Anda di halaman 1dari 3

SOALAN TEMUBUAL GURU CEMERLANG

1. Boleh Puan menceritakan serba-sedikit tentang latar belakang anda?

Inovasi Pedagogi Guru Cemerlang


1. Apakah inovasi yang anda buat dalam proses pengajaran?
2. Bolehkah Puan sebutkan kejayaan-kejayaan yang pernah Puan perolehi?
3. Apakah keberkesanan inovasi yang cikgu hasilkan dalam membantu
proses pengajaran dan pembelajaran murid?
4. Pada pendapat cikgu, bagaimanakah seseorang

guru

itu

boleh

melaksanakan inovasi dalam pengajarannya?


5. Adakah cikgu merasakan bahawa tenkologi pendidikan menyumbang ke
arah peningkatan jumlah guru yang berinovasi?
6. Sejauhmanakah cikgu telah mengaplikasikan penggunaan ICT dalam
inovatif cikgu dalam P&P di bilik darjah?
7. Sepanjang pengalaman cikgu sebagai guru cemerlang apakah strategi
inovatif yang cikgu amalkan dalam pengajaran dan pembelajaran?
8. Bagaimanakah cikgu kongsikan bahan-bahan inovasi yang dihasilkan
dengan rakan-rakan guru di luar sana?
9. Apakah cara atau kaedah yang digunakan oleh Puan untuk mengawal
kelas?
10. Bagaimanakah Puan mengekalkan perhatian murid di dalam kelas?
11. Bagaimanakah Puan memberikan arahan yang jelas kepada murid?
12. Apakah cara-cara yang digunakan oleh Puan untuk menangani gangguan
luar jangkaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran ?
13. Bagaimanakah Puan menamatkan proses pengajaran dan pembelajaran
yang dilaksanakan?

Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen


1. Bagaimanakah Puan boleh dapat status guru cemerlang?
2. Pada pandangan anda, apakah kriteria yang diperlukan untuk menjawat
guru cemerlang?
3. Apakah kursus yang dihadiri oleh Puan?
4. Apakah pandangan Puan berkenaan mengajar sebagai satu profesion?

5. Apakah pandangan Puan berkenaan profesionalisme terutama dalam


bidang pendidikan?
6. Bolehkah Puan kongsi berkenaan cabaran dihadapi oleh guru di sekolah
sebagai profesional?
7. Apakah ciri-ciri yang ideal guru sebagai professional?
8. Bagaimana refleksi kendiri selepas pengajaran dan pembelajaran mampu
tingkatkan kerjaya guru?
9. Sedikit perkongsian Puan berkenaan pengalaman dari seorang guru
pelatih sehingga menjadi guru cemerlang?
10. Apakah nasihat Puan untuk guru pelatih seperti kami?