Anda di halaman 1dari 8

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2016

5227/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
Kertas 1
Ogos

PERATURAN PEMARKAHAN 2016


PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
TINGKATAN 5
Peraturan Pemarkahan ini mengandungi jawapan bahagian: Bahagian A dan
Bahagian B.
2. Bahagian A mengandungi jawapan 20 soalan objektif aneka pilihan dan aneka
gabungan.
Bahagian B mengandungi jawapan enam soalan subjektif.
Peraturan pemarkahan ini mengandungi 8 halaman bercetak
PERATURAN PEMARKAHAN
BAHAGIAN A
Soalan

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Jawapan

()
()
()
()

SOALAN 1
CONTOH JAWAPAN
MARKAH
(a)

(i)
.
1.
2.
3.
4.

Khusyuk dalam solat


Menunaikan zakat
Menjaga Kehormatan diri
Menjaga Amanah

2 isi x 1 m
=2 markah
(ii)
.
Pihak sekolah perlu merancang program yang memberi manfaat kepada pelajar/
agar masa mereka di penuhi dengan aktiviti berfaedah/
seperti pertandingan futsal atau bola jaring antara kelas/
Oleh yang demikian, pelajar akan merasai masa mereka amat berharga kerana di penuhi dengan
aktiviti yang berfaedah dan menyeronokkan.
1 isi
1 huraian
1 huraian L
1 Rumusan
= 4markah
(iii)

4isi x 1 m
= 4markah
1( b )
(i)

Maksud hadis :
1. Dua perkara yang di tinggalkan oleh nabi SAW kepada ummatNya iaitu Al-Quran dan Hadis.
2. Orang yang berpegang kepada keduanya tidak akan sesat dalam kehidupannya.
2 isi x1 m
= 2 markah
(ii)

1.
2.
3.

Umat Islam tidak akan mendapat petunjuk akibatnya banyak amalan-amalan buruk akan
berlaku dalam masyarakat seperti syirik.
Pelbagai bidang yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis tidak dikaitkan dengan unsur
ketuhanan menyebabkan manusia menjadi sesat
Manusia akan menyimpang dari fitrahnya seperti berlakunya sumbang mahram, seks
bebas dan sebagainya.
2 isi + 2cth
= 4 markah
(iii)
.

1.
2.

Aqidah mengajak umat Islam beriman kepada Rukun-rukun Iman dan Rukun-rukun Islam agar
tidak berlakunya amalan-amalan yang menyesatkan seperti menghina tuhan
Akhlak Mengikut panduan khusus dan umum yang telah di gariskan oleh syarak mengenai
akhlak Islam seperti adab menunutut ilmu.

2isi x 2 m
= 4markah

SOALAN 2
(a)

CONTOH JAWAPAN

(i)
1.
2.
(ii)
1.
2.
3.
4.
5.
(iii)

.
Allah membuat perbandingan nur dan hidayah yang dikurniakan kepada manusia yang beriman
seperti lampu dalam bekas kaca, cahanya bersinar-sinar gemerlapan.
Orang yang diberi hidayah akan hidup dalam kerahmatan dankeredhaan Allah swt.

2 isi + 2 cth
= 4 markah

:
- ( )
-
- ( )

-

4 isi x 1 m
= 4 markah

( )Akhlak yang paling baik
menjadi bukti
kesempurnaan iman

(i)

(ii)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(iii)
1.
2.
3.

2 isi x 1 m
= 2 markah

. .
Hidayah Al-Gharizah Hidayah semulajadi sejak manusia dilahirkan. Contohnya bayi
menangis apabila lapar.
Hidayah Al-Hawas Hidayah pancaindera contohnya melalui pendengaran anak dapat
mengenal suara ibu bapanya.
Hidayah Aqal Dengan akal manusia dapat berfikir secara rasional. Contohnya berfikir
sebelum bertindak.
Hidayah Ad-Din Hidayah yang membolehkan manusia dapat membezakan antara yang hak
dan bathil. Hiodayah ini akan membawa manusia bahagia dunia akhirat.
Hidayah At-Taufiq Hidayah kurniaan Allah swt yang paling tinggi. Orang yang mendapat
hidayah ini akan beriman dan bertaqwa.

( )

(b)

MARKAH

2 isi x 1 m
= 2 markah

.
Sentiasa mengingati mati
Tidak bersahabat dengan orang yang buruk akhlaknya
Sentiasa memohon keampunan Allah
7) ingat azab Allah
Sentiasa mendampingi ulamak
8) contohi akhlak rasulullah
Memperbanyakkan zikrullah
Menghadiri majlis-majlis ilmu
.
Mengajak masyarakat Islam agar kembali kepada Islam
kerana Islam sahaja yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan di
akhirat.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

4 isi x 1 m
= 4 markah

1 isi
1 huraian
1 Dalil
1 Rumusan
= 4markah

.
4. Kesimpulannya dengan berpegang kepada Al-Quran dan Al-Sunnah,
masalah perceraian pasti akan dapat di kurangkan.

SOALAN 3
(a)

(b)

(i)

CONTOH JAWAPAN
Jelaskan maksud istilah berikut:
Tafsir bil masur
1-tafsir ayat alquran oleh ayat alquran yang lain
2- tafsir ayat alquran oleh hadis rasulullah
3- tafsir ayat alQuran oleh para sahabat dan ijtihad para sahabat.

1 isi x
= 2 mar

(ii)

Maksud Ayat Makiyyah ialah :


1- Ayat dan surah yang diturunkan di mekah dan kawasan sekitarnya seperti Mina, Arafah dan
Hudaibiyah.
2- Ayat yang diturukan khusus untuk orang di Mekah dan kawasan sekitarnya.
3- Ayat dan surah yang diturunkan sebelum hijrah rasulullah ke madinah.

1 isi x
= 2 mar

(i)

Tuliskan 1 nama Al-Quran beserta dalilnya

(c)

(d)

MARK

2 isi x
= 2 mar

(iii)

Huraikan satu langkah untuk mendapatkan rahmat Allah beserta contoh dan rumusan.
1) Allah menyifatkan alQuran sebagai rahmat kerana ia membawa rahmat kepada orang mukmin
2) Orang mukmin perlu sentiasa membaca dan menghayati alquran .
3) Sebagai contoh, alquran boleh dijadikan penyembuh bagi penyakit dan petunjuk serta rahmat
bagi orang yang beriman.
4) Oleh itu, cintailah alquran kerana ia boleh memberi petunjuk kepada kita. / oleh itu kita
sebagai umat islam bertanggungjawab untuk mempertahankan alquran.

4 isi x
= 4 mar

(i)

Jelaskan 2 ciri Kandungan ayat Makiyyah


1) Untuk menetapkan aqidah dengan meemrangi habis-habisan syirik dan penyembahan berhala yang
dilakukan oleh penduduk Mekah
2) Menggalakkan manusia supaya merenung diri dan alam sewarjagat untuk melihat bukti2
kebenaran Al-Quran supaya mereka mengakui keesaan Allah, Hari Kiamat dan keadilan
pembalasan Allah
3) Membanteras budaya jahiliyah seperti membunuh, suka bergaduh dan berperang
4) Menjelaskan tentang prinsip2 akhlak Al-Quran dan hak2 sosial dalam Islam
5) Menceritakan kisah2 rasul dan umat2 terdahulu yang mengandungi pengajaran dan tauladan yang
perlu diikuti

2 isi x
huraia
= 4 mar

(i)

Faktor pengumpulan alQuran pada zaman Saidina Abu Bakr


1- ramai hafiz alquran mati syahid dalam perang yamamah
2- penghijrahan para hafiz ke negara lain

1 isi x
= 2 mar

(i)

Nyatakan 2 faktor pemilihan Zaid Bin Thabit sebagai ketua pengumpul al-Quran
1.Beliau merupakan seorang daripada Hafiz Al-Quran
2.Beliau merupakan seorang daripada penulis wahyu
3.Beliau berkesempatan mengikuti majlis pembacaan Al-Quran oleh Rasulullah bersama Jibril pada
saat-saat akhir hayat Rasulullah s.a.w

(e)

SOALAN 4
(a)

(i)

( ii )

CONTOH JAWAPAN

MARKAH

(a)

Maksud Hadis Soheh :


Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil, dhobit, sanad bersambung, tiada ellah dan
tiada syaz

1 isi x 2m =
2markah

(b)

Maksud Hadis Maqtu :


Hadis yang disandarkan kepada tabiin sahaja samada perkataan, perbuatan tanpa dikaitkan dengan
sahabat atau Rasulullah s.a.w

1 isi x 2m =
2markah

(c)

Maksud Al-Hujjah :
Seorang perawi yang memiliki sifat al-hafiz
Menghafaz lebih dari 300 000 hadis beserta matan

1 isi x 2m =
2markah

Maksud :
1- Suatu ketetapan @ ketepatan pada seseorang perawi. Ada 2 jenis Dhobit
.
2- 1.Dhobit Hifzi :Perawi hadis mampu meriwayatkan hadis kepada sesiapa
dengan tepat.
3- 2.Dhobit Kitab : Perawi boleh menulis hadis dengan tepat pada bila-bila
masa.

(b)

(i)

2 isi x
huraia
= 4 mar

2 isi x 1m =
2markah

Dua perbezaan antara hadis nabawi dengan alquran :


Hadis Nabawi

alquran

Makna dan lafaz daripada Rasulullah s.a.w

Makna dan lafaz dari Allah

Dinisbahkan kepada Rasulullah dengan lafaz


:

Dinisbahkan kepada Allah dengan lafaz


Diriwayatkan secara mutawatir dan ahad

Diriwayatkan secara mutawatir shj

Thabit secara qati dan zonni

Thabit secara qati shj

Tidak mempunyai unsur2 mukjizat

Mukjizat rasulullah

Tidak boleh dijadikan ayat bacaaan dalam


solat

Boleh dijadikan ayat bacaan dalam solat

Boleh disentuh dalam keadaan berhadas

Boleh disentuh apabila suci daripada hadas

Wahyu diperolehi daripada ilham, mimpi


dan ijtihad

Wahyu yang diturunkan melalui malaikat


jibril

Tidak mengandungi nama-nama surah

Terdapat nama-nama surah

4 isi x 1 m
= 4 markah

(c)

(d)

(i)

(i)

Membaca setiap huruf tidak menjadi ibadah

Membaca setiap huruf menjadi ibadah

Tidak dijamin dipelihara daripada diubah

Dijamin terpelihara daripada diubah

2 syarat beramal dengan hadis mursal :


1- Disoskong oleh sanad lain yang bermartabat soheh atau hasan
2- Diriwayatkan secara makna dari syeikh yang berbeza
3- Menepati kata-kata fatwa dan perbuatan sahabat
4- Diamalkan oleh sebahagian ulamak hadis dan fuqahak
5- Menepati kaedah Qias
Hukum beramal dengan hadis syaz :
1- Tidak boleh beramal dengan hadis syaz / kerana tergolong dalam hadis dhoif
2- Tidak boleh dijadikan hujjah dalam kehidupan / kerana ianya hadis yang lemah.

SOALAN 5
(a)

( i )

CONTOH JAWAPAN
Maksud berhias diri ialah :

2 isi + 2h
= 4 markah

2 isi + 2 h
= 4 markah

MARKAH
1isix2m =
2 markah

Satu cara mengelokkan diri dengan berpakaian bersih, kemas dan cantik.
(b)

( i )

2 tujuan menziarahi jenazah :


123456-

( ii )

( I )

Muslim bantu urus jenazah


Muslim- Turut solat jenazah
Muslim- Iring ke kubur
Muslim- Berzikir dirumah jenazah

2 isi x 1 m =
2 markah

Jaga imej Negara


Sumbang bakti untuk Negara
Menanam semangat patriotisme
Sanggup berjuang pertahankan Negara
Memperingati hari kemerdekaan

2 sebab kita perlu cintakan Negara :


123-

4 isi x 1m =
4 markah

1. Bukan Muslim hadir tanda simpati


2.Bukan Muslim Tidak sertai upacara agama
3. Bukan Muslim- Berdiri ketika jenazah lalu
4. Bukan Muslim- Ucap takziah kpd keluarga

2 adab bernegara menurut Islam :


12345-

( ii )

Laksanakan tanggungjawab sesama saudara Islam


Membantu menguruskan jenazah
Ucapkan takziah kepada keluarga si mati
Zahirkan rasa simpati kepada keluarga si mati
Ingatkan mati kepada yang hidup
Kukuhkan silaturrahim

2 perbezaan menziarahi jenazah muslim dan bukan muslim :


1.
2.
3.
4.

(c)

2 isi + 2 hurain =
4 markah

Tempat mencari rezeki


Tempat kita dilahirkan
Menjamin perlindungan diri, harta ikut undang-undang

2 isi + 2 huraian
=
4 markah

45( iii )

Tempat menyediakan pelbagai kemudahan bagi kehidupan yang sempurna

Peranan saya untuk mengatasi tunjuk perasaan :

4 markah

1.Fakta
2.Huraian

1m Fakta
1m Huraian
1m Dalil
1m Kesimpulan

Saya perlu taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syariat Islam
Supaya hidup saya sentiasa dalam rahmat Allah dengan patuh pada perintah
Allah dan Rasul saw
3.Dalil
-
4.Kesimpulannya : Kita perlu sentiasa mematuhi arahan pemimpin suapaya tidak menganggu
keharmonian masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia.

SOALAN 6
(a)

(b)

(i)

(i)

CONTOH JAWAPAN

MARKAH

Nyatakan 2 cara perlantikan pemimpin di zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin


m/s 243
1) Pemimpin dilantik melalui sistem syura
2) Lantikan melalui sistem imamah ( warisah )
Jelaskan 2 sumbangan Abu Hanifah terhadap perkembangan ilmu dan peradaban
Islam m/s 258
1) Pengasas Mazhab Hanafi. Beliau banyak menggunakan qiyas dalam mengeluarkan hukum
2) Hasil karya dan penulisan yang telah dibukukan seperti

1Fx2m = 2m

3) Pemikiran. Ahli pemikir Islam. Antara pendapat2 beliau ialah:


1) Beliau mengemukakan beberapa kaedah penyelesaian masalah terutamanya kaedah qiyas,
berpandukan al-Quran dan As-Sunnah, beliau membandingkan sesuatu hokum yang ada, untuk
membuat keputusan terhadap suatu hokum yang belum diketahui.
2)

(ii)

Imam Abu Hanifah melarang bertaqlid kepadanya jika tidak mengetahui daripada mana asal
pendapatnya itu. Beliau menyatakan haram sesiapa memberi fatwa dengan pendapatku jika
belum mengetahui dalil dan alasanku
3) Jika sesuatu hukum itu tidak terdapat dalil dalam al-Quran, As-Sunnah dan fatwa sahabat
beliau akan berijtihad.
4) Beliau melarang umat Islam beramal dengan perkara2 bid'ah
4) Melahirkan ramai murid di antaranya
Nyatakan 2 sifat peribadi Imam Abu Hanifahm/s 257
1. Berperibadi mulia, bercita-cita tinggi, berani dan pintar
2. Petah bercakap tetapi pendiam, warak, peramah, tenang, sabar, berpakaian bersih dan kemas

2Fx2H = 4m

3.

Seorang hartawan, berilmu, kuat beribadat, dermawan, beramanah dan zuhud

2F x 1m=2m

(c)

(i)

( ii )

(d)

(i)

(ii)

4. Seorang ahli perundangan dan digelar imam Al-Azam


Senaraikan 2 ketokohan Ibnu Sina m/s 231
PENEMUAN BARU
- Penyakit baru: pengaruh kuman dalam penyakit, penyakit alahan, cacar, masalah pernafasan, penyakit
kulit dan lumpuh.
-Bidang farmasi:menghasilkan ubat dan perkripsi yang kesemuanya berjumlah 760 jenis.
-Menigkatkan teknologi perubatan: menciptakan ubat bius dan benang yang khusus untuk
menjahit luka pembedahan.
KBAT: Gambar Kitab Qanun Fi Tibb (RUBRIK 1 )
Jelaskan bagaimanakah anda boleh mencontohi ketinggian ilmunya beserta
huraian, contoh dan rumusan
Saya boleh mencontohi ketinggian ilmu Ibnu Sina dengan cara belajar bersungguh-sungguh serta rajin
menuntut ilmu. Misalnya, Ibnu Sina mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan dari pelbagai ulama seperti Ilmu
Fiqh dan Tasawuf dari Ismail Az-Zahid, Ilmu Hisab dan Prinsip2 Geometri dari Mahmud Al-Masah.
Rumusannya, sikap belajar bersungguh-sungguh dan rajin berusaha boleh meningkatkan ilmu kita
Nyatakan kesan penyebaran Islam di Samudera Pasai
m/s 260
Akidah=Berjaya menukar kepercayaan penduduk kepada Islam
Pendidikan=Pusat2 pengajian Islam ditubuhkan di istana, masjid dan surau. Bantuan kepada guru dan
pelajar turut diberikan oleh pemerintah
Akhlak= Kedatangan Islam telah mengubah akhlak penduduk kepada akhlak lebih bertamadun
Jelaskan 2 faktor kejatuhan Islam di Samudera Pasai
m/s 260
Peperangan saudara
Dalam masa pemerintahan Sultanah Nahrasyiah Rowangsa Khadiyu (1406-1428 M), puteri Sultan Zain AlAbidin (1349-1406 M), kerajaan Pasai mulai lemah dan tercetus peperangan saudara antara golongan Ahli
Sunah wal Jemaah dengan golongan Syiah . Golongan Ahli Sunah wal Jemaah akhirnya berjaya
mengalahkan golongan Syiah dalam peperangan tersebut .

Serangan portugis

Pada tahun 1521 M, Portugis telah menyerang dan berjaya menduduki Pasai buat seketika sebelum
dikalahkan kembali oleh Sultan Ali Mughayat Syah, pengasas kerajaan Aceh .
Kewujudan kerajaan Melaka
Kerajaan Pasai menjadi semakin malap setelah wujudnya kerajaan Melayu Melaka kerana banyak aktivitiaktiviti perdagangan dan penyebaran Islam bertumpu kesan .

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

2Fx1m=2m

4 markah
1m fakta
1m huraian
1m dalil
1m
kesimpulan

1F x2m = 2m

1 x 2m = 2m