Anda di halaman 1dari 13

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

NAMA GURU MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

Kelas : 4 BESTARI

MODUL DUNIA KOMPUTER

BIL

NAMA MURID

1 AKHSANIL FITRI BIN ABDULLAH


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NO. SURAT BERANAK

60316121744

MODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA

JANTINA

LELAKI

SK1.0

SK2.0

SK3.0

SK4.0

SK5.0

SK1.0

SK2.0

SK3.0

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN


NAMA GURU MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

Kelas : 4 BESTARI

MODUL DUNIA KOMPUTER

BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

JANTINA

SK1.0

27
28
29
30
31

MODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA

SK2.0

SK3.0

SK4.0

SK5.0

SK1.0

SK2.0

SK3.0

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN


NAMA GURU MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

Kelas : 4 BESTARI

MODUL DUNIA KOMPUTER

BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

JANTINA

SK1.0

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

..
GURU BESAR

MODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA

SK2.0

SK3.0

SK4.0

SK5.0

SK1.0

SK2.0

SK3.0

0
0
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

Nama Murid
No. Surat Beranak
Jantina
Kelas
Nama Guru TMK
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

4 BESTARI
TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

Berikut adalah pernyataan bagi Standard Kandungan yang telah dikuasai:


MODUL DUNIA KOMPUTER
Standard Kandungan

Tahap Penguasaan

TAFSIRAN
#N/A

1.0

#N/A

2.0

#N/A

3.0

#N/A

4.0

5.0

#N/A
MODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA

Standard Kandungan

Tahap Penguasaan

1.0

2.0

3.0

..............
TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
(Guru TMK 4 CEMERLANG)

..
(GURU BESAR SK BADAK)

TAFSIRAN
#N/A

#N/A

#N/A

TP4

TP5

TP6

BILANGAN MURID

TP3

DK SK2.0

BAND
BIL
1.2

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

TP1
0

TP2
0

TP3

TP4
0

TP5
0

TP6
0

DUNIA KOMPUTER SK3.0

1.2

DK SK3.0
TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

BAND0.8
BIL

0.2
0
TP4

TP5
0

TP6
0

BILANGAN MURID

TP3
0

DUNIA KOMPUTER SK5.0

1.2

0.6

TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

1.2

TP4

TP5
0

DUNIA KOMPUTER SK4.0


1

DK SK4.0
TP1

TP2

TP1
0

TP3

TP2
0

TP4

TP3
0

TP4

TP5
0

EKSPLORASI MULTIMEDIA SK1.0


1

BAND 0.4
BIL

EM SK1.0
TP1

TP2

TP3

TP4

0.2

0.2

TP2
0

TP3
0

TP4

TP5
0

TP6
0

BILANGAN MURID

TP1
0

EKSPLORASI MULTIMEDIA SK2.0


1

1.2

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4

0.8

0.6

0.6

TP5
0

EKSPLORASI MULTIMEDIA SK3.0


1

0.8

0.4

0.4

EM SK2.0

0.2

BAND
BIL 0

TP3
0

0.6

DK SK5.0

BAND
0.4
BIL

1.2

TP2
0

0.8

0.8

TP1
0

0.6

0.2

TP2
0

TP4

0.4

TP1
0

TP3

0
0KOMPUTER
0
1
DUNIA
SK2.0
1

1.2

0.4

TP2

1
0.8

0.6

BILANGAN MURID

TP1

0.8

0.8
BAND
BIL

BILANGAN MURID

TP2

0
0
1
0
DUNIA
KOMPUTER
SK1.0

1.2

BILANGAN MURID

TP1

BILANGAN MURID

BILANGAN MURID

DK SK1.0

BAND
BIL

TP1

TP2

0
TP1
0

TP3

0
TP2
0

TP4

0
TP3
0

TP5

1
TP4

TP6

0
TP5
0

0
TP6
0

BAND
BIL

0.2
0

EM SK3.0
TP1

TP2

0
TP1
0

TP3

0
TP2
0

TP4

0
TP3
0

1
TP4

TP5
0

K2.0
TP5

MPUTER SK2.0

TP6

TP4

TP5
0

TP6
0

PUTER SK4.0
1

K4.0

TP5

TP6

TP4

TP5
0

TP6
0

ULTIMEDIA SK1.0
1

K1.0

TP5

TP6

TP4

TP5
0

TP6
0

ULTIMEDIA SK3.0
1

K3.0

TP5

TP6

0
TP4

TP5
0

0
TP6
0

SK
TP1

TP2

SK1.0

0
0
0
0
0

BILANGAN MURID

1.2SK2.0

SK3.0
SK4.0
1SK5.0

TP3

0
0
0
0
0

DUNIA KOMPUTER

BAND
TP4
TP5
TP6
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0

0.8

EKSPLORASI MULTIMEDIA
BAND
TP2
TP3
TP4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SK
TP1

0.6

SK1.0
SK2.0
SK3.0

0.4

TP5

TP6

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0.2

SK1.0
0

SK2.0
0
0

SK3.0
0

SK4.0
0

SK5.0
0

EKSPLORASI MULTIMEDIA
TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

BILNGAN MURID

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0SK1.0

0SK2.0

0SK3.0

.0
2
D
T
U
IM
A
R
O
L
P
S
K
E

SK4.0
0

SK5.0
0

0SK3.0