Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN MEMBINA JADUAL DAN CARTA PALANG

1. Nisha menjalankan satu penyiasatan.


Jenis permukaan kaca, kereta mainan bergerak
sejauh 120 meter
Jenis permukaan aluminium, kereta mainan
bergerak sejauh 90 meter
Jenis permukaan kayu, kereta mainan bergerak
a. Bina jadual berdasarkan pernyataan di atas.

b. Bina carta palang berdasarkan pernyataan di atas.

2. Amin menjalankan satu penyiasatan.

Jarak sumber cahaya dari objek 4 cm , saiz


bayang-bayang kecil
Jarak sumber cahaya dari objek 8 cm , saiz
bayang-bayang sederhana
a. Bina jadual berdasarkan pernyataan di atas.

b. Bina carta palang berdasarkan pernyataan di atas.