Anda di halaman 1dari 3

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4


MASA : 1 JAM 30 MINIT

ARAHAN :
1. Kertas ini mengandungi 4 soalan. Pilih dan jawab satu soalan sahaja.
2. Setiap murid perlu membawa peralatan sendiri mengikut keperluan tajuk yang dipilih.
3. Murid dikehendaki menggunakan kertas lukisan yang disediakan.

SOALAN SOALAN :
1. Bidang
Tajuk
Alat dan bahan
Arahan

2. Bidang
Tajuk
Alat dan bahan
Arahan

3. Bidang
Tajuk
Alat dan bahan
Arahan
4. Bidang
Tajuk
Alat dan bahan
Arahan

: Menggambar
: Buah-buahan
: Gunting / pembaris, kertas warna / majalah, gam dan bahan
yang sesuai.
: Murid diminta menghasilkan gambar buah-buahan
menggunakan teknik mozek yang kreatif dengan menggunakan
pelbagai jenis bahan.
: Membuat Corak dan Rekaan
: Sapu tangan
: Gelang getah, batu / guli / penutup botol, kain kapas putih,
pewarna fabrik dan bahan yang sesuai.
: Murid dikehendaki menghasilkan sapu tangan menggunakan
teknik ikat dan celup.
: Membentuk dan Membuat Binaan
: Boneka Kartun
: Gunting, kain perca, gam, botol mineral, benang bulu kambing
dan bahan yang sesuai.
: Murid diminta menghasilkan boneka mengikut kreativiti sendiri.
: Mengenal Kraf Tradisional
: Tembikar Mini
: Tanah liat berwarna-warni, gam UHU dan bahan yang sesuai.
: Murid perlu menghasilkan tembikar menggunakan teknik yang
sesuai.

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

NURUL ASHIKIN SAMSUDIN


KETUA PANITIA PSV

NAZRY BIN JABAR


GURU PENOLONG KANAN 1

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016


PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5
MASA : 1 JAM 30 MINIT

ARAHAN :
1. Kertas ini mengandungi 4 soalan. Pilih dan jawab satu soalan sahaja.
2. Setiap murid perlu membawa peralatan sendiri mengikut keperluan tajuk yang dipilih.
3. Murid dikehendaki menggunakan kertas lukisan yang disediakan.

SOALAN SOALAN :
1. Bidang
Tajuk
Alat dan bahan
Arahan

: Menggambar
: Selamatkan Alam Kita
: Berus lukisan, palet, cat poster dan bahan yang sesuai.
: Murid diminta menghasilkan karya poster yang bertemakan
Selamatkan Alam Kita dengan menekankan unsur penegasan
pada muka taip dan warna.

2. Bidang
Tajuk
Alat dan bahan

: Membuat Corak dan Rekaan


: Beg Hadiah
: Gunting, kad manila, berus lukisan, palet, cat poster / cat air, dan

Arahan

3. Bidang
Tajuk
Alat dan bahan
Arahan

4. Bidang
Tajuk
Alat dan bahan
Arahan

dan bahan yang sesuai.


: Murid dikehendaki menghasilkan beg hadiah menggunakan
teknik stensilan dengan kemas dan kreatif.
: Membentuk dan Membuat Binaan
: Bekas Pelbagai Guna
: Gunting, gam, pembalut hadiah, kotak / kad manila dan bahan
yang sesuai.
: Murid perlu menghasilkan bekas pelbagai guna yang kreatif
menggunakan bahan-bahan yang sesuai.
: Mengenal Kraf Tradisional
: Keris
: Gunting, mounting board / kad manila, gam UHU, cat poster dan
bahan yang sesuai.
: Murid perlu menghasilkan keris menggunakan bahan yang
sesuai dan menitikberatkan aspek kekemasan.

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

NURUL ASHIKIN SAMSUDIN


KETUA PANITIA PSV

NAZRY BIN JABAR


GURU PENOLONG KANAN 1

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016


PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6
MASA : 1 JAM 30 MINIT

ARAHAN :
1. Kertas ini mengandungi 4 soalan. Pilih dan jawab satu soalan sahaja.
2. Setiap murid perlu membawa peralatan sendiri mengikut keperluan tajuk yang dipilih.
3. Murid dikehendaki menggunakan kertas lukisan yang disediakan.

SOALAN SOALAN :
1. Bidang
Tajuk
Alat dan bahan
Arahan

2. Bidang
Tajuk
Alat dan bahan
Arahan

3. Bidang
Tajuk
Alat dan bahan

Arahan

4. Bidang
Tajuk
Alat dan bahan
Arahan

: Menggambar
: Burung
: Blok cetakan, gambar stensilan, gunting, oil pastel / cat air, gam
dan bahan yang sesuai.
: Murid diminta menghasilkan sebuah cetakan yang
menggabungkan teknik mozek dan stensilan secara kreatif.
: Membuat Corak dan Rekaan
: Beg Kertas
: Cat air/cat poster, palet, tali, berus gigi, berus lukisan,
gam, surat khabar, daun/bendi atau bahan yang sesuai.
: Murid dikehendaki menghasilkan corak tidak terancang dengan
gabungan teknik renjisan dan percikan.
: Membentuk dan Membuat Binaan
: Anak Patung
: Span, cawan kertas, benang bulu kambing, gam UHU, kain
perca, bahan kutipan, bahan hiasan, getah dan bahan yang
sesuai.
: Murid diminta menghasilkan stabail dengan gabungan teknik
mozek dan boneka yang kreatif.
: Mengenal Kraf Tradisional
: Tudung Saji
: Lilin / krayon, cat air / cat poster, kertas warna, gam, gunting,
kad manila, bahan hiasan dan bahan yang sesuai.
: Murid perlu menghasilkan alat domestik dengan gabungan teknik
batik dan anyaman.

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

NURUL ASHIKIN SAMSUDIN


KETUA PANITIA PSV

NAZRY BIN JABAR


GURU PENOLONG KANAN 1