Anda di halaman 1dari 9

PERATURAN PERMARKAHAN

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH


GEMPUR KECEMERLANGAN SPM
NEGERI PERLIS 2016
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NO
SOALAN
1 (a) (i)

1 (a) (ii)

1 (a) (iii)

JAWAPAN

MARKAH

Kalimah yang mengandungi hukum tajwid:


a.
- ( Qalqalah Sughra)
B.

(Alif Lam Qamariah)


C.
-
(Idgham Maal Ghunnah)
D.
m=|ur
(Mad Silah Qasirah)
Dua nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya.
i)

Jangan syirik kepada Allah SWT.

ii)

Bersyukur kepada Allah SWT

iii)

Bersyukur kepada dua ibu bapa

4 isi x 1
m=
4
markah

2 isi x 1
m=2
markah

Dua faktor berlakunya penderhakaan anak-anak terhadap ibu


bapa.
i) Kurang didikan Agama menyebabkan mereka tidak
mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kesan
dan dosa yang akan mereka terima kemudian hari .
ii) Pengaruh persekitaran yang tidak sihat kerana anak-anak
yang bersahabat dengan mereka yang rosak akhlaknya
akan turut mengikuti jejak rakannya .

2 isi x 2
m=4
markah

iii) Mana-mana jawapan yang munasabah.


1 (b) (i)

Maksud potongan hadis yang bergaris di atas.


-

PQS 2016

Menjalankan perniagaan yang mengikut peraturan syariat Islam

Page 1

1 isi x 2
m=2
markah

1 (b) (ii)

( KBAT )
Akibat sekiranya amalan negatif (Malas) tidak diatasi.
Isi- merendahkan kemuliaan diri
Huraian-kerana meminta ihsan dari orang lain
Dalil-:

.
.


( )

I+H+D
+Rx1m
=
4
markah

Rumusan- umat Islam hendaklah menghindarkan diri dari sifat malas kerana ia
boleh mencemarkan imej agama.
1 (b) (iii)

NO
SOALAN
2 (a) (i)

Empat usaha yang boleh dilakukan oleh usahawan untuk meningkatkan


produktiviti.:
- Berusaha gigih
- Bersifat jujur
- Menambah ilmu pengetahuan
- Mempunyai perancangan teliti
(mana-mana jawapan lain yang sesuai diterima)
JAWAPAN

Hukum Tajwid .

2
markah

4 isi x 1
m=
4

a) Izhar Syafawi
PQS 2016

MARKAH

Sabab Nuzul.
Ayat di atas diturunkan kepada Abu Lubabah dan lima orang
rakannya yang tidak menyertai peperangan Tabuk. Apabila
Rasulullah pulang dari peperangan tersebut baginda
mendapati Abu Lubabah dan rakannya telah mengikat diri
mereka di pagar masjid kerana menyesal dan berikrar tidak
akan membuka tersebut dan mengharapkan Rasulullah akan
membukanya.
Apabila ayat ini diiturunkan Rasulullah membuka ikatan dan
memaafkan mereka.

2 (a) (ii)

4 isi x
1m=
4
markah

Page 2

b) Ikhfak Hakiki
c)

Izhar Halki
markah

d) Mad Arid Lil sukun.

2 (a) (iii)

Pelaksanaan amalan tersebut (taubat) amat dituntut dalam Islam


:
(KBAT)
Kehidupan menjadi tenang kerana Allah SWT suka kepada orang
yang sentiasa menyucikan dirinya dari dosa.


Oleh itu kita perlulah sentiasa memohon ampun daripada Allah
.agar Berjaya di dunia atau akhirat
(Mana-mana jawapan munasabah)
2 (b) (i)

2 (b) (ii)

Nyatakan dua cara menjaga iman:


menjauhi perkara yang membatalkan iman
sentiasa menjaga batas-batas hukum Allah
selalu mengingati mati
segera bertaubat

PQS 2016

2 isi x1m =
2 markah

Jelaskan dua cara berjihad dalam bidang pendidikan:

2 (b) (iii)

I+H+
D
+Rx1
m=
4
markah

sanggup bersaing dengan bangsa lain demi kecemerlangan Islam justeru


Islam dipandang tinggi di mata dunia
menggunakan ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat justeru dapat
menyelamatkan diri dan ummah dari api neraka
mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardhu ain dan fardhu kifayah
agar hidup berjaya dunia dan akhirat
sanggup menyebarkan ilmu kepada yang memerlukan justeru masyarakat
terhindar dari kejahilan
(mana-mana jawapan yang munasabah)

Jelaskan kelebihan berjihad fi sabilillah:


- dibayar dengan syurga disebabkan berjuang pada jalan Allah.
- menjadi sebaik-baik manusia lantaran berjuang di jalan Allah.
- mendapat keampunan daripada Allah di mana Allah akan menempatkan
mereka di syurga Adn.
(mana-mana jawapan yang munasabah)
Page 3

2 isi x 2m=
4 markah

2 isi x 2m=
4 markah

NO
SOALAN
3 (a) (i)

JAWAPAN

MARKAH

Maksud Al-Quran dari segi istilah:


Kalam Allah yang bermukjizat diturunkan kepada nabi
Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam Bahasa Arab,
diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya
adalah ibadat bermula dari Surah Al-Fatihah sehingga surah
An-Nas.

3 (a) (ii)

Dua daripada sifat Al-Quran:


- An-Nur bermaksud cahaya kerana ia memberi cahaya
keimanan kepada orang yang berada dalam kegelapan.
- Al -Mubin bermaksud yang menerangkan sesuatu kerana
ia menghuraikan ajaran Islam kepada seluruh manusia.
- Al -Huda bermaksud petunjuk kerana ia menunjukkan
jalan yang lurus kepada manusia.
- Ar-Rahmah bermaksud kerahmatan kerana ia membawa
rahmat kepada mukmin yang membacanya.

3 (a) (iii)
Fakta
Huraian

Peranan Al Quran berdasarkan nama Al Quran


dalam ayat di atas ialah
memberi peringatan.
kerana Al Quran sentiasa memberi peringatan
kepada manusia agar sentiasa taat perintah Allah
swt.

Dalil

Sebagaimana firman Allah swt:

2
markah

2 isi x 2
m=4
markah

I+H+D
+R x 1 m =
4 markah

.......
3 (b) (i)

Rumusa Jelaslah bahawa Al Quran sentiasa mengingatkan


n
manusia agar menjadi hamba Allah yang bertaqwa.
Ayat Makkiyyah pendek-pendek kerana:
penduduk Makkah mahir bahasa oleh itu mereka tidak perlu
kepada penjelasan dan penerangan.

3 (b) (ii)

Dua fakta mengenai perkembangan Al-Quran semasa hayat


Rasulullah
- Al Quran belum dikumpulkan /ditulis dalam satu mashaf
kerana wahyu masih turun.

PQS 2016

Page 4

1 isi +
huraian
=
2
markah
2 isi x 2
m=4
markah

3 (b) (iii)

Sebaik menerima wahyu Rasulullah saw bersegera


menghafaz dan memahaminya agar baginda dapat
mengingati dan memantapkan bacaan.

Al Quran disebarkan melalui berbagai cara agar ia sampai


kepada semua umat Islam.

Para sahabat ramai memilih untuk menghafaz kerana


kebanyakan mereka kuat ingatan dan buta huruf.

Para sahabat menulis wahyu dipelepah-pelepah tamar,


batu, kayu dan perca-perca kain kerana masa penurunan
wahyu tidak ditetapkan.

Dua syarat yang telah ditetapkan oleh Saidina Uthman dalam


proses menyalin semula Al-Quran:
- Jika berlaku perselisihan dalam bacaan hendaklah dirujuk
kepada lahjah Quraish kerana Al Quran diturunkan dalam
lahjah tersebut.
- Hanya ayat Al Quran yang benar-benar mutawatir

NO
SOALAN
4 (a) (i)
(a)
4 (a) (i)
(b)
4 (a) (i)
(c)
4 (a) (ii)

PQS 2016

daripada Rasulullah sahaja ditulis semula agar


memenuhi syarat-syarat penulisan Al Quran.
Naskhah Al Quran diedarkan keseluruh negara bagi
mengelak kekeliruan dalam bacaan.

JAWAPAN

2 isi x 2
m=4
markah

MARKAH

Hadis - Perkataan, percakapan dan perkhabaran, perbuatan,


takrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW
Akhrajahu Thalathah - Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang
perawi iaitu Abu Daud, At Tirmizi & An Nasai
Rawi - Orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW

2
markah
2
markah
2
markah

Empat syarat untuk beramal dengan hadis mursal:


1. Hendaklah disokong hadis berkenaan dengan sanad lain
yang bermartabat sohih atau hasan
2. Hendaklah diriwayatkan secara makna menerusi seorang
perawi lain yang tidak mengambil sanad daripada syeikh
yang sama
3. Menepati kata2 (fatwa) atau perbuatan sebahagian
sahabat.
4. Diamalkan oleh sebahagian ulamak hadis dan fuqaha.

4 isi x 1
m=4
markah

Page 5

5. Menepati dengan kaedah qias.


4 (b)

Perbezaan :
Al Hafiz
- dapat menghafaz dan
menguasai tidak kurang
daripada 100,000 hadis
dari segi sanad dan
matannya.

4 (c)

Al Hujjah
- memghafaz serta
menguasai tidak kurang
dari 300,000 hadis
berserta matannya.

2 isi x 1
m=
2marka
h

Kesannya terhadap masyarakat kini:


Masyarakat mudah untuk beramal dengan hadis sohih kerana
telah ada himpunan hadis yang benar2 datang dari Rasulullah

agar hidup mereka tidak sesat dari landasan yang sebenar.


Sebagaimana hadis Rasulullah :

: ,

I+H+D
+R x 1 m =
4 markah

Oleh itu, kita perlulah merujuk kepada Hadis Sohih yang telah
dibukukan oleh Imam Bukhari agar hidup kita sentiasa
.berlandaskan syariat Islam
4 (d)

NO
SOALAN
5 (a) (i)

PQS 2016

Cara untuk mengelakan dari beramal dengan hadis maudu:


Mempelajari hadis dari orang yang benar-benar
berkelayakan agar memperolehi hadis yang sohih.
Sentiasa beramal dengan hadis-hadis sohih dalam
kehidupan
Mana2 jawapan yang munasabah.

JAWAPAN
Dua batas berhias diri menurut syarak :
- Berhias dan bersolek hanya untuk mahram sahaja.
- Lelaki diharamkan memakai pakaian daripada sutera.
- Dilarang memakai bau-bauan yang berlebihan sehingga
menimbulkan fitnah.
- Lelaki diharamkan memakai barang perhiasan yang lazim
dipakai oleh perempuan.
Page 6

2 isi x 2
m=4
markah

MARKAH

2 isi x
1m = 2
markah

5 (a) (ii)

Perbandingan berhias diri menurut


Islam
- Untuk menutup aurat
daripada pandangan
ajnabi.
- Secara sederhana dan
tidak keterlaluan.
- Menjaga maruah dan
kehormatan diri.

Islam dengan adat :


adat
- Mengikut resam dan
penampilan diri.
- Memenuhi kepuasan
dan cita rasa.
- Kelihatan anggun
tanpa mengambilkira
maruah diri.

2 isi x 2
m=4
markah

5 (b)
Fakta
Huraian

5 (c) (i)

5 (c) (ii)

5 (c) (iii)

5 (d)

NO
SOALAN
6 (a)
PQS 2016

Islam menitikberatkan perkara tersebut


Dapatmemeliharamaruah
Agar dapat menghindarkan diri daripada fitnah dan
perkara munkar.
Boleh ambil terus dari teks soalan
Kesimpulannya umat Islam perlulah berhias diri
mengikut syariat agar maruah diri terpelihara.

Dalil
Rumusa
n
Dua adab bernegara :
- Menjaga imej negara .
- Menyumbang bakti untuk negara.
- Sanggup berjuang mempertahankan negara.
Sebab perlu mencintai negara :
- Tempat mencari rezeki untuk menyara kehidupan seharian
- Menjamin perlindungan terhadap diri dan harta menurut
undang-undang supaya selamat daripada musuh.
- Tempat kelahiran dan tempat meneruskan kehidupan..
(mana-mana jawapan yang munasabah)
Akibat tidak mencintai Negara kepada ekonomi:
- Menjejaskan pertumbuhan ekonomi yang boleh
menyebabkan kemunduran.
- Pelabur asing tidak mahu melabur kerana kurang yakin
dengan potensi ekonomi.
- Pelancong berkurangan kerana tiada tempat2 menarik
untuk dilawati.
(mana-mana jawapan yang munasabah)
Batas ketaatan kepada pemimpin:
- Taat kepada pemimpin selagi tidak menyuruh melakukan
perkara yang bertentangan dengan syariat.

JAWAPAN
Perbezaan sistem demokrasi dengan sistem syura :
Page 7

I+H+D
+R x 1 m =
4 markah

2 isi x 1
m=2
markah
2 isi x 2
m=4
markah

1 isi +
huraian
=
2
markah
1 isi +
huraian
=
2
markah
MARKAH
2 isi x 2

6 (b)

6 (c)

6 (d)

Sistem demokrasi
Sistem syura
- Dicipta oleh pemikiran
- Lahir dari pemikiran
politik barat
Islam berteraskan al
berteraskan falsafah
quran & al-sunnah.
Berteraskan majlis
barat.
- Berteraskan
syura & ijtihad.
Keputusan
kekuasaan &
berdasarkan majlis
kedaulatan rakyat.
- Keputusan
syura
- Pendapat ahli syura
berdasarkan suara
asas pemerintahan.
majoriti.
- Pendapat mejoriti asas
pemerintahan.
Dua pilihan yang diberikan kepada penduduk bukan Islam
sebelum pembukaan sesuatu wilayah baharu:
Menerima Islam
Membayar jizyah
(Hanya jawapan ini sahaja)
Dua kesan perluasan wilayah:
- Dakwah Islamiah berkembang dengan luas di wilayah
yang di buka oleh tentera Islam .
- Umat Islam mengamalkan pelbagai budaya daripada
bangsa yang berbeza.
- Tamadun Islam berkembang dengan luas.
- Rakyat di wilayah baru mendapat keadilan dan
kebebasan.Mengamalkan agama dan kebebasan daripada
Dua faktor kejayaan penyebaran Islam zaman Bani Umaiyyah
Dan Bani Abbasiah:
- Berdakwah dengan penuh hikmah dan bijaksana .
- Melaksanakan tugas dengan ikhlas tanpa mengharapkan
balasan.
- Memiliki semangat jihad yang tinggi walaupun banyak
cabaran.

m=4
markah

1 isi +
huraian
=
2
markah

4 isi x
1m = 4
markah

2 isi x 1
m=2
markah

6 (e)
Fakta

Huraian

PQS 2016

Cara saya mencontohi beliau untuk cemerlang


Berusaha meningkatkan ilmu dan kemahiran sama
ada fardu ain dan fardu kifayah/ Mencontohi sifat
gigih dan disiplin yang tinggi beliau dalam
menuntut ilmu
Kerana sifat gigih dan tekun boleh menyebabkan
seseorang itu berjaya dengan cemerlang

Dalil

Rumusa
n

Kesimpulanya setiap usaha yang dilakukan dengan


bersungguh sungguh akan menghasilkan
kejayaan cemerlang .
Page 8

I+H+D
+R x 1 m =
4 markah

6 (f)

PQS 2016

Dua faktor kejayaan Samudera Pasai sebagai pusat penyebaran


Islam :
- Melalui aktiviti perdagangan kerana kedudukanya yang
terletak di kawasan laluan pedagang dari timur dan barat.
- Pasai diktiraf sebagai kerajaan Islam oleh sharif mekah .
- Mempunyai tentera yang kuat dan berani.
- Pemerintah adalah seorang yang berilmu.

Page 9

2 isi x 2
m=4
markah