Anda di halaman 1dari 26

2

Tempat :

Tarikh :

Nama :

Sekolah :

Ikrar saya dalam membuat persediaan untuk
memperolehi A dalam Matematik UPSR:

Tarikh:

Tanda tangan:

Unit Pendidikan BH,


Balai Berita, 31, Jalan Riong,
59100 Kuala Lumpur.
Tel: 1300-22-6787 Samb. 4781 / Faks: 03-20567081
Emel: bhdidik@bh.com.my

Matematik - 1

KLINIK UPSR 2016 (FASA 1)


MATEMATIK
A. OBJEKTIF
Setelah mengikuti klinik UPSR BH, calon dapat:
1. Mengetahui teknik belajar berkesan dan urus masa ulang kaji dengan betul
2. Mengenal pasti tajuk-tajuk utama dan kerap disoal dalam peperiksaan UPSR
3. Mengetahui kaedah dan pendekatan yang betul untuk menyelesaikan soalan jenis KBKK
/ soalan jenis penyelesaian masalah.
4. Memahami penggunaan operasi yang empat (+, -, , ) dalam soalan penyelesaian
masalah.
5. Mengetahui serta memahami ayat matematik.
B. PENGENALAN / ANALISIS SOALAN
MatematiK UPSR melibatkan 2 jenis soalan:
1. Matematik Kertas 1 : SK 015/1 @ SJKC 025/1 @ SJKT 035/1
2. Matematik Kertas 2 : SK 015/2 @ SJKC 025/2 @ SJKT 035/2
C. ANALISIS SOALAN-SOALAN UPSR
MATEMATIK (Kertas 1 & 2 ) 2010 2015
Topik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nombor Bulat & Operasi


Operasi Bergabung
Pecahan
Perpuluhan
Peratus
Masa & Waktu
Jarak / Panjang
Jisim / Berat
Isi padu cecair
Wang
Ruang & Bentuk
Perwakilan Data & Purata
Total

Nombor soalan / Tahun


2010
2011
2012

2013

2014

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

3
2
5
3
5
3
1
2
4
3
5
4
40

1
3
2
2
2
2
1
2
1
2
1
20

3
2
3
3
3
3
3
4
3
5
5
3
40

2
2
2
2
1
3
2
2
2
1
1
20

3
2
3
3
4
4
2
3
1
4
7
4
40

1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
3
1
20

2
2
4
4
4
3
3
2
3
5
6
2
40

2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
3
20

3
2
4
2
4
5
4
3
2
4
4
3
40

1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
3
1
20

4
1
3
3
3
3
3
4
3
5
5
3
40

1
1
3
1
2
2
2
1
2
1
2
2
20

Calon-calon UPSR Tahun 2016, mereka perlu memahami dengan jelas tentang
bentuk soalan-soalan yang akan dikemukakan dalam Kertas Matematik.
Keutamaan adalah persediaan dari awal.

2 - Matematik

2015

D. FORMAT KERTAS MATEMATIK


Format Kertas 1 Matematik:
Perkara

Jumlah soalan

Penerangan

40 soalan

Masa

1 jam / 60 minit

Pemarkahan

40 markah

Jenis instrument

Ujian Objektif

Jenis item

Objektif Aneka Pilihan

Aras soalan

Tahu
Faham
Aplikasi

Setiap satu soalan diberi


4 pilihan jawapan
( A, B, C dan D )
Tempoh menjawab
Setiap satu jawapan
betul / 1 markah
Perlu menunjukkan
langkah pengiraan
/ secara bertulis
Pilih jawapan yang
tepat / betul
Soalan merangkumi
semua tajuk dalam
sukatan pelajaran (DSKP )

Format Kertas 2 Matematik:


Perkara

Penerangan

Jumlah soalan
Masa

15 soalan
1 jam

Pemarkahan

60 markah

Jenis instrument

Subjektif

Jenis item

Objektif pelbagai bentuk


respon terhad

Aras soalan

Tahu
Faham
Aplikasi
Analisis
Menilai
Mencipta
Menyelesaikan masalah

Bentuk struktur
Tempoh menjawab
Agihan markah
2 5 markah
Setiap satu-satu soalan
Perlu menunjukkan langkah pengiraan
/ secara bertulis
Jawapan mengikut apa yang disoal /
diminta
Soalan 1 markah lebih kepada tahu
tentang konsep
Soalan 2 3 markah sehingga boleh
menyelesaikan sesuatu masalah
secara tertib.

Matematik - 3

Terbaharu, Kertas 2 Matematik UPSR adalah seperti berikut;


Walaupun bentuk penyoalan telah berubah tetapi aras soalan masih kekal dengan soalan
jenis 1 markah, 2 markah dan 3 markah.
Susunan jenis markah sahaja yang berbeza. Setiap satu soalan akan ada bentuk struktur
seperti berikut;
Soalan 2 markah : ( bilangan soalan : 2 - 3 soalan )
Bentuk 2 markah penuh hanya satu soalan sahaja.
Bentuk 2 markah ( 1 + 1 markah ) ada 2 pecahan soalan dalam satu soalan yang diberi.
Soalan jenis ini kemungkinan ada lebih daripada satu kemahiran atau tajuk.
Soalan 3 markah : ( bilangan soalan : 3 - 4 soalan )
Bentuk 3 markah penuh hanya satu soalan sahaja.
Bentuk 3 markah ( 1 + 2 markah ) atau ( 1 + 1 + 1 markah ) ada 2 atau 3 pecahan
soalan dalam satu soalan yang diberi. Soalan jenis ini boleh dikaitkan dengan lebih
daripada satu kemahiran atau tajuk.
Soalan 4 markah : ( bilangan soalan : 4 - 5 soalan )
Bentuk 4 markah penuh ada 2 pecahan soalan.
Bentuk adalah seperti berikut, (1 + 1 + 2 markah) atau (2 + 2 markah) atau juga ( 1 + 3
markah ) ada 2- 3 pecahan soalan dalam satu satu soalan yang diberi. Soalan jenis ini
akan ada lebih daripada satu kemahiran atau tajuk.
Soalan 5 markah : ( bilangan soalan : 5 - 6 soalan )
Bentuk 5 markah ada 2 atau 3 pecahan soalan.
Bentuk adalah seperti berikut, (1 + 2 + 2 markah) atau (2 + 3 markah) atau juga (1 + 1 +
3 markah) ada 2 - 3 pecahan soalan dalam satu satu soalan yang diberi. Soalan jenis
ini akan ada lebih daripada satu kemahiran atau tajuk.
15 soalan dikemukakan dan perlu dijawab dalam masa 1 jam (60 minit) sahaja.
Langkah pengiraan diperlukan untuk menggambarkan jawapan yang betul.
Pengiraan yang ditulis perlu jelas, tepat dan betul sahaja untuk diberikan markah.
15 soalan, terdiri daripada 4 aras markah yang melibatkan semua kemahiran dalam
matematik dari tahun 4 hingga tahun 6.
Mulai UPSR 2016 calon perlu menguasai semua Objektif Mata pelajaran (OM) iaitu
kemahiran operasi asas matematik yang melibatkan bidang nombor dan operasi, sukatan
dan geometri, perkaitan dan algebra serta statistik dan kebarangkalian. Terdapat 9
peringkat objektif mata pelajaran matematik di sekolah rendah. Daripada tahu dan faham
sehingga dapat menjelmakan dalam kehidupan seharian.
Kesemua kemahiran yang terkandung dalam DSKP akan disoal mulai UPSR 2016.
Tajuk-tajuk baharu seperti nisbah dan kadaran, koordianat, sudut dan kebarangkalian
telah pun dimasukkan dalam Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran (DSKP). Oleh
itu murid seharusnya telah mengetahui dan memahami konsep tersebut selain daripada
konsep nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus.

4 - Matematik

Secara ringkasnya dinyatakan seperti berikut;


4 Bidang Pembelajaran Matematik / 4 tunjang utama soalan
Nombor Bulat (dalam juta)
Perpuluhan / Nombor
Bercampur

Jual Beli
Untung/
Rugi

Nilai Digit &


Nilai Tempat

Guna Operasi yang 4


+ , , ,
Operasi Bergabung ( ),
daripada + & / & /
&/+&

Nombor &
Operasi

Perwakilan Data () Graf /


Carta Palang / Carta Pai

Pecahan
Perpuluhan
Peratus

4
Statistik &
Kebolehjadian

Penguasaan
murid dalam
Objektif Mata
pelajaran

Purata ( + & )
Cari Nilai : (, + & )
Nisbah / Kadaran
(banding / bahagi)
Koordinat (x , y)
(kedudukan objek)

Pecahan &
Peratus
& Diskaun /
Potongan

Wang
RM/Sen

3
Perkaitan
& Algebra

a.m. / p.m. ( + 12 00 )
sistem 12 jam & 24 jam
Tempoh Masa
Masa Mula / Akhir /
Masa Diberi

Pembayaran /
Faedah
Biasa /
Kompaun

Penukaran
Nilai / Unit
Konsep
Pecahan
Penyebut
( & )
Konsep Perpuluhan
Nilai Tempat

10, 100 , 1 000

Sukatan &
Geometri

Konsep Peratus
( 100 @ 100 )

Masa &
Waktu

Kalendar T
Abad / Dekad/
Tahun / Bulan

Sifat @ Ciri Prisma /


Poligon 3 Dimensi/
2 Dimensi
Sudut pada rajah
Jumlah 180/ 360
Perimeter & Luas Rajah
Operasi + /
Isi Padu : p l t

Matematik - 5

E BENTUK SOALAN
Kertas 1 boleh dikelaskan kepada 2
bentuk soalan, iaitu soalan bentuk
persamaan dan bentuk soalan
penyelesaian masalah.
i. Bentuk Persamaan ( 15 - 20 soalan )

Cari beza bilangan antara pen dakwat


merah dan pen dakwat hitam.
A 8 615
C 8 735
B 8 635
D 8 735
3 Rajah 2 menunjukkan waktu sebuah
pesawat berlepas dan mendarat pada hari
yang sama.
8.45 a.m

Contoh
1 14.8 kg =
A 148 000 g
C 14 080 g
B 14 800 g
D 14 008 g

2 Tukarkan 0.24 kepada pecahan.
A 12
C 6
25 25
B 9
D 4
25 25
3 85 sen x 49 =
Bundarkan jawapan kepada ringgit
terdekat.
A RM41
C RM43
B RM42
D RM44
3 =
5
2
C 7
5
B 6 3
D 7

5

4 9 2

A 6

2
5
3
5

11.10 p.m

Waktu berlepas Waktu mendaratRajah 2
Hitungkan tempoh masa penerbangan
pesawat tersebut.
A 2 jam 25 minit
B 3 jam 15 minit
C 14 jam 25 minit
D 19 jam 55 minit
4 Dalam pertandingan lompat jauh,
Dahlan mengganggarkan dapat membuat
lompatan sejauh 3.9 m.
Setelah membuat lompatan, dia telah
dapat melompat lebih 28 cm daripada
anggarannya.
Hitung jarak, dalam m lompatan yang
dilakukannya.
A 6.7 m
C 4.8 m
B 5.28 m
D 4.18 m

Soalan bentuk penyelesaian masalah

KEMAHIRAN MENGIKUT TOPIK:

1 RM1 635 dibahagikan sama banyak


kepada beberapa orang murid di Sekolah
Kasih.
Setiap murid akan dapat sebanyak RM15.
Hitung bilangan murid yang akan dapat
wang tersebut.
A 79 C 109
B 89 D 119

NOMBOR BULAT DAN OPERASI

2 Rajah 1 menunjukkan bilangan pen


dakwat merah dan pen dakwat hitam di
dalam dua kotak.
16 205
Pen dakwat
hitam

7 590
Pen dakwat
merah

Rajah 1

6 - Matematik

Nombor Bulat & Operasi


Nilai Tempat / Nilai Digit
Nombor Perdana / Nombor Ganjil &
Genap
Melibatkan pecahan / Nombor
bercampur ( juta)
Melibatkan perpuluhan (juta)
Operasi yang empat ( +, - , x dan )
Operasi bergabung
Penyelesaian masalah
1 90 476 =
A 9 puluh ribu + 4 ribu + 7 puluh + 6 sa
B 9 puluh ribu + 4 ratus + 7 puluh + 6 sa
C 9 ribu + 4 ratus + 7 puluh + 6 sa
D 94 ribu + 7 puluh + 6 sa

2 Rajah 1 menunjukkan empat keping kad


nombor.
274 086

150 7 32

6 372

719 037

Rajah 1
Bentuk satu nombor dengan
menggunakan semua nilai digit 7
pada kad-kad nombor itu.
A 770 777
C 770 077
B 770 770
D 707 777
3 Antara berikut, manakah dibundarkan
dengan betul kepada puluh ribu yang
terdekat?
A 296 038
290 000
B 304 284
310 000
C 493 062
490 000
D 675 926
670 000
4 62
A
B
C
D

527 +
70 000
70 000
70 000
70 000

8 532 =
+ 50 + 9
+ 100 + 50 + 9
+ 1000 + 50 + 9
+ 1000 + 500 + 9

5 Jadual 1 menunjukkan bilangan buku


tulis dan pembaris di dalam sebuah setor.
Pemadam
1 236 buah kurang
daripada pembaris

Pembaris
12 755

Jadual 1
Bilangan pensel di dalam setor itu adalah
sama dengan jumlah bilangan pemadam
dan pembaris.
Hitung jumlah bilangan alat tulis di
dalam setor itu.
A 23 038
C 48 448
B 24 274
D 48 548
6 192 673
34 025 = 117 529
Apakah nombor yang mesti ditulis dalam

itu?
A 41 109
C 75 144
B 41 119
D 109 169
7 Diberi P 30 000 = 80 000.
Beza nilai antara P dan Q ialah 45 000.
Cari nilai yang mungkin bagi Q.
A 55 000
C 145 000
B 75 000
D 155 000

8 Sebuah bekas dapat diisi antara 250


hingga 300 biji guli.
Aiman hendak mengisi 47 buah bekas
yang sama dengan guli itu.
Berapakah anggaran jumlah guli yang
diperlukan oleh Aiman bagi mengisi
kesemua bekas itu?
A 11 700
C 14 150
B 12 500
D 14 500
9 326 148 32 =
A 1 192 baki 4
B 1 192 baki 14
C 10 192 baki 4
D 10 192 baki 14
10 Jadual 2 menunjukkan bilangan kotak
kad yang dimiliki oleh tiga orang
kanak-kanak?
Kanak-kanak
Amin
Bala
Chin

Bilangan kotak
8
2 kali bilangan kotak
Amin
3 kali bilangan kotak
Bala

Jadual 2
Setiap kotak mengandungi 345 keping kad.
Cari jumlah bilangan kad yang dimiliki
oleh Chin.
A 5 520
C 16 560
B 8 280
D 24 840
11 Sebuah syarikat mengedarkan 158 200
buah buku cerita sama banyak kepada 25
buah sekolah.
Hitung bilangan buku cerita yang
diterima oleh setiap sekolah.
A 6 328
C 6 228

B 6 318
D 6 118
12 Sebuah bekas berisi 690 biji manik.
Farah dan Aina berkongsi sama banyak
kesemua bilangan manik-manik itu.
Farah memberikan 32 biji manik yang
diperolehnya kepada Sarah.
Hitungkan bilangan manik yang masih
ada pada Farah.
A 313
C 345
B 329
D 361

Matematik - 7

Pecahan
pecahan setara / pecahan tak wajar
penukaran nilai kepada perpuluhan atau
peratus
samakan penyebut / bina nilai pecahan
gambar rajah / nilai pecahan
pecahan dengan operasi yang empat
mencari bilangan daripada nilai pecahan
( x dan )
penyelesaian masalah melibatkan
pecahan dan kemahiran lain

4 Sebuah kotak mengandungi 480 biji bola.


5 daripadanya bola getah berwarma
8
merah, manakala bakinya, warna hijau
dan putih.
Bilangan bola getah warna hijau dan
putih adalah sama banyak.
Berapakah bilangan bola getah yang
berwarna putih?
A 90
C 270
B 180
D 300

1 3 5 3 =

8 4
A 2 7
C 2 3

8
8
5
1
B 2
D 2

8
8

Perpuluhan
Nilai tempat / digit pada
nombor perpuluhan (3 nilai
tempat selepas titik perpuluhan)
Penukaran nilai perpuluhan
kepada pecahan atau peratus
Operasi yang empat melibat
nombor perpuluhan
Nombor perpuluhan dan garis nombor
Penyelesaian masalah melibatkan nilai
perpuluhan dan nombor bulat

2 1 2 =
5
Antara berikut, manakah kawasan
berlorek yang mewakili jawapan daripada
soalan di atas.
A

1 Rajah 1 menunjukkan satu kad nombor.


Rajah 1

Digit yang manakah menunjukkan nilai
persepuluh?
A 0
C 3
B 1
D 7

3 Rajah 1 menunjukkan garis nombor.


5
8

1

Rajah 1

Apakah nilai pada Y?


A 1 1

4
3
B 1

8
7
C
8
D 1
4

8 - Matematik

1.073

2 Antara berikut, manakah penukaran yang


betul?
A 1 1 = 1.5
C 7 = 0.07

5 10
B 1 2 = 1.25
D 1 = 0.2

5 5

3 30.96 6 =
A 4.38
C 5.16
B 5.08
D 6.94
4 Rajah 2 menunjukkan jumlah daripada
satu operasi
8.52
Rajah 2
Antara berikut, manakah operasi yang

memberikan jawapan pada Rajah 2?


A 5 5 + 3 2 =

100
1 000
2
B 5
+ 3 5 =
100
1 000
5
C 5
+ 3 2 =
10
100
2
D 5 + 3 5 =
10
100
5 Hasil jumlah tiga nombor ialah 26.05
Nombor pertama dan kedua adalah 14.8
dan 9%.
Cari nombor yang ketiga.
A 11.16
C 13.16
B 12.16
D 14.16
Peratus
Menukar kepada nilai pecahan atau
perpuluhan
Mencari peratusan daripada sesuatu
jumlah/bilangan
Mencari nilai kuantiti/bilanagn
melibatkan pengiraan peratus
Penggunaan perkataan diskaun,
potongan, merosot atau meningkat
Melibatkan kemahiran lain dengan nilai
peratus / penyelesaian masalah
Nilai

Langkah penyelesaian
25
1
Permudahkan
100 = 4
dalam
25%
bentuk
pecahan
4 daripada 4 x 100% =
Bina pecahan
20 biji
20
dan darabkan
Nyatakan
dengan 100%
dalam
peratus
30%
30 x RM120 = Bina pecahan
daripada 100
dan darab
RM120
dengan
berapa
kuantitinya
ringgit?
1 108 % =
A 1 8
C 1 2

10
5
4
B 1
D 1 2

25

25
2 Terdapat 23 orang murid lelaki dan 12
orang murid perempuan.

14 orang daripadanya bermain bola sepak


Cari peratus murid-murid yang bermain
bola sepak.
A 30
C 45
B 40
D 55
3 70% daripada 180 =
A 18
C 162
B 126
D 198
4 Rajah 1 menunjukkan beberapa segi
empat sama yang sama besar yang
sebahagiannya telah dilorekkan.

Rajah 1
Berapakah lagi bilangan petak-petak
tersebut yang perlu dilorekkan lagi
bagi mewakili 60% daripada seluruh
rajah, adalah kawasan berlorek?
A 3
C 7
B 4
D 9
5 Rajah 2 ialah sebuah carta pai yang
menunjukkan gred yang diperoleh oleh
murid Tahun 6.

B 1
4

A 30%

Rajah 2
Hitungkan peratusan murid-murid yang
memperoleh Gred C?
A 45
C 25
B 30
D 10

Matematik - 9

Wang
Mengenal wang negara-negara Asean /
Dunia
Sebutan dalam RM/sen
Jual beli untung /rugi - perbelanjaan / bil
Simpanan / kadar faedah (faedah biasa
atau kompaun)
Melibatkan pecahan / peratus
Penyelesaian masalah aktiviti harian
Konsep
RM dan sen

Langkah
pengiraan

RM kepada sen

100

RM76 35 sen
= sen

RM76 100 = 7 600 sen

7 600 sen
35 sen
7 565 sen
Sen kepada RM
100
85 sen 18
85 18 = 1530 sen
= RM
1 580 sen = RM15.80
100

1 RM126 8 =
A 3 keping RM5 dan 15 keping 5 sen
B 3 keping RM5 dan 10 keping 50 sen
C 3 keping RM10 dan 5 keping 5 sen
D 3 keping RM50 dan 15 keping 5 sen
2 Jadual 1 menunujukkan bilangan wang
kertas dan wang syiling.
RM / Sen
RM50
RM 5
50 sen
5 sen

Bilangan
4
8
6
10
Jadual 1

Hitungkan jumlah wang tersebut.


A RM243.50
C RM270.50
B RM245.50
D RM343.50
3 3 of RM284
5
A RM176.40
B RM170.40
C RM156.80
D RM150.80

10 - Matematik

4 Antara berikut, manakah pernyataan yang


menunjukkan pengiraan untuk
mendapatkan faedah kompaun?
A
Wang
Tempoh Kadar
Jumlah
simpanan
masa
faedah
simpanan
awal tahun
setahun hujung tahun
RM5 000 6 bulan 10%
RM5 250

B
Wang
Tempoh Kadar
Jumlah
simpanan
masa
faedah
simpanan
awal tahun
setahun hujung tahun
RM5 000
9 bulan 10%
RM5 375

C
Wang
Tempoh Kadar
Jumlah
simpanan
masa
faedah
simpanan
awal tahun
setahun
hujung tahun
RM5 000 12
10%
RM5 500
bulan

D
Wang
Tempoh Kadar
Jumlah
simpanan
masa
faedah
simpanan
awal tahun
setahun hujung tahun
RM5 000 24 bulan 10%
RM6 050
5 Terdapat 180 biji epal dalam sebuah kotak.
Dia menjual 3 daripada dengan harga

4
90 sen sebiji. Manakala bakinya dijual
dengan harga RM2 sebiji.
Berapakah jumlah yang diperolehi?
A RM 191.70
B RM 211.50
C RM 221.70
D RM 301.50
MASA DAN WAKTU
Tempoh masa melibatkan sukatan saat,
minit, jam, hari dan minggu.
Tempoh masa melibatkan sukatan
kalender, bulan, tahun, dekat dan abad
Penukaran unit masa
Sukatan tempoh masa
melibatkan operasi

yang empat
Penyelesaian masalah
melibatkan sukatan
masa/tempoh masa

Tempoh masa : sistem 12 jam / 24 jam


Sistem
Sistem
Simbol
Nota
12-jam
24-jam
a.m. (pagi)
7.35 a.m. Jam 07 35
Tuliskan jam di depan
(atur masa)
12.05 a.m. Jam 00 05
Letak 0 jika tiga digit
11.05 a.m. Jam 11 05
Atur semula angkanya
p.m. petang @ malam 12.05 p.m. Jam 12 05
Jika 12 di depan kekalkan
p : (plus + 12 00)
3.30 p.m. Jam 15 30
Selepas pukul 1.00 p.m. perlu
11.20 p.m. Jam 23 20
ditambah (+) dengan 12 00
Bentuk Penyoalan
Pengiraan
Nota
2 jam 25 minit 4 = Minit melebihi 100 minit perlu
ditukarkan kepada jam dan minit.
2 jam 25 minit
( 1 jam )
Gabungan

4
100 60 = 40 minit
unit
8 jam 100 minit 100 minit = 1 jam 40 minit
= 9 jam 40 minit

Bentuk soalan

Bentuk pecahan @
Nombor bercampur

Pengiraan

Jawapan Akhir:
8 jam + 1 jam = 9 jam

Nota
Tukarkan pecahan kepada minit
Pecahan 60 minit =
1 jam x 60 = 20 minit
3

2 1 jam 45 minit =
3
j
m
1
+ 60 = 80
2
20
(ambil 1 jam)

45
1
35 = 1 jam 35 minit Jam tukarkan kepada minit dan
tambahkan pada ruang minit

Mencari tempoh masa: 4 jenis


Jenis
Soalan
Pengiraan
1
Cari tempoh masa? Tempoh masa = Masa akhir Masa mula
2
Cari waktu mula? Waktu mula = Masa akhir Tempoh masa
Waktu akhir = Masa mula + Tempoh masa
3
Cari waktu akhir?
4

Guna perkataan

Selepas : Gunakan operasi tambah (+)


Sebelum : Gunakan operasi tolak ()

1 Rajah 1 menunjukkan waktu tamat satu


rancangan televisyen pada suatu pagi.

Rajah 1

Nota
Unit masa perlu
sama
Lebih mudah
dalam bentuk
nombor bulat
Lihat masa yang
disebut dalam
soalan

Nyatakan waktu yang ditunjukkan dalam


sistem 24-jam.
A Jam 17 35
C Jam 05 35
B Jam 17 25
D Jam 07 25
2 Sebuah bas meninggalkan Klang pada
9.45 a.m.
Bas tersebut mengambil masa 4 jam 30
minit untuk tiba di Merlimau.
Pada pukul berapakah bas tersebut
sampai di Merlimau?
A 4.15 a.m.
C 2.25 p.m.
B 4.25 a.m.
D 2.15 p.m.

Matematik - 11

SUKATAN / UKURAN
( Jarak/Panjang, Jisim dan Isi Padu Cecair)
Penukaran unit ( 1 000, 100 dan 10
melibatkan jarak/panjang)
Gunakan simbul km/m/cm/mm, kg/g
dan l /ml
Melibatkan nombor - perpuluhan dan
pecahan/nombor bercampur
Penyelesaian masalah / operasi yang empat
1 3.08 km 700 m + 1 650 m =
A 403 m
C 4 030 m
B 430 m
D 4 300 m
2 Rajah 1 menunjukkan panjang sebatang
pensil.
0

2 Jadual 1 menunjukkan berat dua jenis


haiwan peliharaan.
Haiwan
Kucing
Arnab

Berat
2 kg 50 g
1 1 kg
5
Jadual 1

Berapakah beza berat, dalam g, haiwan


tersebut?
A 180
C 850
B 450
D 950
3 Rajah 1 menunjukkan jisim seekor ikan.

Rajah 1
Panjang asal pensel itu ialah 6.5 cm.
Cari panjang, dalam mm, pensel yang
telah digunakan.
A 28 mm
C 32 mm
B 30 mm
D 36 mm
3 Rajah 2 menunjukkan sebuah peta.
Kuala Lumpur

24.6 km

Putrajaya

Shah Alam
Rajah 2
Jarak dari Shah Alam ke Putrajaya
melalui Kuala Lumpur ialah 50.08 km.
Manakala jarak dari Shah Alam ke
Putrajaya ialah 17.18 km kurang
daripada melalui Kuala Lumpur.
Cari jarak dalam km, dari Kuala Lumpur
ke Shah Alam melalui Putrajaya.
A 51.55
C 58.38
B 53.88
D 59.95
Jisim / Berat
1 7 3 kg =

5
A 735 g
B 760 g

12 - Matematik

C 7 350 g
D 7 600 g

Rajah 1
2 1 kg daripada jisim ikan tersebut telah

5
dijual. Berapakah jisim, dalam g,
bahagian ikan yang belum terjual?
A 1 200
C 1 600
B 1 400
D 1 800
Isi Padu Cecair
1 9 l 2 650 ml =
A 6.35 l
B 6.75 l

C 7.35 l
D 7.75 l

2 Jadual 1 menunjukkan isi padu cecair


dalam empat bekas.
Bekas
P
Q
R
S

Isi padu cecair


5.06 l
5 006 ml
5 l 600 ml
5 060 ml
Jadual 1

Antara berikut, manakah bekas yang


mempunyai isi padu yang sama?
A P and Q C R and S
B Q and R D S and P
3 Rajah 1 menunjukkan isi padu jus oren
dalam sebuah jag.

2 liter

4 Rajah 2 menunjukkan isi padu air dalam


bikar P dan bikar Q.

P
5 200 ml

Q
3l 80 ml

1 liter
Rajah 2
Rajah 1
Emak menuang lagi sebanyak 0.85 l jus
ke dalam jag itu.
Hitungkan isi padu, dalam ml jus di
dalam jag itu sekarang.
A 1 685
C 1 585
B 1 650
D 1 550

Sebanyak 4 650 ml daripada jumlah isi


padu air itu diminum.
Hitungkan baki, dalam ml air yang masih
tinggal.
A 2 360
B 2 870
C 3 630
D 3 780

RUANG & BENTUK / GEOMETRI


Ciri-ciri ruang dan bentuk / lukiskan
Perimeter
Luas segi empat dan segi tiga
Isi padu bongkah
Sudut tirus / cakah
Garis selari / serenjang
Rajah / Bentuk
Segi empat
Segi tiga
Poligon sekata
Kon
Silinder
Kuboid
Kubus
Sfera

Melukis bentuk
atau rajah

Ciri-ciri
Penyoalan
Ada sisi
Perimeter (ABKK / + )
Ada sudut
Luas (2 sisi) P x L
Bentuk tertutup
Sudut tepat
1 t x T = (segi tiga)
Sudut tirus
2
Sudut cakah
2- Dimensi
Satah rata
Bilangan pada ciri-ciri
Satah melengkung Luas permukaan
Bucu
( panjang x lebar )
Tepi
Isi padu bongkah
3-Dimensi
(PLT)
Rajah segi empat / segi empat sama / segi tiga
Membaca sudut
Tirus : ( kurang daripada 90 )
Cakah : ( lebih daripada 90 )
Sudut tepat : 90
Jumlah sudut dalam bagi segi tiga : 180
Garis lurus : 180
Bulatan : 360

Nota
Rajah tunggal
Gabung rajah @
Rajah bercantum
Rajah bertindan
Rajah berlorek / tidak
Ciri-ciri melibatkan
semua bentuk bongkah
Luas permukaan & isi
padu bongkah kubus
& kuboid

Garis serenjang /bersilang


Garis selari tidak
bertemu

Matematik - 13

1 Rajah 1 menunjukkan satu bentuk 3


dimensi.

4 Rajah 4 menunjukkan sebuah kuboid.


10 cm

4 cm
2 cm

Rajah 1
Apakah ciri-ciri yang betul bagi bentuk
3-dimensi di atas?
Bilangan
Bilangan Bilangan
permukaan
satah
tepi
melengkung
A
0
2
1
B
2
2
1
C
1
2
3
D
1
2
2
2 Rajah 2 menunjukkan dua buah bongkah.

Rajah 4

2 daripada isi padu bongkah itu dipotong.
5
Berapakah isi padu bahagian bongkah itu
yang tinggal?
A 24
C 72
B 48
D 104

5 Rajah 5 menunjukkan sebuah segi tiga
bersudut tepat.

10 cm

4 cm

Rajah 2
Antara berikut, manakah pernyataan yang
betul?
A Kedua-duanya mempunyai bucu
B Kedua-duanya mempunyai
permukaan melengkung
C Bilangan tepi setiap bongkah sama.
D Beza bilangan permukaan rata adalah
satu.
3 Rajah 3 mengandungi sebuah segi empat
sama, PQRS dan sebuah segi empat
tepat, TUVS.
Q
2 cm

T
U

4 cm

Rajah 5
Antara berikut, yang manakah
mempunyai keluasan yang sama dengan
rajah di atas?
A 5 cm
C
8 cm
5 cm

5 cm

6 Antara berikut, yang manakah


mempunyai sudut cakah?
A
C

14 cm
Rajah 3
Hitungkan jumlah perimeter, dalam cm,
seluruh rajah.
A 40
C 50
B 46
D 56

14 - Matematik

5 cm

2 cm

3 cm

4 cm

7 Rajah 6 menunjukkan sebuah segi tiga.Q
65

65

11 Rajah 8 mengandungi gabungan segi tiga


sama sisi yang sama besar.
8 cm

Rajah 6
Cari sudut bagi Q.
A 25
C 35
B 30
D 50
8 Rajah 7 menunjukkan beberapa segi tiga
dilukis di atas beberapa segi empat sama
yang sama besar.
P
Q

R
Rajah 7

Antara segi tiga yang berikut, manakah


yang mempunyai sudut tepat.
A P
C R
B Q
D S
9 Antara papan tanda jalan raya yang
berikut, manakah yang mempunyai ciriciri garis serenjang?
A
C

Rajah 8
Cari perimeter, dalam cm, kawasan yang
berlorek.
A 32
C 42
B 38
D 48
KOORDINAT
Kenal tentang koordinat
Tentukan kedudukan sesuatu objek
Tentukan titik koordinat
Apakah itu koordinat?
Koordinat adalah pasangan nombor yang
menunjukkan kedudukan lajur
(paksi x / paksi mencancang) dan baris
(paksi y / paksi mengufuk) tempat
sesuatu objek (benda)
dalam ruang yang dipanggil sebagai
satah cartes.
Kedudukan asalan adalah persilangan
pada kedudukan 0,0.
1 Carta cartes dalam Rajah 1 menunjukkan
kedudukan empat kereta dari titik asalan.
8
7
6
5

4
3

10 Antara berikut, rajah-rajah manakah yang


mempunyai dua garis simetri?
A
C

1
0

Rajah 1
Antara kedudukan kereta berikut,
manakah kedudukan yang paling jauh
dari titik asalan.
A P C R
B Q D S

Matematik - 15

2 Rajah 2 menunjukkan koordinat bagi dua


batang pokok mangga P dan Q pada satah
cartes di bawah.
9
8
7
6

2 Rajah 1 menunjukkan bilangan bola


getah di dalam 3 buah kotak mengikut
warna.
20
Bola Merah

16
Bola Putih

5
4
3

44
Bola Hijau

1
0

Rajah 2
Cari beza kedudukan antara kedua-dua
pokok tersebut.
A ( 4, 2 )
B ( 2, 4 )
C ( 7, 3 )
D ( 3, 7 )
NISBAH DAN KADARAN
1 Jadual 1 menunjukkan bilangan
kenderaan yang dijual mengikut jenis.
Jenis
Kenderaan
Bilangan

Kereta

Van

25

Jadual 1
Apakah nisbah bilangan kereta dengan
bilangan van?
A 1 : 5
B 2 : 5
C 3 :5
D 4 :5

16 - Matematik

Rajah 1

Apakah nisbah bilangan bola merah


dengan jumlah bola putih dan bola hijau?
A 5
6
B 1
3
C 2
3
D 3
4
3 Sebuah kelas terdiri daripada 12 orang
murid lelaki dan 23 orang murid perempuan.
20 orang murid adalah murid Melayu, 5
orang murid Cina dan bakinya murid India.
Apakah nisbah bilangan murid Cina
dengan murid India?
A 1 : 5
B 1 : 4
C 1 : 3
D 1:2

PENGURUSAN DATA
Kenali mod, median, min dan julat
Maklumat dalam graf / carta / piktograf
Purata
Konsep
Mod
(kekerapan)

Langkah pengiraan
AA B B B C C
C AAAA B B
Nyatakan mod pada set data di atas.
Jawapan = A

Median
(penengah)

Nota
Dikenali dengan kekerapan @
frekuensi
Paling banyak dijumpai /
terbanyak
Susun data secara menaik /
menurun
Tentukan kedudukan yang
paling tengah (median)
Sekiranya terdapat 2 nilai
ditengah, maka, jumlahkan
dan bahagi 2.
Contoh: 5 6 8 8 9 11

56 72 63 58 58 60 65
Apakah nilai median pada set data
di atas.
Jawapan = 56 58 58 60 63 65 72

8 + 8 = 16 = 8
2
2
56 72 63 58 58 62 65
Cari nilai min bagi set data di atas.

Min
(purata)

56 +72 + 63 + 58 + 58 + 62 + 65 = 434
7
Jawapan = 6.2
56 72 63 58 58 62 65
Tentukan julat bagi set data di atas.

Julat
(beza)

Jawapan = 72 - 56 = 16

Hasil yang diperoleh dengan


membahagikan jumlah
keseluruhan nilai dalam suatu
set data dengan bilangan data
Bezakan nilai maksima
dengan minima
Gunakan operasi tolak

Soalan Contoh
1 Jadual 1 menunjukkan markah yang diperoleh oleh murid-murid Tahun 6 Angkasa dalam
Ujian Matematik.
Markah

60

70

80

90

100

Bilangan Murid

Jadual 1
i. Nyatakan mod

( 1 markah )

ii. Cari julat

( 1 markah )

iii. Cari min

( 1 markah )

iv. Cari penengah

( 1 markah )

Matematik - 17

2 Dalam Rajah 1, carta bar menunjukkan


bilangan jualan baju selama lima bulan.

Jan
Feb

Bilangan baju

Mac

300

Apr

200

100
0

mewakili 40 buah telefon


Rajah 2

Jan

Feb Mac

Apr

Mei Bulan

Rajah 1
Nyatakan julat jualan baju tersebut.
A 350
C 250
B 300
D 200
3 Purata jisim Azman, Adnan, Khairul dan
Sani ialah 38 kg.
Jumlah jisim Azman, Adnan dan Khairul
ialah 104 kg.
Hitungkan dalam kg, jisim Sani.
A 35
C 45
B 38
D 48
4 Jadual 1 menunjukkan bilangan murid
dan markah ujian Matematik yang
diperolehinya.
Markah
100
95
90
85
80

Bilangan Murid
0
1
4
1
2

Jumlah jualan telefon bimbit selama


empat bulan adalah sebanyak 600 buah.
Hitung jualan telefon bimbit pada bulan
April.
A 120
C 160
B 140
D 180
KEBOLEHJADIAN / KEBARANGKALIAN
Tentukan tentang kebolehjadian
Perkaitan dengan masalah
1 Jarum jam dan jarum minit akan bertindih
sebanyak 2 kali dalam masa 24 jam.
Nyatakan kebolehjadian keadaan
tersebut.
A Pasti
C Kecil Kemungkinan
B Mustahil
D Besar Kemungkinan
2 Encik Daud bermotosikal dari
Kuala Lumpur ke Putrajaya dengan
menggunakan satu tangki penuh minyak
sahaja.
Nyatakan kebolehjadian keadaan tersebut.
A Pasti
C Kecil Kemungkinan
B Mustahil
D Besar Kemungkinan
3 Rajah 1 menunjukkan sebiji buah dadu.

Jadual 1
Berdasarkan data dalam Jadual 1,
nyatakan modnya.
A 95
C 85
B 90
D 80
5 Rajah 2 ialah piktograf tidak lengkap
menunjukkan bilangan telefon bimbit
yang dijual di Kedai PP selama empat
bulan.

18 - Matematik

Rajah 1
Setiap permukaan mewakili nilai 1
hingga 6.
Apabila kesemua nilai yang mewakili
setiap permukaan dijumlahkan akan
menghasilkan 21.
Apakah kebolehjadian keadaan tersebut?
A Pasti
C Kecil Kemungkinan
B Mustahil
D Besar Kemungkinan

KERTAS 2
FORMAT SOALAN KERTAS 2

4 Rajah 3 menunjukkan sekeping kad nombor.

15 soalan
Jumlah markah setiap satu soalan:
2 markah hingga 5 markah
Setiap satu soalan, agihan markah adalah
1 markah hingga 3 markah
Jumlah keseluruhan 60 markah
Tunjukkan langkah pengiraan
Aras soalan, sehingga calon boleh
mencipta atau menyelesaikan
Melibatkan pengiraan, melukis dan
menggunakan alat (pembaris @ jangka sudut)
Soalan Perbincangan:
1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.
268 351

25.08
Rajah 3
i. Tuliskan nilai digit 8 dalam bentuk
pecahan.
(1m)
ii. Cari beza nilai antara nilai digit 2 dan
digit 8.

(2m)
5 Jadual 1 menunjukkan bilangan
pengunjung yang hadir ke pesta buku
pada hari Jumaat dan Sabtu.
Hari
Jumaat
Sabtu

Rajah 1

Bilangan pengunjung
6 208 orang
739 orang lebih daripada
hari Jumaat

Jadual 1
i. Apakah nilai digit bagi digit yang bergaris?


( 1 m ) i. Berapakah bilangan pengunjung pada
hari Sabtu?
(2m)
ii. Bundarkan nombor itu kepada puluh
ribu yang terdekat.

( 1 m ) ii. Bilangan pengunjung yang hadir pada
hari Ahad adalah sama dengan jumlah

pengunjung pada hari Jumaat dan
2 Hasil jumlah tiga nombor ialah 30 000.

Sabtu. Hitungkan bilangan
Nombor pertama dan kedua masing pengunjung pada hari Ahad.
(3m)
masing 15 438 dan 6 805.
Cari nombor yang ketiga.
(3m)
6 Rajah 4 menunjukkan dua kad P dan Q
yang sama saiz.
Setiap kad dibahagi kepada beberapa
3 Rajah 2 menunjukkan enam keping kad
bahagian yang sama besar.
nombor.
6

Rajah 2
i. Gunakan semua nombor itu untuk
membentuk nombor enam digit yang
mempunyai
a) Nilai terbesar :

(1m)

b) Nilai terkecil :

(1m)

ii. Hitung beza antara dua nombor itu.
(2m)

Rajah 4
i. Nyatakan nilai pecahan kawasan
berlorek kad Q dalam sebutan
termudah.
(1m)
ii. Nyatakan nilai kawasan berlorek pada
kad P dalam peratus.
(1m)

Matematik - 19

iii. Hitungkan jumlah nilai pecahan


kawasan berlorek di kedua-dua kad
tersebut.
(2m)
7 Hakim, Siva dan Chong ada 742 biji guli.
Siva ada 296 biji guli.
Bilangan guli Hakim dan Chong adalah
sama.

iii. Lukiskan sebuah segi empat dan


berikan nilai pada sisinya yang
mempunyai luas yang sama dengan
keluasan rajah QRS.
(2m)
10 Rajah 7 menunjukkan isi padu bahan api
di dalam tiga bekas, P, Q dan R.

i. Berapakah bilangan guli yang dimiliki


oleh Hakim?
(2 m)

P
5.7 l

ii. Berapakah beza antara bilangan guli


Siva dan Chong?
( 2 m)
8 Rajah 5 menunjukkan isi padu air di
dalam sebuah bikar.

2 liter

Q
2 550 ml

R
2 3 ml
4

Rajah 7
i. Berdasarkan rajah di atas, tuliskan isi
padu, dalam ml bahan api di bekas R.

(1m)
ii. Hitungkan jumlah kesemua isi padu,
dalam l bahan api tersebut.
(2m)

1 liter
Rajah 5
i. Nyatakan isi padu, dalam ml air di
dalam bikar di atas.
(1m)

iii. Sekiranya bahan api tersebut adalah


minyak petrol.
Hitungkan jumlah harganya jika
setiap liter berharga RM2.40. ( 2 m )

ii. Kesemua air itu dituang sama banyak


11 Rajah 8 menunjukkan satah sukuan
ke dalam 3 cawan.
pertama.
Hitungkan isi padu air, dalam ml pada
9
setiap cawan.
(2m)
9 Rajah 6 terdiri daripada gabungan
bentuk-bentuk dua matra.

8
7
6

4
3

6 cm

2
1

S
14 cm

Rajah 6

i. Namakan rajah yang membentuk


QRS.
(1m)
ii. Sisi PQ adalah sama dengan sisi PT.
Hitungkan luas, dalam cm rajah
PQST.
(2m)

20 - Matematik

Rajah 8
i. Nyatakan koordinat bagi Q.

(1m)

ii. Tentukan satu titik koordinat lain pada


satah sukuan pertama itu dan apabila
disambungkan ketiga-tiga koordinat
itu akan membentuk sebuah segi tiga
bersudut tepat.
(2m)

12 Rajah 9 menunjukkan jisim dua biji


nanas, P dan Q.


P
Q

14 Rajah 14 menunjukkan sebuah bongkah.


8 cm

3 cm

3 cm

Rajah 14
i. Tuliskan nama bongkah itu.

Rajah 9
i. Cari jumlah jisim, dalam kg, buah
nanas.

( 1 markah )
ii. Jisim nanas P ialah 2.8 kg.
Hitung jisim, dalam kg nanas Q.

( 2 markah )
iii.
Harga untuk nanas itu ialah RM5 sekg.
Hitungkan jumlah harga kesemua
nanas itu.
( 2 markah )
13 Jadual 2 menunjukkan markah peperiksaan
yang diperolehi oleh beberapa orang murid
Tahun 6 Cemerlang.
Markah 75 80 85 90
Bilangan
1
3
4
1
Murid

Jadual 2

ii. Cari isi padu, dalam cm rajah itu.


(2m)
iii. Pada petak grif lukiskan sebuah
segi empat yang menunjukkan luas
permukaan Q.
(2m)
2 cm


15 Rajah 4 menunjukkan sebuah segi tiga
bersudut tepat.

95
Z

ii. Cari median bagi yang memperolehi


markah melebihi 80.
(2m)

iii. Berdasarkan data di atas lengkapkan
carta palang berikut.
(2m)

Bilangan Murid
8

Y
Rajah 4

i. Tuliskan nama bagi sudut Y.


(1m)

ii. Nyatakan nilai bagi sudut X.


(1m)

iii. Hitungkan jumlah sudut Y dan


sudut Z.
(2m)

6
4

2
0

2 cm

i. Berdasarkan data di atas, nyatakan


modnya.
(1m)

(1m)

75

80

85

90

95

KERTAS SOALAN TAMAT

Markah

Matematik - 21

Contoh seiras
1 Rajah 1 menunjukkan satu kad nombor.
0.675 juta
Rajah 1
i. Nyatakan nilai digit 7 dalam nombor
di atas.
(1m)
ii. Cerakinkan nombor di atas.
(1m)
2 Rajah 2 menunjukkan bilangan telur
ayam dan itik.

Telur ayam
120 biji

Telur itik
40 biji

Rajah 2
i. Cari beza bilangan antara bilangan
telur ayam dan telur itik.
(1m)

22 - Matematik

ii. Cari peratusan telur itik daripada


semua bilangan telur.
(2m)
iii. 3 daripada jumlah telur-telur itu dijual.
5
Hitung jumlah bilangan telur yang dijual.


(2m)
3 Rajah 3 terdiri daripada beberapa buah
tiga sama sisi yang sama besar.

Rajah 3
Lorekkan rajah yang diberi bagi
mewakili pecahan 1

3

(2m)

Perkaitan Nilai dan nilai pecahan:

1 000 000

1
2
500 000

1
4
250 000

1
5
200 000

1
10
100 000

1 000

500

250

200

100

Nilai

Nombor Bulat

1 juta
1 kg
1 km
1l

Nilai
1 juta
1 kg
1 km
1l

Nombor
3
2
3
Bulat
4
5
5
1 000 000 750 000 400 000 600 000
1 000

750

Nilai

Nombor
Bulat
1 jam
60 minit
1 tahun 12 bulan
1 dekat 10 tahun
1 abad 100 tahun

1
2
30
6
5
50

400

1
3
20
4

600

1
4
15
3
25

4
3
7
9
5
10
10
10
800 000 300 000 700 000 900 000
800

300

1
5
12

700

1
6
10
2

2
20

900

1
10
6
1
10

Persamaan dan perkaitan nilai pecahan, perpuluhan dan peratus


Nilai
Pecahan
1
2
1
4
3
4
1
5
2
5
3
5

Nilai
Perpuluhan

Nilai
Peratus

0.5

50%

0.25

25%

0.75

75%

0.2

20%

0.4

40%

0.6

60%

Nilai
Pecahan
4
5
1
10
3
10
7
10
9
10
1
1
4

Nilai
Perpuluhan

Nilai
Peratus

0.8

80%

0.1

10%

0.3

30%

0.7

70%

0.9

90%

1.25

125%

Matematik - 23

Soalan Bentuk KBAT


Boleh diselesaikan dengan cara;
Satu jawapan dengan pelbagai cara penyelesaian @ Banyak jawapan dan banyak cara
menyelesaikan.
Bentuk Soalan
Soalan bentuk
penyelesaian
masalah

3 jenis soalan

Langkah memahami
1. Baca ayat demi ayat
2. Gariskan angka dalam ayat
3. Selesaikan maksud ayat terakhir
4. Semak semula jawapan

Pengiraan
Bina ayat matematik
Lakaran
Perwakilan
Gambarkan
Lorekkan
Perkataan & operasi yang
empat

Keseluruhan soalan dalam bentuk


Ayat
Lazimnya terdapat antara
Ayat diikuti rajah/gambar dan diakhiri
3 hingga 4 ayat pada setiap
dengan ayat
satu soalan
Ayat diikuti jadual /gambar dan diakhiri
dengan ayat

Soalan contoh:
1 Seorang petani menanam pokok betik,
pokok mangga dan pokok pisang.
Dia ada 480 pokok betik.
Bilangan pokok mangganya tiga kali
daripada bilangan pokok pisang.
Bilangan pokok pisang adalah dua kali
bilangan pokok betik.
Berapakah jumlah bilangan pokok
kesemuanya?
A 1 895
C 2 095
B 1 995
D 2 115
2 Jadual 1 yang tidak lengkap menunjukkan
bilangan murid di tiga buah kelas.
Kelas
Bilangan murid
Arif
42
Bestari Kurang 9 daripada Kelas Cekal
Cekal

3 Jadual 2 menunjukkan jumlah bilangan


murid dan murid lelaki di Sekolah T, W
dan X.

Sekolah Bilangan
Murid
Murid
Lelaki
30%
T
400
30%
2
W
550
5
X
705
340

Jadual 2
Hitungkan jumlah bilangan murid-murid
perempuan di ketiga-tiga sekolah itu.
A 865
C 930
B 885
D 960
4 Rajah 1 menunjukkan dua buah segi
empat tepat.

Jadual 1
Jumlah bilangan murid di tiga buah kelas
ialah 105.
Berapakah bilangan murid di kelas Cekal?
A 33 C 42
B 36 D 44

24 - Matematik

Rajah 1
Antara bentuk-bentuk yang berikut,

manakah boleh membentuk rajah di atas


apabila dicantumkan?
A

B

6 Rajah 3 menunjukkan berat dua buah


kotak P dan Q.

P
1 960 g

5 Rajah 2 menunjukkan dua bekas P dan Q


yang berisi cecair.
2 liter
1 liter
P

Isi padu gelas Q ialah 150 ml.


Kesemua air dalam bikar P di tuang ke
dalam beberapa gelas Q.
Berapakah bilangan gelas yang masih
diperlukan?
A 12
B 10
C 9
D 8

Q
Rajah 2

Q
3.08 kg
Rajah 3

Dalam kotak Q terdapat 22 tin sardin


yang sama jisimnya.
Berapakah bilangan tin sardin yang
perlu dikeluarkan dari kotak Q supaya
penimbang itu menjadi seimbang?
A 8
B 10
C 12
D 22

Matematik - 25

Autograf

26 - Matematik