Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH : SK DATUK HAJI BAGINDA

ALAMAT : KM14, KAMPUNG UMBAI


: 77300 MERLIMAU, MELAKA
PENILAIAN : JAN - MEI 2016
MATA PELAJARAN

NAMA GURU MATA PELAJARAN: TN HJ ZAINAL ABIDIN BIN MOHD GHAZALI

BAHASA MALAYSIA

KELAS: 6 BIJAK
MENDENGAR DAN BERTUTUR

BIL.

NAMA MURID

NO. MY KID / NO. KAD


PENGENALAN

JANTINA

MEMBACA

MENULIS

1.2.6 1.3.1 1.3.2


1.3.3

1.4.1 1.4.2 1.4.3


1.4.4 1.6.1 1.6.2
1.7.2

1.5.1 1.5.2

DT

2.2.3 2.3.1 2.3.2

2.4.1 2.4.2 2.4.3

2.5.1 2.5.2 2.5.3


2.6.1 2.6.2

3.2.6 3.2.7 3.4.1


3.4.2 3.8.2

3.3.3 3.3.4 3.5.2


3.6.1 3.6.2

3.7.1 3.7.2 3.9.1

TAHAP PENGUASAAN
KESELURUHAN

AHMAD DANIEL BIN MOHAMAD ERUWAN

40610040509

ANIQ SAFWAN BIN Z'BIAFRIE

40110040059

DINIY HARITH BIN MOHD ZAKI

41124040161

FATIN NUR ATHIRAH BINTI MOHD SHAM

40307040274

HANIS AFIFAH BINTI ALPIAN

40303040170

LYENDA BINTI ABDUL HADI

40203040114

MUHAMAD IQHWAN BIN AMIRUDIN

41104010491

MUHAMMAD AIMAN BIN ABU SALIM

40710040231

MUHAMMAD AQID BIN MOHAMAD HALIM

40819140439

10

MUHAMMAD ARIFF DANIEL BIN MOHAMMAD

40621040475

11

MUHAMMAD HAKIM BIN RAHMAT

40628040523

12

MUHAMMAD HAKIMI BIN OMAR

40507040279

13

MUHAMMAD IRFAN BIN MOHD SUHAIMI

41119040415

14

MUHAMMAD IZZMIR BIN ROZALI

40724040275

15

MUHAMMAD NOOR FIKRI BIN MAZLAN

41227040615

16

MUHAMMAD ZAQWAN BIN AMIRUDIN

41104010539

17

NUR ELSA ALEENA BINTI AMDAN

40203140828

18

NUR FATIHAH BINTI MOHD ISHAK

41009040334

19

NUR ILHAM RAMADAN BIN SALEH

041008-04-0375

20

NUR SYAKIRA BINTI MOHAMAD

040920-04-0272

21

NURIN IRSALINA BINTI ABDUL HAMID

040521-05-0342

22

NURSHAFINAZALIAH BINTI ROZALI

040330-04-0096

23

NURUL IZWANI BINTI BAHARIN

040801-04-0114

24

PUTRI NURALIAH SYARINA BINTI MOHAMED SYAM

040811-04-0396

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

MENDENGAR DAN BERTUTUR


BIL.

NAMA MURID

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

PN HJH ASNAH BINTI MANAB


GURU BESAR
SK DATUK HAJI BAGINDA

NO. MY KID / NO. KAD


PENGENALAN

JANTINA

1.2.6 1.3.1 1.3.2


1.3.3

1.4.1 1.4.2 1.4.3


1.4.4 1.6.1 1.6.2
1.7.2

1.5.1 1.5.2

MEMBACA

DT

2.2.3 2.3.1 2.3.2

2.4.1 2.4.2 2.4.3

MENULIS
2.5.1 2.5.2 2.5.3
2.6.1 2.6.2

3.2.6 3.2.7 3.4.1


3.4.2 3.8.2

3.3.3 3.3.4 3.5.2


3.6.1 3.6.2

3.7.1 3.7.2 3.9.1

TAHAP PENGUASAAN
KESELURUHAN

SK DATUK HAJI BAGINDA


KM14, KAMPUNG UMBAI
77300 MERLIMAU, MELAKA
2016

BAHASA MALAYSIA
Nama Murid

PUTRI NURALIAH SYARINA BINTI MOHAMED SYAM

No. MY KID

040811-04-0396

Jantina

Kelas

6 BIJAK

Nama Guru

TN HJ ZAINAL ABIDIN BIN MOHD GHAZALI

Tarikh Pelaporan

31 MEI 2016

Tahap Penguasaan Keseluruhan


BAHASA MALAYSIA

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang baik, dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dengan berkesan, berupaya
mengungkapkan idea, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, dan mengamalkan pembelajaran kendiri secara minimum dalam kemahiran bahasa.

Pernyataan Tahap Penguasaan Keseluruhan

KEMAHIRAN

TAHAP PENGUASAAN

1.2.6 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Memberikan respons dengan betul terhadap jenis ayat dan ragam ayat yang diperdengarkan pada tahap sesuai.

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2


1.7.2

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat; dan mengemukakan pendapat
pada tahap sesuai.

1.5.1 1.5.2

Menyampaikan cerita dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah, serta sebutan dan intonasi yang betul pada
tahap sesuai.

KESELURUHAN ( DT )

Murid berupaya mempamerkan kebolehan mendengar, Mendengar, memahami dan memberi respons; dan menyampaikan maklumat secara
bertatasusila dalam pelbagai situasi pada tahap sesuai.

2.2.3 2.3.1 2.3.2

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul; serta membaca jenis ayat dan ragam
ayat secara mekanis dengan pada tahap kukuh.

2.4.1 2.4.2 2.4.3

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan, rumusan dan keputusan dengan betul pada tahap kukuh.

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6.1 2.6.2

Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; serta menghaslikan idea baharu pada tahap kukuh.

KESELURUHAN ( B )

Murid berupaya mempamerkan kebolehan membaca, memahami pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul; serta menaakul dan memindahkan maklumat pada tahap kukuh.

3.2.6 3.2.7 3.4.1 3.4.2 3.8.2

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat secara imlak dengan tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan
pada tahap kukuh.

3.3.3 3.3.4 3.5.2 3.9.1

Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan yang betul pada tahap kukuh.

3.6.1 3.6.2 3.7.1 3.7.2

Menulis teks secara kohesi dan koheren; menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif; dan menulis ulasan pada tahap kukuh.

KESELURUHAN ( T )

Murid berupaya mempamerkan kebolehan menulis dan mengedit untuk menyampaikan maklumat; serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan menggunakan sistem bahasa yang betul pada tahap kukuh.

MENULIS

BAHASA MALAYSIA

MEMBACA

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MATA PELAJARAN

TN HJ ZAINAL ABIDIN BIN MOHD GHAZALI

TAFSIRAN

PN HJH ASNAH BINTI MANAB

GURU MATA PELAJARAN

GURU BESAR

SK DATUK HAJI BAGINDA

SK DATUK HAJI BAGINDA

DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN


TAHAP PENGUASAAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU


PERNYATAAN

Memberikan respons dengan betul terhadap jenis ayat dan ragam ayat yang diperdengarkan pada tahap sangat terhad.

Memberikan respons dengan betul terhadap jenis ayat dan ragam ayat yang diperdengarkan pada tahap terhad.

Memberikan respons dengan betul terhadap jenis ayat dan ragam ayat yang diperdengarkan pada tahap sesuai.

Memberikan respons dengan betul terhadap jenis ayat dan ragam ayat yang diperdengarkan pada tahap kukuh.

Memberikan respons dengan betul terhadap jenis ayat dan ragam ayat yang diperdengarkan pada tahap terperinci.

Memberikan respons dengan betul terhadap jenis ayat dan ragam ayat yang diperdengarkan pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi
model teladan.

TAHAP PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA


PERNYATAAN
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat; dan mengemukakan pendapat pada
tahap sangat terhad.
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat; dan mengemukakan pendapat pada
tahap terhad.
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat; dan mengemukakan pendapat pada
tahap sesuai.
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat; dan mengemukakan pendapat pada
tahap kukuh.
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat; dan mengemukakan pendapat
pada tahap terperinci.
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat; dan mengemukakan pendapat pada
tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN
Menyampaikan cerita dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah, serta sebutan dan intonasi yang betul pada tahap
sangat terhad.
Menyampaikan cerita dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah, serta sebutan dan intonasi yang betul pada tahap
terhad.
Menyampaikan cerita dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah, serta sebutan dan intonasi yang betul pada tahap
sesuai.
Menyampaikan cerita dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah, serta sebutan dan intonasi yang betul pada tahap
kukuh.
Menyampaikan cerita dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah, serta sebutan dan intonasi yang betul pada tahap
terperinci
Menyampaikan cerita dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah, serta sebutan dan intonasi yang betul pada tahap
sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

KESELURUHAN DT
PERNYATAAN
Murid mempamerkan kebolehan mendengar, memahami dan memberi respons;dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila dalam pelbagai
situasi pada tahap sangat terhad.
Murid mempamerkan kebolehan mendengar, memahami dan memberi respons;dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila dalam pelbagai
situasi pada tahap terhad.
Murid berupaya mempamerkan kebolehan mendengar, Mendengar, memahami dan memberi respons; dan menyampaikan maklumat secara
bertatasusila dalam pelbagai situasi pada tahap sesuai.
Murid berupaya mempamerkan kebolehan mendengar, memahami dan memberi respons; dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila dalam
pelbagai situasi pada tahap kukuh.
Murid berupaya mempamerkan kebolehan mendengar, memahami dan memberi respons; dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila dalam
pelbagai situasi pada tahap terperinci.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan mendengar, memahami dan memberi respons; dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila dalam
pelbagai situasi pada tahap sangat terperinci, konsisten dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK SATU


PERNYATAAN
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul; serta membaca jenis ayat
secara mekanis dengan betul pada tahap sangat terhad
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul; serta membaca jenis ayat
secara mekanis dengan pada tahap terhad.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul; serta membaca jenis ayat
secara mekanis dengan pada tahap sesuai.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul; serta membaca jenis ayat
secara mekanis dengan pada tahap kukuh.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul; serta membaca jenis ayat
secara mekanis dengan pada tahap terperinci.

4
dan ragam ayat
dan ragam ayat
dan ragam ayat
dan ragam ayat
dan ragam ayat

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul; serta membaca jenis ayat dan ragam ayat
secara mekanis dengan pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK DUA


PERNYATAAN

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan, rumusan dan keputusan dengan betul pada tahap sangat terhad.

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan, rumusan dan keputusan dengan betul pada tahap terhad.

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan, rumusan dan keputusan dengan betul pada tahap sesuai.

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan, rumusan dan keputusan dengan betul pada tahap kukuh.

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan, rumusan dan keputusan dengan betul pada tahap terperinci.

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan, rumusan dan keputusan dengan betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan
menjadi model teladan.

TAHAP PENGUASAAN

MEMBACA KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN
Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; serta menghaslikan idea baharu pada tahap sangat
terhad.

Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; serta menghaslikan idea baharu pada tahap terhad.

Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; serta menghaslikan idea baharu pada tahap sesuai.

Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; serta menghaslikan idea baharu pada tahap kukuh.

Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; serta menghaslikan idea baharu pada tahap terperinci.

Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; serta menghaslikan idea baharu pada tahap sangat
terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

TAHAP PENGUASAAN

1
2

KESELURUHAN B
PERNYATAAN
Murid mempamerkan kebolehan membaca, memahami pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; serta
menaakul dan memindahkan maklumat pada tahap sangat terhad.
Murid mempamerkan kebolehan membaca, memahami pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; serta
menaakul dan memindahkan maklumat pada tahap terhad.

3
4

Murid berupaya mempamerkan kebolehan membaca, memahami pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;
serta menaakul dan memindahkan maklumat pada tahap sesuai.
Murid berupaya mempamerkan kebolehan membaca, memahami pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;
serta menaakul dan memindahkan maklumat pada tahap kukuh.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan membaca, memahami pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;
serta menaakul dan memindahkan maklumat pada tahap terperinci.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan membaca, memahami pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;
serta menaakul dan memindahkan maklumat pada tahap sangat terperinci, konsisten dan menjadi model teladan.

TAHAP PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN

MENULIS KELOMPOK SATU


PERNYATAAN
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat secara imlak dengan tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada
tahap sangat terhad.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat secara imlak dengan tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada
tahap terhad.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat secara imlak dengan tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada
tahap sesuai.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat secara imlak dengan tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada
tahap kukuh.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat secara imlak dengan tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada
tahap terperinci.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat secara imlak dengan tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada
tahap sangat terperinci, konsisten dan, menjadi model teladan.
MENULIS KELOMPOK DUA
PERNYATAAN

Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan pada tahap sangat terhad.

Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan pada tahap terhad.

Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan pada tahap sesuai.

Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan yang betul pada tahap kukuh.

Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan pada tahap terperinci.

Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan pada tahap sangat terperinci, konsisten,
dan menjadi model teladan.

TAHAP PENGUASAAN

MENULIS KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN

Menulis teks secara kohesi dan koheren; menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif; dan menulis ulasan pada tahap sangat terhad.

Menulis teks secara kohesi dan koheren; menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif; dan menulis ulasan pada tahap terhad.

Menulis teks secara kohesi dan koheren; menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif; dan menulis ulasan pada tahap sesuai.

Menulis teks secara kohesi dan koheren; menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif; dan menulis ulasan pada tahap kukuh.

Menulis teks secara kohesi dan koheren; menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif; dan menulis ulasan pada tahap terperinci.

Menulis teks untuk menyampaikan maklumat secara kohesi dan koheren dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan draf penulisan
dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

TAHAP PENGUASAAN

KESELURUHAN T
PERNYATAAN

Murid mempamerkan kebolehan menulis dan mengedit untuk menyampaikan maklumat; serta menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan menggunakan sistem bahasa yang betul pada tahap sangat terhad.

Murid mempamerkan kebolehan menulis dan mengedit untuk menyampaikan maklumat; serta menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan menggunakan sistem bahasa yang betul pada tahap terhad.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan menulis dan mengedit untuk menyampaikan maklumat; serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan menggunakan sistem bahasa yang betul pada tahap sesuai.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan menulis dan mengedit untuk menyampaikan maklumat; serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan menggunakan sistem bahasa yang betul pada tahap kukuh.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan menulis dan mengedit untuk menyampaikan maklumat; serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan menggunakan sistem bahasa yang betul pada tahap terperinci.

Murid berupaya mempamerkan kebolehan menulis dan mengedit untuk menyampaikan maklumat; serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan menggunakan sistem bahasa yang betul pada tahap sangat terperinci, konsisten dan menjadi model teladan.

TAHAP PENGUASAAN

1
2

KESELURUHAN
Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad dan memerlukan banyak
bimbingan, panduan dan latihan dalam kemahiran bahasa.
Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang lemah, terhad dan memerlukan sedikit bimbingan, panduan, dan
latihan dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya mengungkapkan idea serta
menguasai kemahiran berfikir yang asas tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang baik, dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
dengan berkesan, berupaya mengungkapkan idea, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, dan mengamalkan pembelajaran kendiri secara
minimum dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang tinggi, berupaya mengungkapkan idea dengan jelas dan
terperinci, berkomunikasi secara efektif, mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang lebih kompleks, menguasai kemahiran berfikir yang kritis dan
kreatif, serta mengamalkan pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang cemerlang dan konsisten, berupaya mengungkapkan
idea dengan jelas, terperinci dan tersusun, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, kreatif dan inovatif, berkomunikasi secara efektif dan penuh
keyakinan, mengamalkan pembelajaran secara kendiri serta menjadi model teladan kepada murid yang lain dalam kemahiran bahasa.

10

BAHASA MALAYSIA

1.2.6 1.3.1 1.3.2 1.3.3


TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

22

MENDENGAR DAN BERTUTUR


TP 5
TP 6
0

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 1.7.2


TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

22

60

60

50

50

40

40

30

TAHAP PENGUASAAN

30

22

TP0 1

TP0 2

TP 3

TP 4

TP0 5

JUMLAH

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

22

TP0 1

TP0 6

24

1.5.1 1.5.2

MENDENGAR DAN BERTUTUR


TP 5
TP 6

TP 3

TP0 5

TP 4

TP0 6

JUMLAH

24

MURID

DT
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

KESELURUHAN
TP 6

BIL. MURID

22

0
60

50

50

40

40
30

22

20

22

20

10

10

2
TP0 1

TP0 2

TP 3

TP0 5

TP 4

TP0 6

JUMLAH

24

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

BIL. MURID

24

MEMBACA
TP 6

50

50

40

40

20

10

10
03
TP

TP 4

TP0 5

TP 4

24

TP 3

TP 4

TP 5

BIL. MURID

24

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

BIL. MURID

24

MEMBACA
TP 6

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 5

TP 4

MEMBACA
TP 6
0

TP0 6

JUMLAH

24

MURID

B
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

KESELURUHAN
TP 6

BIL. MURID

24

60

60

50

50

40

MURID

24

MURID

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6.1 2.6.2

TP0 6

24

TP 2

TP0 6

JUMLAH

TP0 5

JUMLAH

TP 1

30

24

20

TP0 2

TP 3

TAHAP PENGUASAAN

0
60

TP0 1

TP0 2

2.4.1 2.4.2 2.4.3

60

30

2
TP0 1

MURID

2.2.3 2.3.1 2.3.2

40

30

30

24

20

24

20

10

10
TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 5

TP 4

TP0 6

JUMLAH

24

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

BIL. MURID

16

TP0 1

TP0 2

03
TP

MENULIS
TP 6

TP0 5

TP 4

MURID

3.2.6 3.2.7 3.4.1 3.4.2 3.8.2

TP0 6

JUMLAH

24

MURID

3.3.3 3.3.4 3.5.2 3.6.1 3.6.2


TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

BIL. MURID

16

60

60

50

50

40

40

MENULIS
TP 6
0

30

30
20

20

16

10
0

TP0 2

MURID

60

30

22

10

10

20

20

MENDENGAR DAN BERTUTUR


TP 5
TP 6

2
TP0 1

TP0 2

TP 3

TP 4

TP0 6

TP 5

JUMLAH

16

10

24

MURID

2
TP0 1

TP0 2

TP 3

TP 4

TP0 6

TP 5

JUMLAH

24

MURID

3.7.1 3.7.2 3.9.1


TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

BIL. MURID

16

MENULIS
TP 6

T
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

KESELURUHAN
TP 6

BIL. MURID

16

60

60

50

50

40

40
30

30
20

20

16

10

TP0 1

TP0 2

TP 3

TP 4

TP0 6

TP 5

JUMLAH

24

MURID

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

19

60
50
40
30
19

20
10
0

4
TP0 1

TP0 2

TP 3

TP0 5

TP 4

JUMLAH

16

10

TP0 6

23

MURID

2
TP0 1

TP0 2

TP 3

TP 4

TP0 6

TP 5

JUMLAH

24

MURID