Anda di halaman 1dari 15

Sistem Jadual Kedatangan

Cikgu Muhammad Khairi


Cikgu Razali Bin Rambli

Nyatakan Tahun
Kelas

2016

Panduan:
Nama pelajar baru, tambah di bahagian bawah nama asal
Nama pelajar pindah/berhenti, Cuma delele dalam bulan semasa, biarkan bulan sebelumnya
Boleh cetak setiap sheet bulanan, hide sahaja ruangan yang tidak diperlukan
Boleh letak 1 sebagai hadir, tapi tidak diperlukan untuk tujuan pengiraan
Lihat cth-Jan sebagai panduan
Lihat cth-CAKNA & cth-rumus

Nyatakan Bulan
Hari Bersekolah (Tanda petak di sebelah)
TIGA KUNING
Bil Nama Penuh
1 AZAM IMRAN
2 BATRISYA DANIA
3 CAROL LIM
4 DANIEL HAKIM
5 HARRAZ NAUFAL
6 MOHD RAZI
7 NUR FAIZAH
8 NUR JANNAH
9 SYAZA HUSNA
10 ZIANA MD ZAIN
JUMLAH MURID TIDAK HADIR
JUMLAH MURID HADIR
JUMLAH KEHADIRAN SEPATUTNYA

1
19

Arahan: Isi ruangan di bawah dengan 0 (TH), P (Ponteng), L (Lewat) dan S (Sakit)

Ju Sa Ah Is

Se Ra Kh

9 10

Ju Sa Ah

Is

Se Ra Kh Ju Sa Ah

Is

Se

Ra Kh

Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah
0
0

0
S

0
S

0
S

S
L

0
0

0
0

0
0

L
0
P
0
9
9

1
2
2
3
9
8
8
7
10 10 10 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
2 1 2 2
9
8 9 8 8
10 10 10 10 10

1
2
1
1
2
9
8
9
9
8
10 10 10 10 10

3 2
3 2
7 8
7 8
10 10 10 10

KATEGORI
TH P

- Bulan Ini

1
1
7
4
14
0
0
0
1
0

0
0
0
0
4
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
7
4
18
0
0
0
1
1
33
156
189

Tidak Hadir
Bulan
Jumlah
Lepas
semua
1
1
7
4
18
0
0
0
1
1
0
%
H.P

33
82.5%
8

Nyatakan Bulan
Hari Bersekolah (Tanda petak di sebelah)

Bil Nama Penuh


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JUMLAH MURID TIDAK HADIR
JUMLAH MURID HADIR
JUMLAH KEHADIRAN SEPATUTNYA

1
Arahan: Isi ruangan di bawah dengan 0 (TH), P (Ponteng), L (Lewat) dan S (Sakit)
31

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

KATEGORI
TH P

- Bulan Ini

0
0
0

Tidak Hadir
Bulan
Jumlah
Lepas
semua

0
%
H.P

0
#DIV/0!
0

Nyatakan Bulan
Hari Bersekolah (Tanda petak di sebelah)

Bil Nama Penuh


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JUMLAH MURID TIDAK HADIR
JUMLAH MURID HADIR
JUMLAH KEHADIRAN SEPATUTNYA

2
Arahan: Isi ruangan di bawah dengan 0 (TH), P (Ponteng), L (Lewat) dan S (Sakit)
29

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

KATEGORI
TH P

- Bulan Ini

0
0
0

Tidak Hadir
Bulan
Jumlah
Lepas
semua

0
%
H.P

0
#DIV/0!
0

Nyatakan Bulan
Hari Bersekolah (Tanda petak di sebelah)

Bil Nama Penuh


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JUMLAH MURID TIDAK HADIR
JUMLAH MURID HADIR
JUMLAH KEHADIRAN SEPATUTNYA

3
Arahan: Isi ruangan di bawah dengan 0 (TH), P (Ponteng), L (Lewat) dan S (Sakit)
31

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

KATEGORI
TH P

- Bulan Ini

0
0
0

Tidak Hadir
Bulan
Jumlah
Lepas
semua

0
%
H.P

0
#DIV/0!
0

Nyatakan Bulan
Hari Bersekolah (Tanda petak di sebelah)

Bil Nama Penuh


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JUMLAH MURID TIDAK HADIR
JUMLAH MURID HADIR
JUMLAH KEHADIRAN SEPATUTNYA

4
Arahan: Isi ruangan di bawah dengan 0 (TH), P (Ponteng), L (Lewat) dan S (Sakit)
30

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

KATEGORI
TH P

- Bulan Ini

0
0
0

Tidak Hadir
Bulan
Jumlah
Lepas
semua

0
%
H.P

0
#DIV/0!
0

Nyatakan Bulan
Hari Bersekolah (Tanda petak di sebelah)

Bil Nama Penuh


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JUMLAH MURID TIDAK HADIR
JUMLAH MURID HADIR
JUMLAH KEHADIRAN SEPATUTNYA

5
Arahan: Isi ruangan di bawah dengan 0 (TH), P (Ponteng), L (Lewat) dan S (Sakit)
31

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

KATEGORI
TH P

- Bulan Ini

0
0
0

Tidak Hadir
Bulan
Jumlah
Lepas
semua

0
%
H.P

0
#DIV/0!
0

Nyatakan Bulan
Hari Bersekolah (Tanda petak di sebelah)

Bil Nama Penuh


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JUMLAH MURID TIDAK HADIR
JUMLAH MURID HADIR
JUMLAH KEHADIRAN SEPATUTNYA

6
Arahan: Isi ruangan di bawah dengan 0 (TH), P (Ponteng), L (Lewat) dan S (Sakit)
30

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

KATEGORI
TH P

- Bulan Ini

0
0
0

Tidak Hadir
Bulan
Jumlah
Lepas
semua

0
%
H.P

0
#DIV/0!
0

Nyatakan Bulan
Hari Bersekolah (Tanda petak di sebelah)

Bil Nama Penuh


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JUMLAH MURID TIDAK HADIR
JUMLAH MURID HADIR
JUMLAH KEHADIRAN SEPATUTNYA

7
Arahan: Isi ruangan di bawah dengan 0 (TH), P (Ponteng), L (Lewat) dan S (Sakit)
31

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

KATEGORI
TH P

- Bulan Ini

0
0
0

Tidak Hadir
Bulan
Jumlah
Lepas
semua

0
%
H.P

0
#DIV/0!
0

Nyatakan Bulan
Hari Bersekolah (Tanda petak di sebelah)

Bil Nama Penuh


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JUMLAH MURID TIDAK HADIR
JUMLAH MURID HADIR
JUMLAH KEHADIRAN SEPATUTNYA

8
Arahan: Isi ruangan di bawah dengan 0 (TH), P (Ponteng), L (Lewat) dan S (Sakit)
31

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

KATEGORI
TH P

- Bulan Ini

0
0
0

Tidak Hadir
Bulan
Jumlah
Lepas
semua

0
%
H.P

0
#DIV/0!
0

Nyatakan Bulan
Hari Bersekolah (Tanda petak di sebelah)

Bil Nama Penuh


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JUMLAH MURID TIDAK HADIR
JUMLAH MURID HADIR
JUMLAH KEHADIRAN SEPATUTNYA

9
Arahan: Isi ruangan di bawah dengan 0 (TH), P (Ponteng), L (Lewat) dan S (Sakit)
30

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

KATEGORI
TH P

- Bulan Ini

0
0
0

Tidak Hadir
Bulan
Jumlah
Lepas
semua

0
%
H.P

0
#DIV/0!
0

Nyatakan Bulan
Hari Bersekolah (Tanda petak di sebelah)

Bil Nama Penuh


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JUMLAH MURID TIDAK HADIR
JUMLAH MURID HADIR
JUMLAH KEHADIRAN SEPATUTNYA

10
Arahan: Isi ruangan di bawah dengan 0 (TH), P (Ponteng), L (Lewat) dan S (Sakit)
31

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

KATEGORI
TH P

- Bulan Ini

0
0
0

Tidak Hadir
Bulan
Jumlah
Lepas
semua

0
%
H.P

0
#DIV/0!
0

Nyatakan Bulan
Hari Bersekolah (Tanda petak di sebelah)

Bil Nama Penuh


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JUMLAH MURID TIDAK HADIR
JUMLAH MURID HADIR
JUMLAH KEHADIRAN SEPATUTNYA

11
Arahan: Isi ruangan di bawah dengan 0 (TH), P (Ponteng), L (Lewat) dan S (Sakit)
30

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

KATEGORI
TH P

- Bulan Ini

0
0
0

Tidak Hadir
Bulan
Jumlah
Lepas
semua

0
%
H.P

0
#DIV/0!
0

PGROGRAM CAKNA KEHADIRAN


BULAN : APRIL
NAMA KELAS : TINGKATAN : 2K3
NAMA GURU : EN. MUHAMMAD KHAIRI
BIL
NAMA PELAJAR

BILANGAN

AHMAD DANIAL ADHAM

IEMAN ZULHAKIM B ABU HASSAN

10

MOHAMAD FAIZAL BIN MOHAMAD RIDZAUDDIN

MOHD OSAMA B MOHD FAUZI

MUHAMMAD AFZAN MUSTAQIM BIN MOHD FARED

MUHAMMAD AMIR HAFIZI BIN MUHAMMAD RUDZI

MUHAMMAD SHAFIQAL SAFUAN B MOHD YUSAIMI

NURLIYANA BT MOHD MOHAYADIN

NURUL ADIBAH LIYANA BINTI MAT SIDI

10

NURUL HAFIZAH BINTI HAMZAH

16

11

SHAMSUL HAKIMIE B SUHAIMI

12

SITI NORSHAFIKAH BINTI MAZLAN

13

SITI NURUL AZRINAWATI BINTI ZAMRI

14

SYARIFAH HANANI BT SYED MHD NAZARI

KETIDAKHADIRAN
SEBAB

JAGA IBU SAKIT

Guna lampiran jika ruang tidak mencukupi


Tindakan pemantau :
..
..
Tanda tangan :
Nama : MUHAMMAD KHAIRI B KHALID ABBAS
* Sila catat nama-nama yang tidak hadir dua atau lebih dan tiada surat makluman
ketidakhadiran daripada ibu bapa atau penjaga

Pengesahan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JANA

34600 KAMUNTING

BORANG RUMUSAN KETIDAKHADIRAN PELAJAR MENGIKUT BULAN


TAHUN :

2016
NAMA GURU : EN. MUHAMMAD KHAIRI

TINGKATAN : 2K3
BIL

BILANGAN HARI TIDAK HADIR SEHINGGA AKHIR SETIAP BULAN


NAMA PELAJAR

TINDAKAN YANG DIAMBIL DAN TARIKH


N

JUM

AHMAD DANIAL ADHAM BIN RAMLI

MOHAMAD FAIZAL BIN MOHAMAD RIDZAUD

MOHAMAD HAIRUL HAQIMI BIN MAZLAN

MOHAMAD TAUFIQ BIN ABD. RAZAK

MUHAMAD AIFAA HAIKAL BIN MOHAMAD

MUHAMAD ALIF BIN MOHD JAFRY

MUHAMMAD AFZAN MUSTAQIM BIN MOHD

MUHAMMAD AHAIRUL ANUAR BIN MOHD Z

MUHAMMAD AMIR HAFIZI BIN MUHAMMAD

10

MUHAMMAD HAIQAL BIN MOHD FUZI

11

MUHAMMAD SHAFIQAL SAFUAN B MOHD Y

12

MUHAMMAD ZAKI BIN MOHD NORDIN

13

NUR DAINIE SYAMIMI BT. MOHAMAD SUHAI

14

NURLIYANA BT MOHD MOHAYADIN

15

NURUL ADIBAH LIYANA BINTI MAT SIDI

16

NURUL HAFIZAH BINTI HAMZAH

17

NURUL RABIATUL ADAWIYAH BT SYAFIQ AZ

18

SHAHROL EADHAM BIN RAZAK

19

SHAMSUL HAKIMIE B SUHAIMI

20

SITI NORSHAFIKAH BINTI MAZLAN

21

SITI NURUL AINA BINTI MOHD ISA

22

SITI NURUL AZRINAWATI BINTI ZAMRI

23

SYARIFAH HANANI BT SYED MHD NAZARI

24

MOHD OSAMA B MOHD FAUZI

25

IEMAN ZULHAKIM B ABU HASSAN

JUMLAH

GS - GANTUNG SEKOLAH
BS - BUANG SEKOLAH

A1

A2

A3

GS

BS

CATATAN

Sakit

U. Keluarga

Anda mungkin juga menyukai