Anda di halaman 1dari 1

Perbezaan yang ketara antara inklusif masalah

pembelajaran dan bermasalah pendengaran daripada


empat aspek utama :
Inklusif bermasalah
pembelajaran
Murid yang sudah boleh
mengurus diri dengan baik,
layak mengikuti kurikulum
aliran perdana.

Aspek
Pemilihan
murid

Boleh mengikuti kurikulum


dan aktiviti PdP di kelas
aliran perdana.
Boleh berada di kelas
(Tahun) yang lebih rendah
dari umur murid.
Fizikal dan iklim kelas yang
sama dengan murid normal

Boleh belajar menggunakan


bahasa dan BBM yang sama
dengan murid normal.

Guru pendamping sebagai


pembimbing semasa PdP.

Inklusif bermasalah
pendengaran
Semua murid boleh
diinklusifkan kerana
murid bermasalah
pendengaran mempunyai
tahap kognitif yang
normal.
Berada di kelas yang
setara dengan umur
semasa murid.

Fizikal kelas

Bahasa dan
BBM

Keperluan
guru

Memerlukan fizikal kelas


yang kondusif dan sesuai
dengan masalah murid.
Contohnya bagi murid
implan koklea dan
memakai hearing aid.
Memerlukan penggunaan
bahasa isyarat dan
pengubahsuaian bahan
bantu yang dapat
meningkatkan tahap
pembelajaran murid.
Guru pendamping
sebagai jurubahasa dan
penterjemah.