Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN A

Soalan 1 hingga Soalan 20.


Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Bulatkan jawapan yang tepat.
1

Dosa mempunyai dua kategori iaitu


I dosa besar
II dosa kecil
III dosa kekal
IV dosa sederhana
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

Pernyataan di atas merujuk kepada perbuatan


A mencuri
C menipu
B riba
D meminjam

Apakah hukuman yang dikenakan kepada penzina


yang belum berkahwin?
A Disebat dan direjam dengan batu sehingga
mati
B Direjam dengan batu sehingga mati
C Disebat 100 kali
D Dikenakan denda

Antara berikut merupakan perkara sunat semasa


sembelihan, kecuali
A menyebut nama Allah SWT dan berselawat
B membaringkan binatang secara terlentang
C menggunakan alatan yang tajam
D menghadap kiblat

Antara berikut, yang manakah benar mengenai


rukun sembelihan bagi penyembelih?
I Islam
II Baligh
III Merdeka
IV Tidak dalam ihram haji atau umrah
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

Golongan manakah yang tidak dituntut


melakukan ibadat korban?
A Orang Islam
C Berakal
B Musafir
D Berkemampuan

Akikah dilakukan sebagai tanda syukur kepada


Allah SWT. Daging akikah adalah sunat
I dimasak manis
II dibuat jamuan
III tulang daging tidak dipatah-patahkan

IV disedekahkan kepada orang bukan Islam


A I, II dan III
C I, II dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
8

Imam Malik merupakan seorang yang terhormat


dan dimuliakan. Antara berikut merupakan sifat
peribadi beliau, kecuali
A suka berpakaian cantik dan bersih
B menghormati ibu bapa dan guru
C bangga diri dengan ilmu yang tinggi
D seorang yang tawaduk

Pilih pernyataan yang tidak benar tentang


ketokohan Imam Malik sebagai seorang guru.
A Ketinggian ilmunya yang telah menarik
minat ramai orang termasuk gurunya
B Mula mengajar pada usia 17 tahun di
Masjid Nabawi di Madinah
C Tidak pernah mempelajari apa-apa ilmu
kerana semula jadi seorang yang cerdik
D Memberi kefahaman serta sanggup
berjaga malam bagi mencari jawapan
kepada setiap masalah

10 Sumbangan Imam As-Syafie kepada tamadun


Islam ialah
I mengasaskan kaedah tertentu dalam
mensabitkan hukuman
II sangat teliti dalam mengutarakan
pandangan
III menghasilkan kitab-kitab suci
IV berhujah dengan puak syiah dalam arRisalah

A I dan II
B I dan IV

C II dan III
D III dan IV

11 Rasulullah SAW sentiasa mengamalkan adab


amar makruf dan nahi mungkar ketika
melaksanakan tugasnya. Bagaimanakah cara
Rasulullah SAW melaksanakan amar makruf dan
nahi mungkar?
I Memilih masa dan tempat yang sesuai
untuk memberi nasihat
II Memberi hadiah kepada mereka yang
berjinak-jinak dengan agama Islam
III Memberi kemaafan jika hanya
mengharapkan ganjaran
IV Menceritakan kisah umat-umat terdahulu
sebagai iktibar

A I, II dan III
B I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

12 Apakah jenis dam yang dikenakan bagi kesalahan di atas?


A Tertib dan takdil
B Tertib dan takdir
C Takhyir dan takdil
D Takhyir dan takdir
13 Antara berikut, yang manakah merupakan
kesalahan yang dikenakan dam takhyir dan takdil?
A Tidak wukuf di Arafah
B Memburu dan mengusir binatang buruan
darat yang halal dimakan
C Memakai minyak pada rambut, janggut atau
misai
D Tidak melakukan tawaf widak
14 Antara berikut merupakan faedah rekreasi jangka
pendek dalam aspek fisiologi, kecuali
A menguatkan stamina
B menguatkan antibodi
C mengimbangi mental
D mengeluarkan peluh
15 Antara ciri-ciri tempat rekreasi yang baik dalam
aspek kemudahan fizikal ialah
I mempunyai tempat berwuduk
II mempunyai tandas dan bilik air
III mempunyai tempat tidur
IV mempunyai telefon awam
A I, II, dan III
B I, II, dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

16 Pilih pernyataan yang menunjukkan adab-adab


menjaga kemudahan awam.
I Menggunakannya mengikut peraturan
II Bertimbang rasa dengan pengguna lain
III Menggunakan mengikut keperluan
IV Membiarkan kerosakan kemudahan awam
tanpa membuat aduan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

17 Apakah tindakan yang harus diambil oleh


Halimah?
A Merosakkan lagi telefon awam tersebut
B Membuat aduan kepada pihak
bertanggungjawab
C Membiarkan sahaja telefon tersebut
D Menyuruh orang lain untuk membuat
aduan

18 Mengapakah Imam Abu Hanifah


seorang yang teliti terhadap hadis?
A
B
C
D

dianggap

Mahir meriwayatkan hadis sahih


Banyak menghafaz hadis sahih
Menulis banyak kitab hadis
Hanya menerima hadis sahih dan kuat
sanadnya

19 Pernyataan di atas merujuk kepada hikmah


melaksanakan adab
A menziarahi pesakit
B amar makruf nahi mungkar
C menziarahi jenazah
D berekreasi
20 Antara berikut merupakan bahagian yang haram
dimakan daripada binatang sembelihan, kecuali
A ketumbuhan antara kulit dengan dagi
B pundi kencing
C darah
D usus

Soalan 21 hingga Soalan 40


Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
21 __________ ialah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah SWT dan
meninggalkan suruhanNya.
22 Hubungan jenis antara perempuan dengan perempuan menurut istilah syarak ialah
_________.
23 Menuduh perempuan yang baik melakukan zina tanpa empat orang saksi yang adil
dinamakan _______.
24 Membunuh diri ialah melakukan perbuatan yang boleh memisahkan __________
daripada jasad sendiri.
25 ___________ ialah mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan di tempat
simpanannya tanpa izin.
26 __________ ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara
memutuskan urat halkum dan urat merih dengan menggunakan alatan yang tajam.
27 Hukum sembelihan adalah _________.
28 Hukum melakukan korban ialah _________ bagi orang Islam yang mampu.
29 Waktu menyembelih korban ialah selepas naik matahari pada ____________kira-kira
selepas kadar cukup masa untuk sembahyang dua rakaat dan dua khutbah yang ringkas.
30 Umur bagi kambing yang ingin dijadikan korban mestilah _____ tahun atau lebih.
31 _____________ ialah melakukan pemyembelihan binatang ternakan yang dilakukan
selepas kelahiran bayi.
32 Akikah afdal dilakukan pada hari ke _________ kelahiran bayi.
33 ____________ tidak pernah menunggang kudanya di Madinah kerana menghormati bumi
yang di dalamnya terdapat jasad Nabi Muhammad SAW.
34 ________ telah mengasaskan kaedah-kaedah tertentu dalam menyabitkan hukuman.
35 _____________ merupakan usaha dakwah yang sangat penting dalam menegakkan
kestabilan dan keharmonian masyarakat.

36 Pendakwah hendaklah mampu menahan marah dan ______ apabila dakwahnya tidak
berjaya.
37 Bersukan, mengembara dan mendaki bukit merupakan contoh-contoh rekreasi
_________.
38 Rekreasi _________ tidak banyak memerlukan tenaga fizikal dan pergerakan yang
banyak.
39 Kemudahan _________ ialah kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk
kegunaan orang ramai.
40 Kemudahan awam dapat membantu kita ketika berlakunya _________.

Anda mungkin juga menyukai