Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

TILAWAH AL-QURAN

STANDARD KANDUNGAN

1.1 Menyebut dan membaca


kalimah berbaris satu di atas

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.1 Membunyikan kalimah


berbaris satu di atas
1.1.2 Membaca kalimah berbaris
satu di atas

MINGGU / TARIKH
01 04.01.2016 - 08.01.2016
03 18.01.2016 - 22.01.2016
05 01.02.2016 - 05.02.2016
08 22.02.2016 - 26.02.2016
10 07.03.2016 - 11.03.2016

1.2 Menyebut dan membaca


kalimah berbaris satu di
bawah

1.2.1 Membunyikan kalimah berbaris


satu di bawah

CUTI
12.03.2016 - 20.03.2016

1.2.2 Membaca kalimah berbaris


satu di bawah

12 28.03.2016 - 01.04.2016
14 11.04.2016 - 15.04.2016
16 25.04.2016 - 29.04.2016
18 09.05.2016 - 13.05.2016
(Penilaian Pertengahan Tahun)

1.3 Menyebut dan membaca


huruf hijaiyyah tunggal
berbaris dua di atas

1.3.1 Membunyikan huruf hijaiyyah


tunggal berbaris dua di atas

19 16.05.2016 - 20.05.2016

1.3.2 Membaca huruf hijaiyyah


tunggal berbaris dua di atas

CUTI
28.05.2016 - 12.06.2016
21 13.06.2016 - 17.06.2016
23 27.06.2016 - 01.07.2016
26 18.07.2016 - 22.07.2016

1.4 Menyebut dan membaca


huruf hijaiyyah tunggal
berbaris dua di bawah

1.4.1 Membunyikan huruf hijaiyyah


tunggal berbaris dua di bawah
1.4.2 Membaca huruf hijaiyyah
tunggal berbaris dua di bawah

28 01.08.2016 - 05.08.2016
30 15.08.2016 - 19.08.2016
32 29.08.2016 - 02.09.2016
CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016
34 19.09.2016 - 23.09.2016
36 03.10.2016 - 07.10.2016
38 17.10.2016 - 21.10.2016
39 24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)
41 07.11.2016 - 11.11.2016
43 21.11.2016 - 25.11.2016

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN DUA

Page 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BACAAN DAN HAFAZAN

STANDARD KANDUNGAN

2.1 Membaca surah an-Nas

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1.1 Membaca ayat satu hingga


tiga surah an-Nas
2.1.2 Membaca ayat empat hingga
enam surah an-Nas

MINGGU / TARIKH
02 11.01.2016 - 15.01.2016
04 25.01.2016 - 29.01.2016
CUTI
12.03.2016 - 20.03.2016

17 02.05.2016 - 06.05.2016
18 09.05.2016 - 13.05.2016
(Penilaian Pertengahan Tahun)

20 23.05.2016 - 27.05.2016
CUTI
28.05.2016 - 12.06.2016

2.2 Menghafaz surah an-Nas

2.2.1 Menghafaz ayat satu hingga


tiga surah an-Nas
2.2.2 Menghafaz ayat empat hingga
enam surah an-Nas

22 20.06.2016 - 24.06.2016
33 05.09.2016 - 09.09.2016
CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

35 26.09.2016 - 30.09.2016
39 24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

STANDARD KANDUNGAN

2.3 Membaca surah al-Falaq

STANDARD PEMBELAJARAN

2.3.1 Membaca ayat satu hingga


tiga surah al-Falaq
2.3.2 Membaca ayat empat hingga
lima surah al-Falaq

MINGGU / TARIKH
06 08.02.2016 - 12.02.2016
07 15.02.2016 - 19.02.2016
CUTI
12.03.2016 - 20.03.2016

15 18.04.2016 - 22.04.2016
18 09.05.2016 - 13.05.2016
(Penilaian Pertengahan Tahun)
CUTI
28.05.2016 - 12.06.2016

24 04.07.2016 - 08.07.2016

2.4 Menghafaz surah alFalaq

2.4.1 Menghafaz ayat satu hingga


tiga surah al-Falaq

25 11.07.2016 - 15.07.2016

2.4.2 Menghafaz ayat empat hingga


lima surah al-Falaq

27 25.07.2016 - 29.07.2016
CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

37 10.10.2016 - 14.10.2016
39 24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

40 01.11.2016 - 04.11.2016

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN DUA

Page 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


STANDARD KANDUNGAN

2.5 Membaca surah alIkhlas

STANDARD PEMBELAJARAN

2.5.1 Membaca ayat satu hingga


dua surah al-Ikhlas
2.5.2 Membaca ayat tiga hingga
empat surah al- Ikhlas

MINGGU / TARIKH
09 29.02.2016 - 04.03.2016
CUTI
12.03.2016 - 20.03.2016

11 21.03.2016 - 25.03.2016
13 04.04.2016 - 08.04.2016
18 09.05.2016 - 13.05.2016
(Penilaian Pertengahan Tahun)
CUTI
28.05.2016 - 12.06.2016

29 08.08.2016 - 12.08.2016

2.6 Menghafaz surah alIkhlas

2.6.1 Menghafaz ayat satu hingga


dua surah al-Ikhlas
2.6.2 Menghafaz ayat tiga hingga
empat surah al- Ikhlas

31 22.08.2016 - 26.08.2016
CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016
39 24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

42 14.11.2016 - 18.11.2016

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN DUA

Page 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


AKIDAH

STANDARD KANDUNGAN

3.1 Memahami dan


mengamalkan Rukun Islam

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1.1 Menyebut Rukun Islam satu


persatu
3.1.2 Menyatakan kebaikan beramal
dengan Rukun Islam
3.1.3 Menyatakan keburukan tidak
beramal dengan Rukun Islam

MINGGU / TARIKH
01 04.01.2016 - 08.01.2016
04 25.01.2016 - 29.01.2016
08 22.02.2016 - 26.02.2016
CUTI
12.03.2016 - 20.03.2016

11 21.03.2016 - 25.03.2016
14 11.04.2016 - 15.04.2016
17 02.05.2016 - 06.05.2016
18 09.05.2016 - 13.05.2016
(Penilaian Pertengahan Tahun)

3.2 Memahami dan


mengamalkan kalimah
syahadah

3.2.1 Melafazkan kalimah syahadah


3.2.2 Menghafaz kalimah syahadah
3.2.3 Melafazkan kalimah syahadah
serta terjemahannya

CUTI
28.05.2016 - 12.06.2016

21 13.06.2016 - 17.06.2016
24 04.07.2016 - 08.07.2016
25 11.07.2016 - 15.07.2016
28 01.08.2016 - 05.08.2016
31 22.08.2016 - 26.08.2016
CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

34 19.09.2016 - 23.09.2016
35 26.09.2016 - 30.09.2016
38 17.10.2016 - 21.10.2016
39 24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)
41 07.11.2016 - 11.11.2016

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN DUA

Page 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


IBADAH

STANDARD KANDUNGAN

4.1 Wuduk
Sisipan WUDUK
(Berdasarkan Buku Panduan
j-QAF Pendidikan Khas)
Anggota Wuduk
1. Membasuh pergelangan
tangan
2. Berkumur
3. Memasukkan air ke
dalam hidung
4. Niat
5. Membasuh muka
6. Membasuh tangan
hingga ke siku
7. Membasuh kepala
8. Membasuh telinga
9. Membasuh kaki
10. Tertib

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.1 Mengenal anggota wuduk


yang fardhu:

Muka
Tangan
Kepala
Kaki

4.1.2 Menyatakan pengertian wuduk

MINGGU / TARIKH
02 11.01.2016 - 15.01.2016
05 01.02.2016 - 05.02.2016
CUTI
12.03.2016 - 20.03.2016

12 28.03.2016 - 01.04.2016
18 09.05.2016 - 13.05.2016
(Penilaian Pertengahan Tahun)
19 16.05.2016 - 20.05.2016

4.1.3 Menyebut tujuan wuduk


CUTI
28.05.2016 - 12.06.2016

4.1.4 Membaca lafaz niat wuduk


serta niatnya

26 18.07.2016 - 22.07.2016
32 29.08.2016 - 02.09.2016

4.1.5 Amali wuduk bagi anggota


fardhu:

CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

- Membasuh keseluruhan muka

35 26.09.2016 - 30.09.2016

- Meratakan air dari tangan - ke siku

39 24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

- Menyapu air ke sebahagian kepala


- Membasuh kaki hingga ke buku lali
4.1.6 Amali wuduk dengan
sempurna bersama sunat-sunatnya
4.1.7 Menyatakan perkara
membatalkan wuduk

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN DUA

Page 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU / TARIKH

4.2 Memahami dan


melakukan ibadat solat

4.2.1 Menyenaraikan solat lima


waktu

09 29.02.2016 - 04.03.2016

Sisipan SOLAT

4.2.2 Menyebut pengertian solat


dan hukumnya

15 18.04.2016 - 22.04.2016

(Berdasarkan Buku Panduan


j-QAF Pendidikan Khas)
AMALI SOLAT
1. Lafaz dan niat solat 5
waktu
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Subuh
2. Bacaan di dalam solat
Takbir dan Doa Iftitah
Membaca surah AlFatihah
Rukuk
Itidal
Sujud
Duduk antara dua
sujud
Membaca tahiyyat
akhir
Bacaan selawat ke
atas nabi
Bacaan salam

CUTI
12.03.2016 - 20.03.2016

18 09.05.2016 - 13.05.2016
(Penilaian Pertengahan Tahun)

4.2.3 Menyenaraikan bilangan


rakaat solat:

Subuh (Dua Rakaat)


Zohor (Empat Rakaat)
Asar (Empat Rakaat)
Maghrib (Tigat Rakaat)
Isyak (Empat Rakaat)

4.2.4 Melakukan perlakuan dan


bacaan dalam solat:

Takbiratul Ihram
Lafaz Niat
Surah Al-Fatihah
Rukuk Iktidal Sujud
Duduk antara dua sujud
Tahiyyat awal
Tahiyyat akhir
Salam

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN DUA

CUTI
28.05.2016 - 12.06.2016

22 20.06.2016 - 24.06.2016
29 08.08.2016 - 12.08.2016
CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

38 17.10.2016 - 21.10.2016
39 24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)
42 14.11.2016 - 18.11.2016

Page 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH
STANDARD KANDUNGAN

5.1 Memahami dan


mengamalkan adab semasa
belajar

STANDARD PEMBELAJARAN

5.1.1 Menyatakan adab semasa


belajar di dalam kelas
5.1.2 Menyatakan kelebihan
beradab semasa belajar

MINGGU / TARIKH
03 18.01.2016 - 22.01.2016
10 07.03.2016 - 11.03.2016
CUTI
12.03.2016 - 20.03.2016

13 04.04.2016 - 08.04.2016

5.1.3 Menyatakan akibat tidak


beradab semasa belajar

18 09.05.2016 - 13.05.2016
(Penilaian Pertengahan Tahun)

20 23.05.2016 - 27.05.2016

5.1.4 Membaca dan menghafaz doa


belajar

CUTI
28.05.2016 - 12.06.2016

30 15.08.2016 - 19.08.2016
33 05.09.2016 - 09.09.2016
CUTI
10.09.2016 - 18.09.2016

39 24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

40 01.11.2016 - 04.11.2016

STANDARD KANDUNGAN

5.2 Memahami dan


mengamalkan adab terhadap
guru

STANDARD PEMBELAJARAN

5.2.1 Menyatakan adab terhadap


guru:
i.
ii.

Adab berjumpa guru


Adab bercakap dengan guru

MINGGU / TARIKH
06 08.02.2016 - 12.02.2016
07 15.02.2016 - 19.02.2016
CUTI 12.03.2016 - 20.03.2016

16 25.04.2016 - 29.04.2016

5.2.2 Menyatakan kelebihan


beradab dengan guru

18 09.05.2016 - 13.05.2016
(Penilaian Pertengahan Tahun)

CUTI

5.2.3 Menyatakan keburukan tidak


beradab dengan guru

28.05.2016 - 12.06.2016

23 27.06.2016 - 01.07.2016
27 25.07.2016 - 29.07.2016
CUTI 10.09.2016 - 18.09.2016

36 03.10.2016 - 07.10.2016
39 24.10.2016 - 28.10.2016
(Penilaian Akhir Tahun)

43 21.11.2016 - 25.11.2016

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN DUA

Page 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


JAWI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung

6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf


jawi yang boleh disambung dan tidak
boleh disambung dengan betul

MINGGU / TARIKH
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

04.01.2016 - 08.01.2016
11.01.2016 - 15.01.2016
18.01.2016 - 22.01.2016
25.01.2016 - 29.01.2016
01.02.2016 - 05.02.2016
08.02.2016 - 12.02.2016
15.02.2016 - 19.02.2016
22.02.2016 - 26.02.2016
29.02.2016 - 04.03.2016
07.03.2016 - 11.03.2016

CUTI 12.03.2016 - 20.03.2016

11
12
13
14
15
16
17
18

21.03.2016 - 25.03.2016
28.03.2016 - 01.04.2016
04.04.2016 - 08.04.2016
11.04.2016 - 15.04.2016
18.04.2016 - 22.04.2016
25.04.2016 - 29.04.2016
02.05.2016 - 06.05.2016
09.05.2016 - 13.05.2016

(Penilaian Pertengahan Tahun)

19 16.05.2016 - 20.05.2016
20 23.05.2016 - 27.05.2016
CUTI 28.05.2016 - 12.06.2016

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

13.06.2016 - 17.06.2016
20.06.2016 - 24.06.2016
27.06.2016 - 01.07.2016
04.07.2016 - 08.07.2016
11.07.2016 - 15.07.2016
18.07.2016 - 22.07.2016
25.07.2016 - 29.07.2016
01.08.2016 - 05.08.2016
08.08.2016 - 12.08.2016
15.08.2016 - 19.08.2016
22.08.2016 - 26.08.2016
29.08.2016 - 02.09.2016
05.09.2016 - 09.09.2016

CUTI 10.09.2016 - 18.09.2016

34
35
36
37
38
39

19.09.2016 - 23.09.2016
26.09.2016 - 30.09.2016
03.10.2016 - 07.10.2016
10.10.2016 - 14.10.2016
17.10.2016 - 21.10.2016
24.10.2016 - 28.10.2016

40
41
42
43

01.11.2016 - 04.11.2016
07.11.2016 - 11.11.2016
14.11.2016 - 18.11.2016
21.11.2016 - 25.11.2016

(Penilaian Akhir Tahun)

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS (BP) TAHUN DUA

Page 8

Anda mungkin juga menyukai