Anda di halaman 1dari 18

TERHAD

UJIAN APTITUD TAHUN 3


2016

INVENTORI


80 ITEM
MASA: 60 MINIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TERHAD

TERHAD

Bahagian A
(30 soalan)
(Bahasa Melayu)

Kemahiran Perkataan (Soalan 1 hingga 10)
Soalan 1 hingga 3.
Pilih perkataan yang betul ejaannya.

1. A ganjok


2. A mured


3. A kabar


Soalan 4 hingga 6.

B alih

C anjok

B plajar

C mahasiswa

B brita

C cerita

Pilih perkataan yang salah ejaannya.4. A sekawan

B sekumpulan

5. A durian

B ranbutan

6. A bola

B takraw

Soalan 7 hingga 10.
Pilih perkataan yang sama maksudnya.

7.
Gambar
A ilustrasi
B foto

8.
Kabur

A jelas

B terang

9.
Potong
A cincang
B kerat

10. Cepat
A cergas
B lambat

C segeronbolan
C langsat
C badmington

C rajah

C samar

C hiris

C laju

TERHAD

TERHAD


Kemahiran Konsep Verbal (Soalan 11 hingga 25)

11.
Kerusi adalah perabot, sawi adalah ____________.
A buah-buahan
B sayur


C bunga

12.
Pensel untuk menulis, sudu untuk ____________.
A makan

B melukis
C bermain

13.
Kasut untuk kaki, tudung untuk ____________.
A tangan

B kepala

C badan

14. Pensel dan pemadam adalah alat tulis, manakala sabun dan syampu
adalah _______________.
A alat kebersihan
B senjata api

C barang dapur

15.
Manakah kumpulan yang sama dengan jarum dan benang?
A Pisau


B Gunting

C Kapak

16.
Manakah bukan kumpulan yang sama?
A Beg udara

B Beg galas

C Beg tangan

17.
Manakah bukan kumpulan yang sama?
A Cerdas

B Cerdik

C Cergas

18.
Manakah bukan kumpulan yang sama?
A Paip


B Sungai

C Laut

19.
Manakah bukan kumpulan yang sama?
A Jem


B Tempoyak

C Mentega

20. Bongsu lawannya sulung, manakala akhir adalah lawan ________.
A tamat

B awal


C penutup

21.
Manakah bukan kumpulan yang sama?
A Siang


B Malam
C Panas

22.
Manakah bukan kumpulan yang sama?
A Gajah


B Harimau

C Lalat
3

TERHAD

TERHAD


23.

24.

25.

Manakah bukan kumpulan yang sama?


A Tali leher

B Rantai

C Gelang

Manakah kumpulan yang tidak sama dengan Melur?


A Buluh


B Kekwa

C Orkid

Manakah bukan kumpulan yang sama?
A Serupa

B Seiras


C SeiramaKemahiran Aplikasi Kritikal (Soalan 26 hingga 30)

Pak Haron tinggal jauh dari bandar. Dia mempunyai anak perempuan yang
sedang belajar di universiti. Dua orang lagi anak perempuannya belajar
di sekolah rendah dan sekolah menengah. Pak Haron juga mempunyai anak
lelaki yang belajar di universiti dan sekolah menengah.


26.

Berapa orangkah anak Pak Haron yang belajar di universiti?


A 2

27.

B 3

C 4

C 2

Berapa ramaikah anak Pak Haron?


A 4

28.

B 5

Berapakah bilangan anak Pak Haron yang belajar di sekolah rendah dan
sekolah menengah?
A 3

B 4

C 5

TERHAD

TERHAD

Mak Siti menjual pelbagai jenis kuih pada setiap hari. Pada hari Isnin, Mak Siti
menjual kuih karipap, cucur udang, roti jala dan pisang goreng. Hari Selasa
pula, Mak Siti menjual keledek goreng, roti telur, kuih karipap, kuih bingka dan
keropok lekor.


29.

30.

Apakah kuih yang dijual pada hari Isnin dan Selasa?


A Cucur udang

B Roti jala

Apakah kuih yang tidak dijual pada hari Selasa?
A Kuih bingka

B Pisang gorengC Kuih karipap

C Kuih karipap

TERHAD

TERHAD

Bahagian B
(30 soalan)
(Bahasa Inggeris)

Word skills (Questions 31 to 35)
Questions 31 and 32.
Choose the correct spelling.

31.
A Lorry


B Trein


C Teksi

32.
A Escepe

B Promise

C Notise

Question 33.
Choose the wrong spelling.

33.
A Envelope

B Sharpner

C Clipboard

Questions 34 and 35.
Choose the same meaning with the words given.

34.
Large
A Little


B Light


C Big

35.
Cruel
A Evil


B Kind


C Gentle

Verbal Concept Skills (Questions 36 to 45)

36.
Rania is short but her cousin is ________________.
A high

B tall

C long

37.
The man eats hungrily and the baby sleeps _______________.
A slowly
B soundly

C sweetly

38. The boys collected a bundle of firewood, and carried a _________ of water at
the camping site.
A pail

B litter

C chest

TERHAD

TERHAD

39.

40.

41.


Match the word sad with the correct action.
A jump
B cry

A lawyer defends, a judge ____________.
A decides

B listens

C laugh

C sleeps

The large elephant is walking towards the _________mouse.


A tiny

B lazy

C fat


42.

43.

44.

45.

46.

Twice

Two

Thrice


A Three

B Two

C One

If humps are to camels, the pouches are to ______________.
A giraffes

B tigers

C kangaroos
I am interested in drawing. I am going to be an artist. Peter is interested in
music. He wants to be a ____________.
A musician
B teacher
C lawyer

The root word of singing is sing. What is the root word of went?
A Go
B Goes

C Going

Tired

Rest

Sleepy


A Play

47.

48.

B Eat

C Sleep

Your fathers father is your grandfather, your fathers mother is your _______.
A mother

B grandmother
C aunt

Glove : hand
A tie : waist
B sock : waist
C belt : waist

TERHAD

TERHAD


49.

50.


The tenant is paying the rent to the _____________.


A landlord
B neighbour

C friend


Horse
Stable
Cow

Shed

Bird

Nest

Fish

A Coop

51.52.

53.

54.


55.

B Pond

C Kennel


Soft

Cushion / Sponge / Velvet

Hard

Stone / Rock / ?

A Candy
B Twig

C Brick

The man is interested in arts. He wants to be an artist.
The woman is interested in law. She wants to be a ___________.
A lawyer

B lecturer
C singer

The root word of jumping is jump.
What is the root word of seen?
A See
B Saw

C SeesGander and goose
Bull and cow
Lion and ?

A Hen

B Lioness


Dogs bark, elephants _____________.
A buzz

B scream

C Tigress

C trumpet

TERHAD

TERHAD


Critical Application Skills (Questions 56 to 60)
56.
Match.

?

A

TERHAD

TERHAD


Questions 57 and 58.

Read the paragraph and answer the questions that follow.

Jasmin is Jamils daughter. Ben, Jamils brother is married to Amy and
their son is Amir.57.

58.

Ben and Jamil are siblings while Jasmin and Amir are ________ .
A siblings
B cousins
C friends

Jasmin is Bens __________.
A sister
B aunt
C niece


Questions 59 and 60.

Read the paragraph and answer the questions that follow.

Mother wants to cook tom yam for lunch. She needs ingredients such as

carrots, tomatoes, chicken, onions and chillies.59.
How many types of ingredients are vegetables?
A 4

B 5

C 3

60.
What makes the meal spicy?
A Chillies


B Chicken
C Carrots

10

TERHAD

TERHAD

Bahagian C
(20 soalan)
(Logik Matematik)

Sistem Numerik Dan Logik Nombor (Soalan 61 hingga 67)

61. Berdasarkan rajah di bawah, cari nilai yang kurang daripada 250.

= 50

= 100

= 150


A

B62.

Tentukan operasi yang sesuai untuk ayat matematik di bawah.


48 19 = 29

11

TERHAD

TERHAD


63.


Berdasarkan jadual di bawah, cari nilai terkecil.


10

100

50

A

B

C


64.

Berapakah bilangan syiling yang terdapat dalam 65 sen?A 2 keping 10 sen + 7 keping 5 sen
B 3 keping 10 sen + 7 keping 5 sen
C 4 keping 10 sen + 7 keping 5 sen

65.

Ali mempunyai ketinggian 110 cm. Muthu mempunyai ketinggian 150 cm.
Ali boleh melompat setinggi 130 cm. Anggarkan berapa ketinggian lompatan
Muthu?


A 120 cm

B 130 cm

C 160 cm12

TERHAD

TERHAD


66.

Jika S A Y A = 4 1 8 1, maka A Y A S = ?
A 1 1 8 4
B 1 8 4 1
C 1 8 1 4


67.

14

20

25

A 30
B 31
C 29
13

TERHAD

TERHAD


Penaakulan Matematik Untuk Membuat Persepsi (Soalan 68 hingga 71)

68.
Apakah gambar dalam X?A


BC


69. Apakah nilai X?

A 1

B 2

C 3
14

TERHAD

TERHAD


70. Antara simbol cuaca di bawah yang manakah sesuai untuk murid-murid
menjalankan aktiviti Pendidikan Jasmani?

A

B

C


71. Berapakah bilangan bulatan yang terdapat dalam gambar rajah di bawah?

A 4
B 5
C 6

15

TERHAD

TERHAD


Penyelesaian Masalah (Soalan 72 hingga 80)

72. Adli perlu membayar RM1.05 untuk membeli sebuah buku nota. Berapa
kepingkah duit syiling 5 sen yang diperlukan untuk membuat bayaran itu?

A 19 keping
B 21 keping
C 23 keping

73. Harga sebatang pensel ialah 20 sen. Sebatang pembaris berharga 30 sen.
Berapakah batang pensel dan pembaris yang boleh dimiliki oleh Nazmi dengan
nilai RM1.00 sekiranya dia perlu memiliki kedua-duanya.

A 2 batang pensel dan 2 batang pembaris
B 2 batang pensel dan 3 batang pembaris
C

3 batang pensel dan 3 batang pembaris


74. Berapa banyakkah cawan Y dan cawan Z yang digunakan untuk memenuhi tong
air X?


150 ml
50 ml


1 liter
Z
Y
X

A A
B
C

5 cawan Y dan 3 cawan Z


6 cawan Y dan 2 cawan Z
7 cawan Y dan 1 cawan Z

16

TERHAD

TERHAD


75.
Dalam rangkaian nombor di bawah, nilai M + N adalah


12
24
36

M
N
6


A 44
B 46
C 48

76. Puan Amirah menjual 100 bungkus nasi lemak setiap hari. Berapakah jumlah
nasi lemak yang terjual dalam masa 10 hari?

A 100
B 1000
C 10000


77. Berdasarkan rajah di bawah, terdapat dua jalan untuk Adib pulang ke rumah
sama ada melalui jalan A terus ke D, ataupun melalui A ke B, C dan D.


18 kmD
13 km

12 km
A

14 kmBerapakah beza jarak kedua-dua laluan tersebut?

A 20 km
B 21 km
C 22 km


17

TERHAD

TERHAD78.Jika = 6 gelas, maka = _____ gelas.
!

!
!
!


A 7
B 8
C 9

79. Panjang seutas rantai P ialah 3 meter. Panjang seutas rantai Q ialah 3 meter
lebih daripada panjang seutas rantai P. Panjang seutas rantai R pula ialah
1 meter kurang daripada panjang seutas rantai Q. Rantai manakah yang
paling pendek?

A Rantai P
B Rantai Q
C Rantai R

80. Terdapat 21 buah basikal roda tiga dan beberapa kereta mainan. Jika jumlah
semua tayar ialah 75, berapakah bilangan basikal roda tiga dan kereta
mainan semuanya?

A 21 basikal roda tiga dan 3 kereta mainan
B 21 basikal roda tiga dan 4 kereta mainan
C 20 basikal roda tiga dan 4 kereta mainan

KERTAS SOALAN TAMAT
18

TERHAD