Anda di halaman 1dari 4

FORMAT

LAPORAN IN-HOUSE TRAINING


KURSUS PELUASAN HEBAT SAINS TINGKATAN 1
(PELAKSANAAN MULAI 2017)
GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH
PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2016
1.

DAERAH : BATANG PADANG / MUALLIM

2.

KOD & NAMA SEKOLAH :

3.

NAMA KURSUS : KURSUS PELUASAN HEBAT DAN KSSM SAINS

4.

TARIKH & MASA : 1

5.

NAMA GURU (PENYAMPAI) :

6.

SASARAN : SEMUA GURU-GURU SAINS SM


CATATAN :

7.

BIL. PESERTA / GURU TERLIBAT :

8.

LOKASI IN-HOUSE TRAINING

9.

OBJEKTIF IN-HOUSE TRAINING :

- 1. Mempeluaskan tentang persediaan TIMSS (2019) dan PISA (2018)


- 2. Mempeluaskan kandungan dan kegunaan Bahan Modul HEBAT
- 3. Mengkaji KSSM T1 (2017)
- 4. Menyusun atur perancangan (2017) demi melaksanakan program berkenaan
- 5. Pendedahan dan menggunakan applikasi sedia ada iaitu Schoology,
Kahoot.it.create dan Kahoot.it.
10.

.
RINGKASAN KANDUNGAN IN-HOUSE TRAINING / PENGISIAN :
Bil. Perkara / Butiran / Isi
a) Kursus dimulakan dengan melayari schoology dan menggunakan maklumat
yang disediakan oleh PPD Hilir Perak dan PPD Kinta Utara.
b) Kursus diteruskan dengan masuk ke KAHOOT.IT.CREATE. Guru belajar
membuat soalan kuiz serta menggunapakai soalan-soalan sedia ada untuk
melaksana/bermain dengan kuiz kahoot (melalui pendaftaran KAHOOT.IT).
c) Bengkel kerja peluasan bahan HEBAT pendedahan dan kajian setiap modul.
d) Analisa Modul HEBAT dan kebergunaan dengan sukatan KSSM dan KBSM.
e) Perbandingan Sukatan KSSM T1 (2017) dengan sukatan KBSM sedia ada.
f) Perancangan Persediaan Guru / Bahan 2017
- Agihan guru dan kelas (khasnya KSSM & DLP 2017, Kelas PISA 2018)
- Agihan penyediaan RPH KSSM dan KBSM 2017 (termasuk kelas DLP)
- Penyelarasan sukatan dan agihan penyediaan soalan pentaksiran 2017
- Perihal ABM, buku kerja 2017.
- Postmortem Percubaan SPM n PT3

11.

EDARAN BAHAN / HAND-OUT :


a) CD HEBAT (diedarkan pada 9 Sept 2016, sebelum cuti sekolah)
b) Minit Curai Kursus di PKG Bidor (semasa taklimat awal 7-8 Sept 2016)
c) Perbandingan Sukatan KSSM Tingkatan 1 (2017) dengan Sukatan KBSM011 07-08 MP 160916
d) TAJUK-TAJUK MODUL HEBAT BERKAITAN DENGAN SUKATAN KSSM DAN
KBSM TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 5

12.

RUMUSAN :
a) KEKUATAN :
Semua guru telah didedahkan kebergunaan panduan guru bila dirujuk apabila
guru memakai slid power point yang disediakan.
Semua guru telah dibahagikan tajuk-tajuk untuk mengkaji bahan-bahan
HEBAT yang dibekalkan.
Guru telah didedahkan contoh soalan-soalan TIMSS/PISA dalam 3 peringkat
Gangsa, Perak dan Emas.
Guru telah digalakkan menggunakan ujian pra dan ujian pasca sebelum dan
Bahan HEBAT menarik, bahan soalan KBAT, jawapan dengan langkah kerja
jelas sangat baik, pentaksiran bermula dari tahap rendah ke tahap tinggi
sangat sesuai. Contoh dan soalan merupakan situasi sebenar sekitaran, amat
sesuai.

b) KELEMAHAN :
video-video power point tidak dapat dimainkan (banyak)
terdapat soalan soalan Pentaksiran yang tidak lengkap
terdapat ppt dalam bahasa asing yang tidak boleh difahami

c) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

13.

DOKUMENTASI BERGAMBAR (wajib dilampirkan) :

DISEDIAKAN OLEH :

DISAHKAN OLEH :

.........................................
(
)

..............................................
Cop & Tandatangan Pengetua

Guru Penyampai / Setiausaha

MAKLUMAN / CATATAN :
A) Tindakan pihak sekolah :
Pihak sekolah perlu serahkan 1 salinan laporan kursus In-house Training kepada :
- Pen. PPD Sains & Matematik (Men), Unit Akademik, PPD masing-masing.
B) Tindakan pihak PPD :
- Pen. PPD Sc & Matematik (Men), PPD dikehendaki menyenaraikan senarai
sekolah yang tidak menghantar laporan kepada Pegawai Meja KSSM
Matematik di JPN selewat-lewatnya dalam tempoh sebulan selepas selesainya
kursus on-site di daerah. Pihak PPD diminta memaparkan senarai sekolah
yang tidak menghantar laporan / tidak menjalankan In-House Training dalam
Mesyuarat Pengurusan dengan Pengetua di peringkat daerah.