Anda di halaman 1dari 3

Sumbangan malaysia dalam asean

1. SUMBANGAN MALAYSIA DALAM ASEAN


2. Keanggotaan: 10 Negara Serantau Negara-negara Asia Tenggara Latar
Belakang Penubuhan: Ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 Melalui Deklarasi Bangkok.
3. Galakkan keamanan & kestabilan politik selaras dgn Piagam PBB.
Percepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial & pembangunan kebudayaan.
Kerjasama/Bantuan dalam pelbagai bidang (latihan & penyelidikan). Tingkatkan
taraf hidup rakyat (melalui kerjasama dlm pertanian & perdagangan). Eratkan
hubungan dgn lain2x pertubuhan (Antarabangsa & Serantau).
4. sambungan Matlamat Mengekalkan kestabilan politik dirantau Aia Tenggara
Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan
Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian,
perdagangan dan perindusterian. Memberi kerjasama dan membantu dalam
bentuk latihan dan penyelidikan Mengadakan perhubungan yang erat dengan
pertubuhan serantau dan antarabangsa
5. SUMBANGAN politik Sosial dan kebudayaan ekonomi
6. Semua negara menghadapi cabaran : politik & dasar luar. Semua negara
mengamalkan sekatan terhadap politik : sama seperti di Barat. Wujud krisis
kepimpinan di beberapa negara. Konsep ZOPFAN (Zon Aman, Bebas & Berkecuali)
diwujudkan melalui Deklarasi Kuala Lumpur (27 Nov. 1971).
7. sambungan.. Matlamat ZOPFAN: Pertikaian diselesaikan secara aman
(bukan kekerasan). Tidak terlibat dlm pertikaian antara kuasa besar Menjamin
keamanan & kestabilan politik : elak campur tangan pihak luar eg: USA, Rusia &
China, Hak utk menentukan pemerintahan sendiri.
8. Kerjasama Politik: Pengistiharan SEANWFZ (Zon Bebas Senjata Nuklear)
Sidang Kemuncak ASEAN, 16 Disember 1987. Matlamatnya: Pendirian bersama ,
cth: Isu pencerobohan Vietnam di Kampuchea: Tentera Vietnam harus berundur &
rakyat Kampuchea diberi peluang menentukan nasib. Memastikan kawasan
ASEAN bebas ancaman senjata nuklear.
9. Projek Bersama Perindustrian ASEAN: Projek Baja Urea ASEAN (Indonesia &
Malaysia). Projek Vaksin Hepatitis B (Singapura). Projek Fabrikasi Tembaga
ASEAN (Filipina) Projek Perlombongan Garam Abu Soda (Thailand).
10. PTA ASEAN (Peraturan Keistimewaan Perdagangan/ Preferential Trading
Arrangements) : Perjanjian: Februari 1977 Tingkatkan perdagangan antara
negara anggota. Rangkum kontrak kuantiti jangka panjang. Perolehan
istimewa entiti kerajaan. Pelonggaran langkah2x bukan tarif. Peluasan tarif
istimewa. Kurang berkesan : setiap negara mengutamakan kepentingan
domestik.

11. EAEC (Majlis Perundingan Ekonomi Asia Timur) Tujuan/Matlamat: Sistem


perdagangan dunia yang terbuka &bebas. Perdagangan antara anggota.
Forum Ekonomi. Belum dapat direalisasikan : wujud kerjasama ASEAN dan 3
(China, Jepun & Korea Selatan) : akan dibincangkan nanti.
12. AFTA (Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN): Tubuh pada Oktober 1991
Perjanjian: 1992 Semua barangan negara ASEAN boleh memasuki pasaran
negara anggota tanpa dikenakan sebarang tarif @ tarif minimum -penghapusan @
pengurangan cukai Dilaksanakan melalui CEPT (Skim Tarif Istimewa Sama Rata).
Daya saing ASEAN sebagai hub pengeluaran pasaran dunia. Menarik pelaburan
langsung asing.
13. CEPT (Common Effective Preferential Tariff ) Perjanjian (Menteri-menteri
Luar) pada 1992. Mengurangkan tarif antara wilayah: Barangan modal.
Produk pertanian. Barangan kilang.
14. Segi Tiga Pertumbuhan Berkonsepkan Growth Triangle Kerjasama 3 atau
4 negara berjiran. Pada kawasan yang lebih kecil. Matlamat: Perkongsian
pelaburan modal, kepakaran, teknologi, R&D & inovasi baru. Pengaliran tenaga
pakar & buruh. Mempercepatkan pembangunan sumber alam. Perluasan
pasaran & perdagangan.
15. Segi Tiga Pertumbuhan Bidang Kerjasama: Pembangunan
Infrastruktur Pengangkutan Telekomunikasi Pertanian Perikanan
Perindustrian Perhutanan Pelancongan
16. Kekangan: Pasaran : kuasa beli terhad (faktor kemiskinan) Ekonomi :
kegawatan ekonomi serantau. Fizikal : bentuk muka bumi. Teknologi &
kepakaran : rendah. Politik : tuntutan bertindih. Keselamatan : ancaman lanun.
Contoh: IMS-GT IMT-GT EAGA-BIMP (East Asia Growth Area)
17. Kerjasama Sektor Kewangan Penubuhan Syarikat Kewangan ASEAN :
ASEAN Banking Council. Tujuan: Menyelaras urusan bank perdagangan.
Pembiayaan/Pinjaman/Kredit : projek2x usaha sama
18. ASEAN + 3 (China, Jepun & Korea Selatan) Wujud selepas kegagalan EAEC.
Pada Dis. 1997 : di Malaysia Memperluaskan rakan dagang di rantau Asia
Pakatan & Dialog - Kerjasama: Ekonomi : pembentukan kawasan ekonomi.
Kewangan : memantau aliran modal. Sosial : pembangunan sumber manusia.
Pembangunan infrastruktur. Pembangunan saintifik, teknikal, informasi &
budaya.
19. Kerjasama lain yang dibuat atas semangat kerjasama ASEAN adalah dalam
bidang kebudayaan dan sosial Contoh : seperti mengadakan festival kebudayaan
dan kesenian dengan menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN. Selain itu,
pertukaran rancangan televisyen dan radio dijalankan. Sukan SEA juga diadakan
untuk merapatkan hubungan antara negara melalui semangat kesukanan. Dalam
bidang pelancongan kerjasama dijalinkan dengan mengadakan Tahun Melawat
ASEAN pada tahun 1992.

20. Malaysia sentiasa berusaha untuk mencari jalan penyelesaian demi


mengekalkan kelansungan hubungan antara Negara ASEAN dan demi mewujudkan
kerjasama dan keamanan sejagat

KEPENTINGAN ASEAN
Menggalakkan keamanan dan kestabilan politik Perhubungan sosial dan
pembangunan kebudayaan Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi Bantuan
latihan dan penyelidikan
2. ZOPFAN (27/11/1971)- Deklarasi Kuala Lumpur Elak campur tangan kuasa
besar. AS,Rusia. Masalah di selesaikan secara aman SEANWFZ elak
perlumbaan senjata nuklear dapat menjamin perairan serantau daripada kuasa
besar.
3. AFTA pusat pengeluaran di pasaran dunia & kemasukan pelaburan asing ke
ASEAN ASEAN Banking Council selaraskan kegiatan bank perdagangan serantau
Kawasan segi tiga Bangunkan kawasan yang berpotensi Kerjasama projek
untuk pertumbuhan ekonomi
4. MABBIM (4/11/1985) Kembangkan Bahasa Melayu & jadikan alat
perhubungan dan semangat negara serantau SEAMEO kerjasama pendidikan
Skim pertukaran Berita Televisyen kerjasama bidang komunikasi Mengiktiraf
lesen memandu serantau Kabel laut ASEAN menghubungkan negara anggota
5. Tabung Amanah ASEM. Institusi Asia-Eropah