Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGAN

Jalan Raya Karangan Kecamatan Mempawah Hulu Kode Pos: 78363

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KARANGAN
NOMOR : /SK/

/ 2015

TENTANG
TIM INTERPROFESI Dl PUSKESMAS MANTRIJERON
KEPALA PUSKESMAS MANTRIJERON
Menimbang

: a. bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan


klinis yang bermutu dan aman;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas Mantrijeron perlu disusun tim interprofesi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Puskesmas;

: 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek


Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 / Menkes
/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011
tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Primer;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Mengingat

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA

Keputusan

Kepala Puskesmas Mantrijeron Tentang Tim


Interprofesi di Puskesmas Mantrijeron
: Menetapkan kebijakan tentang tim interprofesi seperti tersebut
dalam lampiran surat keputusan ini;
: Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan
klinis dan keselamatan pasien;

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat


kekeliruan pada keputusan ini akan dilakukan pembetulan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Karangan
pada tanggal
2015

KEPALA, Marta Rahayu, SKM


NIP.196603031987032009

LAMPIRAN : Keputusan Kepala


Puskesmas Karangan
NOMOR
: TAHUN 2015 TANGGAL :
2015
DAFTAR NAMA TIM INTERPROFESI PUSKESMAS KARANGAN

JABATAN
DALAM
No
TIM

NAMA

JABATAN DALAM
INSTANSI

NIP

Ketua

Marta Rahayu, SKM

2.

Wakil

Sri Edy Irianto

Kepala Tata Usaha

3.

Anggota

Dr. Felly Novelia

Dokter

1.

1966030301987032009 Kepala Puskesmas

4.

Drg. Monika

195706051987012001 Dokter Gigi

5.

Belaria, AMd. Keb

197112251992032007

Turmudi

196807281988032003 Nutrisionis

Eka Kurniawati

198307272009022008 Analis

6.
7.
8.
9.

196505011990032007

Bidan

Asisten Apoteker

198608282010012022 Perekam Medis

Ditetapkan di Karangan
pada tanggal
2015

KEPALA, Marta Rahayu, SKM


NIP.196603031987032009

Anda mungkin juga menyukai