Anda di halaman 1dari 17

SULIT

Sektor Pendidikan Islam,


Jabatan Pendidikan Melaka

PERATURAN PEMARKAHAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2016
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
5227 / 1

Kertas 1
September 2016

AMARAN
Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan
Melaka. Kegunaanya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam
peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak
boleh dikeluarkan dalam apa-apa bentuk media.

Kertas ini mengandungi 77 halaman bercetak.

Lihat halaman sebelah]


5227/1 2016 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Melaka

PERATURAN PEMARKAHAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
BAHAGIAN A (20 MARKAH)
NO.
SOALAN

JAWAPAN

NO.
SOALAN

JAWAPAN

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

20

PERATURAN PEMARKAHAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
)BAHAGIAN B (80 MARKAH

)(a

)(i/
)a :

/
)b :
:

)c :

/
/ / /

)d : /

)(ii

)(iii

:

-
"".

1x1m = 1m
1x1m = 1m
1x1m = 1m
1x1m = 1m

2m

)(1m

)(1m

...

)(1m

)(1m

4x1m = 4m

)(b

)(i

- ( )
.
)(ii

:
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h
)i
)j
)k
)l
)m
)n
)o

)(iii

2m

4x1m = 4m


:
-
.

1x2m = 2m

)(iv


:
)a ( )
)b ( )
)c ( )
)d ( )
)e ( )
)f

( )

2x1m = 2m

)(a

)(i

:

/

)(ii

:
)a
)b
)c

)(iii

)(b

)(i

2m

2x2m = 4m


)a 5/ 4
)b 2
)c /
)d 6/4/2
:

1x1m = 1m
1x1m = 1m
1x1m = 1m
1x1m = 1m

2m

)(ii

)(1m

)(1m4x1m =4m

)(1m


)(1m

)(iii


)a
)b

)c
)d

)e

/
/

/
/

2x2m = 4m

)(a

)(i

)(ii

)(b

2m

2m

2x2m = 4m

)(c

:
)a -

)b

.
)c
.
)d
)e

)f

)(d

:
)a ( )

)b

)(e

1x2m = 2m

)a

)b

)c

2x2m = 4m

1x2m = 2m

)(f

)(1m

)(1m

)(1m

)(1m

4x1m = 4m

)(a

)(i

:
:

()a
()b( )c :

)(ii

()b

()d

()c

)(b

)(i

2m

2m

()a

2m

2x2m = 4m

2m

)(ii


()a

()b

()c
()d
()e

)(c()

)(1m

)(1m

)(1m

2x2m = 4m


-

.
-

: .


)(1m
-
.

4x1m = 4m

)(a

)(i

)(ii

:
)a
)b

2x1m=2m.
.
.

2x2m = 4m


.
.
)(iii

)(1m

)(1m

)(1m


)(1m

2x2m = 4m

)(b

)(i

)(b

)(ii

:
)a
)b
)c
)d
)e

:
)a
)b
.
)c
)d

)(ii

1x2m=2m

2x2m = 4m

:
)a .
)b .
)c .
)d .
)e .

2x2m = 4m

)(a

)(i

:
)a
)b
)c
)d
)e

2x1m = 2m

( - )
)(ii


:
)a

)b
)c

)(iii

2x1m = 2m


:
)a
)b ( )

2x1m = 2m

)(iv&

/

.

2x2m = 4m

)(b

)(i

)b

)d

- .
( - )

)a

)c

4x1m = 4m

)(ii


)a

)b

)c

)d

)e


.

.

.

.

2x2m = 4m

.
)f .
( - )
)(iii


:
)a
.
)b -

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

2x1m = 2m