Anda di halaman 1dari 3

Bubuh imbuhan yang sesuai pada kata dasar

Bubuh imbuhan yang sesuai pada kata dasar

Bubuh imbuhan yang sesuai pada kata dasar

yang diberikan dalam ayat.

yang diberikan dalam ayat.

yang diberikan dalam ayat.

1. _____________ (tulis) yang terkenal itu sepupu


saya.

2. Adik sedang ______________ (tulis) sepucuk surat


kepada kawannya di Amerika.

3. Tolong _____________________ (letak) beg ini di


atas meja itu.

4. Rumah Ali _____________________ (letak) di atas


bukit.

5. Jangan ___________________ (dekat) pemuda itu


kerana dia kepala angin.

1. _____________ (tulis) yang terkenal itu sepupu


saya.

2. Adik sedang ______________ (tulis) sepucuk surat


kepada kawannya di Amerika.

3. Tolong _____________________ (letak) beg ini di


atas meja itu.

4. Rumah Ali _____________________ (letak) di atas


bukit.

5. Jangan ___________________ (dekat) pemuda itu


kerana dia kepala angin.

1. _____________ (tulis) yang terkenal itu sepupu


saya.

2. Adik sedang ______________ (tulis) sepucuk surat


kepada kawannya di Amerika.

3. Tolong _____________________ (letak) beg ini di


atas meja itu.

4. Rumah Ali _____________________ (letak) di atas


bukit.

5. Jangan ___________________ (dekat) pemuda itu


kerana dia kepala angin.

6. Anda seharusnya tahu kalau sebuah planet

6. Anda seharusnya tahu kalau sebuah planet

6. Anda seharusnya tahu kalau sebuah planet

berukuran sangat besar ________________

berukuran sangat besar ________________

berukuran sangat besar ________________

(dekat) Bumi.

(dekat) Bumi.

(dekat) Bumi.

7. __________________________ (pamer) itu akan


diadakan selama sebulan.

7. __________________________ (pamer) itu akan


diadakan selama sebulan.

7. __________________________ (pamer) itu akan


diadakan selama sebulan.

Bubuh imbuhan yang sesuai pada kata dasar

15. Pelajar dialu-alukan berjumpa dengan guru

yang diberikan dalam ayat.

________________ (tugas) andainya terdapat


1. _____________ (tulis) yang terkenal itu sepupu

8.

Tolong _____________________ (pamer)

sebarang masalah.

lukisan itu di ruang tamu.

saya.

16. Bapa saya menerima ______________ (rawat)


2. Adik sedang ______________ (tulis) sepucuk surat
kepada kawannya di Amerika.

9.

Ali ______________________ (pamer) hasil kraf

di klinik kesihatan.

tangannya di Pusat Pameran Kuching.


17. Doktor itu sedang __________________________

3. Tolong _____________________ (letak) beg ini di


atas meja itu.

10. ______________________ (latih) yang diberi oleh

(rawat) ayah saya yang sakit tenat.

Cikgu Ismail sangat merunsingkan.


18. Kos ____________________ (rawat) penyakit

4. Rumah Ali _____________________ (letak) di atas


bukit.

5. Jangan ___________________ (dekat) pemuda itu


kerana dia kepala angin.

6. Anda seharusnya tahu kalau sebuah planet


berukuran sangat besar ________________

11. Budak-budak itu sedang ____________________


(latih) olahraga di Stadium Bukit Jalil.

12. Untuk mahir bersilat kita

kanser dianggarkan di antara RM40,000


hingga RM300,000.
Bahagian 2
A. Letakkan imbuhan pada perkataan di bawah.

perlu _______________ (latih).


1. Kita harus ______________ orang yang lebih tua
daripada kita. ( hormat )
13. Jurulatih itu __________________ (latih) pasukan
keranjang sekolah saya.

2. Salmi ___________akan tingkah laku pemuda itu.


(curiga )

(dekat) Bumi.
14. Abang saya sedang menyiapkan
7. __________________________ (pamer) itu akan
diadakan selama sebulan.

___________________ (tugas) yang diberikan oleh


guru.

3. Ayah ___________seekor lembu pada Hari Raya


Aidiladha. (korban)
4. Hanif ___________kasutnya sebelum masuk ke
dalam rumah. (tanggal)

5. Rosnah sering menghabiskan masa lapangnya


di __________.(pustaka)
B.

Isikan tempat kosong dengan perkataan


yang sesuai.

Keberanian

bertanyakan
permohonan

2. Asmat berusaha ____________ basikalnya yang


rosak.
3. Mesyuarat yang diadakan akan
menghadiahi
____________masalah pencemaran.
penggunaan

embincangkan
kesunyian

1. ____________ komputer dapat mempercepat


segala urusan khususnya dalam penyimpanan
data.

kesultanan

4. ___________Zaini untuk melanjutkan pelajaran


telah diluluskan oleh majikannya.
5. Adik __________ kasut sebelum masuk kedalam
rumah.
6. Ayah ___________ saya sebuah buku cerita.

7. Pihak polis telah memberikan pingat


___________kepada Amar kerana telah
membantu mereka menangkap perompak itu
tempoh hari.
8. Seorang pemuda __________ arah ke rumah
Encik Zahari.
9. Sejak anak-anaknya berpindah ke bandar,
Makcik Ani hidup dalam ____________.
10. Salah seorang sultan pada zaman
_______________Melayu Melaka ialah Sultan
Mahmud Syah.