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Kod sekolah

PKG

Nama Sekolah

Tarikh

IP Router

Teknologi Talian

Bhg.
A.

Aspek
Pemantauan
Pengurusan
Pusat Akses

No.
Item
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

Bhg.
B.

Bhg.
C.

Aspek
Pemantauan
Kemudahan
Pusat Akses

Aspek
Pemantauan
Keceriaan
dan
Kebersihan

No.
Item
B1
B2
B3
B4
B5

No.
Item
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

Item
Misi
Visi
Objektif
Rancangan Tahunan
Rancangan 3 Tahun
Fail meja
Carta Organisasi
Peraturan
Manual Penggunaan
Pelan Lantai
Buku Log Penggunaan
Bilik (PuAS)
Jadual Bertugas
Rekod Buku Pelawat
J. Markah

Item
Talian 1Bestarinet
Networking (LAN)
Komputer
Pencetak
Switch/Hub
J. Markah

Item
Kebersihan Luaran
Kebersihan Dalaman
Keceriaan Luaran
Keceriaan Dalaman
Kata-kata perangsang
Susun atur perabot
Sudut pameran
Tunjuk arah luaran
Label
Bahan P&P
J. Markah

Status
Ada Tiada

VSAT / ADSL / wireless /........

Markah
1
2

Catatan

Markah
1
2

Catatan

Markah
1
2

Catatan

/26

Status
Ada Tiada

/10

Status
Ada Tiada

/20

Bhg.
D.

Aspek
Pemantauan
Perolehan

No.
Item
D1
D2
D3
D4
D5
D6

Bhg.
E.

Bhg.
F.

Aspek
Pemantauan
Keselamatan

Aspek
Pemantauan
Naik taraf
Kemudahan

No.
Item
E1
E2
E3
E4
E5
E6

No.
Item
F1
F2

Bhg.
G.

Aspek
Pemantauan
Rekod
Penggunaan

No.
Item
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

Item
Daftar Harta Modal
Daftar Inventori
Perolehan Bahan
Rekod Penyelenggaraan
Buku Log Laporan
Kerosakan
Senarai Aset (Kew. PA 7)
J. Markah

Item
Fizikal Bilik
Kit kecemasan
Jeriji besi
Sistem Penggera
Pelan keselamatan
Alat pemadam api
J. Markah

Item
Ada perancangan dan
didokumentasikan
Telah dilaksanakan dan
didokumentasikan
J. Markah

Item
Direkod dan dikemaskini
Penggunaan Pelajar
(<60%=1; 61%-100%=2)
Penggunaan Guru
(<60%=1; 61%-100%=2)
Penggunaan Komuniti
(<60%=1; 61%-100%=2)
Analisa Rekod
Penggunaan Pelajar dan
dipamerkan
Analisa Rekod
Penggunaan Guru dan
dipamerkan
Analisa Rekod
Penggunaan Komuniti dan
dipamerkan
Buku Log Penggunaan
Komputer dan direkodkan
Penggunaan untuk tujuan
MBMMBI / VLE-FROG /
SPS dan direkodkan
J. Markah

Status
Ada Tiada

Markah
1
2

Catatan

Markah
1
2

Catatan

Markah
1
2

Catatan

Markah
1
2

Catatan

/12

Status
Ada Tiada

/12

Status
Ada Tiada

/4

Status
Ada Tiada

/18

*Sila rujuk kepada salinan Laporan Penggunaan PuAS Tahun 2016


dan salinan Rekod-rekod Penggunaan PuAS yang telah disahkan
sebagai bukti penggunaan.

Bhg.
H.

Aspek
Pemantauan
Promosi

No.
Item
H1
H2
H3
H4

Bhg.
I.

Aspek
No.
Pemantauan Item
Ciri-ciri
I1
Keistimewaan

Status
Ada Tiada

Item
Ada perancangan dan
didokumentasikan
Brosur/Pemplet/Edaran/
Promosi Online/dll
Aktiviti promosi
(<3 aktiviti=1%;
3-5 aktiviti =2%)
Ada laman web PuAS dan
dikemaskini
J. Markah

Markah
1
2

/8

Markah
1 2 3 4

Item

Catatan

Catatan

a.
b.
c.
d.
e.
J. Markah

/20

JUMLAH KESELURUHAN

/130

Penilai 1:

Pengesahan Pengetua/Guru Besar :

Nama :

Cop

Jawatan :
Tarikh :

Tarikh :

Penilai 2:

.
Nama :
Jawatan :
Tarikh :

Cop Sekolah :