Anda di halaman 1dari 1

Contoh surat

Pusat Sumber Sekolah


Sekolah ...............................................................,
.............................................................................

Rujukan :
Tarikh :
Kepada,
_______________________
(Nama Peminjam/Murid dan Tingkatan/Kelas)
Melalui;
Tuan Pengetua/Guru Besar
_______________________
Tuan,
Surat Peringatan Pemulangan Buku
Merujuk kepada perkara di atas, adalah didapati bahawa
:____________________________ _________ dari tingkatan _____________ tidak
memulangkan buku yang bertajuk seperti berikut:
Bil.
1.
2.
3.
4.

Judul Buku

Tarikh Pinjam

Tarikh Pulang

2.
Justeru, pihak Pusat Sumber berharap pelajar dapat memulangkan semula buku
tersebut
dengan
kadar
segera
selewat-lewatnya
pada
tarikh
_______________________ .
Sekiranya engkar, tindakan selanjutnya akan diambil terhadap anda. (merujuk Peraturan
Pusat Sumber Sekolah)
Yang menjalankan tugas,
_____________________
(Penyelaras Pusat Sumber)

Beri Nilai