Anda di halaman 1dari 2

TOKOH TOKOH ISLAM TINGKATAN 4

Bil

1.

Gelaran

Imam Abu
Hanifah

Nama Penuh

NUMAN
BINTHABIT

Ketokohan
PENGASAS
MAZHAB
HANAFI

Sifat Peribadi

Sumbangan/Ketokohan

Mempelajari
pelbagai
bidang ilmu pengetahuan
seperti Bahasa Arab, AlQuran, Dan Feqah.

Pakar dalam bidang FEQH


sehingga menjadi
pengasas MAZHAB
HANAFI
KITAB :
FIQH AL AKBAR

()

Bagaimana saya
mencontohi beliau
Mempelajari Ilmu feqh
bersungguh-sungguh di
sekolah.
Belajar bersungguhsungguh sehingga menjadi
orang yang berguna
kepada masyarakat

2.

Imam Malik

MALIK BIN
ANAS BIN
AAMAR ALSUBHI.

PENGASAS
MAZHAB
MALIKI
HADITH

Mempelajari pelbagai
bidang ilmu
pengetahuan seperti
Hadith, Al-Quran, dan
Feqah.

Pakar dalam bidang


HADITH sehingga
menghasilkan KITAB AL
MUWATTA
Pakar dalam bidang
FEQH sehingga
menjadi pengasas
MAZHAB MALIKI
KITAB
: ()

Mempelajari Ilmu feqh


bersungguh-sungguh di
sekolah.
Menghafaz Hadith dan
mengamalkannya mengikut
kemampuan.
Belajar bersungguhsungguh sehingga menjadi
orang yang berguna
kepada masyarakat

Imam As
Syafie

MUHAMMAD
IDRIS BIN
UTHMAN ALABAS BIN
UTHMAN
SYAFI BIN ALSAIB.

PENGASAS
MAZHAB
SYAFIE

Mempelajari pelbagai
bidang ilmu
pengetahuan sejak kecil
seperti Hadith, AlQuran, dan Feqah.
Semasa berumur 15 tahun

Pakar dalam bidang


FEQH sehingga menjadi
pengasas MAZHAB AS
SYAFIE
KITAB :
( )- USUL FIQH

Ilmu feqh bersungguhsungguh di sekolah.


Belajar bersungguhsungguh sehingga menjadi
orang yang berguna
kepada masyarakat

Imam Ahmad
Ibn Hanbal

AHMAD BIN
HANBAL IALAH
AHMAD BIN
MUHAMMAD
HANBAL

menjadi guru di Masjidil


Haram

PENGASAS
MAZHAB
HANBALI
HADITH

Mempelajari pelbagai
bidang ilmu
pengetahuan sejak kecil
Hadith, Al-Quran, dan
Feqah.

()- FIQH
Pakar dalam bidang
FEQH sehingga menjadi
pengasas MAZHAB
HANBALI
Pakar dalam bidang
HADITH sehingga
menghasilkan KITAB
MUSNAD
KITAB : ( )

Mempelajari Ilmu feqh


bersungguh-sungguh di
sekolah.
Menghafaz Hadith dan
mengamalkannya mengikut
kemampuan.
Belajar bersungguhsungguh sehingga menjadi
orang yang berguna
kepada masyarakat

Imam
Ghazali

MUHAMMAD
BIN
MUHAMMAD
BIN AHMAD.

TASAUF

Belajar pelbagai bidang


ilmu pengetahuan sejak
kecil seperti akhlak ,
Hadith, Al-Quran, dan
Feqah.

Imam Ibn
Taimiah

TAQIYUDDIN ABU
AL-ABAS AHMAD
IBN ABDUL
HALIM ALHARRANI.

HADITH
MEMBENTERAS
BIDAH

Mempelajari pelbagai

bidang ilmu
pengetahuan seperti AlQuran dan Hadith.

Mendalami tasauf sehingga


menghasilkan kitab IHYA
ULUM AD-DIN.
KITAB :
( )
IHYA ULUMUDIN
Memerangi Bidaah
KITAB :
()
MAJMUAH FATAWA

Mempelajari Ilmu akhlak


bersungguh-sungguh di
sekolah.
Belajar bersungguhsungguh sehingga menjadi
orang yang berguna
kepada masyarakat

Mempelajari Ilmu Hadith


bersungguh-sungguh di
sekolah.
Menghafaz Hadith dan
mengamalkannya
mengikut kemampuan.
Belajar bersungguhsungguh sehingga menjadi
orang yang berguna kepada
masyarakat

Al Maududi

ABU AL-ALA
AL-MAWDUDI

DAKWAH
PENULISAN
GERAKAN
ISLAM

Mempelajari pelbagai
bidang ilmu
pengetahuan sejak kecil
seperti bahasa urdu

Aktif berdakwah sehingga


menubuhkan JAMAAH
ISLAMI di Lahore.
KITAB :
(

) AL-

JIHAD FIL ISLAM menghuraikan tentang


Konsep jihad

Mempelajari Ilmu feqh


bersungguh-sungguh di
sekolah.
Menghafaz Hadith-hadith
jihad dan
mengamalkannya
mengikut kemampuan.
Belajar bersungguhsungguh sehingga menjadi
orang yang berguna
kepada masyarakat

Al Marbawi

AS-SYEIKH
MUHAMMAD
IDRIS BIN
ABDUL RAUF.

BAHASA
ARAB

Mempelajari pelbagai

bidang ilmu
pengetahuan seperti AlQuran dan Hadith.

Pakar dalam bidang


BAHASA ARAB
KITAB :
( ) KAMUS
ARAB-MELAYU
ALMARBAWI

Mempelajari bahasa arab


bersungguh-sungguh di
sekolah.
Belajar bersungguhsungguh sehingga menjadi
orang yang berguna
kepada masyarakat

Anda mungkin juga menyukai