Anda di halaman 1dari 2

Nomor : 74/A/UKMI AR-RAHMAN/2013

Lamp.
: Hal

Padang, 14 Oktober 2013

: Permohonan alat-alat sekre

Kepada Yth:
Bapak/Ibu
Assalamualaikum W.r W.b
Segala puji hanya bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya
kepada Ikhwan dan Akhwat sehingga tetap istiqomah dalam mengemban amanah dan
sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Bersama surat ini kami mohon bantuan kepada bapak/Ibu untuk permohonan alat alat
sekre dengan rincian sebagai berikut :
No
.

Nama Barang

Banyaknya

Harga

1.

Ensel pintu

Rp. 50.000,-

2.

Rak sepatu

Rp.45.000,-

3.

Tempat sampah

Rp.20.000,-

4.

Sapu + sekop sampah

Rp.50.000,-

5.

Buku dobel folio

Rp. 30.000,-

Rp.205.000,-

Total

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan yang
Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan terima kasih.
Jazakumullah khayran katsir.
Wassalamualaikum W.r W.b

Hormat kami,
UKMI AR-RAHMAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Ketua Umum

Sekretaris Umum

Jeffy Marta

Yusuf Amin