Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN 10

KARTU SOAL 1

1
2
3

Apakah zat padat dapat


langsung berubah wujud
menjadi gas tanpa
melalui wujud cair?
Jelaskan!

Apakah yang dimaksud


dengan zat?

Sebutkanlah dan
jelasakan peristiwa
perubahan wujud zat
dalam kehidupan seharihari?

4
5
6

jelaskanlah perbedaan
zat padat, cair dan gas?

Jelaskanlah sifatsifat partikel dari


zat cair dan gas?

Ketika kamu meyemprotkan


parfum dikamar, bau harum
parfum akan tersebar di
seluruh kamar. Mengapa hal
tersebut terjadi? Jelaskan
menurut sifat-sifat partikel?

7
8

Jelasakanalah sifatsifat partikel dari zat


padat dan berikan
contohnya?

Contoh peristiwa
perubahan wujud zat
dari gas menjadi padat
adalah ?