Anda di halaman 1dari 2

NAMA :

TING : . NO K/P : .............................................


BAND 3
KOD EVIDEN : B3D1E5 (GRAF : Melukis Graf Bar Berganda dan Graf Garisan
Berganda)
Arahan : a) Berdasarkan jadual di bawah, bina sebuah graf bar berganda.
TINGKATAN
1
2
3

LELAKI
18
22
26

PEREMPUAN
28
28
34

Jadual 1 : Jumlah Murid Tingkatan 1, 2 dan 3 SMK Teratai

b ) Berdasarkan jadual di bawah, bina sebuah graf garisan berganda

SUHU
KUALA LUMPUR

26

26

27

27

27

27

26

26

26

26

26

27

JACOBABAD

14

17

24

30

33

37

35

33

32

26

20

15

BULAN

Jadual 2: Min Suhu Bulanan di Bandar Kuala Lumpur dan Jacobabad