Anda di halaman 1dari 3

NOTA RINGKAS TAJWID SPM

MIM SAKINAH

NUN SAKINAH & TANWIN

HUKUM

BIL

NAMA

IZHAR HALQI

IKHFA HAKIKI

IQLAB

IDGHAM BIGHUNNAH

IDGHAM BILA GHUNNAH

IZHAR SYAFAWI

IKHFA SYAFAWI

IDGHAM SYAFAWI
IDGHAM MISLAIN

WAJIBUL GHUNNAH

PENGENALAN

CONTOH

CARA BACAAN

Nyata

Dengung

Dengung

Dengung

Tanpa Dengung

Nyata

Dengung

Dengung

Dengung

Selain

mim & nun bertasydid

Tip :
Jika sukar menghafaz huruf Ikhfa Hakiki, calon boleh menghafaz huruf-huruf dari hukum nun sakinah yang lain dan bakinya adalah huruf ikhfa hakiki.
Hanya 2 hukum sahaja yang dibaca dengan NYATA iaitu IZHAR HALQI & IZHAR SYAFAWI.

|ummimursyida2010 ]

MAD

MAD ASLI

Huruf ALIF sebelumnya berbaris atas


Huruf YA sebelumnya berbaris bawah
Huruf WAU sebelumnya berbaris depan

MAD LIN

Huruf YA & WAU sebelumnya ada baris atas.

\\

Huruf MAD bertemu dgn HAMZAH dlm dua kalimah

MAD JAIZ MUNFASSIL

\ \

Huruf MAD bertemu dgn HAMZAH dlm satu kalimah

MAD WAJIB MUTTASIL

\\

Panjang 2 harakat

Pertemuan antara huruf MAD huruf yg dimatikan krn wakaf

WAKAF

MAD ARID LISSUKUN

Apabila tanwin terletak dihuruf akhir kalimah dan menghentikan bacaan.

MAD SILAH TAWILAH

HA

LAIN-LAIN

MAD SILAH QASIRAH

Panjang 4/ 5
harakat
Panjang 4/ 5
harakat
Panjang 2/4/6
harakat

Panjang 2 harakat

~ \

, ~ ,

Panjang 2/ 4/5
harakat

Panjang 2 harakat

Berdetak sederhana

Berdetak dgn kuat

Pertemuan antara huruf HA gantinama dan huruf HAMZAH

( \\mad asli)

MAD

MAD IWAD

huruf berbaris

Panjang 2 harakat

selain

Pertemuan antara huruf HA gantinama dan huruf selain HAMZAH


Huruf QALQALAH ini mati di tengah ayat :
QALQALAH SUGHRA


Huruf QALQALAH dimatikan kerana wakaf :

QALQALAH KUBRA

|ummimursyida2010 ]

Huruf selepas LAM tidak bertasydid

Nyatakan bunyi
huruf LAM

Huruf selepas LAM bertasydid

ALIF LAM SHAMSIAH

WAKAF

ALIF LAM QAMARIAH

Sembunyikan bunyi
huruf LAM

WAKAF LAZIM

Mesti wakaf

WAKAF KAFI

Wakaf lebih baik

WAKAF JAIZ

Boleh wakaf @
teruskan bacaan

WAKAF HASAN

Baca terus lebih baik

WAKAF QABIH

Tidak boleh wakaf

Catatan :

Hukum-hukum mad yang disenaraikan ini adalah hukum-hukum mad popular sahaja. Hukum mad tersebut dipasangkan mengikut persamaan masingmasing.

|ummimursyida2010 ]

Beri Nilai