Anda di halaman 1dari 3

Bil

Gelaran

Nama Penuh

Tokoh

Sifat Peribadi

Sumbangan/Ketokohan

1.

Ibnu Sina

AL-HUSAIN IBN
ABDULLAH IBN
AL-HASAN

PERUBATAN

Mempelajari pelbagai
bidang ilmu
pengetahuan seperti
perubatan dan falsafah

Perubatan : Mencipta ubat


bius dan benang
KITAB :()
AL-QANUN FI AL-TIB

2.

Al Khawarizmi

MUHAMMAD
IBN MUSA ALKHAWARIZMI.

MATEMATIK

Mempelajari pelbagai
bidang ilmu
pengetahuan

ARITEMATIK :
sistem sifar atau 0
sistem tolak
sistem darab dan
campur.
ALGEBRA - Menyusun
kaedah algebra.
TRIGONOMETRI - Teori
mengira keluasan tiga
segi sama, segi empat
selari dan bulatan.
KITAB : ()

Bagaimana saya
mencontohi beliau
Mempelajari ilmu Fizik
bersungguh- sungguh di
sekolah

Mempelajari ilmu
Matematik bersungguhsungguh di sekolah
Belajar bersungguhsungguh sehingga
menjadi orang yang
berguna kepada
masyarakat

ALJAMU WA TAFRIK

3.

Ibn Khaldun

ABDUL RAHMAN
IBN MUHAMMAD
IBN
MUHAMMAD.

SOSIOLOGI
(KEMASYARAK
ATAN)

Mempelajari
pelbagai bidang ilmu
pengetahuan sejak
kecil

SOSIOLOGI :
Pengasas ilmu
kemasyarakatan
KITAB : ()
MUKADDIMAH.

4.

Syeikh
Daud AlPatani.

SYEIKH
DAUD BIN
SYEIKH
WAN
ABDULLAH
AL-PATANI.

DAKWAH/
PENULISAN

Mempelajari
pelbagai bidang ilmu
pengetahuan sejak
kecil

Karya beliau menjadi


rujukan masyarakat
dan diajar di masjidmasjid dan surau
KITAB : (1)

(2)

Menyertai persatuan
secara aktif di
sekolah/asrama
Menyertai program
gotong - royong di
asrama
Sentiasa mengikuti
program ceramah di
surau sekolah/asrama
Menghantar artikel
islam di majalah
sekolah

5.

6.

Imam
Hasan Al
Bana

Sheikh Tahir
Jalaludin

IMAM
HASAN BIN
SYEIKH
AHMAD BIN
ABDUL
RAHMAN
AL-BANA

DAKWAH/
PENULISAN/
GERAKAN
ISLAM

MUHAMMAD
TAHIR BIN
SYEIKH
MUHAMMAD
BIN AHMAD
JALALUDDIN
.

PEMBAHARUAN
KEMERDEKAAN/
PENULISAN DAN
ILMU FALAK

Belajar pelbagai
bidang ilmu
pengetahuan sejak
kecil seperti sejarah
dan tasauf

Belajar pelbagai
bidang ilmu
pengetahuan sejak
kecil di Makkah

10

Pengasas Ikhwan
Muslimin Pertubuhan
pembaharuan dalam
politik,ekonomi dan
sosial
KITAB :
(1) ()- Himpunan
Ayat Quran Dan Doa
Mathur
(2) ( )
Himpunan tulisan
berkaitan prinsip
perjuangan Ikhwan
Muslimin
Ilmu dan Pemikiran
(1) Menyeru
meninggalkan bidaah
(2) Menanamkan cinta
Bahasa melayu dan
jawi
(3) Ilmu Falak-Pakar
rujuk Kalendar Hijri
Penulisan
Terbitkan majalah AL
IMAM iaitu memupuk
semangat
Nasionaslime
Pendidikan
(1)Menubuhkan
sekolah di Pulau
Pinang
(2)Menjadi guru di
johor

Menyertai persatuan
Badan dakwah dan
Rohani secara aktif di
sekolah Menghantar
artikel islam di majalah
sekolah
Belajar bersungguhsungguh sehingga menjadi
orang yang berguna
kepada masyarakat

Menghantar artikel islam


di majalah sekolah
Mempelajari ilmu Falak
bersungguh-sungguh di
sekolah
Menyertai persatuan
Falak secara aktif di
sekolah

11

Anda mungkin juga menyukai