Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN

PRAKTIKUM PERMESINAN LOGAM

NAMA

KURNIA SUBUH HARAHAP

NIM

13 02 025

KELAS

III TM A

JURUSAN

TEKNIK MEKANIKA

KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN RI
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI
MEDAN
2016