Anda di halaman 1dari 15

PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA

PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
( Dua Jam)
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA

942/1

STPM 2017

GEOGRAFI
KERTAS 1

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


GEOGRAFI STPM
PANITIA GEOGRAFI NEGERI KEDAH &
JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

SKEMA PEMARKAHAN

Kertas soalan ini terdiri daripada 14 halaman bercetak.


Modul Latihan Panitia Geografi Negeri Kedah 2016.
STPM 942/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 markah]
Jawab semua soalan.
1. (a) Takrifkan maksud pergerakan bumi dalam sistem suria.
Pergerakan bumi bermaksud bumi beredar mengelilingi matahari di atas orbitnya dan
berputar di atas paksinya yang condong.
(3m)
(b) Nyatakan dua ciri peredaran bumi
i) Beredar mengelilingi matahari
ii) Satu edaran mengambil masa 366 1/4 hari
iii) Beredar dari barat ke timur.

(2m)

Mana-mana2 ciri 2 x1m = 2m


(c) Huraikan 3 kesan peredaran bumi.

[6m]

i)

Kejadian 4 musim di kawasan sederhana dunia Berlakunya 4 musim iaitu


musim bunga, panas , luruh dan sejuk apabila bumi beredar dankawasan
tersebut menghadap matahari atau sebaliknya. Hanya negara-negara di
kawasan sederhana dunia mengalaminya.

ii)

Perbezaan panjang siang dan malam- Kawasan yang menghadap matahari dan
mengalami musim panas akan mengalami siang yang lebih panjang dan
sebaliknya bagi kawasan yang mengalami musim sejuk, malamnya lebih
panjang.

iii)

Fenomena gerhana bulan Ianya berlaku apabila waktu peredaran, bumi,


bulan dan matahari berada dalam sebaris dimana bumi berada di tengah antara
bulan dan matahari.

iv)

Fenomena gerhana matahari Ianya berlaku bila matahari , bulan dan bumi
berada sebaris di manabulan berada ditengah antara matahari dan bumi
menyebabkan cahaya matahari terhalang untuk sampai ke bumi.

v)

Perihelion dan afelion Merujuk kepada jarak bumi paling dekat dan jarak
bumi paling jauh ketika bumi berada pada orbitnya yang elips. Jarak jauh ialah
afelion iaitu 152 juta km manakala perihelion jarak mpaling dekat iaitu 147
juta km.

Mana-mana 3 isi X 2m = 6m

(d) Jelaskan 2 kesan bahangan suria terhadap proses geomorfologi.

[4m]

(i)

Mempengaruhi proses luluhawa bahangan mempengaruhi


luluhawa mekanikal melalui proses pengembangan dan pengecutan batuan
yang terdedah.

(ii)

Mempengaruhi proses gerakan jisim Tenaga matahari akan menyejatkan air


dalam tanah menyebabkan tanah dicerun kering dan poros menggalakkan
pergerakan jisim.

(iii)

Mempengaruhi proses hakisan - Sumber air yang banyak melalui pembentukan


hujan atau melalui pencairan glasier menggalakkan pergerakan air yang lalu
dan meningkatkan proses hakisan.

Mana-mana 2 isi X 2m = 4m

2(a)
(b)(i)
(ii)

(c)

Di atas peta dunia, namakan Banjaran gunung lipat yang bertanda 1 hingga 5

[5m]

Jelaskan bagaimana proses lipatan ke atas kerak bumi terjadi.

[4m]

Huraikan perbezaan antara bentuk muka bumi Gunung lipat muda dengan
Gunung lipat tua.

[6m]

Huraikan kepentingan bentuk muka bumi lipatan terhadap aktiviti manusia

[10m]

Skema jawapan

(a)

Di atas peta dunia, namakan Banjaran gunung lipat yang bertanda 1 hingga
5
1. Banjaran Himalaya
4. Banjaran ALPS
2. Banjaran Rocky
5. Banjaran Pemisah Besar (Australia)
3. Banjaran Andes

[5m
]

(b)
(i)

Jelaskan bagaimana proses lipatan kerak bumi terjadi.

[4m]

Di lapisan astenosfera yang terletak di atas mantel bumi wujud


pergerakan arus perolakan magma
Arus ini mempunyai daya yang kuat
Menggerakkan plat- plat
Lipatan kerak bumi terjadi apabila plat-plat bertembung antara satu
sama lain (plat benua dengan plat benua)Lipatan

4 x 1m = 4m

(ii)

Huraikan perbezaan antara bentuk muka bumi Gunung Lipat Muda dengan
Gunung LipatTua

Bentuk muka bumi gunung lipat Muda

[6m]

Bentuk muka bumi Gunung lipat Tua

Terbentuk lebih 35 juta tahun dahulu

Terbentuk lebih 270 juta tahun


dahulu

Meliputi kawasan sekitar Mediteranean,


Banjaran Himalaya, Banjaran besar
Malaysia

Meliputi kawasan Tanah Tinggi


Apalachian, Banjaran Pemisah
Australia

Aktiviti gunung berapi masih aktif/ hidup

Gunung ganangnya meninggi kerana


proses orogenesis masih aktif.

Aktiviti gunung berapi tidak aktif/


mati
Proses geomorfologi seperti
luluhawa, hakisan, pengangkutan
dan pemendapan aktif

Mesti hurai perbandingan 1 isi secara berpasangan X 2m X 3 isi = 6m


(c)

Huraikan kepentingan bentuk muka bumi proses endogenik terhadap


aktiviti manusia.
C1 Tasik kawah gunung berapi / kaldera aktiviti pelancongan .Contoh
Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia.
C2 Gunung Lipat aktiviti pelancongan / aktiviti mendaki gunung .Contoh
Banjaran Himalaya.
C3 Mata air panas/ Geiser aktiviti pelancongan .Contoh Yellow stone,
Amerika Syarikat.
C4 Mata air panas aktiviti perindustrian tenagageoterma di New
Zealand, Iceland dan Jepun.
C5 Tanah Lava bes aktiviti pertanian tanaman padi .Contoh Pulau Jawa,
Indonesia.
C6 Lipatan Sinklin dan antiklin( membawa mineral hamper ke permukaan
bumi) aktiviti perlombongan. Contoh bijih besi, tembaga, emas, bijih

[10m]

timah.
C7 Gunung tanah tinggi tanaman berhawa sederhana, cerun landai
tanaman gandum dan barli.
C8 Lurah Gunung pertanian tanaman padi
C9 Gunung Bongkah aktiviti pelancongan
C10 Lurah Gelinciran cth; LautMerah perikanan / pengangkutan
Mana-mana 5 isi X 2m = 10m

3(a)
(i)

Nyatakan 2 jenis pergerakan jisim?

(ii) Huraikan dua proses pergerakan jisim cepat .

[2m]

[6m]

(iii) Sejauh manakah factor manusia mempengaruhi pergerakan jisim cepat.


[11m]
(iv)

Jelaskan bagaimana pergerakan jisim boleh dikawal melalui kaedah


kestrukturan.

[6m]

Skema jawapan

(a)(i)

Nyatakan 2 jenis pergerakan jisim

[2m
]

A1 Pergerakan jisim cepat


A2 Pergerakan jisim perlahan
(ii)

Huraikandua proses pergerakan jisim cepat

A21 Tanah runtuh pergerakan secara cepat bila berlakunya runtuhan tanah
secara tiba-tiba dan cepat akibat kurangnya daya tamping cerun .Ini berlaku
bila air hujan yang lebat meresap ke dalam tanah dan melonggarkan ikatan
tanah.
A22 Aliran Lumpur/ Banjir lumpur pergerakan tanih akibat hujan yang lebat
menyebabkan air hujan bergaul dengan bahan-bahan tersebut membentuk
lumpur yang akhirnya bergerak dengan pantas.

[6m
]

A23 Geluncuran batu pergerakan besar-besaran bongkah yang besar beserta


tanah dengan cepat dantiba-tiba. Dikenali juga sebagai robohan cerun.

Mana-mana 2 isi X 3m = 6m

(iii)
Sejauh manakah faktor manusia mempengaruhi pergerakan jisim cepat.
Huraian faktor manusia:
AM31 Kegiatan penebangan hutan untuk kegiatan pembalakan Penebangan
pokok menyebabkan tanah menjadi longgar dan cerun terdedah kepada proses
hakisan giat. Cerun tidak lagi kukuh kerana ketiadaan cengkaman akar dan
lindungan silara.
AM32 Aktiviti pembinaan lebuhraya jalan-jalan pengangkutan aktiviti
pemotongan bukit dan penebangan pokok akan menyebabkan tanah menjadi
longgar dan mudah terhakis.
AM33 Aktiviti pembinaan Pembinaan bangunan dengan penanaman cerucuk
menyebabkan kemasukan air ke dalam batuan dengan banyak menyebabkan
struktur batuan menjadi lemah dan mudah berlakunya gerakan jisim.
AM34 Kegiatan pertanian kegiatan pertanian di cerun-cerun bukit
menyebabkan pokok-pokok ditebang dan tanah terdedah kepada proses hakisan.

AM35 Kegiatan kuari Aktiviti ini akan melemahkan ketahanan batu dan akan
mengalakkan runtuhan.
Faktor manusia 3 Isi x 2m = 6m
AL1 Kecerunan cerun yang curam akan meningkatkan kejadian gerakan jisim
AL2 Jenis batuan Batuan yang lembut lebih cepat terhakis dan terdedah
kepada proses pergerakan jisim berbanding batuan yang keras. Di samping itu
batuan yang lembut lebih cepat meresap air yang meningkatkan lagi
kelonggaran batuan.

[11m]

AL3 Hujan Intensiti, tempoh masa hujan dan sebagainya akan meningkatkan
kejadian gerakan jisim. Air berperanan sebagai agen yang melonggarkan
struktur batuan dan tanah.
AL4 Litupan tumbuhan Peranan akar tumbuhan terhadap tanih penting untuk
mengukuhkan tanih. Kawasan yang kurang tumbuhan akan mudah terdedah
kepada proses gerakan jisim. Selain itu litupan tumbuhan boleh mengurangkan
jatuhan air hujan ke atas tanah dan mengurangkan gerakan jisim.
AL5 Gerakan Tektonik- gegaran tektonik menyebabkan gegaran atau gempa
bumi yang boleh melonggarkan struktur batuan dan tanah. Ini akan
meningkatkan gerakan jisim.
Faktor lain 2 Isi x2m = 4m. Tambahan 1m apabila calon membincangkan
faktor manusia dan faktor lain.
(iv)

Jelaskan bagaimana pergerakan jisim boleh dikawal melalui kaedah kestrukturan

[6m]

A41 Sistem perparitan dan pengaliran air di cerun memudahkan air mengalir
dan tidak tersekat di dalam kumpulan tanah yang boleh melonggarkan struktur
tanah.
A42 Pembinaan benteng konkrit di sepanjang cerun seperti di sepanjang
lebuhraya yang berisiko runtuh bagi menghalang runtuh tanah atau batu ke atas
jalan raya.
A43 Proses penyimenan di mana cerun-cerun disimen atau ditutup dengan
lapisan konkrit bagi menghalang hakisan permukaan, menyekat kemasukan air
ke dalam tanah dan berupaya mengukuhkan cerun.
A44 Pembinaan terowong bagi menebuk batuan cerun untuk membina
laluan bagi yang berisiko jika ditarah atau dipotong. Kaedah ini membantu
tumbuhan asal dapat dibiarkan hidup.
Mana-mana 3 isi x 2m = 6m
3(b)
(i)
(ii)
(iii)

Nyatakan 4 cara hakisan sungai.

[4m]

Bincangkan proses pembentukan empat bentuk muka bumi aktiviti sungai.

[13m]

Huraikan faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai

[8m]

Skema jawapan

(b)(i)

Nyatakan 4 cara hakisan sungai.


1. Hidraul
2. Lelasan / geselan

[4m]

3. Lagaan
4. Larutan

4 isi x 1m = 4m
(ii)

Bincangkan proses pembentukan empat bentuk muka bumi aktiviti sungai.

[13m]

Bentuk muka bumi hakisan sungai:1. air terjun


2. Jeram
3. Lubuk
4. Gaung
5. Lurah
Bentuk mukabumi pemendapan sungai:1. Dataran banjir
2. Delta
3. Tasik ladam
4. Tetambak

Perlu huraian bagi setiap bentuk muka bumi.


Calon perlu menghuraikan ke dua-dua bentuk muka bumi iaitu sekurang-kurangnya 1
hakisan , 3 pemendapan atau sebaliknya untuk mendapat markah maksimum .
4 isi X 3m =12 +1m ( kesimpulan - Sebut kedua-dua bentuk muka bumi)
Jika calon hanya menghuraikan hakisan atau pemendapan, maksima markah ialah
3 isi X 3m = 9m
(iii)

Huraikan faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai


C1 Isipadu air
C2 Halaju air
C3 Kecerunan
C4 Bentuk alur
C5 Jenis batuan
C6- Bahan muatan
C7 - Halangan

[8m]

Mana-mana 4 isi X 2m = 8m

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA


[40 markah]
4.

(a)

Nyatakan tiga ciri bandaraya global

[3]

A1

Ciri penduduk

Lebih 10 juta, padat dan tepu bina

A2

Ciri ekonomi

Bersifat global, penentu keputusan ekonomi,


pusat kewangan dunia/transaksi, pusat pembauran

A3

Ciri sosial

Pusat persidangan dunia

A4

Ciri kualiti hidup

Taraf hidup tinggi/ masyarakat cosmopolitan

A5

Ciri teknologi

Termaju, pusat maklumat, bertaraf global

A6

Ciri fizikal

Bandar terancang, bangunan padat, berkembang secara


vertical, nilai ruang dan hartanah tinggi

Mana-mana 3 ciri 3 X 1m = 3m
(b) Perihalkan fungsi utama bandaraya global.
[6]
B1

Pusat kewangan dunia

B2

Pusat penggubalan / penetapan dasar

B3

Pusat globalisasi

B4

Pusat perkhidmatan bertaraf mega

B5

Pembauran inovasi ke seluruh dunia

B6

Pusat kebudayaan dan pendidikan


3 isi X 2m = 6m

(c) Jelaskan masalah kepadatan penduduk di bandar terhadap alam sekitar manusia.[6]
C1

Masalah perumahan / hartanah

C2

Masalah pekerjaan / kemiskinan bandar

C3

Kos hidup bandar yang tinggi

C4

Masalah sosial bertambah / kualiti hidup menurun

C5

Rebakan penyakit

C6

Masalah kesesakan

Mana-mana 3 isi x 2m = 6m

Pilih soalan sama ada soalan 5 atau 6


5 (a)
(b)

Jelaskan bukti yang menunjukkan berlakunya transformasi desa di sesebuah kawasan


[12]
Bincangkan kesan transformasi desa terhadap alam sekitar fizikal sesuatu kawasan.
[13]

Skema Jawapan :
5 (a)
A1.

Jelaskan bukti yang menunjukkan berlakunya transformasi desa di sesebuah kawasan.


[12]
Peningkatan KDNK perkapita penduduk
Berlakunya peningkatan peratus tenaga kerja di sektor ekonomi industri,
perniagaan dan perkhidmatan
Kesannya pendapatan perkapita penduduk bertambah

A2.

Bukti demografi
Penurunan kadar kelahiran dan kadar kematian penduduk, jangka hayat penduduk
bertambah dan proses penuaan berlaku

A3.

Taraf pendidikan
Taraf pendidikan penduduk meningkat manakala kadar buta huruf dalam dalam
penduduk berkurangan

Penguasaan penduduk dalam Teknologi Maklumat (IT) berbanding tahun-tahun


sebelumnya

A4.

Taraf kesihatan bertambah baik


Pembangunan program kesihatan seperti pertambahan hospital dan klinik sehingga
ke kawasan luar bandar telah menyebabkan taraf kesihatan bertambah baik
Nisbah doktor dengan penduduk juga semakin mengecil

A5.

Darjah ketersampaian tinggi


Kemudahan pengangkutan seperti jalan raya dan jalan keretapi bertambah baik
Kawasan desa yang alami transformasi desa akan lebih mudah untuk dihubungi

A6.

Pembangunan fizikal
Kesan transformasi telah mewujudkan pusat kesihatan, pejabat pos, bank dan
sebagainya lagi di kawasan luar bandar

A7.

Penyebaran maklumat berlaku dengan cepat


Sistem komunikasi yang baik disebabkan kemudahan internet yang semakin
berkembang maju telah menyebabkan segala maklumat dan inovasi terkini dapat
disebarkan dengan cepat
Mana-mana 6 isi X 2m = 12m

5 (b) Bincangkan kesan transformasi desa terhadap alam sekitar fizikal sesuatu kawasan.
[13]
B1.

Kemusnahan kawasan hutan asal


Pembangunan kawasan perumahan, industri dan ruang perniagaan menyebabkan
kawasan hutan asal di situ ditebang. Dalam tempoh jangka panjang, akan
berlakunya kemusnahan dan kepupusan hutan asal.

B2.

Peningkatan suhu setempat


Kesan daripada hutan yang ditebang untuk pembangunan, suhu setempat akan
meningkat kerana ketiadaan tumbuhan untuk proses sejatpeluhan yang
melembapkan udara.
Peningkatan kenderaan bermotor juga akan menyebabkan berlakunya peningkatan
suhu hasil daripada pembebasan gas karbon dioksida yang banyak.

B3.

Fenomena banjir kilat dan banjir lumpur


Banjir kilat biasanya akan berlaku di kawasan yang baru dibangunkan kerana
sistem perparitan yang tidak sempurna kerana pembinaan bangunan yang padat
dan rapat yang mengganggu aliran air ketika hujan lebat.
Aktiviti pembalakkan di kawasan cerun akan menyumbang kepada kejadian banjir
kilat.

B4.

Hakisan tanih
Projek pembangunan tarnsformasi di kawasan cerun atau tanah tinggi akan
meningkatkan kadar larian air permukaan. Pergerakan air larian permukaan yang
laju atau deras terutamanya ketika hujan lebat akan menyebabkan berlakunya
hakisan permukaan iaitu hakisan galir ataupun hakisan galur.

B5.

Pergerakan jisim
Aktiviti pembangunan untuk mentarnsformasikan kawasan desa terutama di
kawasan cerun telah menyebabkan berlakunya kemusnahan terhadap tumbuhtumbuhan di kawasan cerun. Ketiadaan tumbuhan menyebabkan kawasan cerun
hilang kestabilan kerana struktur tanah longgar dan memudahkan berlakunya tanah
runtuh akibat daya tarikan graviti.

B6.

Pencemaran alam sekitar


Pembangunan aktiviti perindustrian hingga ke kawasan desa telah menyebabkan
berlakunya peningkatan pencemaran terhadap alam sekitar. Pembebasan gas-gas
pencemar udara oleh kilang seperti gas karbon dioksida, karbon monoksida dan
sulfur dioksida telah mencemarkan ruang udara.
Pencemaran air turut berlaku akibat penggunaan racun dan baja kimia dalam
kegiatan pertanian.

B7.

Gangguan ekosistem
Aktiviti pembangunan di kawasan cerun telah menyebabkan berlakunya
penebangan hutan atau tumbuhan asal yang telah mengancam kepelbagaian
biologi, memusnahkan habitat dan mengganggu rantaiasn makanan. Kesannya
berlaku kemusnahan flora dan kepupusan fauna di kawasan tersebut.
Mana-mana 6 isi X 2m + kesimpulan 1m = 13m
Jadual di bawah menunjukkan jumlah dan kepadatan penduduk bagi negeri-negeri di
Malaysia pada tahun 2015.

6.
(a)

Hitungkan kepadatan penduduk bagi setiap negeri di Malaysia


[5]
Negeri

Luas kawasan
(km persegi)

Jumlah penduduk
Tahun 2015

Johor

18987

3233434

Kepadatan
penduduk
(orang/km persegi)
170

Kedah

9425

1890098

201

15024

1459994

97

Melaka

1652

788706

477

Negeri
Sembilan

6644

997071

150

Pahang

35965

1443365

40

Perak

21005

2258428

108

Kelantan

Perlis

795

227025

286

1031

1520143

1474

73619

3120040

42

Sarawak

124450

2420009

19

Selangor

7960

5479288

688

12955

1015776

78

243

1627172

6696

Pulau Pinang
Sabah

Terengganu
W.P. Kuala
Lumpur

Data

kiraan kepadatan = 5m
(b) Lukis peta koroplet yang menunjukkan kepadatan penduduk
bagi negeri-negeri
di Malaysia Pada tahun 2015 pada peta Malaysia yang
disediakan. [10]
Cadangan permakahan peta koroplet
B1
Tajuk yang betul
B2
Petunjuk (mesti ikut ton lorekan atau warna)
B3
Plotan
B4
Kebersihan dan kesempurnaan
Jumlah

1m
2m
6m
1m
10m

(c)
Huraikan bagaimana penduduk di sesebuah kawasan boleh
mempengaruhi
perubahan alam sekitar fizikalnya.
[10]
C1
Pertanian mengubah bentuk muka bumi melalui
penyahutanan pencemaran

air, udara dan tanah


C2
Perlombongan tebuk, gerudi, gali, letup kehabisan sumber
mineral
kerosakan dan pencemaran alam sekitar
C3
Pembalakan tebang pokok kesan gondolan, hakisan, tanah
runtuh,
kepupusan biologi
C4
Perkilangan pembakaran bahan api fosil, dan pelepasan sisa
menyebabkan
pencemaran alam
C5
Pembangunan tanah dan pembinaan penerokaan tanah,
perataan tanah,
peneresan tanah berlaku hakisan dan tanah runtuh
C6
Perikanan memukat, menuba, mengebom, membina
prasarana perikanan,
akuakultur kerosakan terumbu karang pencemaran air
C7
Pengangkutan pembinaan lebuh raya, lapangan terbang,
pembakaran bahan
api fosil pelepasan asap- -pencemaran udara, bunyi

C8
Pelancongan pembinaan infrastruktur, pembuangan sisa
pemcemaran airperubahan suhu pembinaan kawasan rekreasi
C9
Pembangunan kawasan petempatan/ domestic pembuangan
sisa, pembuangan
bahan kumbahan.
C10 Aktiviti bukan ekonomi peperangan/ pilihan raya/
demonstrasi/ ujian nuklear
mengganggu alam sekitar pencemaran alam sekitar
Mana-mana 5 isi x 2m = 10 m

SKEMA PEMARKAHAN TAMAT