Anda di halaman 1dari 4

KEMAHIRAN (Mendengar dan Bertutur):

1. Keupayaan mengenal dan mengajuk bunyi yang diajar serta mendengar


arahan.
SOALAN 1:
Bulatkan bunyi haiwan di bawah.

Bulatkan bunyi benda di bawah.

KEMAHIRAN (Bacaan):
1. Keupayaan menamakan huruf (a-z).
Soalan 2:
Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh guru

a
u

i
s

e
r

o
k

KEMAHIRAN (Tulisan):
1. Keupayaan menyalin huruf
Soalan 3: Salin huruf berdasarkan gambar yang diberi.

d
n

Kemahiran (Membaca)

1. Keupayaan membaca.

Soalan 4 : tuliskan nama objek berdasarkan gambar dan pilihan jawapan yang
diberi.

kapak

payung

bola

meja

kambing
pensel

Kemahiran mengeja dan menulis


1. Kemahiran membina ayat mudah.
Soalan 5: Bina ayat berdasarkan gambar