Anda di halaman 1dari 1

Unit 34

Perpaduan

Semangat

Kejiranan

Asas

Nilai : Hidup Bersama secara Aman


Maksud : Hidup berbaik-baik antara satu
sama
lain
dengan
mengutamakan
kedamaian dan keharmonian hidup tanpa
mengira agama, bangsa dan budaya
a. Ciri-ciri jiran yang baik
i.
Bertegur sapa dengan jiran
ii.
Bersedia membantu jiran
iii.
Menghormati jiran
iv.
Menziarahi jiran
v.
Mengambil
berat
tentang
keperluan, keselamatan dan
kebajikan jiran
vi.
Memahami agama dan cara
hidup berjiran
vii.
Tidak menyakiti hati jiran
viii. Tidak membesarkan perkara
yang remeh
ix.
Tidak memburukan jiran

b. Konsep amalan kehidupan berjiran


i.
Kunjung-mengunjungi semasa
perayaan
ii.
Menziarahi jiran apabila sakit
iii.
Mengamalkan sikap gotong
royong
iv.
Turut serta dalam aktiviti hari
keluarga kawasan kejiranan
v.
Menganggap
jiran
sebagai
saudara
vi.
Memberikan cenderahati kepada
jiran apabila kita bercuti
vii.
Membantu
apabila
jiran
menghadapi masalah
viii. Menolong menjaga rumah jiran
sekiranya jiran tiada di rumah

c. Kepentingan hidup berjiran


i.
Dapat mengeratkan hubungan
baik dengan jiran
ii.
Dapat menerima bantuan bila
dalam keadaan yang cemas
iii.
Mengukuhkan
perpaduan
bermasyarakat
iv.
Dapat memahami agama orang
lain
v.
Dapat mewujudkan masyarakat
yang saling mengambil berat
antara satu dengan yang lain.