Anda di halaman 1dari 7

B4D2E4/B4D3E3

Huraikan kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia.


KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI
DI MALAYSIA

Pembiakan
Hidupan
Laut

Tempat
Perlindunga
n
Hidupan
Liar

Sumber
Makanan

Kawasan
Tadahan
Hujan

EkoPelanconga
n

Habitat
Flora dan
Fauna

Penghala
ng
Hakisan

Sumber
Perubatan

Sumber
Perhutanan

Ekosistem

B4D2E4/B4D3E3
Nyatakan dan huraikan kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia.
KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DI
MALAYSIA

B4D2E4/B4D3E3
Huraikan kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia.
KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DI
MALAYSIA

Sumber Makanan

B4D2E4

Skema

Penghalang Hakisan

Sumber Penghutanan

*Mana2 jawapan atau contoh yang bersesuaian*

Ekosistem

Tempat
Perlindungan
Hidupan Liar

Huraikan kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia.


KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI
DI MALAYSIA

Pembiakan
Hidupan
Laut

Tempat
Perlindunga
n
Hidupan
Liar

Sumber
Makanan

Kawasan
Tadahan
Hujan

EkoPelanconga
n

Habitat
Flora dan
Fauna

Penghala
ng
Hakisan

Sumber
Perubatan

Sumber
Perhutanan

Ekosistem

Di sini, anakanak ikan


dapat juga
bersembunyi
dan
mengelakkan
diri daripada
dimakan oleh
hidupan laut
yang lain. Oleh
itu, kawasan
ini menjadi
tempat
hidupan laut
seperti ikan,
udang, ketam
dan siput
bertelur dan
membiak.
Antara hidupan
yang banyak
terdapat di
kawasan ini
ialah ketam
uca dan ikan
belacak.

Beberapa
kawasan
hutan di
Malaysia telah
dijadikan
kawasan
perlindungan
hidupan liar,
khususnya
bagi haiwanhaiwan yang
hamper
pupus. Hutan
Simpan Kabili,
Sepilok di
Sabah dan
Hutan Simpan
Semonggok,
di Sarawak
dijadikan
tempat
perlindungan
orang utan.
Hutan EndauRompin, di
Johor
dijadikan
tempat

Tumbuhtumbuhan
di hutan
penting
juga
kepada
orang asli
dan
masyaraka
t
tempatan
sebagai
sumber
makanan.
Contohnya
, keladi
liar, buah
durian,
buah
tampoi,
petai,
kerdas dan
perah.

Hutan di
kawasan tanah
tinggi penting
sebagai kawasan
tadahan hujan.
Hutan ini
merupakan
kawasan yang
luas untuk
menadah dan
mengumpulkan
air ketika hujan.
Hutan akan
bertindak
sebagai span
berongga yang
besar yang
menyerap serta
menapis air lalu
mengalirkannya
perlahan-lahan
ke anak sungai,
empangan,
kolam dan tasik.

Suasana yang
damai, redup,
nyaman serta
pemandangan
indah di
kawasan
hutan
menjadikan
kegiatan ekopelancongan
semakin
popular di
negara kita.
Antara
kawasan itu
termasuklah
Gunung
Ledang di
Johor, Sekayu
di
Terengganu,
Hutan Lipur
Kancing di
Selangor,
Taman Negara
Kinabalu di
Sabah dan
Taman Negara

Hutan di
Malaysia
mempuny
ai
kepelbagai
an
hidupan
atau
biodiversit
y serta
menjadi
habitat
kepada
pelbagai
flora dan
fauna.

Akar-akar
pokok
berfungsi
untuk
mencengka
m tanih dan
menahanny
a daripada
dihakis oleh
air. Rumput
dan pokokpokok renek
yang
tumbuh di
permukaan
lantai hutan
akan turut
melindungi
tanih
daripada
dihakis. Di
kawasan
paya air
masin pula,
pokok-pokok
bakau dapat
menghalang
tindakan
hakisan oleh
air laut.

Secara
tradisional,
tumbuhan
semula jadi
sudah lama
dijadikan
ubat-ubatan.
Akar, kulit,
ranting, daun
dan buah
daripada
tumbuhan
semula jadi
tertentu
dapat
dijadikan
bahan ubat.
Terdapat kirakira 1158
spesies
tumbuhan
yang dapat
digunakan
sebagai
bahan ubat
ditemukan di
hutan kita.

Pokok
cengal,
merbau,
nyatoh, bitis
dan kempas
yang
banyak
terdapat di
hutan hujan
tropika kita
itu
merupakan
kayu balak
yang sangat
tinggi
nilainya.
Kayu keras
yang
dihasilkan
daripada
pokok-pokok
ini sesuai
untuk dibuat

Ekosistem
adalah suatu
sistem yang
melibatkan
tindak balas
antara benda
hidup dan
benda bukan
hidup.
Komponen
benda hidup
terdiri daripada
tanah, air, udara
dan cahaya
matahari.
Komponen
benda hidup
terdiri daripada
semua spesies
tumbuhan dan
haiwan yang
hidup dalam
persekitaran ini.
Setiap
komponen

perlindungan
badak sumbu.

perabot
serta
digunakan
dalam
industri
pembinaan.

Mulu di
Sarawak.

dalam sesuatu
ekosistem
memainkan
peranan
masing-masing.

B4D2E4 Skema
Nyatakan dan huraikan kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia.
KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DI
MALAYSIA

Pembiakan Hidupan Laut

Kawasan Tadahan Hujan

Habitat Flora dan Fauna

Sumber Perubatan

Eko-Pelancongan

Akar-akar pokok bakau di


hutan paya air masin rapatrapat dan banyak. Keadaan ini
mengurangkan hakisan ombak
di kawasan muara sungai dan
pinggir laut. Di celah-celah
akar pokok bakau pelbagai
hidupan laut dapat berlindung
daripada ombak yang kuat. Di
sini, anak-anak ikan dapat
juga bersembunyi dan
mengelakkan diri daripada
dimakan oleh hidupan laut
yang lain. Oleh itu, kawasan
ini menjadi tempat hidupan
laut seperti ikan, udang,
ketam dan siput bertelur dan
membiak. Antara hidupan
yang banyak terdapat di
kawasan ini ialah ketam uca
dan ikan belacak. Selain itu,
tanih di kawasan ini terdiri
daripada lumpur, tanah liat

Hutan di kawasan tanah tinggi


penting sebagai kawasan
tadahan hujan. Hutan ini
merupakan kawasan yang luas
untuk menadah dan
mengumpulkan air ketika
hujan. Hutan akan bertindak
sebagai span berongga yang
besar yang menyerap serta
menapis air lalu
mengalirkannya perlahanlahan ke anak sungai,
empangan, kolam dan tasik.
Contohnya, kawasan hutan
Padang Terap, Sik dan Baling
di Kedah yang seluas 160000
hektar itu merupakan kawasan
tadahan hujan bagi Empangan
Pedu, Ahning Muda dan Beris.
Air daripada empangan ini
menjadi sumber bekalan air
yang utama di seluruh negeri
Kedah.

Hutan di Malaysia
mempunyai
kepelbagaian hidupan
atau biodiversity serta
menjadi habitat kepada
pelbagai flora dan
fauna.
Terdapat 8000 spesies
bunga dan 2600 spesies
pokok kayu di hutan kita.
Di antara spesiesspesies ini ada yang
tidak dapat ditemukan di
negara-negara lain.
Terdapat 280 spesies
mamalia, 600 spesies
burung, 140 spesies
ular, 165 spesies katak
dan 1000 spesies rama-

Secara tradisional, tumbuhan


semula jadi sudah lama
dijadikan ubat-ubatan. Akar,
kulit, ranting, daun dan buah
daripada tumbuhan semula
jadi tertentu dapat dijadikan
bahan ubat. Terdapat kira-kira
1158 spesies tumbuhan yang
dapat digunakan sebagai
bahan ubat ditemukan di
hutan kita. Ubat tradisional ini
pada umumnya dapat
mengubati penyakit seperti
sakit kepala, sakit perut, ciritbirit, demam, luka, keguguran,
cacing gelang dan tekanan
darah tinggi. Antara beberapa
jenis tumbuhan yang dapat
dijadikan bahan ubat
termasuklah ubi gadung, halia
liar, tongkat Ali, senduduk,
pulai, hempedu bumi dan
kacip Fatimah.

Kawasan hutan menjadi


kawasan tarikan
pelancong, khususnya
bagi pelancong yang
gemar akan suasana
alam semula jadi.
Suasana yang damai,
redup, nyaman serta
pemandangan indah di
kawasan hutan
menjadikan kegiatan ekopelancongan semakin
popular di negara kita.
Antara kawasan itu
termasuklah Gunung
Ledang di Johor, Sekayu
di Terengganu, Hutan
Lipur Kancing di Selangor,
Taman Negara Kinabalu di

rama.
Ciri-ciri ini bukan saja
mengindahkan dan
menyamankan tetapi
juga melengkapkan alam
di Malaysia.

dan bahan-bahan reputan.


Bahan reputan daripada
tumbuhan dan haiwan yang
mati dalam ekosistem di sini
adalah nutrien yang menjadi
makanan asas dalam rantaian
makanan bagi kebanyakan
hidupan laut.

Sabah dan Taman Negara


Mulu di Sarawak.

*Mana2 jawapan atau contoh yang bersesuaian*

B4D2E4 Skema
Huraikan kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia.
KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DI
MALAYSIA

Sumber Makanan

Penghalang Hakisan

Sumber Penghutanan

Ekosistem

Tempat
Perlindungan
Hidupan Liar

Tumbuh-tumbuhan di
hutan penting juga kepada
orang asli dan masyarakat
tempatan sebagai sumber
makanan.
Contohnya, keladi liar,
buah durian, buah tampoi,
petai, kerdas dan perah.

Hutan bertindak sebagai


penutup bumi semula jadi dan
melindungi tanah daripada
hakisan air dan angin. Kanopi
hutan yang berdaun rimbun
mengurangkan hakisan hujan.
Daun-daun pokok berfungsi
memecahkan butiran hujan dan
memperlahan kelajuan titisan
air hujan. Litupan daun dan
sarap di atas permukaan tanah
juga merendahkan hakisan air
larian. Akar-akar pokok
berfungsi untuk mencengkam

Pokok cengal, merbau,


nyatoh, bitis dan kempas
yang banyak terdapat di
hutan hujan tropika kita
itu merupakan kayu balak
yang sangat tinggi
nilainya. Kayu keras yang
dihasilkan daripada
pokok-pokok ini sesuai
untuk dibuat perabot
serta digunakan dalam

Ekosistem adalah suatu


sistem yang melibatkan
tindak balas antara
benda hidup dan
benda bukan hidup.
Komponen benda hidup
terdiri daripada tanah,
air, udara dan cahaya
matahari.
Komponen benda hidup
terdiri daripada semua
spesies tumbuhan dan

Beberapa kawasan hutan di


Malaysia telah dijadikan
kawasan perlindungan
hidupan liar, khususnya bagi
haiwan-haiwan yang hamper
pupus. Hutan Simpan Kabili,
Sepilok di Sabah dan Hutan
Simpan Semonggok, di
Sarawak dijadikan tempat
perlindungan orang utan.
Hutan Endau-Rompin, di Johor
dijadikan tempat
perlindungan badak sumbu.
Kawasan-kawasan lain seperti

tanih dan menahannya


daripada dihakis oleh air.
Rumput dan pokok-pokok renek
yang tumbuh di permukaan
lantai hutan akan turut
melindungi tanih daripada
dihakis. Di kawasan paya air
masin pula, pokok-pokok bakau
dapat menghalang tindakan
hakisan oleh air laut.

*Mana2 jawapan atau contoh yang bersesuaian*

industri pembinaan.
Kebanyakan kerangka
rumah dan kapal dibuat
daripada kayu-kayu ini.
Kayu keras ini dieksport
dalam bentuk balak
gergaji, kayu gergaji dan
papan lapis.

haiwan yang hidup


dalam persekitaran ini.
Setiap komponen
dalam sesuatu
ekosistem memainkan
peranan masingmasing.

Taman Negara Pahang, Taman


Negara Mulu di Sarawak, dan
Hutan Belum di Perak menjadi
tempat perlindungan bagi
segala jenis hidupan liar. Di
hutan ini, haiwan seperti
gajah, tenuk dan tenggiling
dapat hidup bebas daripada
ancaman manusia.