Anda di halaman 1dari 3

SMK SETIA ALAM

LAPORAN POST MORTEM


PEPERIKSAAN SPM TAHUN 2015
SUBJEK : SEJARAH
ULASAN
1.
Kekuataan
Peratus GPS/ GPMP bagi matapelajaran sejarah tahun 2014 ialah 5.54 %
i.1 Terdapat peningkatan pelajar yang mendapat gred A+, A dan A- iaitu 29 orang
calon.
i.2 Pengenalan kertas 3 yang banyak membantu pelajar dalam meningkatkan lagi
markah pelajar supaya lulus dengan gred yang lebih baik.
i.3 Secara keseluruhannya semua murid yang mengambil kertas peperiksaan
boleh lulus dengan cemerlang.
i.4 Murid telah didedahkan dengan teknik menjawab soalan sewaktu PdP dari
masa ke semasa .
i.5 Peningkatan keputusan dari segi kuantiti dan kualiti jika berbanding dengan
Peperiksaan SPM tahun 2014.
i.6 Murid juga banyak diberi pendedahan dari segi pelbagai bentuk soalan
mengikut format SPM.
i.7 Murid juga membuat ulangkaji secara berkala / latih tubi secara topikal
terutamanya bagi soalan Tingkatan 4 dan 5 serta contoh-contoh soalan dari
SBP, MRSM dan soalan negeri.
i.8 Program panitia seperti teknik menjawab soalan SPM oleh penceramah yang
berpengalaman dijalankan telah membantu dalam meningkatkan kuantiti
murid lulus dalam matapelajaran sejarah.

2.

Kelemahan
i.9 Terdapat 20 calon yang gagal dan 2 orang calon tidak menghadiri
peperiksaan.
i.10 Pelajar tidak membuat persediaan bahan bercetak bagi menjawab
peperiksaan kertas 3 sejarah.
i.11 Sikap negatif murid terhadap mata pelajaran ini dan tidak menunjukkan
minat semasa di dalam kelas, terutama pelajar dari kelas 5E
i.12 Murid tiada dan kurang penguasaan dari segi teknik menjawab walaupun
sudah diterangkan berulang kali semasa di dalam kelas, kelas tambahan dan
bengkel sejarah.
i.13 Murid sentiasa dilihat mengantuk dan tidak memberi tumpuan yang
sepatutnya.
i.14 Kehadiran murid yang agak rendah sewaktu kelas tambahan kerana
masalah pengangkutan dan mempunyai komitmen lain seperti waktu tuisyen
yang sama pada waktu kelas tambahan.

3.

Cadangan / Strategi Penambahbaikan


i.1 Memastikan murid diberikan teknik menjawab kertas 1, 2 dan kertas 3.
i.2 Merujuk pelajar yang bermasalah kepada unit kaunseling dan disiplin serta
pihak pentadbir.
i.3 Latih tubi menjawab soalan kertas 1 (Soalan objektif), kertas 2 (struktur dan
esei) dan kertas 3 (boleh merujuk buku teks, buku rujukan, bahan ilmiah
bercetak).
i.4 Guru memberikan set soalan peperiksaan percubaan negeri bagi membuat
ulangkaji.
i.5 Pelajar perlu diberi soalan-soalan berbentuk KBAT semasa pembelajaran di
dalam kelas supaya mereka dapat berfikir secara spontan dan dapat
membantu mereka semasa menjawab soalan esei yang memerlukan jawapan
munasabah.
i.6 Pelajar telah diberikan buku modul sejarah dan pelajar telah diminta
menyiapkan buku tersebut selepas sesuatu topik/ tajuk dibincangkan bersama
guru di dalam kelas.
i.7 Kelas Pemantapan Akademik murid perlu dikelaskan mengikut tahap
penguasaan mereka bagi memudahkan proses pengukuhan dan pengayaan
serta pemulihan dijalankan.
i.8 Gerak Gempur perlu dijalankan secara berkala bagi memastikan murid sentiasa
bersedia dalam menghadapi peperiksaan.
i.9 Mengenalpasti murid yang tidak berminat untuk datang ke sekolah dan cuba
mengatasi masalah tersebut dengan cara perbincangan bersama ibubapa.
i.10 Pelajar yang lemah perlu menjalani kelas tambahan khas supaya mereka ini
boleh lulus

dengan pengenalan teknik menjawab yang lebih mudah.

4.

Program Yang Telah Dijalankan

i.

Program Pemantapan mata pelajaran sejarah pelajar GALUS di MSU, anjuran PPD Petaling
Perdana. Program ini teah disertai oleh 40 orang pelajar GALUS.

ii

Program SKOR A Sejarah di MSU, anjuran PPD Petaling Perdana. Program ini melibatkan 40
orang pelajar yang telah dikenal pasti dapat memperbaiki gred mereka semasa SPM 2015.

iii Kelas tambahan sejarah telah dijalankan dari bulan Februari hingga September 2015
iv Bengkel teknik menjawab soalan sejarah SPM. Penceramah yang telah dijemput ialah guru
cemerlang dan pemeriksa kertas SPM. Semua pelajar terlibat semasa program ini.

5.

Program Yang Akan Dijalankan

i Program Potensi Lulus Sejarah (PLUS) akan dijalankan di MSU pada 29 Mac 2016, anjuran
PPD Petaling Perdana. Program ini untuk memberi pendedahan dan teknik menjawab kepada
pelajar yang lemah dalam mata pelajaran sejarah berdasarkan markah peperiksaan akhir
tahun 2015.
ii Kelas tambahan sejarah akan bermula pada bulan Mac hingga September 2016. Kelas
tambahan tahun ini melibatkan semua pelajar mengikut jadual yang telah ditetapkan bagi setiap
kelas.
iii Bengkel teknik menjawab sejarah. Program ini akan dijalankan sebanyak 2 kali setahun iaitu
pada bulan mei dan bulan September 2016. Penceramah jemputan ialah Guru Cemerlang
Sejarah dan pemeriksa kertas SPM.
iv Gerak Gempur Sejarah akan dijalankan pada bulan September hingga Oktober 2016.
Melibatkan semua pelajar tingakatn 5 2016.
v Kelas Pemantapan Sejarah (ICU Sejarah). Program ini khas bagi pelajar PLUS yang tidak
mencapai tahap selepas Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016.

DISEDIAKAN OLEH

...............................................................
( Musjahida bt Mustafa )
KETUA PANITIA SEJARAH
SMK SETIA ALAM