Anda di halaman 1dari 8

1 jun

2 kabe
3 oxe
4 kyaje
5 jwe
6 qaq
7 wuq
8 wajxaq
9 belaj
10 laj
11jun laj
12 kab laj
13 ox laj
14 kyaj laj
15 jwe laj
16 qaq laj
17 wuq laj
18 wajxaq laj
19belaj laj
20jun kal
21jun kal jun
22jun kal kabe
23jun kal oxe
24jun kal kyaje
25jun kal jwe
26jun kal qaq
27jun kal wuq
28jun kal wajxaq
29jun kal belaj
30jun kal laj
31jun kal jun laj
32ju kal kabe laj
33jun kal oxe laj
34jun kal kyaje laj
35jun kal jwe laj
36jun kal qaq laj
37jun kal wuq laj
38jun kal wajxaq laj
39jun kal belaj laj
40kab kal
41kab kal jun
42kabkal kabe

43kab kal oxe


44kab kal kyaje
45kab kal jwe
46kab kal qaq
47kab kal wuq
48kab kal wajxaq
49kab kal belaj
50kab kal laj
51kab kal jun laj
52kab kal kabe laj
53kab kal oxe laj
54kab kal kyaje laj
55kab kal jwe laj
56kab kal qaq laj
57kab kal wuq laj
58kab kal wajxaq laj
59 kab kal belaj laj
60 ox kal
61 ox kal jun
62ox kal kabe
63ox kal oxe
64 ox kal kyaje
65 ox kal jwe
66ox kal qaq
67 ox kal wuq
68 ox kal wajxaq
69 ox kal belaj
70 ox kal laj
71ox kal jun laj
72 ox kal kabe laj
73 ox kal ox laj
74ox kal kyaje laj
75 ox kal jwe laj
76 ox laj kal qaq laj
77 ox laj kal wuq laj
78 ox kal wajxaq laj
79 ox kal belaj laj
80 kyaj kal
81 kyaj kal jun
82kyaj kal kabe
83kyaj kal oxe
84kyaj kal kyaje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85kyaj kal jwe


86kyaj kal qaq
87kyaj kal wuq
88kyaj kal wajxaq
89kyaj kal belaj
90kyaj kal laj
91 kyaj kal jun laj
92 kyaj kal kabe laj
93kyaj kal ox laj
94kyaje kal kyaje laj
95kyaje kal jwe laj
96 kyaje kal qaq laj
97kyaj kal wuq laj
98kyaj kal wajxaq laj
99kyaj kal belaj laj
100 jwe kal
101jwe kal jun
102jwe kal kab
103 jwe kal ox
104 jwe kal kyaje
105 jwe kal jwe
106 jwe kal qaq
107 jwe kal wuq
108 jwe kal wajxaq
109 jwe kal belaj
110 jwe kal laj
111 jwe kal jun laj
112 jwe kal kab laj
113 jwe kal ox laj
114 jwe kalkyaj laj
115 jwe kal jwe laj
116 jwe kal qaq laj
117 jwe kal wuq laj
118 jwe kal wajxaq laj
119 jwe kal belaj laj
120 qaq kal
121 qaq kal jun
122 qaq kal kabe
123 qaq kal oxe

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

qaq kal wuq


qaq kal wajxaq
qaq kal belaj
qaq kal laj
qaq kal jun laj
qaq kal kabe laj
qaq kal oxe laj
qaq kal kyaje laj
qaq kal jwe laj
qaq kal qaq laj
qaq kal wuq laj
qaq kal wajxaq laj
qaq kal belaj laj
wuq kal
wuq kal jun
wuq kal kabe
wuq kal oxe
wuq kal kyaje
wuq kal jwe
wuq kal qaq
wuq kal wuq
wuq kal wajxaq
wuq kal belaj
wuq kal laj
wuq kal jun laj
wuq kal kabe laj
wuq kal oxe laj
wuq kal kyaje laj
wuq kal jwe laj
wuq kal qaq laj
wuq kal wuq laj
wuq kal wajxaq laj
wuq kal belaj laj
wajxaq kal
wajxaq kal jun
wajxaq kal kabe
wajxaq kal oxe
wajxaq kal kyaje
wajxaq kal jwe

124 qaq kal kyaje


125 qaq kal jwe
126 qaq kal qaq

166 wajxaq kal qaq


167 wajxaq kal wuq
168 wajxaq kal wajxaq

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

wajxaq kal belaj


wajxaq kal laj
wajxaq kal jun laj
wajxaq kal kabe laj
wajxaq kal oxe laj
wajxaq kal kyaje laj
wajxaq kal jwe laj
wajxaq kal qaq laj
wajxaq kalwuq laj
wajxaq kal wajxaq laj
wajxaq kal belaj laj
belaj kal
belaj kal jun
belaj kal kabe
belaj kal oxe
belaj kal kyaje
belaj kal jwe
belaj kal qaq
belaj kal wuq
belaj kal wajxaq
belaj kal belaj
belaj kal laj
belaj kal jun laj
belaj kal kabe laj
belaj kal oxe laj
belaj kal kyaje laj
belaj kal jwe laj
belaj kal qaq laj
belaj kal wuq laj
belaj kal wajxaq laj
belaj kal belaj laj
laj kal
laj kal jun
laj kal kabe
laj kal oxe
laj kal kyaje
laj kal jwe

laj kal jun laj


laj kal kabe laj
laj kal oxe laj
laj kal kyaje laj
laj kal jwe laj
laj kal qaq laj
laj kal wuq laj
laj kal wajxaq laj
laj kal belaj laj
jun laj kal
jun laj kal jun
jun laj kal kabe
jun laj kal oxe
jun laj kal kyaje
jun laj kal jwe
jun laj kal qaq
jun laj kal wuq
jun laj kal wajxaq
jun laj kal belaj
jun laj kal laj
jun laj kal jun laj
jun laj kal kab laj
jun laj kal ox laj
jun laj kalkyaje laj
jun laj kal kwe laj
jun laj kal qaq laj
jun laj kal wuq laj
jun laj kal wajxaq laj
jun laj kal belaj laj
kab laj kal
kab laj kal jun
kab laj kal kabe
kab laj kal oxe
kab laj kal kyaje
kab laj kal jwe
kab laj kal qaq
kab laj kal wuq

206
207
208
209
210

laj
laj
laj
laj
laj

kal
kal
kal
kal
kal

qaq
wuq
wajxaq
belaj
laj

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

kab laj kal oxe laj


kab laj kal kyaje laj
kab laj kal jwe laj
kab laj kal qaq laj
kab laj kal wuq laj
kab laj kalwajxaq laj
kab laj kal belaj laj
ox laj kal
ox laj kal jun
ox laj kal kabe
ox laj kal oxe
ox laj kal kyaje
ox laj kal jwe
ox laj kal qaq
ox laj kal wuq
ox laj kal wajxaq
ox laj kal belaj
ox laj kal laj

271 ox laj kal jun laj


272 ox laj kal kab laj
273 ox laj kal ox laj
274
275
276
277

ox
ox
ox
ox

laj
laj
laj
laj

kal kyaj laj


kaljwe laj
kal qaq laj
kal wuq laj

278 ox laj kal wajxaq laj


279 ox laj kal belaj laj
280 kyaj kal
281 kyaj kal jun
282 kyaj kal kabe

248
249
250
251
252

kab
kab
kab
kab
kab

laj
laj
laj
laj
laj

kal
kal
kal
kal
kal

wajxaq
belaj
laj
jun laj
kabe laj

295 kyaj kal jwe laj


296 kyaj ka qaq laj
297 kyaj kal wuq laj
298 kyaj kal wajxaq laj
299 kyaj kal belaj laj
300 jwe laj kal
301 jwe laj kal jun
302 jwe laj kal kabe
303 jwe laj kal oxe
304 jwe laj kal kyaje
305 jwe laj kal jwe
306 jwe laj kal qaq
307 jwe laj kal wuq
308 jwe laj kal wajxaq
309 jwe laj kal belaj
310 jwe laj kal laj
311 jwe laj kal jun laj
312 jwe laj kal kabe
laj
313 jwe laj kal oxe laj
314 jwe laj kal kyaje laj
315 jwe laj ka jwe
laj
316 jwe laj kal qaq laj
317 jwe laj kal wuq laj
318 jwe laj kal wajxaq laj
319 jwe laj kal belaj
laj
320 qaq laj kal
321 qaq laj kal jun
322 qaq laj kal
kabe
323 qaq laj kal oxe
324 qaq laj kal
kyaje

283 kyaj kal oxe


284 kyaj kal kyaje
285 kyaj kal jwe
286 kyaj kal qaq
287 kyaj kal wuq
288
289
290
291
292
293
294

kyaj
kyaj
kyaj
kyaj
kyaj
kyaj
kyaj

kal
kal
kal
kal
kal
kal
kal

wajxaq
belaj
laj
jun laj
kabe laj
oxe laj
kyaje laj

337 qaq laj kal wuq laj


338 qaq laj kal wajxaq laj
339 qaq laj kal belaj laj
34 0 wuq laj kal
341 wuq laj kal jun
342 wuq laj kal kabe
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

wuq laj kal oxe


wuq laj kal kyaje
wuq laj kal jwe
wuq laj kal qaq
wuq laj kal wuq
wuq laj kal wajxaq
wuq laj kal belaj
wuq laj kal laj
wuq laj kal jun laj
wuq laj kal kabe laj
wuq laj kal oxe laj
wuq laj kal kyaje laj
wuq laj kal jwe laj
wuq laj kal qaq laj
wuq laj kal wuq laj
wuq laj kal wajxaq laj
wuq laj kal belaj laj
wajxaq laj kal
wajxaq laj kal jun

325 qaq
326 qaq
qaq
327 qaq
328 qaq
329 qaq
belaj
330 qaq
331 qaq
332 qaq
333 qaq
334 qaq
335 qaq
336 qaq

laj kal jwe


laj kal
laj kal wuq
laj kal wajxaq
laj kal
laj
laj
laj
laj
laj
laj
laj

kal
kal
kal
kal
kal
kal
kal

laj
jun laj
kabe laj
oxe laj
kyaje laj
jwe laj
qaq laj

379 wajxaq laj kal belaj laj


380 belaj laj kal
381 belaj laj kal jun
382 belaj laj kal kabe
383 belaj laj kal oxe
384 belaj laj kal
kyaje
385 belaj laj kal jwe
386 belaj laj kal qaq
387 belaj laj kal wuq
388 belaj laj kal wajxaq
389 belaj laj kal belaj
390 belaj laj kal laj
391 belaj laj kal jun laj
392 belaj laj kal kabe laj
393 belaj laj kal oxe laj
394 belaj laj kal kyaje laj
395 belaj laj kal jwe laj
396 belaj laj kal qaq laj
397 belaj laj kal wuq laj
398 belaj laj kal wajxaq laj
399 belaj laj kalbelaj laj
400 jun qo
401 jun qo jun
402 jun qo kabe
403 jun qo oxe

362 wajxaq
363 wajxaq
364 wajxaq
kyaje
365 wajxaq
366 wajxaq
367 wajxaq
368 wajxaq
369 wajxaq
belaj
370 wajxaq
371 wajxaq
laj
372 wajxaq
laj
373 wajxaq
374 wajxaq
375 wajxaq
laj
376 wajxaq
377 wajxaq
laj
378 wajxaq
laj

421 jun
422 jun
423 jun
424 jun
kyaje
425 jun
426 jun
427 jun
428 jun
wajxaq
429 jun
belaj
430 jun
431 jun
laj
432 jun

laj kal kabe


laj kal oxe
laj kal

404 jun qo kyaje


405 jun qo jwe
406 jun qo qaq

laj
laj
laj
laj
laj

407
408
409
410
411

kal
kal
kal
kal
kal

jwe
qaq
wuq
wajxaq

jun
jun
jun
jun
jun

qo
qo
qo
qo
qo

wuq
wajxaq
belaj
laj
jun laj

laj kal laj


laj kal jun

412 jun qo kabe laj


413 jun qo oxe laj

laj kal kabe

414 jun qo kyaje laj

laj kal oxe laj


laj kal kyaje laj
laj kal jwe

415 jun qo jwe laj


416 jun qo qaq laj
417 jun qo wuq laj

laj kal qaq laj


laj kal wuq

418 jun qo wajxaq laj


419 jun qo belaj laj

laj kal wajxaq

420 jun qo jun kal

qo
qo
qo
qo

jun
jun
jun
jun

kal jun
kal kabe
kal oxe
kal

463
464
465
466

jun
jun
jun
jun

qo
qo
qo
qo

ox
ox
ox
ox

laj
laj
laj
laj

kal
kal
kal
kal

oxe
kyaje
jwe
qaq

qo
qo
qo
qo

jun
jun
jun
jun

kal jwe
kal qaq
kal wuq
kal

467
468
469
470

jun
jun
jun
jun

qo
qo
qo
qo

ox
ox
ox
ox

laj
laj
laj
laj

kal
kal
kal
kal

wuq
wajxaq
belaj
laj

qo jun kal

471 jun qo ox laj kal jun laj

qo jun kal laj


qo jun kal jun

472 jun qo ox laj kal kab laj


473 jun qo ox laj kal oxe laj

qo jun kal kabe

474 jun qo ox laj kal kyaje laj

laj
433
laj
434
435
laj
436

jun qo jun kal oxe

475 jun qo ox laj kal jwe laj

jun qo jun kal kyaje laj


jun qo jun kal jwe

476 jun qo ox laj kal qaq laj


477 jun qo ox laj kal wuq laj

jun qo jun kal qaq laj


qo jun kal wuq laj
qo jun kal wajxaq

478 jun qo ox laj kal wajxaq


laj
479 jun qo ox laj kal belaj laj
480 jun qo kyaj laj kal

qo jun kal belaj

481 jun qo kyaj laj kal jun

qo kab

482 jun qo kyaj laj kal kabe

437 jun
438 jun
laj
439 jun
laj
440 jun
kal
441 jun
442 jun
443 jun
444 jun
kyaje
445 jun
446 jun
qaq
447 jun
wuq
448 jun
449 jun
450 jun
451
452
laj
453
454
laj
455

qo
qo
qo
qo

kab
kab
kab
kab

kal jun
kal kabe
kal oxe
kal

483
484
485
486

jun
jun
jun
jun

qo
qo
qo
qo

kyaj
kyaj
kyaj
kyaj

laj
laj
laj
laj

kal
kal
kal
kal

oxe
kyaje
jwe
qaq

qo kab kal jwe


qo kab kal

487 jun qo kyaj laj kal wuq


488 jun qo kyaj laj kal wajxaq

qo kab kal

489 jun qo kyaj laj kal belaj

qo kab kal wajxaq


qo kab kal belaj
qo kab kal laj

490
491
492
laj
493
494
laj
495
496

jun qo kab kal jun laj


jun qo kab kal kabe
jun qo kab kal oxe laj
jun qo kab kal kyaje
jun qo kab kal jwe laj

456 jun qo kab kal qaq laj


457 jun qo kab kal wuq
laj
458 jun qo kab kal wajxaq

jun qo kyaj laj kal laj


jun qo kyaj laj kal jun laj
jun qo kyaj laj kal kab
jun qo kyaj laj kal ox laj
jun qo kyaj laj kal kyaj
jun qo kyaj laj kal jwe laj
jun qo kyaj laj kal qaq laj

497 jun qo
laj
498 jun qo
wajxaq laj
499 jun qo
laj
500 jun qo

kyaj laj kal wuq


kyaj laj kal
kyaj laj kalbelaj
jwe kal

laj
459
laj
460
461
462

jun qo kab kal belaj


jun qo ox laj kal
jun qo ox laj kal jun
jun qo ox laj kal kabe