Anda di halaman 1dari 122

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

TAMADUN MESIR PURBA


(c)
(a)

Sumbangan tamadun Mesir Purba dalam bidang seni bina dan


perubatan

Seni Bina
Memberi sumbangan dalam senibina piramid
Menggunakan kreativiti dalam bidang pembinaan.
Memperkenalkan teknik pembinaan menggunakan batu-bata.

Perubatan
Melahirkan pengamal perubatan (doktor).
Menguasai teknik pembedahan.
Mereka menguasai ilmu memumiakan mayat.
Menghasilkan ubat-ubatan

(i)

Sebab pendidikan memainkan peranan penting dalam


pembinaan tamadun manusia

Contohnya masyarakat Mesir Purba menggunakan ilmu matematik


dan astronomi untuk membina sistem pengairan dan mengawal
banjir. Penguasaan ilmu tersebut amat berguna. Dengannya,
mereka boleh mendapatkan bekalan air yang cukup untuk
menjalankan aktiviti pertanian. Mereka mendapat bekalan makanan
yang cukup untuk menampung jumlah penduduk yang ramai.

Sistem pendidikan dalam tamadun Mesir Purba

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Pendidikannya yang sistematik telah menyebabkan tamadun Mesir
Purba mencapai kegemilangan
Cara Pelaksanaan
Pendidikan di Mesir dikhaskan untuk anak golongan atasan sahaja.
Pendidikan diberikan kepada kanak-kanak sejak kecil lagi.
Pendidikan diuruskan kerajaan. Kerajaan menentukan dasar, bentuk
dan kurikulum pendidikan yang hendak dilaksanakan. Pendidikan
dijalankan di rumah-rumah ibadat. Tenaga pengajarnya terdiri
daripada golongan pendeta. Pendidikan member penekanan kepada
ilmu geometri, matematik dan sains. Corak pendidikan sedemikian
sangat berkesan. Pendidikan tersebut berjaya melahirkan pegawai
kerajaan yang terlatih.
[4 markah]

Pendidikan membolehkan manusia membina bandar.


Contohnya masyarakat di lembah Indus menggunakan ilmu
matematik dan geometri untuk membina bandar terancang.
Penguasaan ilmu tersebut bsangat bermanfaat. Dengan ilmu
tersebut, mereka dapat menyusun atur bangunan secara blok segi
empat dengan rangkaian jalan raya dan sistem pembentungan yang
sempurna. Pembinaan bandar terancang membolehkan
masyarakatnya menikmati hidup yang sejahtera.

[6 markah]
(b)

PENSKORAN KBAT
Pendidikan membolehkan manusia menjalankan aktiviti
pertanian.

[6 markah]
(ii)

Usaha melahirkan masyarakat yang berilmu


PENSKORAN KBAT
Untuk melahirkan masyarakat yang berilmu, kita hendaklah
meningkatkan kualiti pendidikan.
Usaha tersebut boleh dilakukan dengan memperbanyakkan lagi
pembinaan pusat pengajian tinggi, kolej dan sekolah.
Institusi tersebut mestilah memiliki frasarana pembelajaran yang
sesuai serta mempunyai tenaga pengajar yang berwibawa dan
berkemahiran tinggi serta menguasai teknik pengajaran yang
berkesan. Usaha tersebut sangat baik kerana dapat meningkatkan
minat generasi baru menimba ilmu pengetahuan
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

TAMADUN INDUS

(a)

Kemahiran dalam ilmu matematik dan geometri sangat berguna.


Hal ini menyebakan mereka berjaya mencapai kemajuan dalam
bidang pembinaan.

Bandar terancang di Lembah Indus.

Mohenjo Daro
Harappa
[1 markah]

(b)

Ciri bandar terancang tersebut.

Terbahagi kepada bahagian utama dan bahagian kedua.


Bahagian utama ialah pusat pentadbiran dan pusat keagamaan.
Bahagian kedua ialah pusat petempatan.

Bandar terancang itu dikelilingi oleh tembok.


Tembok dapat menghalang bandar tersebut daripada ancaman luar.

Bandar mempunyai susun atur yang sistematik.


Bandar disusun secara blok segi empat.
Setiap blok dipisahkan oleh jalan raya yang lurus.
Bandar dihubungkan dengan sungai.

(d)

Sebab bandar pada hari ini tidak dapat memberikan kehidupan yang
selesa

Bandar mempunyai sistem kumbahan terancang.


Kumbahan dari rumah disalir keluar melalui paip ke longkang yang
mengalir di bawah jalan.
Bahan buangan ini dihantar ke pusat pembuangan di luar bandar.
[3 markah]

(c)

Sebab masyarakat di Lembah Indus berjaya membina bandar


terancang.

PENSKORAN KBAT
Kerana mereka menguasai ilmu geometri dan matematik.
Penguasaan ilmu ini menyebabkan mereka dapat merancang susun
atur dan pengisian bandar.
Contohnya mereka dapat menyusun atur bangunan dengan tersusun
secara blok segi empat. Mereka dapat membina jalan raya yang
lurus. Mereka dapat memisahkan kawasan pentadbiran dengan
kawasan perumahan.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

Kerana mereka memiliki sifat terbuka.


Mereka sedia menerima unsur baik dari luar.
Contohnya mereka mengambil unsur-unsur teknologi baru daripada
tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba.
Mereka menyesuaikan unsur luar tersebut dengan keadaan dan
suasana tempatan.
Usaha mereka itu sangat kreatif kerana dengan usaha tersebut
mereka dapat meningkatkan mutu bahan bina melalui proses
pembakaran. Dengan itu mereka dapat membina bangunan yang
lebih baik dan kukuh.
[2 markah]

PENSKORAN KBAT
Kerana tiada pembahagian kawasan.
Contohnya bahagian pentadbiran tidak dipisahkan dengan kawasan
petempatan.
Keadaan ini tidak tersusun.
Bandar menjadi sesak dengan kenderaan, sibuk dan bising dengan
hiruk pikuk penghuni kawasan perumahan.
Hal ini menimbulkan suasana yang membosankan.
Kerana kebersihan tidak terjaga.
Contohnya air kumbahan, pembuangan najis dan sampah sarap
tidak diuruskan dengan baik.
Bandar menjadi kotor dan tidak selesa.
Situasi ini amat mengecewakan.
Hal ini boleh menyebabkan merebaknya penyakit berjangkit yang
akan mengakibatkan kualiti kesihatan masyarakat yang rendah.
[2 markah]

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(e)

SPM 2016

Bandar yang menjadi idaman anda

PENSKORAN KBAT
Mempunyai susun atur yang terancang.
Bandar dibahagikan kepada dua bahagian mengikut fungsinya.
Contohnya bahagian pentadbiran dipisahkan daripada kawasan
petempatan.
Perancangan tersebut sangat efektif.
Dengan perancangan yang sedemikian, bandar menjadi kurang
sesak dan bebas daripada kebisingan.
Bandar yang sedemikian mewujudkan suasana yang selesa.

Bandar yang bersih. Bandar ini bebas daripada sisa buangan


sampah dan air kumbahan. Saliran dan longkang diurus dengan baik
untuk mencegah merebaknya penyakit berjangkit.

Mempunyai frasarana yang lengkap seperti tempat membeli belah,


pusat kesihatan, sekolah, taman rekreasi dan sebagainya bagi
memenuhi keperluan asas penduduk.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

TAMADUN HWANG HO
(a)

(c)

Sebab masyarakat neolitik pada zaman awal membina


petempatan kekal lembah sungai Hwang Ho

PENSKORAN KBAT
Tanah di sekitar lembah Hwang Ho subur.
Contohnya, tanah lanar dimendapkan di lembangan Hwang Ho
selepas berakhirnya banjir.
Tanah lanar yang subur amat sesuai untuk bercucuk tanam.
Keadaan ini menguntungkan penduduk.
Mereka boleh menanam pelbagai jenis tanaman untuk dijadikan
makanan seperti padi, jagung barli, taro dan sebagainya.
Bekalan makanan yang berlebihan dapat menampung jumlah
penduduk yang ramai.
Sungai Hwang Ho membekalkan sumber air.
Contohnya, air sungai digunakan untuk mengairi kawasan pertanian.
Mereka membina sistem pengairan untuk mengalirkan air dari
sungai Hwang Ho ke kawasan pertanian.
Langkah ini sangat bijak.
Tanah pertanian menjadi lebih subur dan produktif. Mereka
mendapat hasil berlebihan. Lebihan hasil itu diperdagangkan.
[2 markah]

(b)

Keistimewaan yang membezakan bandar Anyang dengan bandarbandar lain di Lembah Hwang Ho..

Terletak di kawasan tanah tinggi


Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran
Didiami oleh raja, golongan pembesar dan golongan agama
Dilengkapi tembok menghalang pencerobohan musuh
Dikelilingi oleh perkampungan petani
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

Hubungkait keadaan semula jadi yang terdapat di persekitarannya


terhadap pembentukan tamadun Hwang Ho

PENSKORAN KBAT
Lembangan Szechwan menyediakan tanah yang subur untuk
bercucuk tanam.
Berbagai-bagai jenis tanaman boleh diusahakan.
Bekalan makanan yang berlebihan mendorong penduduk dari
tempat lain berhijrah ke situ.
Lembangan ini juga menyediakan tanah pamah yang landai sesuai
untuk membina petempatan.
Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan berlakunya
pengkhususan pekerjaan dan organisasi sosial.

Sungai Hwang Ho menyebabkan penduduk di situ mudah


mendapatkan bekalan air untuk pengairan.
Sungai Hwang Ho memudahkan mereka mendapatkan bekalan air
untuk kegunaan harian.
Sungai ini digunakan sebagai laluan perhubungan dan
pengangkutan

Teluk Bo Hai menyebabkan lautnya tenang.


Muara sungai di teluk Bo Hai tenang dan dalam.
Perairan yang tenang amat sesuai untuk dibina pangkalan atau
pelabuhan.
Melalui pelabuhan, masyarakat di situ dapat menjalinkan hubungan
perdagangan dengan negara luar melalui Laut Kuning.
[2 markah]

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(d)

Kegemilangan tamadun Hwang Ho banyak bergantung kepada


kemajuan masyarakatnya dalam bidang pertanian.
Nyatakan kemajuan tersebut.
PENSKORAN KBAT

(e)

Iktibar yang boleh kita pelajari daripada kejayaan masyarakat di


Lembah Hwang Ho membina tamadun mereka

Semangat hidup mereka yang bersatu padu menyebabkan


kehidupan mereka menjadi aman.
Contohnya mereka sama-sama berusaha menjaga keamanan
negara kota mereka. Mereka juga berganding bahu dalam
menjalankan kerja pertanian.
Semangat tersebut amat wajar kita contohi.
Semangat perpaduan mengajar kita agar mementingkan
keharmonian agar kita dapat hidup dengan sejahtera.

Kegigihan mencipta sesuatu yang baru menyebabkan mereka


dapat menghasilkan teknologi yang tinggi.
Contohnya, melakukan inovasi sehingga berjaya mencipta sistem
tanaman bergilir, sistem teres serta alatan pertanian daripada besi.
Sikap ini sangat berharga.
Teknologi bukan sahaja mempercepatkan kerja-kerja pertanian,
malah menjana hasil pengeluaran yang tinggi.
Sikap ini juga mengajar kita agar tidak mudah mengalah dalam
mencipta ivovasi kearah meningkatkan kualiti hidup yang lebih baik.

Ulasan

Kegemilangan tamadun Hwang Ho banyak bergantung kepada


kemajuan masyarakatnya dalam bidang pertanian
Kemajuan Pertanian
Penggunaan sistem pengairan dalam pertanian.
Mereka membina terusan untuk mengairi kawasan pertanian dan
mengelakkan banjir.
Teknologi tersebut sangat berfaedah.
Sistem pengairan yang baik menambah kesuburan tanah pertanian.
Hasil pengeluaran pertanian meningkat.
Bekalan makanan berlebihan dan boleh didagangkan.
Penggunaan sistem tanaman bergilir dalam pertanian
Tanah diguna secara berterusan sepanjang tahun. Tanaman berbeza
di tanam di atas tanah yang sama secara begilir.
Contohnya, selepas menanam jagung, tanah itu digunakan pula
untuk menanam kacang.
Kaedah ini sangat menguntungkan.
Walau pun tanah digunakan secara intensif tetapi tanah tersebut
akan kekal subur.
Hasil pertanian akan bertambah.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

SPM 2016

[2 markah]

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

TAMADUN HWANG HO

(a)

Kelebihan lembah sungai Hwang Ho yang mendorong masyarakat


neolitik pada zaman tamadun awal membina petempatan kekal di situ

PENSKORAN KBAT
Sungai Hwang Ho menjadikan tanah di sekitarnya subur.
Contohnya, tanah lanar dimendapkan di lembangan Hwang Ho
selepas berakhirnya banjir.
Tanah lanar yang subur amat sesuai untuk bercucuk tanam.
Keadaan ini menguntungkan penduduk.
Mereka boleh menanam pelbagai jenis tanaman untuk dijadikan
makanan seperti padi, jagung barli, taro dan sebagainya.
Bekalan makanan yang berlebihan dapat menampung jumlah
penduduk yang ramai.
Sungai Hwang Ho membekalkan sumber air.
Contohnya, air sungai digunakan untuk mengairi kawasan pertanian.
Mereka membina sistem pengairan untuk mengalirkan air dari
sungai Hwang Ho ke kawasan pertanian.
Langkah ini sangat bijak.
Tanah pertanian menjadi lebih subur dan produktif. Mereka
mendapat hasil berlebihan. Lebihan hasil itu diperdagangkan.
[4 markah]

(b)

Tindakan tersebut memabawa kesan yang positif.


Bekalan makanan berlebihan menyebabkan mereka dapat
menampung jumlah penduduk yang ramai.
Penduduk dari tempat lain mula berhijrah ke Lembah Hwang Ho dan
membina tamadun di situ.
[6 markah]

Sumbangan petempatan kekal terhadap pembinaan tamadun di


Lembah Hwang Ho.

PENSKORAN KBAT
Petempatan kekal membolehkan masyarakat menjalankan
kegiatan pertanian.
Contohnya, penduduk nomad tidak lagi bergantung hidup kepada
kegiatan berburu dan mengutip makanan.
Mereka mula bercucuk tanam dengan menanam tanaman utama
seperti padi, gandum, barli, oat dan sebagainya.
Mereka juga menanam tanaman sampingan seperti kacang, jagung,
pisang dan sayur-sayuran.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

(c)

(i)

Hubungkait kemajuan teknologi pertanian dalam masyarakat di


lembah Hwang Ho dengan manfaatnya terhadap masyarakat
dunia pada abad ini

PENSKORAN KBAT
Penggunaan sistem pengairan dalam pertanian dimanfaatkan
oleh masyarakat dunia pada hari ini untuk mengairi kawasan
pertanian.
Contohnya masyarakat dunia membina terusan untuk mengairi
sawah menyebabkan padi boleh ditanam dua kali setahun.
Teknologi tersebut sangat berfaedah.
Sistem pengairan yang baik menambah kesuburan tanah pertanian.
Hasil pengeluaran pertanian meningkat.
Bekalan makanan berlebihan dan boleh didagangkan.
Penggunaan sistem sistem teres dimanfaatkan oleh masyarakat
dunia pada hari ini untuk membolehkan mereka menjalankan
pertanian di tanah tinggi.
Contohnya di Malaysia, bukit diteres untuk dijadikan ladang getah,
kelapa sawit dan teh.
Usaha ini sangat bermanfaat.
Kawasan pertanian di tanah rata yang amat terhad boleh diatasi.
Hasil pertanian dapat diusahakan secara komersil.
Negara memperoleh pendapatan.
[6 markah]

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(c)

(ii)

SPM 2016

Iktibar yang boleh kita pelajari daripada kejayaan


masyarakat Shang di Lembah Hwang Ho membina
tamadun mereka

PENSKORAN KBAT
Semangat hidup mereka yang bersatu padu menyebabkan
kehidupan mereka menjadi aman.
Contohnya mereka sama-sama berusaha menjaga keamanan
negara kota mereka. Mereka juga berganding bahu dalam
menjalankan kerja pertanian.
Semangat tersebut amat wajar kita contohi.
Semangat perpaduan mengajar kita agar mementingkan
keharmonian agar kita dapat hidup dengan sejahtera.
Kegigihan mencipta sesuatu yang baru menyebabkan mereka
dapat menghasilkan teknologi yang tinggi.
Contohnya, melakukan inovasi sehingga berjaya mencipta sistem
tanaman bergilir, sistem teres serta alatan pertanian daripada besi.
Sikap ini sangat berharga.
Teknologi bukan sahaja mempercepatkan kerja-kerja pertanian,
malah menjana hasil pengeluaran yang tinggi.
Sikap ini juga mengajar kita agar tidak mudah mengalah dalam
mencipta ivovasi kearah meningkatkan kualiti hidup yang lebih baik.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PENINGKATAN TAMADUN (PERUNDANGAN)


(a)

(b)

Prinsip undang-undang Rom yang menjadi dasar sistem


perundangan moden pada masa kini.
Setiap individu mempunyai hak di sisi undang-undang.
Seseorang itu akan mendapat hak yang sama di sisi undang-undang
sama ada dia rakyat biasa atau bangsawan.
Seseorang yang dituduh melakukan kesalahan perlu dibicarakan.
Dia berhak membela diri untuk membuktikan dia tidak bersalah.
Seseorang itu tidak boleh dianggap bersalah selagi tidak terbukti
bersalah
Seseorang yang dituduh berhak membela diri
Hukuman dijatuhi berdasarkan bukti
[4 markah]

Pelaksanaan undang- dalam tamadun China

Pelaksanaan undang- dalam tamadun China bertujuan untuk


memperkukuhkan pematuhan rakyat kepada undang-undang
Raja diberi kuasa mutlak dalam melaksanakan undang-undang
Undang-undang dilaksanakan dengan tegas
Orang yang bersalah tidak berpeluang membuat rayuan
Tidak ada perasaan belas kasihan dalam melaksanakan hukuman
Undang-undang dilaksanakan dalam apa jua keadaan sama ada
semasa aman atau semasa peperangan
[4 markah]

(c)

(ii)

kerana hendak melindungi rakyat agar golongan yang lemah


tidak ditindas
Pelaksanaan undang-undang membolehkan keadilan diwujudkan
dalam masyarakat. Contohnya, undang-undang yang adil
menghapuskan diskriminasi dalam masyarakat. Dengan itu, keadaan
hidup masyarakat akan menjadi sejahtera.
[6 markah]
Gejala tidak mematuhi undang-undang dan Langkah
meningkatkan kepatuhan kepada undang-undang

PENSKORAN KBAT
Gejala Tidak Mematuhi Undang-Undang
Melakukan jenayah.
Contohnya rompakan, culik, pemerdagangan manusia dan
sebagainya. Perkara ini menimbulkan ketakutan dalam kalangan
masyarakat. Ia juga boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi
negara.
Langkah Meningkatkan Kepatuhan
Menguatkuasakan undang-undang dengan tegas
Contohnya membuat pindaan undang-undang terhadap hukuman
kesalahan rompakan bersenjata dengan lebih tegas. Ketegasan ini
akan menyebabkan pesalah akan serik. Di samping itu, ia juga akan
member pengajaran kepada ahli masyarakat yang lain.
[6 markah]

(c)

(i)

Sebab undang-undang diperlukan dalam sesebuah negara


PENSKORAN KBAT
kerana hendak mengawal keamanan negara agar tidak ada
pihak yang melakukan huru-hara.
Dengan undang-undang, tingkah laku masyarakat dapat dikawal.
Masyarakat sentiasa mematuhi peraturan. Contohnya tiada kejadian
jenayah berlaku dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan keadaan
politik negara menjadi stabil.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PENINGKATAN TAMADUN (PERUNDANGAN)

(a)

Cabang undang-undang Rom

(d)

Undang-undang sivil
Undang-undang jenayah
Undang-undang natural

[2 markah]
(b)

Prinsip undang-undang Rom

(c)

Pelaksanaan undang-undang berteraskan falsafah Legalisme di


China

Setiap individu mempunyai hak di sisi undang-undang


Setiap individu adalah sama di sisi undang-undang
Setiap individu berhak mendapat keadilan
Seseorang tidak dianggap bersalah selagi tidak terbukti bersalah
Seseorang yang dituduh berhak membela diri
Hukuman dijatuhi berdasarkan bukti
[2 markah]

Pelaksanaan undang-undang yang berteraskan agama Hindu di India

Berpandukan kitab Dharma Sastra


Brahmin diberi kuasa mentafsir undang-undang
Titah perintah raja menjadi undang-undang
Raja memelihara kedaulatan undang-undang
Semua kesalahan dikenakan denda
Denda berdasarkan keseriusan kesalahan yang dilakukan

PENSKORAN KBAT
Pelaksanaan undang-undangnya sangat tegas
Buktinya, tidak ada perasaan belas kasihan dalam melaksanakan
hukuman. orang yang bersalah tidak berpeluang membuat rayuan.
Undang-undang tetap dilaksanakan dalam apa jua keadaan sama
ada semasa aman atau semasa peperangan.
[2 markah]

(e)

Hubungkat kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang dengan


kestabilan negara

Masyarakat mematuhi peraturan dalam negara menyebabkan


tingkah laku mereka terkawal.
Kejadian jenayah berkurangan dalam negara. Contohnya kejadian
rompakan, penculikan, pembunuhan dan lain-lain jarang berlaku. Hal
ini menyebabkan keamanan negara berkekalan.
[2 markah]

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PENINGKATAN TAMADUN (EKONOMI)

(a)

Faktor kepesatan perdagangan di India

(b)

India mempunyai hubungan perdagangan dengan luar


Contohnya, kerajaan Maurya mengadakan hubungan dengan
Macedonia, Sri Lanka, Asia Tengah dan Asia Tenggara.

Berkembangnya bidang perusahaan


Banyak pusat perindustrian telah muncul di India. Contohnya pusat
perusahaan di Anga, Kalinga dan Karusa, Bengal dan Benares.
Pusat perusahaan ini menghasilkan tekstil dan kain sutera. Terdapat
juga perusahaan perhiasan perusahaan emas, mutiara dan batu
permata.

Mempunyai bekalan barang dagangan yang banyak


Contohnya senjata, gading gajah, emas, berlian dll. Barang
dagangan ini boleh dieksport ke negara luar.

Terdapat banyak pelabuhan.


ContohnyaTamralipti, Ghantashala, Kadura, Broach, Chaul dan
Cambay. Pelabuhan ini menghubungkan India dengan negara luar.

Penglibatan dalam bidang perdagangan antarabangsa dapat


membantu mewujudkan masyarakat berpendapatan tinggi di negara
kita.

Terdapatnya persatuan perdagangan (stresthin).


Contohnya persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit dan
sebagainya. Persatuan memainkan peranan mengawal harga dan
kualiti barang serta mengawal gaji pekerja.Kualiti barangan yang
baik mendapat permintaan yang tinggi daripada pedagang luar.
[6 markah]

PENSKORAN KBAT
Penglibatan dalam perdagangan antarabangsa dapat
mewujudkan masyarakat berpendapatan tinggi
Perdagangan antarabangsa mendatangkan hasil kepada negara.
Contohnya, pengeksportan barangan perusahaan, pertanian,
perlombongan dan perkhidmatan dapat menyumbang pendapatan
kepada negara. Negara memperolehi dana yang banyak. Dengan
dana tersebut, kerajaan dapat meningkatkan pembangunan negara.
Pembangunan yang pesat akan membuka banyak peluang ekonomi
untuk diceburi oleh rakyat. Peluang pekerjaan yang banyak dapat
membantu rakyat memperoleh pendapatan yang tinggi.
[4 markah]

(c)

(i)

Cara masyarakat dunia memanfaatkan teknologi pertanian


dalam tamadun di China

PENSKORAN KBAT
Masyarakat dunia hari ini memanfaatkan sistem teres untuk
membolehkan pertanian dijalankan di kawasan tanah tinggi.
Bukit diteres untuk dijadikan ladang. Contohnya ladang kelapa sawit,
getah, koko dan teh di Malaysia. Bukit juga diteres untuk dijadikan
ladang / sawah padi di Jawa dan Vietnam. Kaedah ini menyebabkan
tanah rata boleh digunakan untuk tujuan pembangunan.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

10

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(c)

(ii)

SPM 2016

Strategi menjadikan pertanian sebagai satu bidang perniagaan

PENSKORAN KBAT
Menanam secara skala besar
Membuka ladang tanaman komersil. Contohnya ladang kelapa sawit,
getah, kokoh, teh, tembakau dan lain-lain. Kerajaan juga libatkan
sektor swasta dan syarikat asing dalam membuka ladang tersebut.
Pengeluaran yang banyak membolehkan hasil pengeluaran
dipasarkan di peringkat dunia.
Memproses hasil pertanian untuk dijadikan barangan konsumer
Hasil pertanian diproses menjadi barangan pengguna. Contohnya
buah-buahan diproses menjadi jem, kerepek, jeruk, jem dan
sebagainya. Pemprosesan tersebut dapat mengelakkan hasil
pertanian rosak. Barangan pengguna juga dapat dipasarkan ke
peringkat antarabangsa.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

11

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PENINGKATAN TAMADUN (EKONOMI & PENDIDIKAN)

(a)

Punca negara kota di Yunani memberikan tumpuan kepada kegiatan


perdagangan

(d)

Tanahnya tidak subur untuk pertanian


Memiliki pelabuhan yang baik
Kedudukan yang strategik
Mempunyai hubungan dengan negara luar
Mempunyai bekalan barang dagangan yang banyak
[2 markah]

(b)

Faktor kepesatan bidang perdagangan di India

Berteraskan agama.
Mereka mempelajari dan mendalami agama Hindu dengan
menggunakan kitab Veda.

Pembelajaran dijalankan di rumah ibadat, di istana dan di rumah.


Pendidikan diajar oleh Brahmin, guru agama, pendeta atau ahli
agama.

Pembelajaran disampaikan dengan menggunakan bahasa Sanskrit.


Pembelajaran dilakukan melalui kaedah hafalan.

Kebanyakan pelajar adalah kaum lelaki.


Kaum wanita tidak diberi pendidikan.
[2 markah]

Kemajuan dalam bidang pertanian pada zaman peningkatan tamadun


di China.

Lihat SKEMA
Peningkatan Tamadun (Ekonomi)
[2 markah]

(c)

Ciri pendidikan agama dalam tamadun India pada Zaman Vedik

Penggunaan kolar kuda untuk menarik bajak


Penggunaan sistem pengairan untuk mengairi kawasan pertanian
Penggunaan batas untuk menanam bagi mengelakkan tanaman
ditenggelami air
Penggunaan alatan pertanian seperti cangkul, sabit dan lain-lain
untuk mempercepatkan kerja-kerja pertanian
Penggunaan teknik tanaman bergilir untuk mengekalkan kesuburan
tanah pertanian
Penggunaan sistem teres untuk membolehkan pertanian dijalankan
di kawasan tanah tinggi
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

(e)

Perubahan yang berlaku di Rom akibat perkembangan dalam bidang


pendidikan

PENSKORAN KBAT
Masyarakat berilmu pengetahuan
Ramai cendekiawan muncul pada zaman itu. Contohnya ahli
falsafah, jurutera dan sejarawan. Mereka memanfaatkan ilmu untuk
membangunkan negara kota. Seperti membina jambatan, jalan raya,
bangunan pentadbiran dan sebagainya. Kemudahan tersebut
memberikan keselesaan kepada masyarakat. Dengan itu, negara
kota mereka mengalami kemajuan yang pesat.
[2 markah]

12

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PENINGKATAN TAMADUN (SENI BINA)


(c)
(a)

Tujuan membina monumen

Dijadikan pusat pentadbiran


Menjaga keselamatan negara
Menjadi tempat ibadat
Menyediakan infrastruktur kepada rakyat
Menjadi lambang keagungan sesebuah kerajaan
Menunjukkan kehebatan seseorang pemerintah
Menunjukkan kekayaan sesebuah kerajaan
Mengingati tokoh
Mengingat peristiwa penting
Menunjukkan ketahanan menghadapi cabaran

(d)

Sebab penguasaan dalam bidang sains dan teknologi penting dalam


pembinaan monumen

Ciri kehebatan monumen

Menguasai ilmu matematik dan geometri


Mengambil ilmu daripada tamadun lain
Mempunyai pemimpin yang berwibawa
Kerajaan yang kuat
Rakyat yang bersatu padu
Rakyat yang mempunyai jati diri
Rakyat yang mempunyai semangat yakin diri yang tinggi
[2 markah]

[2 markah]
(b)

Sebab berjaya membina monumen yang hebat

Bentuk bangunan yang lebih sempurna


Mempunyai ukiran yang unik
Mempunyai ukiran berunsur keagamaan
Mempunyai nilai estetik.
Menggunakan elemen geometri iaitu berbentuk segi empat dan bulat
Mempunyai binaan menara pelbagai bentuk seperti kon, kubah dan
pagoda.
Penggunaan elemen geometri dalam seni bina.
Mempunyai pelbagai jenis tembok, pintu gerbang dan jambatan.
[2 markah]

PENSKORAN KBAT
Kerana dapat membina binaan yang kukuh
Dengan penguasaan ilmu sains dan teknologi, jurutera dapat
menghasilkan bahan binaan yang bermutu tinggi. Contohnya
menghasilkan batu-bata melalui pembakaran dengan suhu yang
tinggi. Dengan itu, bangunan dapat dibina berlapis-lapis. Binaan
yang demikian memperlihatkan seni bina yang menarik.
[2 markah]

(e)

Binaan bersejarah dipulihara dan diisytiharkan sebagai monumen


warisan dunia.

PENSKORAN KBAT
Memulihara dan mengisytiharkan bangunan bersejarah sebagai
monumen warisan dunia adalah satu usaha yang baik.
Usaha tersebut bertujuan untuk mengekalkan artifak sejarah agar
dapat dijadikan bahan kajian. Pengkaji dapat membuat kajian
tentang teknologi seni bina yang digunakan menyebabkan binaan itu
kukuh dan kekal hingga kini. Unsur seni binanya yang unik bukan
sahaja dapat menjadi tarikan pelacong, tetapi dapat diketahui oleh
generasi kemudian.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

13

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

SPM 2016

14

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

KERAJAAN MARITIM DI ASIA TENGGARA

(a)

Maksud pelabuhan entreport

(b)

Dalam masa yang sama, pelabuhan ini juga mengedarkan hasil luar
negara kepada pedagang tempatan.
[1 markah]

Kedudukan strategik iaitu di laluan Selat Melaka


Terlindung daripada monsun Barat Daya dan Timur Laut
Terdapat Gunung Jerai menjadi panduan kapal
Kaya dengan bekalan seperti damar, rotan dan sebagainya
Kaya dengan sumber bumi seperti bijih timah
Barang dagangan dari luar mudah diperoleh
Menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar seperti
Srivijaya, China Timur Tengah dan India.
[2 markah]

Kelebihan orang Melayu yang menyebabkan mereka berupaya


menguasai bidang perdagangan maritim

Orang Melayu tidak mampu bersaing dalam bidang perdagangan

Pelabuhan yang mengumpul hasil daripada pelabuhan pembekal


sekitar dan membekalkannya kepada pedagang antarabangsa yang
datang berdagang di situ.

Faktor yang membantu pelabuhan Kedah Tua menjadi pelabuhan


entreport yang maju di Semenanjung Tanah Melayu.

(c)

(d)

PENSKORAN KBAT
Mahir dalam ilmu pelayaran
Mereka dapat pergi berdagang ke negara luar. Contohnya ke China,
India, Jepun dan sebagainya. Membawa barang dagangan yang
banyak. Mereka mendapat untung lumayan.

(e)

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Orang Melayu hari ini menghadapi kesukaran untuk bersaing
dalam bidang perdagangan maritim.
Hujahan
Orang Melayu kekurangan dana.
Dana yang sedikit menyukarkan pengurusan perdagangan. Dana
diperlukan untuk mendapatkan barang dagangan, menguruskan
pengangkutan, kerja-kerja pembungkusan dan penghantaran dan
lain-lain. Oleh itu, mereka hanya terlibat dalam perniagaan secara
kecil-kecilan sahaja.
[2 markah]

Penekanan kepada perdagangan maritim untuk meningkatkan


kemajuan ekonomi negara
PENSKORAN KBAT
Pendirian

Penekanan kepada perdagangan maritim untuk meningkatkan


kemajuan ekonomi negara adalah tindakan yang wajar.

Hujahan
Meluaskan perdagangan ke peringkat antarabangsa
Hasil pengeluaran dapat dieksport. Keadaan tersebut membuka
peluang kepada rakyat negara kita menceburi bidang perdagangan.
Berbagai-bagai peluang perniagaan dapat dikembangkan. Hal ini
dapat meningkatkan kemajuan ekonomi negara.
[3 markah]

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

15

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016
[2 markah]

PENGARUH HINDU DAN BUDDHA DI ASIA TENGGARA

(a)

Cara penyebaran pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara.

(d)

Disebarkan oleh Vaisya (pedagang) dari India yang datang


berdagang ke Asia Tenggara
Disebarkan oleh Ksyatria (tentera) semasa melakukan penaklukan
wilayah
Disebarkan oleh Brahmin (ahli agama) yang mengikut bersama
pedagang atau tentera
Disebarkan oleh pedagang tempatan yang mengambil budaya India
dan mengamalkannya di tempat asal
Disebarkan oleh pemerintah yang menganut agama hindu dan
Buddha

Kehidupan sosiobudaya masyarakat Melayu dipengaruhi oleh unsur


Hindu Buddha

[2 markah]
(b)

Ketertinggian raja

Ulasan
Pengaruh Hindu Buddha menyebabkan raja menduduki tempat
yang tinggi dalam sistem pemerintahan beraja.
Penjelasan
Rakyat percaya raja adalah bayangan tuhan atau dewaraja .
Oleh itu, raja dianggap suci. Sesiapa yang menderhaka kepada raja
samalah seperti mereka menderhaka kepada tuhan. Mereka yang
menderhaka akan menerima pembalasan sama ada hukuman oleh
raja atau menerima malapetaka.
[2 markah]

Perkataan bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Sanskrit.


Bahasa Melayu

Dosa

Duka

Derhaka

Bahasa sanskrit
Dosa
Dukka
Dorhaka

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

Hujahan
Banyak adat masyarakat Melayu ditiru daripada amalan
masyarakat dari India yang beragama Hindu
Contohnya adat bersanding / adat bertindik telinga / adat
melenggang perut dan sebagainya. Adat tersebut masih diamalkan
dalam masyarakat Melayu pada hari ini. Adat ini disesuaikan dengan
prinsip agama Islam. Hal ini menjadikan budaya Melayu sangat unik.
[2 markah]

(e)

Kepelbagaian budaya dapat mengekalkan keharmonian


hidup masyarakat

(c)

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Kehidupan sosiobudaya masyarakat Melayu dipengaruhi oleh
unsur Hindu Buddha

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Kepelbagaian budaya dapat mengekalkan keharmonian hidup
masyarakat berbilang kaum di negara kita
Penjelasan
Setiap kaum berasa ingin mengenali budaya kaum lain.
Mereka berpeluang mengamalkan nilai-nilai baik daripada kaum lain.
Dengan itu, timbul sikap menghormati budaya kaum lain
menyebabkan wujud perasaan saling bertolak ansur antara kaum
dalam segala hal.
[2 markah]

16

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

MASYARAKAT ARAB JAHILIAH

(a)

Ciri jahiliah yang menjadi amalan kehidupan masyarakat hari ini

(b)

Semangat asabiyah

Tidak pengetahuan agama menyebabkan tidak berasa bersalah


melakukan dosa
Sikap individualistik dalam masyarakat menyebabkan mereka tidak
mengambil kisah urusan orang lain
Terpengaruh dengan budaya Barat yang menganggap kegiatan tidak
bermoral adalah lambang kemajuan
Meninggalkan nilai-nilai Timur menyebabkan timbul anggapan apa
yang datang dari Barat adalah baik
[3 markah]

Cara hapuskan amalan tersebut

Semangat yang mementingkan puak.


Semangat yang mengasingkan puak lain yang tidak sehaluan
dengan puaknya
Semangat yang memihak kepada puak sendiri walau pun apa yang
dilakukan oleh puak itu salah
Semangat yang membela puak sehingga sanggup berperang
[1 markah]

(e)

Semangat asabiyah mendatangkan kesan buruk dalam masyarakat


PENSKORAN KBAT
Ulasan

Sebab amalan tersebut masih berlaku dalam masyarakat

(c)

(d)
Melakukan kegiatan tidak bermoral seperti minum arak, berjudi dan
berzina
Merendahkan martabat wanita
Tidak mengamalkan peraturan perkahwinan
Membunuh / membuang bayi
Mengamalkan riba dalam perniagaan
Merompak dan merampas/ meragut barangan
Menindas golongan miskin
Mengambil untung berlipat ganda dalam perniagaan
Menipu dalam urusan jual beli
[2 markah]

Semangat asabiyah mendatangkan kesan buruk dalam


masyarakat
Hujahan
Semangat asabiyah membawa perpecahan dalam masyarakat
hingga menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Percanggahan
pendapat yang berlaku menyebabkan sesuatu isu tidak dapat
diselesaikan. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya
peperangan dan perasaan dendam yang berpanjangan.
[2 markah]

Menguatkuasakan undang-undang syariah dengan ketat


terhadap penganut Islam
supaya mereka takut untuk melakukan kegiatan yang bercanggah
dengan agama. Amalan yang menurut ajaran agama akan menjadi
ikutan masyarakat.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

17

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH

(a)

Maksud dakwah secara rahsia

Dakwah secara sembunyi-sembunyi / senyap-senyap


Ditujukan kepada ahli keluarga, kaum kerabat dan sahabat handai

(d)

Dakwah Islamiyah pada peringkat awal hanya diterima oleh golongan


bawahan

[1 markah]

(b)

Tokoh yang terawal memeluk Islam

Khadijah binti Khuwailid


Ali bin Abu Talib
Zaid bin Harithah
Abu Bakar As-Siddiq
Uthman bin Affan
Zubair bin Awwam
Arqam bin Abi Al-Arqam

[2 markah]
(c)

(e)

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Dakwah Islamiyah pada peringkat awal hanya diterima oleh
golongan bawahan
Penjelasan
Mereka tertarik dengan prinsip persamaan taraf dalam Islam.
Tiada perbezaan taraf dalam kalangan manusia. Manusia adalah
sama di sisi Allah. Kedudukan seseorang tidak ditentukan melalui
darjat atau pangkat. Orang yang mempunyai kedudukan yang baik
ialah orang yang bertakwa kepada Allah.
[2 markah]

Sebab golongan atasan di Makkah menentang dakwah Nabi


Muhammad s.a.w.

Cara Nabi Muhammad s.a.w. menyampaikan dakwah

Menyampaikan dengan cara berhemah


Menerangkan kebaikan Islam
Membandingkan Islam dengan cara hidup jahiliah
Membaca ayat al-Quran
Menjawab pertanyaan dengan ayat al-Quran
Mengajak masyarakat Arab berfikir tentang kebesaran Allah dengan
menggunakan logik akal
Berceramah kepada kaum Quraisy
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

Sudah sebati dengan agama nenek moyang


Tidak mahu meninggalkan amalan jahiliah
Tkut kehilangan punca pendapatan daripada jualan patung berhala
Takut kehilangan pengaruh
Tidak mahu tunduk kepada Nabi Muhammad yang miskin
[2 markah]

18

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH


(d)

Jadual di bawah merujuk peringkat penyebaran Islam di Makkah.


(a)

(i)

Dakwah secara rahsia

Dakwah secara sembunyi-sembunyi / senyap-senyap


Ditujukan kepada ahli keluarga, kaum kerabat dan sahabat handai
[1 markah]

(ii)

[2 markah]

(e)

Dakwah secara terang-terangan.


Ditujukan kepada seluruh masyarakat Makkah.
Berjalan selama 10 tahun di Makkah.

Golongan atasan menentang dakwah Nabi Muhammad s.a.w.

Sebab Nabi Muhammad s.a.w. memilih pendekatan


dakwah secara rahsia pada peringkat awal penyebaran Islam

Penyebaran Islam hanya melibatkan keluarga Nabi


Tidak mahu mencampuri urusan keluaga baginda
Penyebaran Islam dilakukan secara rahsia
Menganggap seruan itu tidak mendapat sambutan

Dakwah secara terbuka

[1 markah]
(b)

Sebab orang Quraisy Makkah tidak menentang dakwah islamiyah pada


peringkat awal penyebarannya

Islam baru dikenali.


Bilangan penganut Islam masih sedikit.
Mengelakkan penentangan orang Quraisy.
Menjaga asas Islam daripada dihancurkan.
Kebanyakan penganut Islam adalah golongan bawahan.
Bimbang penganut Islam diseksa.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Golongan atasan di Makkah menentang dakwah Nabi
Muhammad s.a.w. sedangkan mereka tahu akan kebenaran
ajaran Islam
Penjelasan
Mereka sudah sebati dengan agama nenek moyang.
Mereka tidak mahu meninggalkan amalan jahiliah yang menjadi
budaya hidup. Mereka menyembah berhala. Mereka takut
kehilangan punca pendapatan daripada jualan patung berhala.
[2 markah]

[2 markah]
(c)

Cara Nabi Muhammad s.a.w. menyampaikan dakwah

Menyampaikan dengan cara berhemah


Menerangkan kebaikan Islam
Membandingkan Islam dengan cara hidup jahiliah
Membaca ayat al-Quran
Menjawab pertanyaan dengan ayat al-Quran
Mengajak masyarakat Arab berfikir tentang kebesaran Allah dengan
menggunakan logik akal
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

19

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

PIAGAM MADINAH

(a)

Piagam Madinah

(b)

Perlembagaan bertulis yang berkaitan politik, ekonomi dan sosial


Perlembagaan yang dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.w.
Perlembagaan yang berpandukan wahyu Allah s.w.t.
Peraturan untuk menjalankan pemerintahan
Peraturan untuk dipatuhi oleh pemimpin dan rakyat
Peraturan yang mesti dipatuhi oleh orang Islam dan bukan Islam.
Perjanjian antara pemimpin dan rakyat.
Perjanjian antara orang Islam dan bukan Islam.
[4 markah]

Politik
Nabi Muhammad s.a.w adalah ketua negara
Baginda menyelesaikan masalah rakyat Madinah
Baginda adalah ketua hakim

Undang-undang Islam diguna secara menyeluruh


Peraturan kabilah boleh diamalkan

Semua rakyat wajib menjaga kedaulatan Madinah


Mempertahankan Madinah daripada diserang musuh

Ekonomi
Menjalankan sistem ekonomi Islam
Rakyat Madinah mendapat peluang ekonomi sama rata
Unsur riba dan penipuan dihapuskan
Bekerjasama memajukan negara Madinah
Sosial
Masyarakat Madinah adalah satu ummah
Tidak boleh bermusuhan sesama sendiri

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

Mempunyai hak dan kebebasan


Bebas mengamalkan agama
Bebas amalkan adat mereka selagi tidak bertentangan dengan Islam
[6 markah]

(c)

(i)

Piagam Madinah dapat membina negara yang sejahtera

Kandungan Piagam Madinah

SPM 2016

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Piagam Madinah dapat membina negara yang sejahtera
Hujahan
Melaksanakan sistem ekonomi Islam.
Rakyat mendapat peluang ekonomi yang sama rata. Amalan riba
dan penipuan dilarang dalam perniagaan. Masyarakat digalakkan
mengamalkan amalan bersedekah. Hal ini menyebabkan ekonomi
berkembang pesat dan taraf hidup rakyat meningkat.
Melaksanakan hak dan kebebasan dalam masyarakat
Rakyat diberi kebebasan memilih agama. Mereka diberi kebebasan
mengamalkan agama dan cara hidup masing-masing. Konsep
keadilan sosial yang dipraktikkan ini menyebabkan masyarakat
hidup sebagai satu ummah. Mereka hidup saling menghormati dan
bersatu padu. Negara akan menjadi aman dan makmur.
[6 markah]

(ii)

Ciri masyarakat Madinah untuk merealisasikan semangat


1Malaysia.
PENSKORAN KBAT
Masyarakat Malaysia adalah satu ummah.
Rakyat tidak boleh bermusuhan antara satu sama lain. Mereka
mempunyai hak yang sama dalam ekonomi. Mereka juga bebas
mengamalkan agama / adat kaum masing-masing. Kedailan sosial
tersebut akan melahirkan masyarakat bersatu padu. Mereka dapat
hidup berdasarkan konsep semangat 1Malaysia.

20

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

21

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(c)

PERJANJIAN HUDAIBIYAH
(a)

Sebab orang Islam berhasrat menziarahi kota Makkah

(b)

Di Makkah terletaknya Kaabah.


Orang Islam berhasrat untuk mengunjungi Kaabah.
Makkah adalah tempat asal orang Muhajirin.
Hendak mengunjungi sanak saudara mereka yang ada di Makkah.
Hendak melihat tempat turunnya wahyu yang pertama.
Orang Islam mahu mengerjakan umrah.
[4 markah]

Pada tahun 628 Masihi, rombongan Islam Madinah telah


berangkat ke Makkah.
Mereka ingin menunaikan umrah.

Kedatangan orang Islam disekat oleh orang Quraisy Makkah di


Hudaibiyah.
Mereka bertindak demikian kerana merasakan maruah mereka
tercabar dan bimbang dengan kekuatan pengaruh orang Islam.

Perjanjian Hudaibiyah menguntungkan pihak Islam

Peristiwa yang membawa kepada termeterainya Perjanjian Hudaibiyah

(i)

Uthman bin Affan dihantar untuk terangkan tujuan kedatangan


orang Islam
Namun, pihak Quraisy tidak mempedulikan tentang hasrat orang
Islam itu.
Orang Islam mendengar khabar angin tentang kematian Uthman
bin Affan.
Orang Islam bersumpah setia dengan Persetiaan Baiah al-Ridhwan.
Orang Arab Quraisy berasa bimbang dengan kata sepakat orang
Islam.
Lalu mereka pergi menemui Nabi Muhammad s.a.w.
Nabi Muhammad s.a.w. bersedia mengadakan perjanjian.
Nabi Muhammad s.a.w. dan pihak Quraisy Makkah menandatangani
Perjanjian Hudaibiyah.

SPM 2016

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Syarat Perjanjian Hudaibiyah memberikan keuntungan kepada pihak
Islam dalam jangka panjang.
Bukti
Gencatan senjata selama 10 tahun membolehkan orang Islam
menyebarkan dakwah Islamiyah secara terbuka dan aman.
Kabilah-kabilah Arab bebas memihak sama ada kepada orang Islam
Madinah atau orang Quraisy Makkah membolehkan banyak kabilah
Arab berbaik dengan Islam dan memeluk Islam.
Orang Islam Madinah yang memihak kepada orang Quraisy
Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan.
Hal ini menyebabkan golongan murtad dan munafik tidak terdapat di
Madinah. Orang Quraisy Makkah yang memihak kepada orang
Islam Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan
semula. Hal ini membolehkan dakwah Islamiah dapat dikembangkan
di Makkah secara sembunyi-sembunyi.
[6 markah]

(ii)

Pengajaran daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah


PENSKORAN KBAT
Sekiranya kita mempunyai semangat bersatu padu, kita akan
dihormati.
Keputusan yang dibuat secara bersama selalunya membawa lebih
banyak manfaat. Contohnya orang Islam bersatu melakukan Baiah
ar-Ridhwan menyebabkan orang Quraisy Makkah berasa gentar.
Akhirnya peristiwa tersebut membawa keuntungan kepada pihak
Islam.
Kita hendaklah menghormati keputusan pemimpin kerana
selalunya pempimpin berpandangan jauh.
Kita mungkin tidak nampak manfaat di sebalik keputusan yang
dibuat oleh pemimpin, tetapi dalam jangka panjang ia akan
menguntungkan. Contohnya persetujuan Nabi Muhammad terhadap
syarat perjanjian Hudaibiyah memberi manfaat kepada pihak Islam.

[6 markah]
Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

22

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

23

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

ZAMAN KHULAFA AR-RASYIDIN


(a)

Sebab Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dianggap Penyelamat Umat Islam

Perlantikan Abu Bakar as-Siddiq sebagai Khalifah berjaya


menyelesaikan isu perlantikan Khalifah.
Perlantikan beliau menyebabkan umat Islam yang berpecah-belah
kembali bersatu.
Beliau berjaya mengembalikan semula golongan murtad dan
golongan ar-Riddah kepada Islam.
Beliau telah bertindak tegas terhadap golongan murtad. Beliau
memerangi dan menghapuskan golongan ar-Riddah.
Beliau berjaya mempertahankan ancaman Parsi dan Rom.
Kerajaan Parsi mengambil kesempatan menyerang kerajaan Islam
disebabkan krisis di Madinah. Beliau menghantar tentera Islam
pimpinan Khalid al-Walid ke Iraq dan Usamah bin Zaid ke Ghassan
untuk menghadapi tentera Parsi.
Abu Bakar as-Siddiq menjaga kebajikan golongan mawali.
Golongan mawali berasa rendah diri kerana mereka bukan
berketurunan Arab. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq memberi layanan
yang baik untuk mengembalikan keyakinan mereka kepada Islam.

Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah


Wilayah tersebut ialah Makkah, Madinah, Kufah, Palestin, Jazirah
dan Basra. Wali / Gabenor dilantik untuk menjadi pentadbir wilayah
dan panglima tentera.

Ketenteraan
Menyusun semula sistem ketenteraan
Membentuk tentera tetap dan tentera sukarela. Tentera tetap diberi
pakaian seragam.
Memperkuatkan sistem pertahanan
Markas tentera dibina di setiap bandar utama. Kubu pertahanan
dibina di sempadan yang menghadap negara musuh. Contohnya di
Madinah, Kufah, Fustat dan Basrah.

Melantik Panglima Tentera yang baru


Melucutkan jawatan Khalid al-Walid demi menjaga akidah tentera
Islam. Khalid al-Walid digantikan dengan Abu Ubaidah al-Jarrah.

Ekonomi
Memajukan bidang pertanian
Beliau membina terusan dan tali air untuk pengairan. Contohnya
empangan Abu Musa di Basrah dan terusan Amirul Mukminin di
Mesir. Rakyat digalakkan meneroka tanah baru untuk pertanian.
Tanah terbiar dipulihkan supaya digunakan untuk pertanian.

Memperkenalkan sistem tanah.


Mewujudkan tanah bertuan dan tanah tidak bertuan. Tanah bertuan
ialah tanah yang dimiliki oleh orang perseorangan. Tanah tidak
bertuan ialah tanah kerajaan. Tanah ini tidak boleh dimiliki tetapi
boleh diusahakan oleh rakyat untuk bertani.

Memperkenalkan sistem cukai.


Melaksanakan cukai jizyah dan kharaj. Cukai jizyah ialah cukai yang
dikenakan ke atas golongan zimmi. Kharaj ialah cukai ke atas tanah
berdasarkan jenis dan kesuburannya. Tanah yang ditanam dengan
barli kharajnya 1 dirham, gandum 2 dirham manakala tanah yang
ditanam dengan anggur kharajnya 10 dirham.

Mendirikan Baitulmal.
Untuk menguruskan hasil pendapatan negara.

Pembaharuan Khalifah Umar al-Khattab


Politik dan Pentadbiran
Menubuhkan Majlis Syura
Dianggotai oleh orang Ansar dan Muhajirin.

Memisahkan Jabatan Kehakiman daripada jabatan lain


Untuk mengelakkan salah laku hakim. Hakim dibayar gaji yang
lumayan untuk mengelakkan penyelewengan.

[6 markah]
(b)

SPM 2016

Menubuhkan Jabatan Kerajaan


Jabatan Tentera, Polis, Jabatan Percukaian dan Jabatan
Perbendaharaan Negara. Penubuhan jabatan kerajaan bertujuan
untuk melicinkan pentadbiran.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

24

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

Sosial
Mengembangkan pengajian al-Quran
Beliau menyediakan tempat pembelajaran al-Quran di masjid.
Beliau menghantar guru agama ke pelbagai wilayah untuk
mengembangkan pendidikan. Contohnya Abu Sufyan dihantar ke
pedalaman untuk mengajar orang Badwi.
Memperkenalkan Takwim Hijrah
Peristiwa hijrah dikira tahun pertama kalendar Hjrah.
[6 markah]

(c)

(i)

Ciri kepimpinan pemimpin di atas yang boleh dicontohi

(ii)

PENSKORAN KBAT
Mengamalkan ajaran Islam
Mereka mematuhi perintah Allah. Mereka melaksanakan hukum
Allah dengan adil. Semua rakyat dilayan dengan ang baik. Dengan
ciri-ciri kepimpinan itu, pentadbiran kerajaan menjadi cekap dan
mencapai kemajuan.
[4 markah]
Sebab negara Malaysia disegani
PENSKORAN KBAT
Memelihara kedudukan agama Islam.
Islam menjadi agama rasmi Persekutuan Malaysia. Malaysia
mentadbir negara mengikut al-Quran dan Sunnah iaitu
menitikberatkan keseimbangan antara keperluan rohaniah dan
jasmaniah. Hal ini menjadikan pentadbiran negara cekap dan
berjaya mewujudkan perpaduan kaum.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

25

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

KERAJAAN BANI UMAIYAH


(a)

Mengubahsuaikan pemerintahan Sistem Khalifah


Masih mengekalkan Khalifah sebagai ketua pemerintah.
Bagaimanapun Khalifah dilantik secara warisan.

Memperkenalkan Sistem Wazarah.


Melantik Wazir untuk mengetuai pentadbiran negara di peringkat
pusat. Gabenor pula dilantik untuk mengetuai pentadbiran wilayah.

Memperkenalkan Sistem Urus Setia.


Pentadbiran negara dibahagikan kepada lima bahagian iaitu
Bahagian Surat Menyurat, Bahagian Cukai, Bahagian Ketenteraan,
Bahagian Polis dan Bahagian Kehakiman. Pegawai-pegawai dilantik
untuk menjalankan urusan pentadbiran.

Memperkenalkan Sistem Hijabah


Pegawai ditugaskan mengawal keselamatan khalifah. Orang yang
hendak menemui khalifah akan diperiksa oleh pegawai keselamatan.
Ada tiga pegawai yang dikecualikan daripada sekatan keselamatan
iaitu Bilal, Ketua Pos dan Ketua Penyedia Makanan.

Berjaya mengembangkan perusahaan pembuatan


Industri pembuatan barangan tembikar, perhiasan daripada emas
dan perak, memproses kulit dan membuat senjata berkembang
maju.

Mencapai kemajuan dalam sektor pertanian


Sistem saliran dibina untuk memajukan tanah pertanian.
Penyelidikan juga dijalankan untuk mendapatkan benih berkualiti
agar hasil pertanian dapat dipertingkatkan.

Berjaya menguruskan sistem kewangan negara


Baitulmal ditubuhkan untuk mengimbangkan pendapatan dan
perbelanjaan negara. Baitulmal juga berperanan menguruskan
sumber pendapatan negara. Pendapatan negara diperolh daripada
kharaj (cukai tanah), jizyah (cukai perlindungan), zakat, usyur (cukai
ke atas hasil pertanian) dan ghanimah (harta rampasan perang).
[4 markah]

(c)

(i)

Rasionalnya kerajaan melakukan pembaharuan dalam sistem


pemerintahan dan pentadbiran

Menubuhkan empat jabatan kerajaan


Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Urusan Am dan
Jabatan Cop Mohor Pemerintah.

Memperkemaskan sistem ketenteraan


Kerajaan menubuhkan Diwanul Jundi (Jabatan Ketenteraan).
Kerajaan juga menubuhkan angkatan tentera darat dan tentera laut.

[6 markah]
(b)

Pembaharuan kerajaan Bani Umaiyah dalam sistem pemerintahan dan


pentadbiran.

Pencapaian kerajaan Bani Umaiyah di Cordova dalam bidang ekonomi

SPM 2016

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Pembaharuan yang dilakukan oleh kerajaan dalam sistem
pemerintahan dan pentadbiran adalah langkah yang bijak.
Penjelasan
Pembaharuan yang dilakukan dapat meningkatkan kualiti
pentadbiran.
Pemerintahan dan pentadbiran menjadi bertambah cekap.
Kecekapan dalam pemerintahan dan pentadbiran akan
meningkatkan produktiviti perkhidmatan awam. Corak pentadbiran
yang cekap akan mendapat keyakinan rakyat dan menjadikan
kerajaan yang memerintah lebih berwibawa.
4 markah]

Kerajaan Bani Umaiyah berjaya dalam perdagangan


antarabangsa.
Cordova menjadi pusat perdagangan antarabangsa.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

26

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(ii)

SPM 2016

Cara kerajaan meningkatkan kemajuan ekonomi negara


PENSKORAN KBAT
Menggalakkan pelaburan asing
Kerajaan menyediakan pelbagai insentif. Contohnya menyediakan
zon perindustrian eksklusif, pengurangan tariff, pengecualian cukai
dan sebagainya. Dengan langkah itu, bidang perusahaan dan
perdagangan berkembang pesat. Pelabur asing banyak membuat
pelaburan di negara kita. Perkembangan tersebut memberikan
sumbangan kepada pendapatan negara, di samping memperluaskan
penglibatan rakyat dalam perdagangan antarabangsa.
Meningkatkan produktiviti pertanian negara
Dapat mengurangkan pergantungan kepada import bekalan makan
dari luar negara. Hal ini dapat menjimatkan perbelanjaan negara.
Kita patut meningkatkan pemprosesan hasil pertanian menjadi
barangan pengguna untuk menjamin kestabilan produk pertanian
negara. Buah-buahan tempatan perlu dipromosikan secara besarbesaran agar buah-buahan tersebut dapat menembusi pasaran
antarabangsa.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

27

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

KERAJAAN BANI ABBASIYAH


(a)

(b)

Persamaan peranan Baitulhikmah dengan Dewan Bahasa dan Pustaka

Pusat intelektual
Yang berperanan sebagai pusat penyebaran ilmu

Pusat penterjemahan
Yang menterjemah karya asing ke dalam bahasa Arab / bahasa
Melayu

Menjadi pusat penulisan buku ilmiah


Seperti ilmu agama, sejarah, kesenian dan sebagainya

Menjadi pusat melahirkan penulis dan ilmuan


Seperti Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Zaaba
dan lain-lain
[4 markah]

PENSKORAN KBAT
Terdapat ramai golongan cendekiawan yang menghasilkan
pelbagai bidang penulisan
Ramai cendekiawan muncul di kota Vaghdad. Contohnya Imam Abu
Hanifah, Imam Malik, Imam Shafii dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.
Ulama menyusun hadis dan menghasilkan penulisan dalam bidang
fikah, tafsir, sejarah dan sebagainya. Imam Malik menyusun buku
al-Muwatta, Ibn Ishaq menyusun sejarah hidup Nabi Muhammad
s.a.w., Abu Hanifah menyusun fikah dan pendapat ijtihad.
Ramai cendekiawan muncul di Malaysia. Contohnya Prof. Diraja
Ungku Aziz yang menghasilkan kajian ilmu dalam bidang ekonomi
moden, sasterawan Usman Awang yang menghasilkan karya puisi
moden yang mempunyai nilai sastera yang bermutu tinggi.

Terdapat banyak pusat pengajian tinggi


Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, universiti menjadi tempat
mempelajari pelbagai bidang ilmu. Pusat pengajian tinggi
menjalankan kajian dan penyelidikan.Hasil dapatan kajian
disebarkan ke Eropah.Ilmu Islam memberi sumbangan kepada
kelahiran Zaman Renaissance.
Di Malaysia, kerajaan menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa
(UIAM) yang member peluang kepada pelajar dari seluruh negara
menimba ilmu pengetahuan. Malaysia telah menjadi hub pendidikan
Asia Tenggara.
[6 markah]

(c)

(i)

Sebab memberikan keutamaan kepada bidang pendidikan

Faktor kegemilangan kedua-dua kerajaan di atas sebagai pusat


kegiatan intelektual

SPM 2016

PENSKORAN KBAT
Hendak mewujudkan k-masyarakat
Melahirkan masyarakat yang berpegang kepada konsep
pembelajaran sepanjang hayat. Contohnya, masyarakat yang
sentiasa belajar, membuat penyelidikan dan dan memanfaatkan ilmu
tersebut untuk membangunkan negara. Dengan itu lahirlah
masyarakat yang pintar yang akan menjadi tenaga kerja yang
berpengetahuan.
Hendak menjadikan negara sebagai hub pendidikan
Menubuhkan pusat pengajian tinggi supaya penuntut dari dalam dan
luar negara dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi.
Kerajaan menjalinkan kerjasama dengan universiti luar negara
dalam program universiti berkembar agar pengajian peringkat tinggi
dapat diperluaskan. Dengan itu hasrat kerajaan untuk menjayakan kekonomi (ekonomi berlandaskan pengetahuan) akan tercapai.
[6 markah]

Galakan yang dilakukan oleh kerajaan


Kerajaan menyediakan kemudahan untuk kegiatan keilmuan.
Khalifah Harun al-Rashid menubuhkan Baitulhikmah. Baitulhikmah
menterjemah karya falsafah dan sains daripada bahasa Yunani ke
dalam bahasa Arab.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

28

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(ii)

SPM 2016

Persediaan untuk membolehkan negara kita menjadi pusat


pendidikan dunia
PENSKORAN KBAT
Menyiapkan prasarana pendidikan agar pendidikan dapat
disampaikan secara kondusif
Menambahkan bilangan pusat pendidikan. Contohnya sekolah, kolej
pengajian tinggi, pusat kemahiran dan universiti. Pusat pendidikan
tersebut dilengkapi dengan kemudahan pendidikan berasaskan ICT
supaya kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

29

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH


(c)
(a)

(i)

Latar belakang pembentukan kerajaan Turki Utmaniyah.

Kelemahan kerajaan Abbasiyah menyebabkan munculnya kerajaankerajaan kecil di Parsi dan Turki.
Antara kerajaan kecil di Turki ialah kerajaan Saljuk.
Kerajaan Uthmaniyah ialah kerajaan kecil di bawah kerajaan Saljuk.
Tetapi, kerajaan ini bebas menjalankan pemerintahan sendiri.
Uthman Erthugrul mengasaskan kerajaan Uthmaniyah dengan
menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang lain.
Kejayaan Uthman Erthugrul menewaskan Byzantine menyebabkan
banyak kerajaan kecil bersatu di bawahnya.

Peranan dasar sosial Islam menarik minat masyarakat Eropah


memeluk agama Islam.

Kerajaan Uthmaniyah menjalankan dasar diplomasi dalam


agama.
Masyarakat Balkan tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Kerajaan
Uthmaniyah tidak mencampuri urusan keagamaan orang Kristian.
Kerajaan tersebuit mengiktiraf kedudukan Gereja Ortodoks. Gereja
Ortodoks dibenar melaksanakan perundangan dan menguruskan
hartanya. Gereja Ortodoks dibenarkan melindungi kepentingan
masyarakat Kristian di kawasan Balkan. Dasar diplomasi itu menarik
minat orang eropah untuk memahami Islam.

Kerajaan Uthmaniyah mengamalkan dasar sosial yang bersifat


terbuka.

[4 markah]
(b)

Kerajaan Uthmaniyah meolak dasar yang berasaskan keturunan.


Islam mengamalkan dasar sosial yang berasaskan kecemerlangan
individu. Setiap individu mendapat imbuhan hasil daripada usahanya
sendiri. Islam memberi keadilan kepada semua tanpa mengira
bangsa dan agama.
[6 markah]

Faktor kejayaan kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke


Eropah.

Penguasaan Istanbul (Constantinople)


Menyebabkan wujudnya sebuah empayar Islam. Istanbul menjadi
lambang kesatuan umat Islam. Istanbul menjadi pusat pentadbiran
Dunia Islam dan pusat perdagangan antarabangsa. Perdagangan
dunia dikuasai oleh orang Islam. Penguasaan tersebut
menyebabkan bermulanya penyebaran Islam ke Eropah.
Kejatuhan empayar Byzantine
Kejatuhan itu menyebabkan keadaan politik di Eropah tidak stabil.
Pertelingkahan sering berlaku antara kerajaan-kerajaan kecil di
Eropah. Maharaja John VI Cantacuzens meminta tentera Islam
memasuki Eropah untuk membantunya. Gereja Greek Ortodoks
tidak lagi menjadi pelindung masyarakat Kristian. Tambahan pula,
penyelewengan berlaku dalam kalangan pemimpin Gereja. Hal
tersebut menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap
kewibawaan Gereja.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

(ii)

Sebab cara hidup masyarakat Islam pada hari ini tidak


berupaya menarik minat untuk mendekati Islam

Masyarakat Islam tidak mengamalkan cara hidup Islam.


Cara hidup orang Islam serupa dengan cara hidup jahiliah yang
diamalkan oleh orang bukan Islam. Tiada yang istimewa tentang
Islam pada pandangan orang bukan Islam

Masyarakat Islam tidak berilmu pengetahuan.


Orang Islam tidak bersungguh-sungguh menguasai ilmu
pengetahuan. Orang Islam ketinggalan dalam mempelopori ilmu
baharu. Orang bukan Islam tidak perlu merujuk kepada orang Islam
untuk mendalami ilmu pengetahuan.
[4 markah]

30

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN LAIN


(a)

(d)

Persediaan yang perlu dibuat jika negara kita ingin membina


kecemerlangan dalam bidang keilmuan dan intelektual

Tamadun dunia yang bertembung dengan tamadun Islam.

Tamadun Eropah
Tamadun Mesir
Tamadun China
[2 markah]

(b)

Kesan yang berlaku dalam bidang keilmuan akibat


pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Eropah

(e)

Munculnya pelbagai bidang ilmu baru


Lahir ramainya cendekiawan dalam bidang ilmu
Karya Eropah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab
Ilmu Eropah diubahsuaikan dengan ilmu Islam
Kajian ilmiah dijalankan terhadap bidang ilmu
Lahirnya ilmu falsafah Islam

(c)

Kegemilangan tamadun sesebuah bangsa berkait rapat dengan


kecemerlangan mereka dalam bidang ilmu

PENSKORAN KBAT
Menubuhkan universiti bertaraf dunia untuk menggalakkan
kemasukan pelajar dari luar negara.
Contohnya Universiti Islam antarabangsa Malaysia (UIAM),
Universiti Multimedia. Universiti tersebut menawarkan kursus
mengikut keperluan masyarakat dunia. Pelajar dari luar datang
menuntut di universiti negara kita.
[2 markah]

Kemungkinan yang berlaku, sekiranya masyarakat kita tidak


mengambil berat terhadap ilmu pengetahuan

[2 markah]

SPM 2016

PENSKORAN KBAT
Negara akan menjadi mundur kerana rakyat tidak berilmu
pengetahuan.
Kita tidak dapat mengusahakan sendiri sumber ekonomi negara
kerana kekuarangan tenaga pakar. Kita akan sentiasa bergantung
kepada teknologi dari luar. Negara kita tidak dapat membina industri
berat kerana kekurangan pengetahuan dalam teknologi.
[2 markah]

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Kegemilangan tamadun sesebuah bangsa berkait rapat dengan
kecemerlangan mereka dalam bidang ilmu.
Penjelasan
Kecemerlangan dalam ilmu menyebabkan masyarakat lebih kreatif.
Dengan ilmu, masyarakat berjaya mencipta teknologi baru.
Contohnya, mencipta peralatan-peralatan baru, teknologi
penyimpanan dan pembungkusan barangan dan sebagainya.
Dengan teknologi baru, mereka akan dapat meningkatkan
pencapaian ekonomi
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

31

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA


(c)
(a)

Cara pedagang menyebarkan Islam di Asia Tenggara.

Menyebarkan agama Islam sambil berdagang


Menjadikan agama Islam sebagai tajuk perbualan
Menunjukkan sifat mahmudah
Mengamalkan sifat berhemah semasa berdakwah
Membawa ulama bersama mereka untuk menyebarkan Islam
Menetap dan membuka perkampungan Islam
Menjadikan perkampungan mereka sebagai pusat perbincangan
Islam
Berkahwin dengan wanita tempatan
Mewujudkan hubungan baik dengan pemerintah tempatan
Menggunakan jawatan syahbandar untuk menyebarkan Islam.

(d)

Sebab Islam mudah tersebar melalui perdagangan

Kesungguhan pedagang menyebarkan Islam


Sifat mahmudah pedagang menjadi teladan
Sifat berhemah pedagang menyampaikan dakwah.
Pedagang membawa ulama bersama mereka
Pedagang menjadikan perkampungan mereka sebagai pusat
perbincangan tentang Islam.
Pedagang Islam berkahwin dengan wanita tempatan.
Pedagang mewujudkan hubungan baik dengan pemerintah
tempatan.
Pedagang menggunakan jawatan syahbandar untuk menyebarkan
Islam.
[2 markah]

Bendahara Tun Perak menakluki kawasan di pesisiran pantai di


Sumatera Aru, Rokan, Siak dan Inderagiri.
Kerajaan Melaka menghantar ulama untuk sebar Islam di tanah
jajahannya.
Kerajaan Melaka memberikan keistimewaan kepada penganut Islam.
Sultan Melaka mengahwinkan puterinya dengan raja yang belum
Islam.
[2 markah]

Peranan ulama meningkatkan syiar Islam

[2 markah]
(b)

Usaha pemerintah Kesultanan Melayu Melaka untuk menyebarkan


Islam

Mengajar asas Islam secara tidak formal


Mengajar Islam di istana, masjid, rumah dan pondok
Mmenubuhkan pondok, pesantren dan dayah
Mmenjadi penterjemah kitab Arab ke dalam bahasa Melayu
Mmenghasilkan karya penulisan tentang Islam
Menjadi pakar rujuk ulama lain tentang masalah agama
Menjadi penasihat raja dalam pentadbiran
Menjadikan Demak sebagai pusat rgerakan dakwah Islamiah
Menjadikan Masjid Agung Demak sebagai markas dakwah.
[2 markah]

(e)

Sebab masyarakat Melayu mudah menerima Islam

Islam mudah difahami


Islam sesuai dengan budaya masyarakat Asia Tenggara
Masyarakat asia Tenggara mudah menerima perubahan
Masyarakat tertarik dengan cara hidup Islam
Agama Islam dianuti oleh pemerintah
Semua pihak sama-sama menyebarkan Islam
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

32

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

[3 markah]

PENGARUH ISLAM TERHADAP MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

(a)

Maksud daulat

Mempunyai kuasa tertentu yang membolehkan seseiapa sahaja


yang melanggar arahannya (derhaka) akan menerima akibat (tulah)
Dipegang dan dipercayai kebenarannya.
Mengikat kesetiaan golongan rakyat kepada golongan pemerintah.
Mengangkat kedudukan raja ke tahap yang tinggi.
Menimbulkan penghormatan rakyat terhadap institusi raja.
Konsep daulat diperkukuhkan dengan pelbagai adat istiadat.
[2 markah]

(b)

Cara konsep daulat diperkukuhkan

(c)

SPM 2016

Melalui cara berpakaian seperti larangan penggunaan warna putih


dan kuning untuk rakyat.
Mengehadkan jenis pakaian seperti pakaian daripada songket dan
tengkolok untuk raja sahaja.
Melalui bahasa dan pengucapan seperti penggunaan bahasa dalam
(bahasa istana)
Melalui tingkah laku seperti mengangkat sembah, duduk bersila dan
sebagainya.
Melalui istiadat pertabalan seperti upacara pertabalan, pembacaan
ciri, lafaz ikrar taat setia dan sebagainya.
[2 markah]

(d)

Cara menunjukkan kesetiaan kepada Sultan

Mematuhi undang-undang negeri


Tidak menderhaka kepada raja
Membayar cukai dan hasil kepada raja
Menjaga peri laku agar tidak melanggar larangan
Menjadi tentera kerahan semasa negeri dilanda peperangan
Melaksanakan kerja raja pada hari kebesaran
Menjadi buruh kerahan tenaga untuk membuka tanah milik raja
Mentaati pembesar yang dilantik oleh raja
[3 markah]

Sebab rakyat mesti memberikan kesetiaan kepada Sultan

Hendak mewujudkan kestabilan politik dalam negeri


Raja adalah ketua kerajaan
Segala titah raja menjadi undang-undang
Raja berkuasa ke atas rakyat
Rakyat dibenarkan menjalankan pertanian atas tanah milik raja

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

33

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PENGARUH ISLAM TERHADAP MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

(a)

Cara masyarakat Melayu tradisional menerapkan nilai moral kepada


anak- anak melalui pendidikan tidak formal.

(b)

Teguran secara langsung.


Menegur dan menasihati anak-anak apabila mereka melakukan
kesalahan. Contohnya menasihati anak-anak yang suka membuang
masa, malas membantu ibu bapa mengusahakan pekerjaan atau
membuat kerja rumah dan sebagainya.
Melalui kaedah bercerita.
Menggunakan cerita lisan seperti cerita binatang dan cerita jenaka.
Contoh cerita yang selalu digunakan ialah cerita Pak Pandir, Anjing
dengan bayang-bayang dan sebagainya. Mereka menerapkan unsur
nasihat dan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar daripadanya.
Melalui pergaulan sosial.
Mengajar adab pergaulan dengan orang dewasa. Contohnya
memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan Abang, Kakak,
Pakcik, Encik, Tuan dan sebagainya. Mereka diajar cara bercakap
dengan orang yang lebih tua. Anak-anak hendaklah menggunakan
bahasa dan nada yang sopan tidak tidak meninggikan suara apabila
bercakap dengan orang lebih tua daripadanya.

Melalui pantang larang, adab dan adat istiadat.


(Berikan Huraian dan Contoh yang sesuai)

Menerusi pantun, peribahasa dan teka-teki.


(Berikan Huraian dan Contoh yang sesuai)

Sebab masyarakat Melayu tradisional sangat menitikberatkan nilai


moral dalam kehidupan mereka

[2 markah]
(c)

Sistem pondok kurang mendapat sambutan masyarakat kerana


pelaksanaannya tidak sistematik.

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

PENSKORAN KBAT
Menjaga adat dan budaya
agar adat dan budaya Melayu menjadi amalan dalam masyarakat.
Contohnya, adat berziarah, adat bergotong-royong, adat berjiran dan
sebagainya. Adat ini patut dipelihara dan diamalkan hingga hari ini.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Pendidikan pondok kurang mendapat sambutan kerana
pelaksanaannya tidak sistematik.
Hujahan
Tidak mempunyai waktu belajar yang khusus.
Contohnya pembelajaran semasa kuliah zohor, maghrib dan subuh.
Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi kurang berkesan.
Dengan itu, masyarakat lebih gemar menghantar anak-anak mereka
belajar di madrasah.
[2 markah]

34

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(d)

SPM 2016

Sistem pondok perlu dikekalkan

PENSKORAN KBAT
Pendirian
Pendidikan pondok perlu dikekalkan
Hujahan
Kerana dapat melahirkan guru agama
Mereka dapat mengajar agama kepada masyarakat. Usaha mereka
akan melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan dan
memiliki pegangan agama. Dengan itu lahirlah masyarakat yang
berdisiplin
[2 markah]

(e)

Usaha memajukan sistem pondok

PENSKORAN KBAT
Menyediakan kurikulum pondok yang seragam
Kurikulum pendidikan pondok menjadi selaras di seluruh negara.
Semua pondok dalam negara kita mengikuti sukatan pelajaran dan
kemahiran yang sama. Pelajar juga mengikuti sesi ujian dan
peperiksaan. Hal ini menjadikan pendidikan pondok lebih berkesan.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

35

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

PENGARUH ISLAM TERHADAP MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL


(a)

Mengamalkan amalan protokol


Amalan ini ditiru daripada kerajaan Bani Umaiyah. Rakyat tidak
boleh berjumpa dengan raja secara sewenang-wenangnya. Rakyat
mestilah mengangkat sembah apabila menghadap raja. Mereka juga
dikehendaki menggunakan bahasa dalam apabila bercakap dengan
baginda
Mengamalkan istiadat pertabalan
Adat melafaz ikrar dilakukan dalam upacara pertabalan bagi
menggantikan pembacaan ciri mengikut agama Hindu dan Buddha.
Lafaz ikrar menyerupai proses baiah dalam Islam.
Mengamalkan istiadat pemakaman
Adat ini ditiru daripada kerajaan Bani Umaiyah. Pengganti raja
dilantik terlebih dahulu sebelum upacara pemakaman dilakukan.
Mengamalkan adat berpakaian
Hanya raja yang boleh memakai pakaian berwarna putih dan kuning.
Hanya raja yang boleh memakai pakaian daripada songket dan
bertengkolok.
[6 markah]

(b)

Membawa pengaruh terhadap adab sopan


Orang yang berziarah hendaklah memberi salam dan tuan rumah
wajib menjawab salam tersebut.Apabila masuk ke rumah, tuan
rumah hendaklah bersalaman dengan tetamu.Ketika bersalaman,
kanak-kanak dikehendaki mencium tangan orang yang lebih tua.
Tetamu dihidangkan makanan dan minuman. Ungkapan Bismillah
mestilah dibaca semasa hendak makan. Makan hendaklah
menggunakan tangan kanan. Orang lelaki duduk bersila semasa
makan, manakala wanita pula duduk bersimpuh.

Membawa pengaruh terhadap adat bermasyarakat


Majlis-majlis tertentu dijalankan oleh masyarakat secara Islam.
Contohnya majlis perkahwinan, khatam al-Quran, berkhatan dll.
Majlis begini selalunya dijalankan dengan semangat gotong-royong.
Nilai-nilai perpaduan sangat diutamakan. Masyarakat sentiasa
berpegang kepada konsep bersatu kita teguh, bercerai kita roboh,
seikat seperti sirih, serumpun seperti serai dan sedencing seperti
besi.
[6 markah]

Gaya hidup golongan pemerintah dalam masyarakat Melayu


tradisional

Kesan ajaran Islam dalam kehidupan sosial golongan rakyat

Membawa pengaruh terhadap adat berkeluarga


Hubungan kekeluargaan menjadi sangat rapat. Ibu bapa dan orang
yang lebih tua sangat dihormati. Orang tua dipanggil dengan
panggilan pak long, mak long dan sebagainya. Kanak-kanak
mencium apabila bersalaman. Orang yang lebih muda akan
merendahkan suara apabila bercakap dengan orang yang lebih tua,

Membawa pengaruh terhadap adat berjiran


Jiran dianggap seperti keluarga sendiri.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

(c)

(i)

SPM 2016

Hubungkait pantang larang dengan keharmonian hidup

PENSKORAN KBAT
Pantang larang dapat membina akhlak yang lebih baik
Contohnya, pantang larang anak gadis menyanyi di dapur
dan duduk di bendul menyebabkan anak-anak menjaga
tingkah laku. Pantang larang anak-anak bermain di luar
rumah pada waktu senja dapat membentuk anak-anak
menjadi lebih berdisiplin. Hal ini menyebabkan keruntuhan
akhlak dan moral golongan muda dapat dihindari.
[4 markah]

36

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(ii)

SPM 2016

Cara mempraktikkan amalan hidup bermasyarakat

Mengadakan rumah terbuka pada musim perayaan.


Menjemput jiran tetangga dan sahabat handai ke rumah terbuka.
Kita hendaklah kunjung-mengunjungi rumah jiran tetangga dan
sahabat handai tanpa mengira kaum dan agama. Mereka diberi
layanan yang baik dan dihidangkan dengan makanan dan minuman.
Hubungan yang terjalin melalui program rumah terbuka akan
mengeratkan silaturrahim dalam masyarakat

Mengamalkan adat berjiran


Berziarah apabila jiran tetangga sakit atau terkena musibah untuk
menunjukkan tanda simpati. Kita juga hendaklah menghulurkan
bantuan jika jiran tetangga atau ahli masyarakat memerlukan
pertolongan.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

37

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PENGARUH ISLAM TERHADAP MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL


(a)

Faktor orang Melayu melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan

Perdagangan di Laut Hindi dan China Selatan dikuasai pedagang


Islam.
Perniagaan adalah sumber rezeki yang besar .
Mencontohi amalan Nabi Muhammad s.a.w.
Perdagangan menjadi saluran untuk menyebarkan Islam.
Kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan.
Bahasa Melayu menjadi lingua franca
Orang Melayu mahir dalam perniagaan
Orang Melayu mahir membina kapal
[2 markah]

(b)

(c)

Mata wang untuk urusan perdagangan di Melaka.

[2 markah]
(d)

Sumbangan bidang perdagangan dalam meningkatkan kemajuan


ekonomi negara

Pelaksanaan cukai di Melaka


(i)

Cukai Tetap

(ii)

Dikenakan ke atas barangan yang diimport.


Jumlah cukai telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pedagang dari India, Ceylon, Tanah Arab, Siam dan Pegu 6
peratus..
Pedagang dari Jepun dan China 5 peratus.
Cukai dibayar sebelum urusan perniagaan dilakukan.
Setelah cukai dibayar, urusan jual beli dapat dilakukan di bazarbazar .
Beras dan barang makanan dikecualikan cukai
[2 markah]

Wang timah Melaka.


Wang timah Johor.
Wang timah Kedah.
Wang emas Johor
Wang emas Kelantan

PENSKORAN KBAT
Memberikan pendapatan kepada negara
Perdagangan menggalakkan pelaburan asing. Pemodal banyak
melabur dalam pelbagai bidang di negara kita. Contohnya dalam
bidang perindustrian, perladangan, pendidikan dan lain-lain.
Pelaburan asing menyebabkan dana dari luar negara dibawa masuk
ke negara kita. Kemajuan dalam bidang tersebut dapat menyediakan
peluang pekerjaan. Kemajuan tersebut juga akan meningkatkan taraf
hidup rakyat.
[2 markah]

Cukai Diraja
Dikenakan ke atas orang asing yang menetap di Melaka.
Orang asing dari Kepulauan Melayu 3 peratus.
Orang asing dari tempat lain 6 peratus.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

38

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

ZAMAN GELAP DI EROPAH

(a)

(b)

(c)

Kadaan politik dan ekonomi pada Zaman Gelap


Politik
Keadaan politik tidak stabil / huru-hara
Berlaku peperangan dalam kalangan kerajaan kecil. Tiada kerajaan
pusat yang boleh menyatukan dan mengawal kerajaan kecil.
Pemerintahan dijalankan secara feudal. Golongan tuan tanah
menindas golongan rakyat.
Ekonomi
Ekonomi tidak berkembang
Perdagangan antarabangsa tidak berlaku. Perdagangan
antarabangsa dimonopoli oleh orang Islam. Masyarakat Eropah
menjalankan ekonomi sara diri sahaja. Perdagangan dijalankan
secara sistem barter
[4 markah]

Kehidupan masyarakat Eropah pada Zaman Gelap dikongkong oleh


Gereja.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Kehidupan masyarakat Eropah dikongkong oleh Gereja

(i)

Sebab masyarakat Eropah berjaya keluar daripada Zaman Gelap

(ii)

Penjelasan

Masyarakat mesti patuh apa yang dikehendaki oleh Gereja. Gereja


sangat berkuasa. Contohnya Gereja mempunyai kuasa dalam
bidang agama. Gereja mempunyai pengaruh yang kuat dalam
masyarakat. Sesiapa yang tidak mengikut arahan Gereja akan
dipulau. Ahli Gereja menjadi penasihat raja. Rakyat boleh dihukum
jika tidak mematuhi Gereja
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

PENSKORAN KBAT
Masyarakat menguasai ilmu pengetahuan.
Mereka mempelajari semula ilmu tamadun Yunani dan Rom.
Contohnya ilmu matematik, astronomi, fizik dan sebagainya.
Penguasaan ilmu menyebabkan pemikiran masyarakatnya semakin
berkembang. Mereka memanfaatkan ilmu tersebut untuk memajukan
masyarakat.
Masyarakat menceburi bidang perdagangan
Masyarakatnya mula meneroka lautan. Mereka berjaya mencari
laluan perdagangan ke Timur. Mereka berjaya menyaingi pedagang
Islam dalam perdagangan atarabangsa. Perdagangan antarabangsa
menyebabkan pergantungan kepada ekonomi sara diri semakin
berkurangan. Perdagangan antarabangsa juga menyebabkan
ekonominya berkembang.
[6 markah]
Iktibar daripada kejayaan masyarakat Eropah
PENSKORAN KBAT
Kita hendaklah menguasai ilmu pengetahuan supaya pemikiran
menjadi semakin berkembang.
Contohnya menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan
seperti ilmu matematik, fizik. Astronomi, perubatan dan sebagainya.
Dengan ilmu pengetahuan kita bukan sahaja dapat menyelesaikan
masalah, bahkan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik
Kita hendaklah sentiasa berfikiran terbuka supaya dapat
menerima unsur baik dari luar .
Sikap terbuka masyarakat Eropah yang berani mempersoalkan
ketidakadilan dalam masyarakat patut dicontohi. Mereka berani
mempersoalkan penyelewengan golongan Gereja. Sifat ini
menyebabkan masyarakat melakukan perubahan. Dengan itu,
mereka dapat menikmati hidup sejahtera.
[6 markah]

39

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

ZAMAN GELAP DI EROPAH


(c)
(a)

Kejatuhan tamadun Rom menyebabkan Eropah mengalami Zaman


Gelap

Keadaan politik menjadi tidak stabil


Keruntuhan kerajaan Rom menyebabkan tiada lagi kerajaan pusat
yang berwibawa. Keadaan menjadi huru-hara apabila berlaku
peperangan dalam kalangan kerajaan kecil. Tiada kerajaan pusat
yang boleh menyatukan dan mengawal kerajaan kecil tersebut.
Pemerintahan dijalankan secara feudal. Munculnya golongan tuan
tanah yang terlalu berkuasa menindas golongan rakyat.

(i)

Usaha masyarakat Eropah keluar daripada Zaman Gelap

Masyarakat menguasai ilmu pengetahuan.


Mereka mempelajari semula ilmu tamadun Yunani dan Rom.
Contohnya ilmu matematik, astronomi, fizik dan sebagainya.
Penguasaan ilmu menyebabkan pemikiran masyarakatnya semakin
berkembang. Mereka memanfaatkan ilmu tersebut untuk memajukan
masyarakat.

Masyarakat menceburi bidang perdagangan


Masyarakatnya mula meneroka lautan. Mereka berjaya mencari
laluan perdagangan ke Timur. Mereka berjaya menyaingi pedagang
Islam dalam perdagangan atarabangsa. Perdagangan antarabangsa
menyebabkan pergantungan kepada ekonomi sara diri semakin
berkurangan. Perdagangan antarabangsa juga menyebabkan
ekonominya berkembang.
[4 markah]

[4 markah]
(b)

Ciri Zaman Gelap

Kegiatan Ekonomi Merosot


Perdagangan diganggu orang Viking dan Magyar menyebabkan
orang Eropah tidak dapat berdagang ke Timur Jauh. Perdagangan di
Laut Mediterranean dikuasai oleh pedagang Islam.

Tumpuan kepada kegiatan pertanian.


Perniagaan dijalankan secara kecil-kecilan. Perdagangan hanya
melibatkan barangan pertanian sahaja.

Perniagaan dikendalikan secara sistem tukar barang.


Penggunaan mata wang sangat terhad.

Masyarakat Dikongkong Oleh Gereja


Masyarakat mesti patuh apa yang dikehendaki oleh Gereja. Gereja
mempunyai kuasa dalam bidang agama. Gereja mempunyai
pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Sesiapa yang tidak
mengikut arahan Gereja akan dipulau. Ahli Gereja menjadi penasihat
raja. Rakyat boleh dihukum jika tidak mematuhi Gereja
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

(ii)

Cara menghindarkan negara kita daripada mengalami Zaman


Gelap
PENSKORAN KBAT
Kita hendaklah menguasai ilmu pengetahuan supaya pemikiran
menjadi semakin berkembang.
Contohnya menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan
seperti ilmu matematik, fizik. Astronomi, perubatan dan sebagainya.
Dengan ilmu pengetahuan kita bukan sahaja dapat menyelesaikan
masalah, bahkan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik
Kita hendaklah sentiasa berfikiran terbuka supaya dapat
menerima unsur baik dari luar .
Sikap terbuka masyarakat Eropah yang berani mempersoalkan
ketidakadilan dalam masyarakat patut dicontohi. Mereka berani
mempersoalkan penyelewengan golongan Gereja. Sifat ini
menyebabkan masyarakat melakukan perubahan. Dengan itu,
mereka dapat menikmati hidup sejahtera.
[6 markah]

40

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

ZAMAN RENAISSANCE
(a)

Maksud frasa kelahiran semula Eropah dari tempoh ketandusan yang


agak lama.

(b)

Eropah kembali pulih daripada Zaman Gelap sejak runtuhnya


empayar Yunani dan Rom.
Masyarakat Eropah yang dulunya tidak berilmu pengetahuan mula
menghargai semula ilmu dalam tamadun Yunani dan Rom.
Mereka mengembangkan semula kegemilangan ilmu dalam
tamadun Yunani dan Rom dengan cara menonjolkan keupayaan
berfikir untuk menyelesaikan masalah.
[4 markah]

(c)

(i)

Konflik berlaku antara pihak Gereja dengan para cendekiawan


pada Zaman Renaissance.

Sebab Zaman Renaissance bermula di Itali

Ramai tokoh aliran humanisme muncul di Itali.


Contohnya Francisco Petrarch, Niccolo Machiavelli dan Giovanni
Bocaccio. Tokoh-tokoh tersebut menggalakkan manusia
menggunakan akal untuk berfikir bagi menyelesaikan masalah.
Mereka juga membantu menyebarkan idea Renaissance.

Banyak bandar pelabuhan muncul di Itali.


Contohnya bandar Venice, Genoa, Florence, Rom dan Milan. Selain
menjadi pusat perdagangan antarabangsa, bandar ini juga menjadi
pusat pertembungan budaya, bahasa dan agama. Bandar tersebut
juga berlumba-lumba mendapatkan tokoh cendekiawan untuk
mengindahkan bandar mereka.

Ramai pedagang kaya muncul di Itali.


Contohnya keluarga Medici di Florence. Pedagang kaya ini menjadi
patron (penaung atau penaja) kepada pelukis, ahli muzik, saintis dan
penulis. Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk membantu
cendekiawan melakukan penyelidikan dan mengindahkan bandar.

Peranan yang dimainkan oleh pihak Gereja Rom.


Paus di Rom berhasrat menjadikan Rom cantik seperti bandar
Florence. Mereka turut menjadi penaung kepada seniman dan
cendekiawan. Mereka mengupah pelukis dan pengukir untuk
mencantikkan gereja Rom.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Konflik berlaku antara pihak Gereja dengan cendekiawan. Ahli
sains dan matematik sentiasa mencabar pemikiran ahli Gereja.
Penjelasan
Berlaku perselisihan pendapat antara ahli sains dengan Gerja
dalam menjelaskan fenomena alam.
Saintis mengatakan matahari adalah pusat alam. Gereja
mengatakan bumi adalah pusat alam.
Perbezaan dalam menggunakan kaedah kajian.
Saintis menggunakan kaedah empirikal.Gereja menggunakan
kaedah kaedah tradisional.
[4 markah]

41

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(ii)

SPM 2016

Perkembangan pada Zaman Renaissance mendatangkan


manfaat kepada masyarakat Eropah
PENSKORAN KBAT
Ulasan
Perkembangan yang berlaku pada Zaman Renaissance
mendatangkan manfaat kepada masyarakat Eropah pada zaman
selepasnya.
Penjelasan
Munculnya monarki baru di Eropah
Contohnya di Portugal, Castile dan Oregon (Sepanyol), England,
Perancis dan Belanda. Golongan monarki baru mewujudkan
kerajaan pusat. Kerajaan pusat mewajibkan pembayaran cukai
secara terus kepada kerajaan pusat. Golongan bangsawan hilang
kuasa memungut cukai.

Sistem perdagangan semakin berkembang


Kegiatan ekonomi sara diri semakin pupus
Renaissance menyebabkan kegiatan penjelajahan dan penerokaan.
Masyarakat Eropah Berjaya menemui laluan alternative ke Timur.
Mereka Berjaya menguasai semula perdagangan antarabangsa
daripada tangan pedagang Islam.

Membawa perubahan dalam gaya hidup masyarakat.


Manusia mula menzahirkan emosi mereka melalui muzik, lukisan
dan ukiran. Hal ini melahirkan budaya mempunyai keyakinan diri.

Melahirkan masyarakat yang menekankan pemikiran logik,


saintifik, falsafah dan metafizik .
Manusia menggunakan kebolehan dan ilmu untuk memajukan
kehidupan. Hal ini melahirkan sifat berani meneroka perkara baru.

[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

42

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

REVOLUSI PERTANIAN

(a)

Faktor berlakunya Revolusi Pertanian di Britain

(b)

Pertambahan penduduk di Britain.


Pertambahan penduduk menyebabkan permintaan terhadap
makanan bertambah. Permintaan terhadap makanan menyebabkan
harga gandum semakin meningkat. Tuan-tuan tanah mahu
memanfaatkan tanah awam untuk pengeluaran pertanian secara
besar-besaran.

Kelulusan Akta Pemagaran Tanah oleh Parlimen Britain.


Tuan-tuan tanah memohon kelulusan Parlimen bagi memagari tanah
awam. Antara tahun 1761 hingga 1792 hampir 500,000 ekar tanah
telah dipagari.Dengan itu terdapat ladang yang luas untuk
penanaman secara besar-besaran.Golongan petani secara kecilkecilan bekerja sebagai buruh ladang.
Pengenalan kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian.
Kaedah penanaman secara bergilir membolehkan tanah digunakan
sepanjang tahun dengan menanam jenis tanaman yang berbeza
mengikut musim. Pengenalan jenis tanaman baru seperti tunip dan
ubi kentang dapat dijadikan sebagai tanaman giliran.Peralatan baru
dicipta seperti alat Jethro Tull menyebabkan kerja menggali lubang
dan menugal dilakukan lebih pantas.Penggunaan baja asli telah
menjadikan tanaman lebih subur.
Pertanian dijalankan secara komersil.
Peningkatan hasil pertanian menyebabkan berlaku lebihan hasil
pengeluaran. Hasil lebihan pertanian mula diperdagangkan dengan
meluas.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

Sumbangan Revolusi Pertanian dalam mencetuskan Revolusi


Perindustrian

Keuntungan daripada pertanian menyediakan modal untuk kegiatan


industri. Peladang-peladang kaya melabur modal dalam bidang
perindustrian.
Revolusi Pertanian menyediakan makanan yang cukup untuk
menampung keperluan pekerja kilang. Pengeluaran hasil pertanian
yang banyak dapat mengurangkan penggantungan kepada bahan
makanan yang diimport.
Pengurangan import makanan dapat mengelakkan pengaliran keluar
dana. Dana yang diselamatkan dapat digunakan untuk
perkembangan industri.
Pemagaran tanah awam menyebabkan petani menjadi tenaga buruh
dalam bidang perindustrian.
[3 markah]

(c)

Sebab kegiatan pertanian patut dijalankan secara besar-besaran


PENSKORAN KBAT

Menampung keperluan makanan negara.


Pertambahan penduduk menyebabkan permintaan terhadap bekalan
makanan bertambah. Pertanian secara besar-besaran dapat
mengurangkan import bahan makanan. Hal ini mengurangkan
pengaliran keluar dana negara.

Meningkatkan produktiviti pertanian.


Pertanian secara besar-besaran menyebabkan pengeluaran hasil
pertanian bertambah. Hal ini akan menggalakkan industri
berasaskan pertanian. Contohnya perusahaan jus, jem, jeruk dan
sebagainya.
[3 markah]

43

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(d)

SPM 2016

Hubungkait Revolusi Perindustrian dengan imperialisme Barat di Asia


dan Afrika

PENSKORAN KBAT
Sekatan eksport hasil industri Eropah ke Amerika menyebabkan
kuasa Eropah mahu memasarkan hasil industri ke Asia.
Peningkatan hasil perindustrian menyebabkan mereka memerlukan
kawasan pasaran baru. Negara Eropah mahu jadikan Asia sebagai
pusat pasaran hasil industri mereka. Kuasa Barat hendak menguasai
Asia kerana kelebihan pasaran di China dan India.
Kemajuan dalam sektor perkilangan, menyebabkan negaranegara Eropah memerlukan bahan mentah secara konsisten.
Kuasa Eropah mahu menguasai negara Asia dan Afrika supaya
mereka mendapat bahan mentah yang berterusan.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

44

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

REVOLUSI PERINDUSTRIAN

(a)

Wujudnya pengkhususan kerja.


Oleh sebab penggunaan mesin memerlukan modal yang besar, para
pemodal tidak boleh memberi tumpuan kepada banyak bidang.
Mereka akan memberi pengkhususan kepada satu bidang kerja agar
dapat menjimatkan kos. Pengkhususan kerja dapat memberi
kemahiran kepada pekerja di samping meningkatkan kualiti produk.
Produk yang berkualiti dapat dipasarkan di peringkat antarabangsa.

Penggunaan mesin berkuasa wap.


Penggunaan enjin berkuasa wap meningkatkan perlombongan
arang batu. Arang batu digunakan sebagai bahan api untuk industri.
Penggunaan kapal wap meningkatkan sistem perhubungan dan
pengangkutan.
[6 markah]

Maksud Revolusi Perindustrian

Revolusi Perindustrian bermaksud perubahan yang berlaku secara


mendadak dan menyeluruh dalam bidang perusahaan.
Revolusi Perindustrian ialah pengeluaran barang industri yang
dihasilkan secara besar-besaran sehingga melebih paras keperluan
pengusaha.
Pengeluaran barangan dihasilkan dengan perantaraan mesin.
Hasil keluaran barang tersebut bertujuan untuk dikomersilkan.
[2 markah]
(c)

(b)

(i)

Kesan Revolusi Perindustrian terhadap ekonomi dan sosial


Britain.

Faktor Revolusi Perindustrian di Britain

Sumbangan Revolusi Pertanian.


Revolusi Pertanian menyediakan modal untuk kegiatan industri.
Peladang yang menjadi kaya telah melabur modal dalam
perindustrian.

Semangat keusahawanan peladang kaya.


Mereka sanggup melabur dalam bidang baru yang belum pasti
mendatangkan keuntungan.

Bekalan makanan yang mencukupi


Revolusi pertanian menambahkan bekalan makanan.Bekalan
makanan yang banyak cukup untuk menampung keperluan pekerja
kilang. Britain tidak perlu import bahan makanan dari luar. Dana
yang diselamatkan itu dapat dilaburkan dalam industri.

Penggunaan teknologi.
Mesin digunakan bagi menggantikan tenaga manusia atau
binantang. Pelbagai mesin direka untuk tingkatkan pengeluaran.
Dengan menggunakan mesin, barangan dapat dikeluarkan dalam
skala pengeluaran yang besar. Dengan itu, kos pengeluaran
barangan menjadi lebih murah dan mudah dipasarkan.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

Pertanian komersil diusahakan supaya dapat membekalkan bahan


mentah untuk perindustrian.
Kegiatan pembuatan dan pengilangan telah menggantikan kegiatan
pertanian.
Bidang perkilangan menjadi sumber utama ekonomi negara.
Ramai rakyat Britain terlibat sebagai pekerja industri
Bidang perindustrian menjadi punca ekonomi masyarakat.
Perindustrian membekalkan banyak peluang pekerjaan.
Perindustrian menjadi punca pendapatan masyarakat.
Ramai rakyat Britain menjadi pekerja industri.
Wujudnya golongan majikan dan buruh dalam masyarakat
Pengusaha kilang dihormati dalam masyarakat
[6 markah]

45

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(ii)

SPM 2016

Kebaikan daripada Revolusi Perindustrian yang dapat kita


contohi
PENSKORAN KBAT
Memberi tumpuan kepada bidang perindustrian.
Pengeluaran dapat dijalankan secara berskala besar. Langkah
tersebut dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran. Pengeluaran
yang banyak membolehkan hasil pengeluaran tersebut dipasarkan
ke luar negara.
Memberi tumpuan kepada pertanian seiring dengan
perindustrian
Menjamin pengeluaran makanan yang mencukupi. Pengeluaran
makanan yang mencukupi dapat menampung pertambahan
penduduk. Langkah ini dapat mengurangkan pergantungan kepada
bekalan makanan dari luar negara. Dengan itu kita dapat
menjimatkan perbelanjaan negara ke atas import bekalan makanan.
Dana yang berlebihan dapat dilaburkan dalam bidang yang lain.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

46

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PERTANIAN KOMERSIL DI TANAH MELAYU


(a)

Usaha H. N. Ridley.

(c)

Mengagihkan biji benih getah secara percuma


Mencipta sistem torehan ibidem (tulang ikan hering)
Membuat penyelidikan untuk membekukan susu getah
Menggalakkan pelabur membuka ladang getah
Membawa masuk buruh dari India

[2 markah]
(b)

Sebab pihak British menghalang orang Melayu menanam getah

Hubungkait usaha H. N. Ridley dengan kemajuan perusahaan getah

PENSKORAN KBAT
Mengagihkan biji benih getah secara percuma menyebabkan
ramai petani berminat menanam getah.
Petani mula beral;ih daripada menanam padi kepada menanam
getah. Tanah padi ditukar menjadi tanah getah. Pemodal Eropah
mula menanam modal dalam perladangan getah.
Mencipta sistem torehan ibidem (tulang ikan hering)
menyebabkan kerosakan pokok getah dapat dikurangkan.
Teknik ini tidak merosakkan batang pokok getah menyebabkan hayat
pokok getah lebih lama. Pokok getah boleh ditoreh dalam tempoh
yang lama. Hasil torehan memuaskan.
Membawa masuk buruh dari India menyebabkan masalah
kekurangan buruh dalam perladangan getah dapat diatasi.
Buruh India dan Sri Lanka diambil untuk menjadi penoreh getah.
Pengeluaran getah bertambah dan dapat memenuhi permintaan
antarabangsa.
[2 markah]

PENSKORAN KBAT
Mahu kekalkan orang Melayu sebagai petani sara diri
Supaya orang Melayu terus menanam padi bagi menjamin bekalan
makanan mencukupi. Pihak British tidak perlu mengeluarkan
perbelanjaan yang banyak bagi mengimport makanan dari luar.
Mahu kekalkan orang Melayu dalam kemiskinan.
Kemiskinan hidup menyebabkan mereka tidak ada masa untuk
memikirkan soal politik. Orang Melayu tidak menyedari kesan
penjajahan British. British tidak mahu orang Melayu terdedah kepada
dunia luar yang boleh membangkitkan semangat nasionalisme
menentang mereka.
[2 markah]

(d)

Perusahaan getah dikekalkan sebagai sumber ekonomi negara

PENSKORAN KBAT
Pendirian
Perusahaan getah wajar dikekalkan sebagai sumber ekonomi
negara
Penjelasan
Menyediakan peluang pekerjaan
Contohnya, sebagai penoreh getah, buruh rencam dan lain-lain.
Pekerjaan tersebut boleh mengurangkan kadar pengangguran di
negara kita.
Membekalkan bahan mentah
Industri berasaskan getah dapat dibuka di negara kita. Contohnya,
perusahaan membuat tayar, sarung tangan getah, tilam dan lain-lain.
Hasil industri tersebut dapat dieksport ke negara luar.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

47

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(e)

SPM 2016

Malaysia menghadapi cabaran besar sebagai negara pengeluar getah


asli terbesar di dunia.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Malaysia menghadapi cabaran besar dalam usaha mengekalkan
kecemerlangan sebagai negara pengeluar getah asli terbesar di
dunia.
Penjelasan
Tanah pertanian semakin berkurangan
Tanah pertanian banyak digunakan untuk tujuan pembangunan.
Contohnya sebagai tapak perumahan, jabatan kerajaan, kemudahan
asas seperti sekolah, hospital dan sebagainya. Oleh itu, ladang
getah tidak dapat ditingkatkan keluasannya.
Hasil getah negara kita terpaksa bersaing dengan negara lain.
Negara lain juga memberi perhatian kepada penanaman getah.
Contohnya, negara Thailand dan Indonesia. Pengeluaran getah
yang berlebihan menyebabkan harga getah tidak stabil dalam
pasaran. Banyak ladang getah terpaksa ditutup.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

48

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

PENGGUNAAN BURUH LUAR


(a)

(c)

Faktor kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu.

Kepesatan pertanian komersil dan perlombongan


Berlakunya masalah kekurangan tenaga buruh tempatan. Pihak
British membawa masuk buruh dari luar. Buruh dari India dibawa
masuk untuk bekerja di ladang getah. Buruh dari China dibawa
masuk untuk bekerja di lombong bijih timah..
Kesulitan hidup di negara asal
Pihak British menggalakkan buruh Cina dan India datang ke Tanah
Melayu. Mereka meninggalkan negara masing-masing untuk
mencari penghidupan baru.

Kemasukan imigran tidak ditentang orang Melayu


Wujudnya hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan negara
India dan China. Kebanyakan buruh dari China datangnya dari
wilayah selatan China seperti Kwangtung, Kwangsi dan Fukien.
Kebanyakan buruh India datangnya dari wilayah selatan India seperti
Kerala, Tamil Nadu dan Pondicherry.

Kestabilan politik di Tanah Melayu.


Tanah Melayu mengalami perkembangan pesat dalam bidang
ekonomi. Pemodal Eropah dan China melabur modal dalam
perusahaan getah dan bijih timah. Perkembangan tersebut
membuka peluang pekerjaan yang banyak.

(i)

Keistimewaan masyarakat majmuk

(ii)

Cara memupuk perpaduan masyarakat majmuk


PENSKORAN KBAT
Menghapuskan perbezaan kaum mengikut fungsi ekonomi
Kerajaan menjayakan dasar membasmi kemiskinan melalui Dasar
Ekonomi Baru (DEB). Contohnya membuka tanah rancangan untuk
menempatkan masyarakat luar Bandar yang tidak bertanah.
Kerajaan juga telah meningkatkan taraf hidup masyarakat luar
bandar dengan membina kemudahan infrastruktur seperti bekalan
eletrik, bekalan air bersih, jalan raya, sekolah, hospital dan lainlain.Hal ini menyebabkan jurang ekonomi antara luar bandar dengan
luar bandar semakin berkurangan.

Memperkenalkan Rukun Negara


Menggaalakkan rakyat menghayati prinsip Rukun Negara.
Penghayatan terhadap Rukun Negara dapat mewujudkan
keharmonian kaum. Contohnya menghayati prinsip Kesopanan dan
Kesusilaan menyebabkan lahirnya semangat hormat menghormati
antara satu kaum dengan kaum yang lain.

Mewajibkan penggunaan Bahasa Kebangsaan.


Bahasa Melayu dijadikan Bahasa Kebangsaan. Bahasa
Kebangsaan dijadikan bahasa rasmi negara.Semua kaum
menggunakan bahasa kebangsaan untuk berinteraksi. Sistem
pendidikan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa
pengantar. Dengan itu semua kaum dapat menguasai Bahasa
Kebangsaan. Dengan bahasa yang sama, perpaduan menjadi lebih
erat.
[6 markah]

Ciri masyarakat majmuk.


Mengamalkan adat dan budaya yang berbeza.
Menggunakan bahasa pertuturan yang berbeza.
Petempatan berbeza mengikut kaum.
Jenis pekerjaan berbeza mengikut kaum.
Tiada interaksi yang meluas antara kaum.
Jurang ekonomi antara kaum begitu luas.
Menggunakan pendidikan vernakular masing-masing.

Memiliki kepelbagaian bahasa


Mengenali kebudayaan kaum lain
Mewujudkan kepelbagaian kegiatan ekonomi
Mewujudkan persaingan yang sihat dalam bidang ekonomi
Dapat mewujudkan kerajaan yang terdiri daripada pelbagai kaum
[4 markah]

[6 markah]
(b)

SPM 2016

[4 markah]
Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

49

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PEMBANDARAN DI TANAH MELAYU

(a)

Faktor pembandaran

(b)

(c)

Kekayaan sumber semula jadi.


Contohnya sumber bijih timah dan petroleum. Kawasan yang
berhampiran dengan pusat perlombongan akan berkembang
menjadi tempat mendapatkan barang keperluan. Tempat itu akhirnya
menjadi Bandar. Contohnya Bandar Ipoh, Seremban, Taiping dan
Kuala Lumpur.
Dasar British yang membangunkan kawasan tertentu.
British menjadikan kawasan pantai Barat sebagai pusat pentadbiran
dan pusat ekonomi. British menyediakan pelbagai kemudahan bagi
memenuhi keperluan tempat tersebut sebagai pusat pentadbiran,
perbankan, pusat kegiatan ekonomi dan lain-lain. Terdapat
kemudahan infrastruktur disediakan seperti sistem perhubungan
jalan raya yang baik, bekalan elektrik, bekalan air bersih dan
sebagainya. Hal ini menyebabkan tempat tersebut mengalami
pertambahan penduduk yang pesat.
[6 markah]

(i)

Sebab pembandaran di kawasan pantai timur Semenanjung


Malaysia lebih perlahan berbanding dengan di kawasan
pantai barat.

Pantai timur tiada sumber semula jadi


Pantai Barat kaya dengan sumber semula jadi. Contohnya bijih
timah. Kawasan tersebut menjadi pusat perlombongan. Pekan yang
berhampiran akan berkembang sebagai pusat mendapatkan bekalan
keperluan untuk pelombong. Dengan itu kawasan tersebut
berkembang pesat. Hal ini tidak berlaku di kawasan pantai timur.

Pantai timur tiada pelabuhan.


Pantaii barat memiliki pelabuhan. Contohnya pelabuhan Pulau
Pinang, Port Dickson, Kelang dan lain-lain. Pelabuhan ini menjadi
pusat perdagangan antarabangsa. Pelbagai kemudahan disediakan
untuk memenuhi kepentingannya sebagai pusat perdagangan.
Perkara ini tidak berlaku di pantai timur.
[3 markah]
Cadangan untuk mengatasi keadaan tersebut.

Fungsi bandar

Menjadi pusat kegiatan ekonomi penjajah.


Sebagai tempat mengumpul hasil lombong.
Menjadi pusat mendapatkan keperluan harian.
Menjadi pusat pentadbiran, perniagaan, perbankan dsb.
Menjadi pusat petempatan.
Menjadi pusat pengumpulan hasil pertanian komersil.
Menjadi tempat persimpangan sistem perhubungan.
Sebagai pelabuhan

Membina rangkaian perhubungan yang baik


Bina lebuh raya. Contohnya Lebuh Raya Pantai Timur (LPT) adalah
langkah yang baik. Usaha ini perlu dipertingkatkan. Dengan
pembinaan lebuh raya, pemodal asing lebih berminat untuk
membuat pelaburan di pantai timur. Pelaburan asing mendorong
proses pembandaran di pantai timur standing dengan pembandaran
di pantai barat.
[3 markah]

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

50

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(ii)

SPM 2016

Pembandaran boleh memajukan ekonomi negara.


PENSKORAN KBAT
Ulasan
Pembandaran boleh menyumbang ke arah memajukan ekonomi
negara.
Penjelasan
Infrastruktur yang lengkap memudahkan urusan perdagangan
antarabangsa dijalankan.
Contohnya, sistem perhubungan jalan raya dan jalan kereta api
mempercepatkan proses penghantaran barangan untuk dieksport.
Perkembangan perdagangan antarabangsa membantu
mempercepatkan perkembangan ekonomi di kawasan tersebut.
Banyak peluang ekonomi dapat diceburi. Peluang pekerjaan yang
banyak dapat meningkatkan pendapatan rakyat. Kuasa beli yang
tinggi dapat memajukan ekonomi negara.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

51

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(b)

INSTITUSI KEWANGAN DAN INSURANS

Kepentingan institusi kewangan

(a)

Perkembangan institusi kewangan di Tanah Melayu

Kerajaan British menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang


pada 1897.
Lembaga ini mengeluarkan Wang Kertas Negeri Selat dan
menguatkuasakan penggunaan wang tersebut. Badan ini
mengesahkan hanya mata wang tersebut sahaja sah digunakan
dalam urusan perdagangan di Negeri Selat. Penggunaan Wang
Kertas Negeri Selat menggantikan mata wang perak Sepanyol di
Tanah Melayu. Pengenalan mata wang tersebut juga menyebabkan
mata wang Kerajaan Melayu semakin terhapus.
Kepesatan ekonomi mendorong penubuhan bank.
Bank melicinkan urusan kewangan. Bank menyediakan pelbagai
kemudahan kepada pelabur. Bank memberikan kadar faedah untuk
simpanan. Bank menyalurkan dana dari luar negara ke Tanah
Melayu. Bank menjadi ejen pembayar kepada pengeksport dan
pengimport.
Bank Eropah membuka cawangannya di Tanah Melayu.
Antaranya ialah Mercantile Bank 1859, The Chartered Bank 1875,
Hong Kong and Shanghai Bank 1894 dan Algemene Bank
Nederland 1899. Bank Eropah lebih mengutamakan pedagang
Eropah. Pedagang tempatan sukar mendapatkan kemudahan bank
Eropah. Mereka terpaksa menggunakan khidmat komprador (orang
tengah) untuk mendapatkan kemudahan perkhidmatan bank.
Pemodal tempatan menubuhkan bank mereka sendiri.
Contohnya Kwong Yik Bank di Kuala Lumpur, Bank of Malaya di
Ipoh, Ban Hin Lee Bank di Pulau Pinang serta Kwong Lee Bank,
Sarawak Chinese Banking Corporation Limited dan Ban Chiang
Bank di Sarawak.

(c)

SPM 2016

(i)

PENSKORAN KBAT
Tempat menyimpan wang
Menyimpan wang dengan lebih selamat. Contohnya, dalam akaun
simpanan. Simpanan tersebut akan mendapat keuntungan melalui
pemberian faedah / dividen yang ditawarkan oleh bank. Wang
simpanan mudah untuk dikeluarkan, sama ada melalui kaunter atau
mesin ATM.
Membuat pembayaran untuk urusan perniagaan.
Urusan perniagaan lebih lancer dan selamat. Wang tunai tidak perlu
disediakan untuk membuat pembayaran. Contohnya pembayaran
boleh dibuat dengan menggunakan cek atau bank deraf. Cara ini
lebih menjimatkan masa dan selamat.
[6 markah]
Tujuan insurans maritim dan insurans kebakaran

Insurans Maritim
Memenuhi keperluan perdagangan antarabangsa semakin
meningkat.
Melindungi pengangkutan laut yang menjadi pengangkutan utama
dalam perdagangan.
Melindungi barang dagangan.
Melindungi kapal pedagang.
[2 markah]
Insurans Kebakaran
Menangani masalah kebakaran yang sering berlaku.
Melindungi kemusnahan bandar dan kedai.
Mengurangkan masalah akibat kebakaran
[2 markah]

Orang Melayu menubuhkan bank mereka sendiri.


Bank pertama orang Melayu ialah Malay National Banking
Corporation 1947 yang ditubuhkan di Kuala Lumpur. Bank ini
menubuhkan cawangannya di Temerloh dan Rembau.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

52

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(ii)

SPM 2016

Sebab memerlukan perlindungan insurans


PENSKORAN KBAT
Melindungi harta benda peribadi agar sentiasa selamat.
Sekiranya berlaku kemalangan atau kehilangan, nilai harta benda
tersebut akan dibayar oleh syarikat insurans yang kita carum.
Syarikat insurans membayar ganti rugi kepada pihak lain yang
terlibat dalam kemalangan. Syarikat insurans akan membuat
bayaran pampasan kepada pihak ketiga yang membuat tuntutan.
Menampung pembiayaan yang tinggi.
Contohnya syarikat insurans menampung pembiayaan rawatan
kesihatan di hospital sekiranya kita memiliki insurans kesihatan.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

53

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

KESAN DASAR EKONOMI BRITISH : PERKHIDMATAN KESIHATAN

(a)

Menubuhkan Sanitary Board


Badan ini berfungsi menjaga kebersihan bandar. Lembaga tersebut
ditugaskan mengawas kebersihan dan kesihatan bandar Kuala
Lumpur dan bandar di Perak.

Menubuhkan Jabatan Kesihatan


Dengan penubuhan jabatan ini, tugas Sanitary Board dalam
menjaga kesihatan telah diambil alih oleh Jabatan Kesihatan.
Namun, tugas menjaga kebersihan masih dijalankan oleh Sanitary
Board.
[6 markah]

Punca wabak penyakit

Kemasukan imigran Cina dan India secara beramai-ramai ke Tanah


Melayu menyebabkan berlaku pertambahan penduduk secara
mendadak.
Pertambahan penduduk menyebabkan berlakunya kepadatan
penduduk sama ada di Bandar dan luar bandar.
Kemudahan asas yang tersedia tidak dapat menampung jumlah
kepadatan penduduk yang tinggi.
Kebersihan, pembentungan dan sistem kumbahan tidak diuruskan
dengan sempurna.
Keadaan itu mendorong terjadinya wabak penyakit.
[4 markah]

(c)

(i)

Sebab kualiti kesihatan sangat diutamakan

(b)

Usaha mengawal wabak penyakit berjangkit

Membina hospital kerajaan.


Contohnya Hospital Taiping dan Hospital Kuala Lumpur. Hospital
kerajaan yang didirikan di Perak ialah di Tanjung Malim,Batu Gajah,
Gopeng, Kerian dan Kuala Kangsar. Menjelang tahun 1895, terdapat
29 pusat perubatan didirikan di Perak dan Kuala Lumpur. Di Sabah,
hospital dibina di Jesselton, Sandakan, Beaufort, Kudat dan Tawau.
Di Sarawak, hospital didirikan di Kuching.

Membina pusat kesihatan kecil.


Didirikan di Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan.

Menggalakkan pembinaan hospital persendirian


Hospital persendirian dibina atas sumbangan orang perseorangan.
Contohnya Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur. Hospital ini
memberikan perkhidmatan kesihatan kepada pekerja lombong bijih
timah yang terdiri daripada imigran Cina.

(ii)

PENSKORAN KBAT
Membina masyarakat yang sihat
Masyarakat yang sihat dapat membentuk masyarakat yang memiliki
tahap pemikiran yang tinggi. Hal ini dapat menghasilkan tenaga
kerja yang berkualiti. Produktiviti negara akan meningkat. Hasrat
mencapai negara maju akan tercapai.
[6 markah]
Cara hidup sihat yang perlu diamalkan

PENSKORAN KBAT
Mengamalkan amalan pemakanan yang sihat
Makan secara teratur dan mengikut jadual. Pilih makanan
yang baik. Contohnya, banyakkan makan sayur dan buahbuahan. Elakkan makanan yang mengandungi lemak dan
gula yang berlebihan. Langkah tersebut dapat
mengurangkan risiko terkena penyakit berbahaya.
[4 markah]

Mendirikan Institut Penyelidikan Perubatan.


Institut ini membuat kajian punca penyakit dan langkah pencegahan.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

54

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

[2 markah]

IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA


(a)

Maksud imperialisme

(b)

(d)

Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayah dengan


menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu
[2 markah]

Hubungkait keistimewaan Asia Tenggara dengan dasar imperialisme


Barat

SPM 2016

PENSKORAN KBAT
Asia Tenggara yang terletak antara China dan India
menjadikannya dekat dengan kawasan pasaran yang terbesar
besar di dunia.
Kuasa Barat hendak menguasai Asia Tenggara supaya dapat
meluaskan pasaran barangan industri mereka ke China dan India.
Barangan industri mereka tidak dapat dipasarkan ke Amerika
disebabkan sekatan import yang dilakukan oleh Amerika ke atas
barangan Eropah.

Penjajahan banyak mendatangkan kesan buruk

Ulasan
Penjajahan mendatangkan kesan buruk ke atas masyarakat dan
negara di Asia Tenggara.
Penjelasan
Asia Tenggara menjadi tanah jajahan kuasa Barat.
Sistem birokrasi Barat diperkenalkan di Asia Tenggara. Dengan itu,
berakhirnya sistem beraja di Asia Tenggara. Undang-undang Barat
dilaksanakan di Asia Tenggara. Sumber ekonomi di negara-negara
Asia Tenggara dibolot oleh penjajah. Hal ini menyebabkan
munculnya semangat menentang penjajah dalam kalangan
penduduk peribumi.
[3 markah]

Asia Tenggara kaya dengan bahan mentah yang diperlukan


untuk keperluan industri di Eropah.
Dengan menakluki Asia Tenggara, mereka dapat menguasai bahan
mentah secara berterusan.
[3 markah]

(c)

Muslihat penggunaan slogan Tugas Menyebarkan Tamadun dan


Beban Orang Putih
PENSKORAN KBAT

Hendak menjajah Asia Tenggara.


Mereka hendak meluaskan tanah jajahan agar dapat mencari
kekayaan. Dengan penguasaan Asia Tenggara, mereka dapat
menguasai bahan mentah dan menjadikan Asia Tenggara sebagai
tempat pasaran baru untuk barang keluaran industri mereka.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

55

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PENGENALAN BIROKRASI BARAT DI ASIA TENGGARA

(a)

Ciri sistem pentadbiran berpusat di Filipina

(d)

Penubuhan kerajaan pusat


Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai pemerintah
Penubuhan biro (jabatan).
Perlantikan ketua biro.
Pelaksanaan undang-undang Barat.

[2 markah]

(b)

(c)

Pentadbiran Sistem Encomienda.

Pentadbiran di peringkat tempatan (daerah).


Beberapa buah barangay (kampung) digabungkan menjadi sebuah
encomienda (daerah).
Setiap encomienda diketuai oleh encomiendero.
Encomiendero dilantik daripada orang Sepanyol.
Tugas Encomiendero ialah menjaga keamanan, mengutip cukai dan
mengkristiankan penduduk barangay.
Jawatan pembesar tempatan telah dihapuskan.
[2 markah]

Sebab Sistem Encomienda dibenci

Sistem birokrasi Barat membawa kesejahteraan

(e)

Ulasan
Sistem birokrasi Barat dapat mendatangkan kesejahteraan
kepada negara jika dilaksanakan dengan cekap.
Penjelasan
Penubuhan kerajaan pusat menyebabkan pentadbiran negeri
menjadi seragam.
Pentadbiran diketuai oleh pegawai kerajaan yang tidak
mengamalkan pemerintahan berkuasa mutlak.
[2 markah]

Cara meningkatkan kecekapan sistem birokrasi

PENSKORAN KBAT
Menghapuskan amalan rasuah
Contohnya wang sogokan, wang sagu hati, hadiah dan lain-lain.
Pegawai menjalankan pentadbiran secara telus. SPRM diberi kuasa
untuk menyiasat dan membongkar gejala rasuah dalam pentadbiran
negara. Dengan itu, pentadbiran diyakini oleh rakyat.
[2 markah]

Mengenakan cukai yang tinggi


Rakyat dijadikan buruh kerahan tenaga
Penduduk dipaksa memeluk Kristian
Undang-undang terlalu keras
Diskriminasi dalam melaksanakan undang-undang
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

56

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PENGENALAN BIROKRASI BARAT DI ASIA TENGGARA

(a)

Ciri pentadbiran birokrasi di Filipina

(d)

Penubuhan kerajaan pusat


Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai pemerintah
Penubuhan biro (jabatan).
Perlantikan ketua biro.
Pelaksanaan undang-undang Barat.

Sebab Sistem Encomiendero mendapat tentangan

[2 markah]

Mengenakan cukai yang tinggi


Rakyat dijadikan buruh kerahan tenaga
Penduduk dipaksa memeluk Kristian
Undang-undang terlalu keras
Diskriminasi dalam melaksanakan undang-undang
[2 markah]

(b)

Pelaksanaan Sistem Encomienda.

(e)
Beberapa buah barangay (kampung) digabungkan menjadi sebuah
encomienda (daerah)
Encomienda diketuai oleh Encomiendero (Ketua Daerah)
Encomiendero dilantik daripada bangsa Sepanyol
Encomiendero menjalankan tugas menjaga keamanan, mengutip
cukai dan mengkristiankan penduduk barangay
[2 markah]

(c)

Tugas Encomiendero.

Menjaga keamanan
Mengutip cukai
Mengkristiankan penduduk barangay

Sistem birokrasi dapat mendatangkan kesejahteraan

Ulasan
Sistem birokrasi Barat dapat mendatangkan kesejahteraan
kepada negara jika dilaksanakan dengan cekap.
Penjelasan
Penubuhan kerajaan pusat menyebabkan pentadbiran negeri
menjadi seragam.
Pentadbiran diketuai oleh pegawai kerajaan yang tidak
mengamalkan pemerintahan berkuasa mutlak.
[2 markah]

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

57

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PENGENALAN BIROKRASI BARAT DI ASIA TENGGARA

(a)

(c)

Ciri sistem pemerintahan tradisional di IndoChina

Negeri di IndoChina ditadbir oleh kerajaan pusat.


Pentadbiran dijalankan oleh raja berkuasa mutlak.
Raja memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan.
Pentadbiran diketuai oleh golongan Mandarin.
Pentadbiran meniru pentadbiran Tanah Besar China.
Pegawai-pegawai dipilih melalui peperiksaan.

(i)

Hubungkait birokrasi Barat dengan sistem pemerintahan


tradisional

[6 markah]

(b)

Ciri pentadbiran birokrasi Union Indochinoise

Menubuhkan kerajaan pusat


Menyatukan Vietnam, Kemboja dan Laos.
Menamakannya sebagai Union Indochinoise (IndiChina)

Melantik Gabenor Jeneral


Gabenor Jeneral mengetuai pentadbiran pusat
Gabenor Jeneral bertanggungjawab kepada Pejabat Tanah Jajahan
di Paris.
Gabenor Jeneral dibantu oleh Leftenan Gabenor
Leftenan Gabenor menjadi pemerintah wilayah.

Melaksanakan undang-undang Barat.


Undang-undang IndoChina diluluskan di Perancis.

(ii)

PENSKORAN KBAT
Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai pemerintah menyebabkan
raja kehilangan kuasa memerintah
Gabenor Jeneral menjadi pemerintah di peringklat pusat. Gabenor
Jeneral dibantu oleh Leftenan Gabenor. Institusi raja telah terhapus.
Raja hilang kuasa dan kewibawaannya.
Pelaksanaan undang-undang Barat menyebabkan undangundang tempatan dimansuhkan.
Undang-undang Barat diluluskan oleh Parlimen Perancis. Undangundang tersebut digunapakai di IndoChina. Undang-undang
tradisional yang digunakan selama ini telah dimansuhkan.
[4 markah]
Pelaksanaan sistem birokrasi Barat melicinkan pentadbiran

Kerajaan tempatan diberi kuasa autonomi.


Kerajaan pusat tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan
tempatan.
Kerajaan tempatan perlu bayar cukai dan menyediakan kerahan
tenaga
[6 markah]

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Pelaksanaan sistem birokrasi Barat banyak
memberikan manfaat dalam melicinkan pentadbiran
Penjelasan
Penubuhan kerajaan pusat menyebabkan pentadbiran
negeri menjadi seragam.
Setiap wilayah menggunakan sistem pentadbiran yang
sama. Persamaan ini menjadikan pentadbiran menjadi lebih
cekap. Pentadbiran pusat diketuai oleh pegawai kerajaan.
Pentadbirannya tidak lagi mengamalkan pemerintahan
berkuasa mutlak. Pegawai pentadbiran dapat menjalankan
kerja dengan lebih cekap
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

58

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

(a)

Faktor kemunculan semangat nasionalisme di Asia Tenggara.

Dasar Penjajah
Rakyat tempatan tiada peluang dalam birokrasi Barat. Mereka kekal
dalam ekonomi tradisional. Dasar ekonomi penjajah menindas
penduduk. Contohnya Sistem Tanaman Paksa dan Sistem Polo
Penjajah mewujudkan jurang sosial masyarakat. Penjajah membawa
masuk imigran. Golongan imigran menguasai ekonomi.
Pengaruh Agama
Agama menyatukan rakyat tempatan menghadapi Barat. Agama
digunakan untuk menghalang kebudayaan Barat dan agama
Kristian. Contohnya gerakan Islah di Tanah Melayu, Indonesia serta
penubuhan Persatuan Belia Buddha di Burma. Golongan agama
menjadi pencetus nasionalisme. Agama Kristian menyatukan
penduduk Filipina menentang Sepanyol. Rakyat Filipina yang
beragama Kristian dianggap golongan kelas kedua.
Karya Kesusasteraan
Karya sastera memaparkan kesengsaraan masyarakat akibat
penindasan penjajah. Karya sastera membangkitkan kesedaran
rakyat. Karya sastera membangkitkan kecintaan kepada negara.
Karya kesusasteraan menjadi inspirasi kepada rakyat. Contohnya
Noli Me Tangere (Filipina), Kerikil,Kerikil Tajam dan Ke Makam
Bonda (Indonesia), Putera Gunung Tahan (Tanah Melayu) dll.
Sistem Pendidikan
Penjajah bersikap pilih kasih dalam pendidikan. Penjajah
mengutamakan sekolah yang menggunakan pengantar bahasa
penjajah. Mereka hanya menyediakan kemudahan pendidikan di
sekolah tersebut sahaja. Penjajah hanya menyediakan pendidikan di
peringkat rendah sahaja. Pendidikan terhad kepada golongan elit
dan penduduk bandar sahaja. Pendidikan anak-anak bangsawan
diasingkan daripada anak orang kebanyakan. Pendidikan sekular
dan pendidikan mubaligh memberi ancaman kepada sekolah agama.
Lepasan sekolah vernakular sukar mendapatkan pekerjaan.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

SPM 2016

Kemunculan Golongan Intelektual


Golongan intelek berpendidikan Barat dan Asia Barat menjadi
pencetus gerakan nasionalisme. Mereka terdedah kepada falsafah
Barat dan Islam. Mereka menyedari pihak penjajah tidak mentadbir
tanah jajahan dengan baik. Mereka memimpin gerakan nasionalisme
apabila kembali ke tanah air. Mereka menuntut taraf hidup rakyat
diperbaiki. Mereka memperjuangkan kemerdekaa tanah air
[6 markah]

(b)

Perbezaan antara ciri nasionalisme tahap pertama dengan ciri


nasionalisme tahap kedua

Ciri Nasionalisme Tahap Pertama


Penentangan bersifat setempat sahaja.
Gerakan ini dipimpin oleh golongan agama
Tiada parti politik yang menjadi penggerak.
Isu yang diperjuangkan ialah berkaitan sosial, kebudayaan, agama
dan hak peribumi
Tujuan gerakan adalah menuntut hak dan taraf hidup rakyat
tempatan dibaiki.
Gerakan ini bersifat sederhana dan tidak bersifat politik
Ciri Nasionalisme Tahap Kedua
Penentangan menyeluruh di seluruh negara.
Gerakan ini dipimpin oleh ahli politik.
Mempunyai parti politik sebagai penggerak.
Isu berkaitan politik dan kemerdekaan tanah air.
Tujuan gerakan adalah menuntut kemerdekaan dan memerintah
sendiri.
Gerakan ini bersifat radikal.
Gerakan ini bersifat tindakan politik
[4 markah]

59

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

SPM 2016

60

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(c)

(i)

SPM 2016

Sebab menghayati perjuangan nasionalisme silam

(ii)

Mengetahui jasa mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan


tanah air.
Mengetahui liku-liku perjuangan mereka. Kita dapat mengetahui
usaha yang dilakukan oleh mereka untuk mengubah sikap dan
pemikiran masyarakat. Hal ini dapat memberi kesedaran kepada
genearsi muda betapa berharganya nikmat kemerdekaan.
[4 markah]

Sebab tidak menghargai perjuangan tokoh silam


PENSKORAN KBAT
Ulasan
Terdapat segelintir rakyat Malaysia yang tidak menghargai
perjuangan tokoh negara pada zaman silam.
Penjelasan
Keadaan tersebut berlaku kerana mereka buta sejarah.
Terdapat segelintir masyarakat yang tidak mendalami sejarah tanah
air. Mereka tidak mengenali pejuang negara. Mereka tidak
mengetahui pahit jerihnya perjuangan tokoh negara. Perkara ini
mungkin terjadi disebabkan tiada pihak yang mempromosikan tokoh
negara. Hal ini menyebabkan sikap segelintir masyarakat tidak
mengambil berat terhadap urusan negara. Mereka hanya mengambil
kisah perkara yang ada kaitan dengan diri mereka sahaja.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

61

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

(a)

Faktor kebangkitan semangat nasionalisme di Indonesia.

Dasar penjajah yang membiarkan rakyat tempatan kekal dalam


ekonomi tradisional.
Penindasan Belanda melalui Sistem Tanaman Paksa
Pengaruh agama yang berjaya menyatukan rakyat tempatan
menghadapi Barat.
Pengaruh karya kesusasteraan yang memaparkan kesengsaraan
masyarakat akibat penindasan penjajah.
Penjajah bersikap pilih kasih dalam pendidikan.
Kemunculan golongan intelek yang memimpin gerakan nasionalisme
menentang penjajah
Media massa yang menanam perasaan antipenjajah.
Perkembangan sistem perhubungan yang menghubungkan kawasan
yang sebelumnya terpisah.
Pengaruh luar seperti kejayaan Jepun menewaskan China dan
Rusia dan Mahatma Ghandi menentang British

[4 markah]
(b)

(i)

Ciri kepimpinan tokoh Raden Adjeng Kartini dan Soekarno

[4 markah]
(b)

Perbezaan ciri gerakan nasionalisme yang didokong oleh raden


Adjeng Kartini dengan Soekarno.

Perjuangan Raden Adjeng Kartini


Matlamat perjuangan Raden Adjeng Kartini ialah mahu mengubah
nasib rakyat melalui pendidikan.
Beliau juga mahu memberikan pendidikan kepada kaum wanita.
Beliau berusaha menyedarkan masyarakat melalui karyanya Habis
Gelap Terbitlah Terang dan Penulisan Seorang Puteri Jawa.
Beliau mendedahkan penindasan Belanda.
Beliau berusaha meningkatkan taraf hidup rakyat.

Perjuangan Soekarno
Matlamat perjuangan Soekarno ialah mahu mendapatkan
kemerdekaan Indonesia daripada Belanda dan menjalankan
pemerintahan sendiri.
Untuk mencapai matlamat perjuangannya, beliau telah menubuhkan
Parti Nasional Indonesia (PNI).
PNI menuntut kemerdekaan walaupun secara kekerasan.

PENSKORAN KBAT
Sedia berkorban jiwa raga dalam perjuangan menuntut
kemerdekaan.
Mereka gigih berusaha agar mencapai matlamat perjuangan.
Mereka berani menyuarakan perkara yang benar demi untuk
membela nasib rakyat. Contohnya Raden Adjeng Kartini dengan
lantang menulis tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat
penindasan Belanda melalui karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang
dan Catatan Seorang Puteri Jawa. Soekarno pula sanggup dipenjara
demi mencapai matlamat perjuangannya. Mereka ikhlas dalam
perjuangan tanpa mengharapkan balasan dan mengutamakan
kepentingan rakyat tanpa menghiraukan keselamatan mereka.
[6 markah]

(ii)

Sebab tidak menghargai perjuangan tokoh silam


[ Lihat Jawapan Modul Sebelumnya ]
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

62

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA


(a)

Situasi yang menyebabkan Pridi Phanomyong tidak puas hati terhadap


sistem pemerintahan Raja Vajiravudh

(d)

Kerabat diraja menguasai politik di Thailand.


Raja mengamalkan sistem pemerintahan berkuasa mutlak
Kelemahan sistem pentadbiran kerajaan.
Mengambil kerabat diraja menjadi pegawai walaupun tidak layak
Sikap raja yang boros.

Sebab kita patut menghargai nikmat kemerdekaan

[2 markah]

(b)

Usaha Phibul Songram mengurangkan pengaruh kebudayaan Cina.

[2 markah]
(c)

Nasionalisme Thailand berbeza dengan nasionalisme di negara lain


PENSKORAN KBAT
Ulasan
Nasionalisme di Thailand berbeza dengan nasionalisme di
negara lain

Meluluskan undang-undang yang menyekat penguasaan orang Cina


dalam ekonomi.
Mengarahkan akhbar Cina dibubarkan
Mengarahkan sekolah Cina dibubarkan
Mengarahkan semua rakyat Thai memakai nama Siam
Menukarkan nama negara Siam kepada Thailand (Tanah Bebas).

Bukti
Nasionalisme di Thailand tidak bersifat antipenjajah.
Mereka tidak menentang penjajah tetapi mereka menentang sikap
raja yang tidak mementingkan rakyat. Nasionalisme Thailand bukan
bertujuan menamatkan penjajahan, tetapi mahu menamatkan sistem
beraja mutlak.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

PENSKORAN KBAT
Kemerdekaan menyebabkan kita dapat memerintah negara kita
mengikut acuan kita sendiri.
Contohnya menjalankan pemerintahan secara sistem demokrasi dan
Raja berperlembagaan. Kita dapat menggabungkan sistem
pemerintahan moden dengan sistem pemerintahan tradisional.
Dengan itu, pemerintahan negara menjadi lebih cekap.
Kekayaan negara kita tidak lagi dikaut oleh penjajah menyebabkan
kita dapat menikmati kekayaan negara
Kerana kita boleh mengamalkan cara hidup kita dan tidak perlu
mengikut budaya Barat
Kerana bebas menganut mana-mana agama dan kepercayaan
tanpa pengaruh daripada agama lain
[2 markah]

(e)

Usaha memupuk jati diri agar menghargai nikmat kemerdekaan

PENSKORAN KBAT
Memasukkan perjuangan tokoh kemerdekaan dalam sukatan
pelajaran Sejarah agar pelajar mengetahui latar belakang sejarah
kemerdekaan negara.
Pengusaha perfileman patut menjadikan sejarah kemerdekaan
sebagai drama / filem cereka untuk membangkitkan semangat
patriotik
Perbadanan Muzium perlu mengadakan pameran sejarah
kemerdekaan agar masyarakat dapat menghayati kemerdekaan
Negara
Kementerian Penerangan patut mempromosikan sambutan hari
kemerdekaan agar masyarakat menghargai nilai-nilai kemerdekaan
[2 markah]

63

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PERJUANGAN PEMIMPIN TEMPATAN MENENTANG BRITISH

(a)

Sebab menentang penglibatan British.

(b)

Dasar penaklukan British


British menakluk Negeri Melayu untuk meluaskan tanah jajahannya..
British memperkenalkan peraturan supaya dapat mengukuhkan
kedudukannya. Pemimpin tempatan menentang kehendak British
menyebabkan berlakunya peperangan.
British mengeksploitasi ekonomi tempatan.
British menguasai sumber ekonomi melalui perjanjian dengan
pemimpin tempatan. Saudagar Negeri Selat dibenar menjalankan
kegiatan perlombongan dan perdagangan bijih timah. Ini
menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British.

Kesulitan penduduk tempatan.


Penduduk tertekan dengan undang-undang British. Undang-undang
British bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat. Cth: Di
Terengganu, pembukaan tanah mestilah mendapat keizinan British
dan dikenakan cukai tanah.

Pemimpin tempatan kehilangan kuasa


Pemimpin tempatan hilang kuasa memungut cukai. Pembesar juga
kehilangan pengaruh ke atas anak buah dan kawasan pegangannya.
Pemimpin tempatan tidak puas hati terhadap British. Pemimpin
tempatan yang mendapat sokongan anak buah mereka menentang
British.

British campur tangan dalam adat resam tempatan.


British mencampuri adat resam tempatan. British memaksa
masyarakat tempatan menerima nilai-nilai British. Contohnya di
Perak, British melarang amalan gunakan orang suruhan.

Dibantu oleh rakan-rakannya.


Contohnya, Penghulu Rembau, Penghulu Remai, Dato Kelana
Sungai Ujong dan Penghulu Gemencheh.
Mendapat sokongan padu rakyat
Semangat juang yang tinggi
[2 markah]

(c)

Pelaksanaan pentadbiran Barat .


British memaksakan pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan.
British memperkenalkan sistem cukai, peraturan tanah dan lain-lain
untuk mendapatkan hasil.

Faktor Penghulu Dol Said berjaya mematahkan serangan pihak British

Tindakan Dato Maharajalela membunuh J.W.W. Birch

(d)

PENSKORAN KBAT
Pendirian
Tindakan itu wajar.
Penjelasan
Residen bertindak melebihi had sebagai penasihat.
Birch tidak mematuhi syarat Perjanjian Pangkor. Beliau campur
tangan dalam hal ehwal pentadbiran dengan memperkenalkan
sistem cukai baharu. Hal ini menyebabkan pembesar hilang kuasa
memungut cukai.
[2 markah]

Cara British menangani penentangan

Dato Maharaja Lela, Dato Sagor, Pandak Lam, Seputum dan


Pandak Induk dihukum mati.
Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim, Syhabandar dan Laksamana
dibuang negeri ke Pulau Sychelles.
[2 markah]

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

64

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(e)

SPM 2016

Strategi menghalang penglibatan kuasa luar dalam urusan politik di


negara kita

PENSKORAN KBAT
Menyelesaikan sendiri masalah politik negara kita.
Krisis politik yang berlaku di negara kita hendaklah ditangani dengan
baik. Jangan meminta bantuan kuasa luar sebagai orang tengah
untuk menyelesaikan konflik tersebut. Contohnya mewujudkan tolak
ansur dan pakatan murni antara kaum agar keadaan politik sentiasa
stabil.
Mewujudkan keharmonian kaum
Setiap kaum hendaklah saling hormati-menghormati. Kita hendaklah
menghoirmati budaya dan cara hidup kaum lain. Sikap ini akan
mewujudkan suasana harmoni antara kaum. Hal ini akan
membentuk suasana aman dan makmur di negara kita. Kuasa Barat
tidak berpeluang untuk campur tangan di negara kita.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

65

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PERJUANGAN PEMIMPIN TEMPATAN MENENTANG BRITISH


(c)
(a)

Tok Janggut dan Rentap bukanlah pemberontak

(b)

Sebab penentangan tidak mencapai kejayaan

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Tokoh di atas (Tok Janggut dan Rentap) bukanlah pemberontak
seperti yang didakwa oleh pihak British.
Bukti
Mereka mempertahankan hak rakyat .
Pihak British memperkenalkan sistem cukai yang membebankan
rakyat. Contohnya cukai tanah di Kelantan, serta cukai perahu dan
cukai kepala di Sarawak. Mereka membantah pelaksanaan cukai
tersebut. Mereka pergi berunding dengan pihak British untuk
memansuhkan cukai tersebut, tetapi tidak dilayan.
[2 markah]

(d)

Penentangan secara kekerasan adalah langkah terbaik untuk


menyelesaikan masalah

Sebab penentangan terhadap pihak British.

Penentangan Tok Janggut


Membantah pelaksanaan Sistem Penasihat di Kelantan.
Tidak berpuas hati kerana penduduk tempatan dipaksa menerima
pakai undang-undang British.
Membantah sistem cukai.
Bantahan Tok Janggut tidak dilayan oleh Pegawai Daerah Pasir
Puteh.
Pihak British cuba menangkap Tok Janggut
Penentangan Rentap di Sarawak
James Brooke cuba menguasai kawasan Rentap
James Brooke menganggap orang Iban di sungai Skrang sebagai
lanun.
James Brooke bertindak menghapus orang Iban.
James Brooke membakar kampung Rentap.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

PENSKORAN KBAT
Strategi penentangan yang kurang tersusun menyebabkan
serangan mudah dipatahkan oleh British.
Contohnya, penentangan mereka bersifat setempat sahaja
menyebabkan British boleh bersedia lebih awal. Strategi
persenjataan juga kurang baik. Pejuang tempatan menggunakan
kelengkapan senjata tradisional. Kekurangan tersebut sudah tentu
tidak mampu menandingi senjata British yang canggih.
[2 markah]

(e)

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Penentangan secara kekerasan BUKAN langkah terbaik untuk
menyelesaikan masalah
Penjelasan
Boleh menyebabkan berlakunya peperangan.
Keadaan tersebut boleh mencetuskan huru-hara dalam masyarakat.
Contohnya, rompakan, penindasan, pembunuhan dan sebagainya.
Keadaan tersebut menjejaskan kestabilan politik dan memberikan
kesan buruk terhadap perkembangan ekonomi negara.
[2 markah]
Iktibar daripada keikhlasan pemimpin tempatan

PENSKORAN KBAT
Jika kita mengatur strategi yang tersusun, kita mampu
menghadapi musuh dari luar.
Kita menggunakan strategi menyelesaikan masalah secara
rundingan. Dengan itu, negara kita akan sentiasa aman
damai. Jika kita mempunyai semangat nasionalisme, kita
akan sanggup mempertahankan kemerdekaan tanah air.

66

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

67

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

GERAKAN ISLAH

(a)

Maksud Gerakan Islah


(d)

(b)

Menyokong Gerakan Islah

Gerakan pemulihan atau pembaharuan Islam.


Gerakan yang mendorong masyarakat Melayu membetulkan
pandangan mereka terhadap Islam.
Gerakan yang menyeru umat Islam kembali kepada ajaran al-Quran
dan Hadis.
Gerakan yang dipelopori oleh golongan berpendidikan Islam di Timur
Tengah.
Gerakan pembaharuan Islam oleh ulama yang menggelarkan diri
mereka sebagai Kaum Muda.
[2 markah]

Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia.


Memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu
Menyemai sikap mengkritik penjajah dalam fikiran orang Islam.
Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak memajukan orang
Melayu

(e)

Masyarakat Islam menjadi masyarakat progresif kerana gerakan Kaum


Muda.

[2 markah]
(c)

Cabaran Kaum Muda

Penjelasan
Gerakan Islah bertujuan memajukan orang Melayu.
Gerakan Islah menekankan kemajuan dunia dan akhirat. Gerakan ini
menekankan ilmu pengetahuan yang berkaitan dunia dan akhirat.
Gerakan Islah mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Islam
yang sebenar dengan berpegang kepada al-Quran dan Hadis.
[2 markah]

Matlamat Gerakan Islah

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Patut menyokong Gerakan Islah

Kaum Muda mendapat tentangan penjajah.


Mereka juga ditentang oleh ulama Kaum Tua.
Negeri Melayu mengeluarkan undang-undang menghalang gerakan
Kaum Muda.
Kaum Muda perlu mendapat kebenaran sultan untuk berdakwah di
Negeri Melayu.
Buku dan risalah Kaum Muda tidak boleh dibawa masuk ke NegeriNegeri Melayu.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Masyarakat Islam di negara kita menjadi masyarakat yang progresif
kerana gerakan pemulihan Islam yang dipelopori oleh Kaum Muda.

Penjelasan
Gerakan Islah telah memajukan orang Melayu.
Orang Islam mencapai kemajuandunia dan akhirat. Mereka menguasai
ilmu pengetahuan yang berkaitan dunia dan akhirat. Mereka kembali
kepada ajaran Islam yang sebenar iaitu berpegang kepada al-Quran dan
Hadis.
[2 markah]

68

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

NASIONALISME PERSATUAN-PERSATUAN MELAYU

(a)

Desakan Kesatuan Melayu Singapura (KMS)

(b)

(d)

Sebab kesedaran berpersatuan di negeri Sarawak dan Sabah


tidak menonjol

Mendesak British memberi kawasan petempatan khas kepada orang


Melayu di Singapura
[2 markah]

Kesulitan sistem perhubungan


Kekurangan pertubuhan yang aktif
Taraf pendidikan masyarakat masih rendah
Masyarakat terlalu tumpukan kepada kegiatan ekonomi
Kekurangan tokoh yang dapat memimpin persatuan
Masyarakat kurang berminat
[2 markah]

Tujuan penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)

(c)

Mendesak orang Melayu dilantik menjadi pegawai dalam


pentadbiran British
Mendesak orang Melayu mempunyai wakil dalam Majlis
Perundangan Negeri Selat
Mendesak British menjaga kebajikan orang Melayu Singapura.

Menggalakkan ahli berkenal-kenalan.


Menggalakkan ahli bertukar pendapat untuk memajukan diri dan
bangsa
Menggalakkan perpaduan orang Melayu seluruh Semenanjung
Tanah Melayu.
[2 markah]

Bukti Kesatuan Melayu Muda (KMM) cenderung kepada kegiatan


bersifat politik.

(e)

Faedah bergiat dalam pertubuhan sosial.

Memupuk perpaduan kaum


Menambahkan pengalaman baru
Dapat menonjolkan bakat kepimpinan
Dapat menyuarakan masalah masyarakat
Merapatkan hubungan persahabatan
[2 markah]

Membantu Jepun menghalau British.


Menjadikan KMM sebagai badan propoganda Jepun.
Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propoganda Jepun.
Menerbitkan artikel yang bersifat anti-British.
Mengelilingi Tanah Melayu untuk cari sokongan
Menubuhkan cawangan KMM di Maahad Ihya Assyarif, Gunung
Semanggol.
Menubuhkan tentera semut untuk menentang British
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

69

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016
[2 markah]

LATAR BELAKANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

(a)

Maksud realpolitik ?

(b)

(d)

Realpolitik ialah amalan yang mewajarkan apa sahaja tindakan demi


untuk mencapai matlamat politik.
Contoh amalan realpolitik ialah melakukan tipu helah, memalsukan
dokumen, membuat provokasi, melakukan penipuan, mengugut
untuk mencetuskan huru-hara, membangkitkan isu membenci kuasa
asing dan mencetuskan peperangan dan sebagainya.
[1 markah]

Amalan realpolitik

Melakukan tipu helah


Memalsukan dokumen
Membuat provokasi
Melakukan penipuan
Mengugut untuk mencetuskan huru-hara
Membangkitkan isu membenci kuasa asing
Mencetuskan peperangan

(e)
[2 markah]

(c)

Pembinaan negara dan bangsa Malaysia adalah unik

Pembinaan negara yang berasaskan amalan realpolitik adalah


bertentangan dengan nilai moral.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Pembinaan negara yang berasaskan amalan realpolitik adalah
bertentangan dengan nilai moral.
Penjelasan
Ugutan boleh menyekat kebebasan individu dalam membuat
keputusan.
Mencetuskan huru-hara dan peperangan boleh menyebabkan
keadaan politik negara menjadi tidak stabil.
Pemerintahan secara diktator mengakibatkan tidak ada amalan
musyawarah dalam memerintah negara.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Pembinaan negara dan bangsa Malaysia adalah unik kerana
tidak menggunakan amalan realpolitik.
Penjelasan
Buktinya ialah pembinaan negara dan bangsa Malaysia dibentuk
kerana kebijaksanaan pemimpin. Pembinaan negara dan bangsa
Malaysia tidak melibatkan pertumpahan darah. Kemerdekaan
negara dicapai melalui rundingan. Pembinaan negara dan bangsa
Malaysia dibina melalui pakatan murni dan tolak ansur antara kaum.
Perpaduan kaum menjadi asas kemerdekaan.
[2 markah]

Keistimewaan negara Malaysia yang menjadi kebanggaan

PENSKORAN KBAT
Keistimewaan Malaysia ialah bentuk pemerintahan yang
bercorak demokrasi berparlimen menyebabkan rakyat terlibat
dalam pemerintahan.
Perpaduan masyarakat pelbagai kaum menyebabkan keadaan hidup
harmoni. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan
dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Keamanan boleh
menjamin kestabilan politik negara dan menyebabkan negara
berada dalam keadaan aman. Kebebasan individu dalam
mengamalkan agama, budaya dan hak bersuara menyebabkan hak
individu terjamin.
[3 markah]

70

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

LATAR BELAKANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

(a)

Usaha tokoh tersebut untuk menyatukan negara bangsa masingmasing.

Usaha Camillo Benso de Cavour


Berusaha menghalau orang Austria dari bumi Itali.
Membantu Napoleon III mengalahkan Austria.
Kekalahan tersebut menyebabkan orang Austria keluar dari bumi
Itali.
Mengadakan pungutan suara.
Mendapat sokongan rakyat bagi menyatukan Itali.
Camillio membantu Prussia menewaskan Austria.
Austria memulangkan wilayah Venetia kepada Itali
Camillo berbaik-baik dengan Perancis.
Apabila Perancis mengundurkan tenteranya dari Rom, Camillo
menyatukan Rom dan Itali.
Usaha Otto Eduard von Bismarck
Bismarck menggunakan amalan realpolitik.
Beliau menggunakan tipu helah, pemalsuan dokumen, provokasi,
penipuan dan ugutan.
Bismarck mengamalkan politik darah dan besi.
Beliau memerintah secara diktator.
Beliau menggunakan taktik mencetuskan peperangan.
Beliau juga menggunakan isu membenci kuasa asing.
[6 markah]

(b)

Pembinaan negara yang berasaskan amalan realpolitik adalah


bertentangan dengan nilai moral.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Pembinaan negara yang berasaskan amalan realpolitik adalah
bertentangan dengan nilai moral.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

(c)

(i)

SPM 2016

Penjelasan
Ugutan boleh menyekat kebebasan individu.
Sekatan terhadap hak asasi boleh mencetuskan huru-hara dan
peperangan. Hal ini boleh menyebabkan keadaan politik negara
menjadi tidak stabil.
[4 markah]
Prinsip Islam yang diamalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.
dalam pembinaan negara Islam Madinah

(ii)

Tidak menggunakan realpolitik atau politik darah dan besi.


Dibentuk melalui prinsip Islam.
Menyusun perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan
kerajaan.
Menyatukan penduduk melalui Piagam Madinah.
Menggunakan diplomasi, musyawarah dan permuafakatan.
Mewujudkan kerjasama antara pemimpin dengan rakyat.
[4 markah]
Pembinaan negara dan bangsa Malaysia adalah unik
PENSKORAN KBAT
Ulasan
Pembinaan negara dan bangsa Malaysia adalah unik kerana
tidak menggunakan amalan realpolitik.
Penjelasan
Buktinya ialah pembinaan negara dan bangsa Malaysia
dibentuk kerana kebijaksanaan pemimpin.
Pembinaan negara dan bangsa Malaysia tidak melibatkan
pertumpahan darah. Kemerdekaan negara dicapai melalui
rundingan. Pembinaan negara dan bangsa Malaysia dibina melalui
pakatan murni dan tolak ansur antara kaum. Perpaduan kaum
menjadi asas kemerdekaan.
[6 markah]

71

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

NEGARA DAN BANGSA KESULTANAN MELAYU MELAKA

(a)

Kesultanan Melayu Melaka memiliki keunggulan undangundang.


Kesultanan Melayu Melaka mempunyai undang-undang sendiri.
Undang-undang dikuatkuasakan untuk memelihara keamanan dan
melindungi rakyat. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat
dua undang-undang bertulis iaitu Hukum Kanun Melaka dan
Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang itu dipengaruhi oleh
hukum adat dan agama Islam. Hukum Kanun Melaka menyentuh
tentang bidang kuasa raja, bidang kuasa pembesar, pantang larang
di kalangan masyarakat, kesalahan jenayah awam, undang-undang
keluarga dan sebagainya. Undang-Undang Laut Melaka menyentuh
perkara yang berkaitan dengan tatacara pelayaran, tanggungjawab
pengawal kapal, perniagaan, bidang kuasa nakhoda kapal dan
hukuman bagi kesalahan jenayah.

Kesultanan Melayu Melaka mempunyai rakyat.


Rakyat ialah seluruh penduduk dalam sesebuah negeri atau wilayah.
Rakyat terikat kepada undang-undang wilayah itu. Pada zaman
Kesultanan Melayu Melaka, rakyat bertanggungjawab mentaati raja
yang memerintah. Sebagai tanda ketaatan, rakyat sedia
mempertahankan negara, menghadiri adat istiadat kerajaan,
mengadakan gotong-royong, kerahan tenaga dan sebagainya.
[6 markah]

Ciri negara dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka

Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh.


Wilayah ialah kawasan tempat tinggal rakyat.Sempadannya diterima
umum. Wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan yang rakyatnya
memperakui pemerintahan seorang raja.Kesultanan Melayu Melaka
mempunyai kawasan lingkungan pengaruh yang luas. Empayarnya
meliputi keseluruhan Semenanjung Tanah Melayu dan seluruh timur
Sumatera.

Kesultanan Melayu Melaka mempunyai kerajaan.


Kerajaan merupakan badan yang menguruskan pentadbiran,
menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negara dan
menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.Kerajaan wujud
apabila adanya raja.Raja atau Sultan merupakan pemerintah
tertinggi.Raja dibantu oleh Bendahara, Penghulu Bendahari,
Temenggung dan Laksamana.Sistem Pembesar Empat Lipatan
menjamin kelicinan sistem pemerintahan kerajaan Melaka.

Kesultanan Melayu Melaka memilki kedaulatan


Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kedaulatan dirujuk terus
kepada raja. Kedaulatan adalah kekuasaan raja memerintah negeri
atau kawasan dan hak mutlak terhadap rakyatnya. Kedaulatan juga
merujuk kepada kebebasan yang dimiliki oleh negara. Pemerintah
negara bebas menggunakan kuasa untuk menggubal dan
menguatkuasakan undang-undang. Kedaulatan memastikan negara
itu bebas daripada campur tangan, atau penjajahan asing.
Kesultanan Melayu Melaka mempunyai lambang-lambang
negara.
Lambang kebesaran Kesultanan Melayu Melaka ialah sistem
pemerintahan beraja, adat istiadat Melayu, bahasa Melayu dan
agama Islam menjadi. Kebesaran Kesultanan Melayu Melaka
dilambangkan juga dengan alat regalia, nobat, warna, bahasa,
undang-undang, protokol dan adat istiadat.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

SPM 2016

(b) (i)

Sebab negara perlu memiliki kedaulatan


PENSKORAN KBAT
Kedaulatan menunjukkan negara adalah merdeka.
Kedaulatan menunjukkan negara bebas daripada campur tangan
asing. Pemerintah mempunyai kuasa untuk memerintah negara.
Pemerintah berkuasa terhadap rakyat. Kuasa pemerintah tidak boleh
dihalang oleh pihak lain. Pemerintah mempunyai kuasa terhadap
negara. Pemerintah boleh menggubal dan menguatkuasakan
undang-undang.
[4 markah]

72

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(ii)

(c)

SPM 2016

Cara kedaulatan negara dipertahankan


PENSKORAN KBAT
Mengamalkan dasar bebas dan berkecuali.
Mengambil sikap tidak menyokong mana-mana kuasa besar sama
ada kuasa blok kapitalis atau blok komunis. Kita mengambil
pendekatan berbaik-baik dengan semua negara. Dengan itu semua
kuasa besar akan menghormati kedaulatan negara kita.
Mewujudkan kestabilan politik dalam negara.
Mengamalkan prinsip pemerintahan demokrasi. Semua rakyat diberi
hak dan kebebasan memilih agama, mengamalkan budaya dan cara
hidup masing-masing serta member hak menyuarakan pendapat.
Dengan itu, semua rakyat akan mempertahankan sistem
pemerintahan yang diamalkan sekian lama.
[6 markah]

Bukti kesetiaan rakyat kepada negara.

PENSKORAN KBAT
Mempertahankan kedaulatan negara
Dengan cara mewujudkan kestabilan politik dalam negara.
Kestabilan politik boleh wujud dengan adanya semangat perpaduan
antara kaum. Semua kaum saling hormat-menghormati,
bekerjasama dalam bidang ekonomi, bergabung kuasa memerintah
negara dan lain-lain. Dengan adanya perpaduan, anasir luar tidak
mempunyai peluang untuk mengambil kesempatan campur tangan
dalam hal ehwal politik di negara kita.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

73

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

WARISAN NEGERI-NEGERI MELAYU

(a)

Jemaah Menteri di negeri Kelantan.

(b)

Jemaah Penasihat Raja


Jemaah Menteri ini menguruskan perkara dan urusan penting yang
bukan rahsia.

Sebab melakukan pengubahsuaian terhadap sistem pentadbiran


negeri

Jemaah Menteri Istana


Jemaah Menteri ini menguruskan istiadat diraja dan istiadat rasmi di
seluruh negeri.

Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman


Jemaah Menteri ini mengendalikan urusan penting tentang keadilan
dan kehakiman.

Jemaah Menteri Dalam Negeri


Jemaah Menteri ini menjaga keamanan negeri.

Jemaah Menteri Luar


Jemaah Menteri ini mengurus dasar dan hal ehwal luar negeri.

Jemaah Menteri Perbendaharaan


Jemaah Menteri ini mengendalikan harta benda dan hasil mahsul.

Jemaah Menteri Peperangan.


Jemaah Menteri ini menguruskan pertahanan dan keamanan negeri.

Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri.


Jemaah Menteri ini menguruskan kemajuan dan pembangunan
negeri.

(c)

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

Pentadbiran negeri menjadi lebih cekap agar dapat membangun


dengan cepat
Dapat menjamin kedaulatan negeri agar tidak dipengaruhi oleh
pentadbiran Barat
Dapat meneruskan pembangunan negeri agar membawa
kesejahteraan kepada rakyat
Membawa kestabilan politik dalam negeri agar dapat menghindari
campur tangan kuasa asing
[2 markah]

Sistem pentadbiran berasaskan Sistem Adat Perpatih di Negeri


Sembilan dikatakan mempunyai unsur demokrasi.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Sistem pentadbiran berasaskan Sistem Adat Perpatih di Negeri
Sembilan dikatakan mempunyai unsur demokrasi.
Penjelasan
Kedaulatan di tangan rakyat.
Rakyat boleh memilih pemimpin secara demokrasi. Perlantikan
pemimpin dibuat dari peringkat paling bawah. Anak buah melantik
Buapak, Buapak melantik Lembaga, Lembaga melantik Undang dan
Undang melantik Yang Dipertuan Besar. Sistem pemerintahan di
Negeri Sembilan tidak memberi kuasa kepada Yang Dipertuan Besar
melantik pembesar. Perlantikan pembesar dibuat oleh Lembaga,
Buapak dan Anak Buah.
[2 markah]

74

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(d)

Sistem pemerintahan yang diamalkan sekarang perlu dikekalkan

(e)

SPM 2016

PENSKORAN KBAT
Pendirian
Sistem pemerintahan yang diamalkan di negara sekarang kita
PERLU dikekalkan
Penjelasan
Rakyat mempunyai hak kepada rakyat memilih kerajaan.
Mereka boleh mengekalkan atau menukar kerajaan. Pilihan raya
diadakan untuk memilih kerajaan yang berwibawa. Dengan itu, kita
dapat menjamin pemerintahan yang adil.
[2 markah]

Tanggungjawab mengekalkan kestabilan negara

PENSKORAN KBAT
Memupuk perpaduan
Menjalinkan hubungan baik dengan kaum lain. Kita hendaklah
menghormati budaya dan cara hidup kaum lain.
Menangkis ideologi yang bertentangan dengan fahaman
kerajaan
Menghindarkan diri daripada terlibat dalam rusuhan antikerajaan
supaya dapat mengekalkan keamanan negara
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

75

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

WARISAN NEGERI MELAYU

(a)

(b)

Mengamalkan Adat Perpatih


Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Pentadbiran di Negeri
Sembilan memilih pemimpin secara demokrasi. Perlantikan
pemimpin dibuat dari peringkat paling bawah. Anak buah melantik
Buapak, Buapak melantik Lembaga, Lembaga melantik Undang dan
Undang melantik Yang Dipertuan Besar.

Pentadbiran tidak mengamalkan kuasa mutlak.


Keputusan Yang Dipertuan Besar adalah hasil perundingan dengan
Undang. Walaupun Yang Dipertuan Besar adalah pemerintah
tertinggi tetapi baginda tidak mempunyai kuasa melantik pembesar.

Latar belakang sistem Jemaah Menteri di negeri Kelantan.

Sultan Muhammad 1 (1801 1836) memperkenalkan sistem


pentadbiran Kelantan yang berasaskan Sistem Jemaah Menteri.
Baginda melantik beberapa orang pembesar sebagai Jemaah
Menteri yang membantu pentadbiran.
Sultan Muhammad II memperkemaskan lagi Sistem Jemaah
Menteri. Baginda membentuk lapan Jemaah Menteri
Setiap Jemaah Menteri diketuai oleh seorang kerabat diraja dan
dianggotai oleh empat orang pembesar. Jemaah Menteri mempunyai
bidang tugas masing-masing.
Selepas itu berlakunya perebutan kuasa dalam kalangan kerabat
diraja. Sultan Muhammad II menyingkirkan kerabat diraja yang
terlibat dalam perebutan kuasa.
Baginda menggantikan kerabat diraja dengan golongan pembesar.
Pembesar-pembesar diberi gelaran Nik dan Wan menyebabkan
mereka memberikan taat setia kepada baginda.
[4 markah]

Sistem pentadbiran berasaskan Sistem Adat Perpatih di Negeri


Sembilan dikatakan mempunyai unsur demokrasi.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Sistem pentadbiran berasaskan Sistem Adat Perpatih di Negeri
Sembilan dikatakan mempunyai unsur demokrasi.

[6 markah]
(c)

(i)

Sebab mengubahsuaikan sistem pentadbiran negeri

(ii)

Bukti

Mengamalkan prinsip persekutuan


Pentadbirannya menggabungkan 9 buah negeri iaitu Sungai Ujong,
Jelebu, Johol, Jempol, Seri Menanti, Inas, Terachi dan Gunung
Pasir.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

SPM 2016

Hendak melicinkan pentadbiran


Hendak menyesuaikan undang-undang mengikut peredaran zaman
Menyesuaikan pentadbiran negeri dengan sistem birokrasi Barat
Mengelak campurtangan kuasa Barat dalam pentadbiran dan
undang-undang negeri
Memenuhi kehendak rakyat yang inginkan perubahan
Melindungi rakyat dengan undang-undang yang lebih adil
Menyelaras pentadbiran dan undang-undang negeri dengan undangundang di negeri lain.
[6 markah]
Cara mengekalkan sistem pemerintahan Demokrasi
Berparlimen dan Raja Berperlembagaan dikekalkan.
Mengekalkan penggiliran Raja Melayu menjadi Yang Dipertuan
Agong setiap lima tahun
Mengekalkan kuasa Yang Dipertuan Agong sebagai Ketua Utama
Negara
Melaksanakan pilihan raya yang telus untuk memilih kerajaan
Memberikan kefahaman kepada rakyat tentang konsep demokrasi
Memberi kuasa kepada Parlimen untuk meminda undang-undang
agar selaras dengan kehendak rakyat.

76

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

77

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

MALAYAN UNION
(c)
(a)

Bantahan orang Melayu berjaya kerana penentangan


mereka yang bersifat sederhana.

Faktor bantahan Malayan Union

(b)

(i)

Sir Harold MacMichael mengugut untuk menurunkan takhta Raja


Melayu jika enggan menerima Malayan Union.
Keadaan selepas Perang Dunia Kedua tidak sesuai untuk
pembaharuan politik kerana orang Melayu masih trauma dengan
keganasan Jepun dan Parti Komunis Malaya.
Orang Melayu menentang penghakisan kuasa Raja Melayu kerana
Raja Melayu tiada sebarang kuasa.
Pemberian kerakyatan jus soli mengancam status-quo orang Melayu
dan menjadikan jumlah orang Melayu kecil.
Orang Melayu bimbang akan kehilangan warisan tamadun Melayu
kerana warisan Kesultanan Melayu Melaka akan lenyap
[6 markah]

Bantahan terhadap Malayan Union adalah wajar

PENSKORAN KBAT
Pendirian
Bantahan di atas adalah satu tindakan yang WAJAR
Penjelasan
Mempertahan kedaulatan negara daripada penjajahan British.
Jika Malayan Union dilaksanakan, Tanah Melayu akan diletakkan di
bawah pentadbiran Pejabat Tanah Jajahan di London. Tanah Melayu
akan diperintah oleh Gabenor Malayan Union. Dengan itu,
kedudukan Raja Melayu terjejas. Dengan bantahan itu, kuasa RajaRaja Melayu berjaya dipulihkan.
[4 markah]

(ii)

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Bantahan orang Melayu terhadap gagasan Malayan Union
berjaya menarik perhatian pihak British kerana penentangan
mereka yang bersifat sederhana.
Penjelasan
Buktinya ialah orang Melayu tidak melancarkan revolusi,
Mereka hanya mengadakan tunjuk perasaan. Orang Melayu
berkumpul bersama Raja-Raja Melayu di Kota Bharu, Alor Setar dan
Tapah. Mereka juga menyatakan bantahan terhadap perlantikan
Gabenor Malayan Union.
Orang Melayu hanya menulis di dalam akhbar.
Mereka menggunakan akhbar Saudara, Warta Malaya, Utusan
Melayu dan lain-lain untuk menyatakan perasaan tidak puas hati
terhadap Malayan Union. Melalui akhbar tersebut, orang Melayu
mendedahkan kelemahan syarat Malayan Union. Mereka juga
mendesak supaya Malayan Union dibatalkan.
[6 markah]
Kemungkinan jika gagasan Malayan Union tidak ditentang
PENSKORAN KBAT
Negara kita akan diperintah oleh pihak British
Tanah Melayu diperintah oleh Pejabat Tanah Jajahan di London.
Negara kita menjadi tanah jajahan British. Raja-raja Melayu akan
hilang kuasa menyebabkan baginda tidak lagi dihormati. Hak
istimewa orang Melayu akan hilang menyebabkan mereka
mempunyai taraf yang sama dengan kaum imigran. Orang Melayu
akan ketinggalan dalam ekonomi kerana tidak dapat bersaing
dengan kaum lain
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

78

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

MALAYAN UNION

(a)

Syarat kerakyatan jus soli.

(d)

Sesiapa yang lahir di Tanah Melayu dan Singapura


Mereka yang berumur 18 tahun ke atas serta bermastautin di Tanah
Melayu selama 10 - 15 tahun.
Mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun yang merupakan
anak warganegara di atas
Semua rakyat British daripada tanah jajahan takluknya

[2 markah]

(b)

Mengugut Raja Melayu.


Raja Melayu dipaksa menerima Malayan Union.
Raja Melayu akan diturunkan takhta jika enggan menerima MU.
Sultan tidak diberi masa berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri.
Menggunakan semangat setia kawan kepada British untuk
mendapatkan tandatangan Sultan
[2 markah]

Kesan kerakyatan jus soli terhadap orang Melayu

(c)

Helah Harold MacMichael untuk mendapatkan persetujuan Sultan


terhadap Malayan Union

Mengancam status-quo orang Melayu.


Orang Melayu hilang hak istimewa
Menjadikan jumlah orang Melayu kecil.
Menyebabkan orang Melayu mundur.
Orang Melayu tidak dapat bersaing dalam ekonomi moden
[2 markah]

Sebab pelaksanaan Perjanjian Malayan Union menjejaskan kedudukan


Raja-Raja Melayu.

Raja Melayu tiada kuasa dalam pemerintahan.


Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu
Raja Melayu menjadi ketua dalam agama Islam.
Raja Melayu hanya boleh membincangkan soal agama dan adat
istiadat.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

(e)

Penentangan terhadap Malayan Union adalah satu pemberontakan

PENSKORAN KBAT
Pendirian
Tidak Benar
Penjelasan
Mempertahan kedaulatan negara daripada penjajahan British.
Jika Malayan Union dilaksanakan, Tanah Melayu akan diletakkan di
bawah pentadbiran Pejabat Tanah Jajahan di London. Tanah Melayu
akan diperintah oleh Gabenor Malayan Union. Dengan itu,
kedudukan Raja Melayu terjejas. Dengan bantahan itu, kuasa RajaRaja Melayu berjaya dipulihkan.
[2 markah]

79

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

PERGERAKAN POLITIK DI SARAWAK DAN SABAH

(a)

Sebab Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British.

(d)

Beliau telah tua / uzur


Beliau tiada waris yang akan menggantinya.
Anak saudaranya, Anthony Brooke tidak layak mentadbir
[2 markah]

(b)

Sebab menentang penyerahan Sarawak

Bercanggah dengan Perlembagaan 1941


Brooke tidak berunding dengan pemimpin tempatan
Hanya disokong bukan bumiputera dan pegawai British.

Sebab kesedaran politik di Sabah amat perlahan berbanding


di Sarawak

Pertubuhan yang ada berpecah belah


Gerakan politik tidak berkesan
Pertubuhan yang ditubuhkan ialah pertubuhan sosioekonomi.
Gerakan pertubuhan bersifat sederhana.
Sistem perhubungan kurang baik
Kesedaran berpersatuan dalam kalangan masyarakat masih rendah
Masyarakat tertutup
[3 markah]

[3 markah]
(c)

Tindakan penduduk Sarawak untuk membantah penyerahan itu.

Persatuan menentang penyerahan Sarawak secara terbuka.


Kaum Ibu dalam PKMS berdemonstrasi dan menghantar surat
bantahan kepada kerajaan British.
Kakitangan kerajaan menentang secara terbuka.
Seramai 338 kakitangan awam meletak jawatan sebagai tanda
bantahan terhadap Surat Pekeliling kerajaan British.
Kaum terpelajar dan orang muda Sarawak mengadakan pakatan
sulit.
Mereka menubuhkan Rukun Tiga Belas untuk menghadapi tekanan
British.
Rosli Dhobi telah membunuh Gabenor Sarawak, Duncan Stewart.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

80

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

SISTEM AHLI

(a)

Sistem Ahli

Sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh pihak British di Tanah


Melayu.
Sistem pentadbiran yang ditiru daripada negara Kenya dan
Rhodesia Utara.
Sistem yang diperkenalkan oleh British untuk melatih penduduk
tempatan menerajui pentadbiran.
[2 markah]

(d)

Tugas Ahli.

(b)

Sebab British memperkenalkan Sistem Ahli

Melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran.


Hasrat British menjalankan dasar dekolonisasi
Mengurangkan tekanan Parti Komunis Malaya (PKM)

Menjaga satu portfolio dan jabatan


Menguruskan pentadbiran harian jabatan.
Mencadangkan undang-undang jabatannya untuk dibentangkan
dalam Majlis Perundangan Persekutuan (MPP).
Berbincang dengan pegawai kanan British tentang cadangan
undang-undang.
Menerima arahan dan cadangan Pesuruhjaya Tinggi British dalam
menyediakan undang-undang.
[2 markah]

[2 markah]
(e)
(c)

Tokoh yang menjadi anggota Sistem Ahli

Sebab pelaksanaan Sistem Ahli mendatangkan kesan yang baik


kepada pentadbiran negara

Dato Onn Jaafar

Ahli Dalam Negeri

O.A. Spencer

Ahli Ekonomi

Tunku Yaakob

Ahli Pertanian & Perhutanan

Dr. Lee Tiang Keng

Ahli Kesihatan

E.E.C. Thuraisingam

Ahli Pelajaran

J.D. Hodgkinson

Ahli Perindustrian &Sosial

J.D. Mead

Ahli Perumahan & Kerja Raya

Sistem Ahli melatih orang tempatan berkerajaan sendiri.


Sistem ini memulakan proses perpaduan kaum
Ia menjadi asas yang menentukan kemerdekaan yang akan dicapai
mendapat sokongan seluruh penduduk
Pendedahan kepada penduduk tempatan menerajui kerajaan
walaupun dikuasai oleh British
[2 markah]

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

81

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

Besar menjadi pelaksana pentadbiran dan dibantu oleh Dewan


Undangan Negeri dan Exco.

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957


(a)

Peranan Suruhanjaya Reid

Merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu.


Suruhanjaya ini membincangkan kandungan perlembagaan.
Suruhanjaya ini juga menyusun kandungannya.

Mengkaji isu-isu penting dalam merangka perlembagaan.


Isu yang diutamakan dalam merangka perlembagaan ialah
pembentukan sebuah persekutuan yang kuat, pemberian kuasa
autonomi kepada negeri, kedudukan Raja-Raja Melayu, hak
istimewa orang Melayu dan pewujudan satu bangsa Persekutuan
Tanah Melayu.

(b)

SPM 2016

Menerbitkan cadangan perlembagaan.


Cadangan itu dihantar kepada Parlimen British.

Menghantar cadangan itu kepada Majlis Mesyuarat


Perundangan Persekutuan Tanah Melayu untuk disahkan.
Cadangan tersebut disahkan pada 17 Ogos 1957.
[6 markah]

Isu yang diberikan perhatian oleh Suruhanjaya Reid

Kedudukan Raja-Raja Melayu.


Institusi raja dijadikan Raja Berperlembagaan di peringkat negeri dan
negara. Yang Dipertuan Agong sebagai ketua negara.

Hak istimewa orang Melayu.


Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan. Tanah Simpanan
Melayu dikekalkan.

Syarat dan kelayakan pemberian kerakyatan kepada imigran.


Tiga jenis kerakyatan diwujudkan iaitu secara Kuatkuasa UndangUndang, Permohonan dan Naturalisasi. Prinsip jus soli diterima
sebagai syarat kerakyatan kepada imigran.

Menerima memorandum.
Memorandum diterima daripada orang perseorangan dan
pertubuhan politik. Cadangan Parti Perikatan diberi perhatian utama.

[4 markah]
(c)

(i)

Kandungan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat.


Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen iaitu terdapat
Dewan Rakyat dan Dewan Negara di bawah kuasa Parlimen. Agama
Islam menjadi agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu. Bahasa
Melayu adalah Bahasa kebangsaan.
Kuasa autonomi kepada kerajaan negeri.
Kuasa persekutuan dengan kuasa negeri diasingkan melalui Senarai
Persekutuan dan Senarai Negeri. Pada peringkat negeri, Menteri

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan.


Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen
Institusi raja dijadikan Raja Berperlembagaan
Yang Dipertuan Agong sebagai ketua negara.
Pemisahan kuasa persekutuan dengan kuasa negeri melalui Senarai
Persekutuan dan Senarai Negeri.
Pada peringkat negeri, Menteri Besar menjadi pelaksana
pentadbiran dan dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco.
Tiga jenis kerakyatan diwujudkan iaitu secara Kuatkuasa UndangUndang, Permohonan dan Naturalisasi.
Prinsip jus soli diterima.
Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan.
Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan.
Tanah Simpanan Melayu dikekalkan.
Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
[4 markah]

82

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(ii)

SPM 2016

Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957


terhadap pembinaan negara dan bangsa Malaysia

Langkah pembinaan negara dan bangsa yang kukuh.


Unsur kesultanan Melayu dan sistem birokrasi Barat digabungkan
untuk membentuk identiti negara dan bangsa Persekutuan Tanah
Melayu. Kerajaan demokrasi dengan konsep Raja Berperlembagaan
dibentuk.

Ppersetujuan semua kaum menerusi pakatan murni.


Pakatan murni di kalangan pemimpin mewujudkan perpaduan kaum.
Keharmonian kaum dicapai tanpa pertumpahan darah.

Hak mutlak kepada penduduk tempatan mentadbir negara.


Mereka boleh mentadbir mengikut acuan sendiri.

Melahirkan identiti masyarakat yang merdeka.


Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa diketepikan.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

83

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

CADANGAN PEMBENTUKAN MALAYSIA


(a)

Mempercepatkan kemerdekaan negeri Sarawak, Sabah dan


Brunei.
Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB) 1960
mengusulkan agar tanah jajahan diberi kemerdekaan. Hampir
semua negara di Asia Tenggara telah mendapat kemerdekaan.
Negeri Sarawak, Sabah dan Brunei belum mampu berkerajaan
sendiri. Pembentukan Malaysia akan dapat mempercepatkan
kemerdekaannya.

Mewujudkan pasaran yang lebih luas.


Pembentukan Malaysia akan mewujudkan pasaran yang luas bagi
menggalakkan pelaburan dan meningkatkan industri pertanian.
Tanah Melayu kaya dengan dengan bijih timah dan getah, Sabah
kaya dengan balak, manakala Sarawak dan Brunei kaya dengan
hasil minyak. Pembentukan Malaysia dapat memanfaatkan sumber
yang ada di negeri anggota.
[6 markah]

Sebab Lee Kuan Yew mahu menggabungkan Singapura dengan


Persekutuan Tanah Melayu.

Ancaman komunis di Singapura apabila Barisan Sosialis memenangi


pilihan raya kecil Hong Lim di Singapura.
Pengaruh Barisan Sosialis, yang merupakan parti berhaluan kiri
melemahkan Parti Tindakan Rakyat pimpinan Lee Kuan Yew.
Lee Kuan Yew bimbang kebangkitan Barisan Sosialis akan
menggugat rancangan British untuk memberi kemerdekaan kepada
Singapura.
Lee Kuan Yew berharap Persekutuan Tanah Melayu memberikan
pertolongan membanteras pengaruh komunis di Singapura.
[4 markah]
(c)

(b)

(i)

Apakah faedah yang dinikmati oleh Sarawak dan Sabah


menganggotai Malaysia ?

Cadangan pembentukan Malaysia berdasarkan idea Dato Onn Jaafar.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Tunku Abdul Rahman menerima cadangan pembentukan Malaysia
berdasarkan idea yang dikemukakan oleh Dato Onn Jaafar. Beliau
mencadangkan agar menggabungkan Sarawak, Sabah, Brunei dan
Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu.
Penjelasan
Menghalang pengaruh komunis di Singapura dan di wilayahwilayah Borneo.
Ideologi komunis bertapak di Singapura apabila parti Barisan
Sosialis memenangi pilihan raya kecil Hong Lim di Singapura.
Clandestine Communist Organization (CCO) mahu menjadikan
Sarawak sebagai sebuah negara komunis di Borneo. Pembentukan
Malaysia dapat menjadi benteng bagi menghadapi ancaman
komunis di Asia Tenggara.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

SPM 2016

Memperoleh kemerdekaan lebih cepat.


Mewujudkan kestabilan politik di negeri masing-masing.
Menghalang pengaruh komunis di wilayah Borneo.
Mewujudkan pasaran yang lebih luas.
Meningkatkan perkembangan industri pertanian.
Memanfaatkan sumber yang ada di negeri itu.
Mengimbangkan jumlah kaum.
[6 markah]

(ii)

Sebab kedaulatan negara Malaysia dipertahankan


PENSKORAN KBAT
Mengekalkan kuasa untuk membuat keputusan tentang hal-hal
yang berhubung dengan pentadbiran dan politik negara.
Kerajaan kita memerintah atas paksi sendiri. Rakyat dan negara
boleh melaksanakan apa jua kegiatan selagi tidak bercanggah
dengan undang. Rakyat mendokong segala perancangan kerajaan
tanpa wujud sebarang percanggahan
[4 markah]

84

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

REAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN MALAYSIA


(c)
(a)

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Indonesia kecewa dengan pembentukan Persekutuan Malaysia.
Indonesia mengisytiharkan Konfrontasi terhadap Malaysia.
Penjelasan
Pembentukan Malaysia menjejaskan penyebaran ideologi Parti
Komunis Indonesia (PKI). Pembentukan Malaysia boleh mengancam
keselamatan Indonesia. Indonesia menganggap pembentukan
Malaysia adalah penjajahan bentuk baru. Pembentukan Malaysia
dianggap menghalang hasrat Indonesia menubuhkan Melayu Raya
yang terdiri semua negeri di Kepulauan Melayu
[4 markah]

(b)

(i)

Konfrontasi berjaya ditangani melalui kebijaksanaan pemimpin


negara kita.

Indonesia kecewa dengan pembentukan Persekutuan Malaysia

Hubungkait slogan Ganyang Malaysia dengan kesan buruk kepada


negara Malaysia

PENSKORAN KBAT
Serangan ke atas kapal nelayan menyebabkan nelayan Malaysia
takut untuk turun ke laut menangkap ikan.
Contohnya, nelayan di pinggir Selat Melaka menghentikan aktiviti
menangkap ikan untuk melindungi keselamatan mereka. Hal ini
menyebabkan industri perikanan negara Malaysia terjejas.
Pendapatan nelayan Malaysia juga terjejas
Tindakan memburukkan Malaysia menjatuhkan martabat negara
di peringkat antarabangsa.
Indonesia memburukkan Malaysia di negara Afro-Asia dan di
Negara Dunia Ketiga. Malaysia dituduh mengamalkan dasar
penjajahan bentuk baru melalui pembentukan Malaysia. Hal ini
menjadikan negara-negara lain hilang rasa hormat terhadap
Malaysia.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia berjaya ditangani
melalui kebijaksanaan pemimpin negara kita.
Penjelasan
Malaysia tidak menyerang balas tindakan Indonesia.
Malaysia mengambil sikap berdiam diri terhadap tindakan Indonesia.
Contohnya, Malaysia tidak bertindak balas menyerang kapal nelayan
dan menceroboh ruang udara Malaysia. Langkah tersebut dapat
mengelakkan ketegangan yang boleh mencetuskan peperangan
antara kedua-dua negara.
Malaysia memberi penerangan situasi sebenar yang berlaku.
Malaysia mengadakan lawatan ke negara Dunia Ketiga dan AfroAsia untuk memberi penjelasan tentang masalah hubungan antara
Malaysia dengan Indonesia. Penerangan tersebut menyebabkan
negara Dunia Ketiga dan negara Afro-Asia memahami kekeliruan
yang timbul. Hal ini menjadikan mereka lebih menghormati Malaysia.
[6 markah]

(ii)

Kemungkinan yang akan berlaku, jika Konfrontasi


tidak dapat diselesaikan.

PENSKORAN KBAT
Ketegangan antara Malaysia dengan Indonesia
berpanjangan.
Ketegangan tersebut menyebabkan hubungan negara serumpun
menjadi renggang. Apa-apa isu yang berkaitan dengan keduadua negara berjiran ini sukar untuk diselesaikan. Peperangan
mungkin berlaku antara Malaysia dengan Indonesia akibat isu
tersebut. Keadaan politik yang tidak stabil mengundang campur
tangan kuasa besar dunia yang cuba mengambil kesempatan
melebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara.
[4 markah]

85

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN MALAYSIA


(a)

Reaksi penduduk Sarawak dan Sabah terhadap cadangan


pembentukan Persekutuan Malaysia

(b)

Reaksi Penduduk Sarawak


Parti Negara Sarawak (PANAS) menyokong penubuhan Malaysia.

Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP), Barisan Rakyat Jati Sarawak


(BERJASA), Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA) dan Sarawak
Chinese Association (SCA) pada peringkat awalnya menentang
penyertaan Sarawak ke dalam Malaysia. Mereka mahu
mendapatkan kemerdekaan sendiri terlebih dahulu.
Bagaimanapun, akhirnya parti-parti ini menyokong penubuhan
Malaysia.
Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) terus menerus menentang
penggabungan itu.
PANAS, SNAP, BERJASA, PESAKA dan SCA telah bergabung
membentuk Parti Perikatan Sarawak. Mereka menyokong
penubuhan Malaysia.
Mereka berusaha menyekat pengaruh SUPP yang menentang
penyertaan Sarawak.

Reaksi Penduduk Sabah


Pengumuman tentang gagasan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman
telah melahirkan parti-parti politik di Sabah.
Contohnya Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO),
Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO), Parti Kaum
Dusun, Parti Pasok Momugun, Parti Bersatu, Parti Demokratik dan
sebagainya.
Parti-parti ini bergabung membentuk Parti Perikatan Sabah.
Parti Perikatan Sabah menyokong penyertaan Sabah ke dalam
Malaysia tetapi dengan syarat tertentu.
Parti Perikatan Sabah mengemukakan tuntutan 20 syarat
kemasukan Sabah ke dalam Malaysia yang dikenali Perkara 20.
Perkara 20 dan dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

Langkah menjayakan pembentukan Persekutuan Malaysia.

British menubuhkan Jawatankuasa Perunding


Perpaduan Kaum (JPPK).
JPPK memberi penerangan tentang gagasan Malaysia, mengumpul
pandangan penduduk dan menggalakkan kegiatan ke arah
pembentukan Malaysia. JPPK mengadakan mesyuarat sebanyak
empat kali di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura.
JPPK hantar memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold.
Memorandum tersebut mengandungi pandangan rakyat Sarawak
dan Sabah untuk dimasukkan dalam perlembagaan baru.

Pihak British menubuhkan Suruhanjaya Cobbold.


Suruhanjaya Cobbold meninjau pandangan rakyat Sarawak dan
Sabah tentang gagasan Malaysia. Suruhanjaya tersebut juga
mengemukakan cadangan perlembagaan Malaysia yang baru

British menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)


JAK memperincikan cadangan Suruhanjaya Cobbold. JAK juga
menerangkan penubuhan Malaysia kepada rakyat Sarawak dan
Sabah. JAK membincang hak penduduk Sarawak dan Sabah.

Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB) menubuhkan


perwakilan Malaysia ke PBB.
Wakil PBB meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan
Sabah. Perwakilan itu juga mengesahkan pendirian rakyat Sarawak
dan Sabah untuk menganggotai Malaysia.
[6 markah]

[4 markah]
Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

86

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(c)

(i)

SPM 2016

Sebab majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyerrtai


persekutuan Malaysia ?

(ii)

Kesungguhan usaha yang dijalankan kerajaan Persekutuan Tanah


Melayu yang memberikan penerangan tentang kebaikan
pembentukan Malaysia.
Parti Perikatan memenangi pilihan raya memberi keyakinan bahawa
kerajaan Persekutuan Tanah Melayu berwibawa.
Penduduk Sarawak dan Sabah enggan menyertai Indonesia dan
Filipina.
Sarawak dan Sabah akan memperoleh kemerdekaan.
Sarawak dan Sabah dapat menggunakan khidmat kepakaran
kerajaan Persekutuan Tanah Melayu untuk memakmurkan
ekonominya.
Sarawak dan Sabah dapat memanfaatkan sumber ekonominya yang
selama ini tidak dapat diterokai.
[6 markah]
Iktibar daripada kejayaan pembentukan Malaysia
PENSKORAN KBAT
Memperlihatkan kewibawaan tokoh politik Tanah Melayu,
Sarawak, Sabah dan Singapura.
Mereka menggemblengkan fikiran memikirkan langkah untuk
menangkis ancaman komunis. Pendekatan diplomasi dalam politik
politik dapat menangkis tentangan Indonesia dan Filipina. Mereka
berjaya membentuk kerjasama serantau ke arah pembentukan
Malaysia
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

87

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

Melantik Perdana Menteri.

Melantik dan memecat Menteri dan Timbalan Menteri atas nasihat


Perdana Menteri.
Mengisytiharkan undang-undang darurat
Melantik Pengerusi dan ahli Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).
Melantik Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.
Melantik hakim dan Peguam Negara.
Melantik Ketua Audit Negara.
Mentauliahkan duta-duta negara kita.
Melantik Ahli Dewan Negara.
[3 markah]

CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN : RAJA BERPERLEMBAGAAN

(a)

(b)

Raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja


mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia.
Yang Dipertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan
Malaysia dan nasihat Perdana Menteri.
Baginda tidak boleh bertindak sendirian kecuali dalam perkara
tertentu yang memerlukan budi bicara baginda untuk membuat
keputusan.
Yang Dipertuan Agong dipilih dalam kalangan sembilan orang Raja
Melayu secara bergilir-gilir. Pemilihan baginda dibuat mengikut
peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia.
[2 markah]

Perlantikan Yang Dipertuan Agong dilantik

(c)

Maksud raja berperlembagaan

Yang Dipertuan Agong dipilih daripada kalangan sembilan orang


Raja Melayu secara bergilir-gilir.
Pemilihan baginda dibuat mengikut peruntukan dalam
Perlembagaan Malaysia.
[2 markah]

(d)

Sebab institusi Yang Dipertuan Agong perlu kita pertahankan

PENSKORAN KBAT
Institusi tersebut adalah warisan Kesultanan Melayu Melaka.
Raja-Raja Melayu adalah ciri negara dan bangsa kita. Baginda
adalah Ketua Utama Negara. Baginda menjadi simbol perpaduan
rakyat dalam negara ini. Baginda menjaga kedudukan dan hak
istimewa orang Melayu. Baginda menjadi Ketua Agama Islam
[3 markah]

Bidang kuasa Yang Dipertuan Agong

Mengetuai Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan


Kehakiman.
Memanggil dan membubarkan Parlimen.
Menjadi Ketua Tertinggi dalam Angkatan Tentera.
Mengampunkan dan menangguhkan hukuman oleh Mahkamah
Tentera.
Menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang
Melayu.
Menitahkan Majlis Raja-Raja bersidang.
Menjadi Ketua Agama Islam bagi negeri baginda sendiri, Pulau
Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan, Sarawak dan Sabah.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

88

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN : BADAN PERUNDANGAN


(a)

Maksud Badan Perundangan

Badan Perundangan merujuk kepada Parlimen.


Badan Perundangan terdiri daripada tiga komponen iaitu Yang
Dipertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat
Badan ini berfungsi menggubal undang-undang di negara kita.
[2 markah]

(b)

Kementerian membuat cadangan undang-undang.


Apabila cadangan itu diluluskan, Jabatan Peguam Negara akan
menggubal rang undang-undang yang dikehendaki.

Ahli Dewan Rakyat membuat Pembacaan Pertama di Dewan


Rakyat.
Pembacaan Pertama rang undang-undang hanya membaca tajuk
sahaja.

Ahli Dewan Rakyat membuat Pembacaan Kedua.


Dalam Pembacaan Kedua, rang undang-undang dibaca dan
dibahaskan. Rang undang-undang itu kemudiannya dibincangkan
secara terperinci oleh Jawatankuasa Dewan Rakyat.

Ahli Dewan Rakyat membuat Pembacaan Ketiga.


Dalam Pembacaan Ketiga, rang undang-undang dibahas dan
diluluskan. Rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan
Rakyat dikemukakan ke Dewan Negara.

Rang undang-undang dibentangkan di Dewan Negara


Pembacaan rang undang-undang tersebut melalui proses yang
sama seperti di Dewan Rakyat.

Rang undang-undang diserahkan kepada Yang di-Pertuan


Agong.
Yang di-Pertuan Agong memperkenan dan menurunkan Mohor
Negara.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

Kerajaan akan mewartakan undang-undang dalam Warta


Kerajaan.
Undang-undang yang diluluskan itu dinamakan Akta.
[6 markah]

(c)

(i)

Melaksanakan pilihan raya secara telus

Proses menggubal dan meluluskan undang-undang di Parlimen

SPM 2016

PENSKORAN KBAT
Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) mestilah kekalkan integritinya.
SPR hendaklah mengemaskinikan sempadan pilihan raya,
pendaftaran pemilih dan pengendalian pilihan raya mengikut
peredaran dan keperluan semasa. Urusetia SPR wajib mengikut
garis panduan dan dasar yang telah ditetapkan oleh SPR.
Pilihan raya dijalankan secara adil
Parti yang bertanding hendaklah menyediakan manifesto yang
menyatakan prinsip dan hasrat yang hendak dilaksanakan jika
memenangi pilihan raya. Pihak yang bertanding dibenarkan
melancarkan kempen pilihan raya.Kempen dijalankan dalam tempoh
antara tujuh hingga lima belas hari sahaja. Setiap pihak dibenarkan
mengakses kempen mereka melalui media yang diluluskan oleh
kerajaan. Rakyat dibenarkan membuat pilihan calon yang mereka
berkenaan tanpa ada paksaan atau halangan.
[6 markah]

89

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(ii)

SPM 2016

Kriteria memilih seorang ahli Dewan Rakyat


Warganegara Malaysia yang berusia matang dalam membuat
pertimbangan atau keputusan berhubung perkara penting.
Bukan seorang yang muflis supaya tidak berlaku penyalagunaan
kuasa dan penyelewengan dalam menjalankan tugas kerana
keadaannya yangb terdesak.
Bukan bekas seorang banduan kerana status tersebut akan
menjejaskan reputasi dan kepercayaan rakyat terhadapnya.
Seorang yang berpegang kepada prinsip kerana ketegasannya akan
mempengaruhi pihak tertentu untuk membuat keputusan yang tepat
demi untuk kepentingan negara.
Seorang yang taat kepada ajaran agama agar dapat mengawal
tingkah laku dan tindakan politiknya.
Seorang yang petah berbicara agar dapat berhujah dengan baik
semasa berada dalam sidang Dewan Rakyat.
Seorang yang berpengetahuan luas tentang isu semasa agar dapat
mengambil iktuibar dalam membuat keputusan untuk kepentingan
negara.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

90

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN : BADAN PELAKSANA

(a)

Tanggungjawab kementerian

(b)

(d)

Menggubal dasar kerajaan


Mencadangkan rang undang-undang berkaitan dengan
kementeriannya.
Melaksanakan dasar kerajaan di peringkat kementerian
Merancang dan menyelaras program pembangunan ekonomi dan
sosial.
Menjalankan pentadbiran di peringkat kementerian.
[2 markah]

Hubungkait gejala rasuah dengan reputasi perkhidmatan awam

Tujuan penubuhan suruhanjaya perkhidmatan.

Mengendalikan urusan perlantikan kakitangan awam.


Menguruskan kenaikan pangkat kakitangan awam.
Memantau disiplin kakitangan awam.

(e)

Cara untuk meningkatkan produktiviti negara.

[2 markah]

(c)

Ciri badan berkanun

Badan berkanun adalah badan separuh kerajaan.


Badan ini mempunyai kuasa autonomi tertentu.
Badan berkanun mempunyai peruntukan kewangan tersendiri.
Badan Berkanun ditadbir oleh Lembaga Pengarah yang
bertanggungjawab terus kepada menteri.
Badan ini berfungsi mempercepatkan program pembangunan
kementeriannya.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

PENSKORAN KBAT
Pemberian wang atau hadiah kepada kakitangan awam
menyebabkan urusan perkhidmatan dilaksanakan tidak
mengikut prosedur.
Mengharapkan wang sogokan boleh menjadikan kakitangan awam
tamak. Pemberian tender projek kerajaan kepada kroni
menyebabkan spesifikasi kerja tidak dilaksanakan dengan telus.
Penyelewengan kuasa menyebabkan masyarakat hilang
kepercayaan kepada keupayaan perkhidmatan kerajaan.
Penyalagunaan wang kerajaan menyebabkan negara kehilangan
dana.
[2 markah]

PENSKORAN KBAT
Mengadakan kursus kepada kakitangan awam supaya dapat
meningkatkan integriti.
Contohnya kursus profesionalisme perkhidmatan. Kursus ini
memberikan penerangan tentang langkah untuk meningkatkan kualiti
kerja. Kursus ini akan meningkatkan motivasi kaki tangan awam
untuk menjalankan tanggung jawab dengan lebih cemerlang.
Memperkasakan peranan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam agar
dapat memantau disiplin kakitangan awam.
Memberi bonus yang berpatutan kepada kakitangan awam sekiranya
perkhidmatan awam berjaya produktiviti kerajaan.
Mengenakan tindakan tegas kepada kakitangan awam yang
menyalahtadbir urusan perkhidmatan kerajaan supaya menjadi
peringatan kepada semua kakitangan awam yang lain.
[2 markah]

91

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN : BADAN KEHAKIMAN

(a)

Bidang kuasa Badan Kehakiman

Mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah


Menentukan kesahihan undang-undang.
Mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri.
Mentafsirkan undang-undang.
Mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan /
Negeri.
Mengisytiharkan tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang.
Tidak mempunyai kuasa meminda undang-undang.
[4 markah]

(c)

(i)

Kedudukan Hakim dalam sistem kehakiman

(ii)
(b)

Hirarki sistem mahkamah

Mahkamah Rendah
Mahkamah Majistret.
Mahkamah Sesyen.

Mahkamah Atasan
Mahkamah Tinggi
(Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sarawak dan
Sabah)
Mahkamah Rayuan
Mahkamah Persekutuan
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana


Menteri.
Urusan perlantikan, kenaikan pangkat, dan perlucutan jawatan
terletak di bawah kuasa YDP Agong.
Hakim tidak boleh dipecat sewenang-wenangnya.
Hakim tidak boleh melibatkan diri dalam politik.
[4 markah]
Langkah meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap sistem
kehakiman
PENSKORAN KBAT
Menambahbaikkan kualiti penghakiman
Meningkatkan kecekapan hakim. Hakim perlu mengelak daripada
menangguhkan perbicaraan kes dan diharapkan seboleh-bolehnya
mendengar sesuatu kes sehingga selesai, bukan secara
berperingkat, untuk memudahkan mereka menyediakan
penghakiman bertulis ketika segala bukti dan keterangan masih
segar dalam ingatan. Tatalaku hakim ketika mengendalikan
perbicaraan dan dalam menjalani kehidupan seharian juga amat
diberi perhatian untuk mengelak wujudnya persepsi negatif orang
ramai terhadap badan kehakiman.
[6 markah]

92

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

LAMBANG NEGARA

(a)

(i)

Maksud lambang-lambang pada perisai dalam Jata Negara

Empat jalur berlainan warna


Empat jalur warna merujuk kepada Negeri Melayu Bersekutu. Warna
hitam dan putih melambangkan negeri Pahang. Warna merah dan
kuning melambangkan negeri Selangor. Warna hitam, putih dan
kuning melambangkan negeri Perak. Warna merah, hitam dan
kuning melambangkan Negeri Sembilan.

Lima bilah keris


Yang melambangkan lima buah Negeri Melayu Tidak Bersekutu.
Negeri tersebut ialah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan
Johor.

Pokok pinang
Yang melambangkan negeri Pulau Pinang.

Pokok
Merujuk kepada pokok Melaka yang melambangkan negeri Melaka.

Burung
Merujuk kepada burung Kenyalang yang melambangkan negeri
Sarawak.

(ii)

Pengertian cogan kata Bersekutu Bertambah Mutu

(b)

PENSKORAN KBAT
Semangat permuafakatan dan perpaduan negeri di Malaysia.
Gabungan Negeri-Negeri Melayu, Sabah dan Sarawak akan
membentuk Persekutuan Malaysia yang utuh. Persekutuan
Malaysia akan membawa kemakmuran kepada semua negeri
anggota. Perpaduan negeri dalam Persekutuan Malaysia akan
memperkuatkan pertahanan negara. Perpaduan rakyat di
Malaysia akan membawa kemajuan kepada negara.
[4 markah]

Kepentingan Jalur Gemilang.

Membezakan Malaysia dengan negara lain.


Membangkitkan semangat perjuangan rakyat.
Menimbulkan rasa bangga rakyat terhadap negara.
Dikibarkan dalam majlis dan adat istiadat rasmi.
Menjadi tanda ketaatan kepada raja dan negara.
Menjadi simbol perpaduan, kebanggan dan kedaulatan.
[6 markah]

Gunung
Merujuk kepada Gunung Kinabalu yang melambangkan Sabah.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

93

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(c)

SPM 2016

Gejala tidak menghormati Lagu Kebangsaan

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Gejala tidak menghormati Lagu Kebangsaan semakin
berleluasa dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini.
Contohnya memasang Bendera Kebangsaan secara terbalik,
menukar lambang warna dalam Bendera Kebangsaan, menukar lirik
Lagu Kebangsaan dan mengubah rentak Lagu Kebangsaan
Penjelasan

Menerapkan kefahaman tentang maksud lambang-lambang Jata


Negara dan Bendera Kebangsaan.
Generasi muda hendaklah memahami dan dapat mentafsir maksud
lirik Lagu Kebangsaan. Generasi muda menghayati nilai-nilai
patriotik pada lirik tersebut. Dengan itu akan melahirkan perasaan
cinta dan hormat kepada lambang-lambang negara.

Menghayati lagu Negara Ku.


Kita hendaklah menyanyikan Lagu Negara Ku dalam majlis rasmi.
Kita hendaklah berdiri tegak dan menghayati maksud Lagu
Kebangsaan apabila diperdengarkan.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

94

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

(a)

Matlamat RMK 1 dan RMK 2

(b)

(c)

Mewujudkan integrasi nasional


Menyelesaikan masalah sosial antara kaum, kawasan dan wilayah.
Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum
Menambahkan pendapatan
Menyediakan peluang pekerjaan bagi merapatkan jurang ekonomi.
Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi.
[4 markah]

Peranan FELDA

Strategi RMK 1 dan RMK 2

(i)

Melaksanakan program pembangunan wilayah dengan membuka


tanah baru (tanah rancangan)
Melaksanakan program pembangunan wilayah seperti melancarkan
projek Tiga Segi Jengka, Johor Tenggara dan Pahang Tenggara.
Membantu petani dengan cara membangunkan ekonomi dan
masyarakat luar bandar.
Menggalakkan perdagangan dengan memberikan pinjaman modal
kepada pengusaha pertanian, menggalakkan penyertaan orang
Melayu dalam perniagaan
Menggalakkan penyertaan bumiputera dalam sektor perusahaan dan
perdagangan.
Menjalankan penyelidikan meningkatkan hasil pertanian.
Menggalakkan kemunculan industri baru.
Memajukan bandar dengan menyediakan infrastruktur yang lengkap.

(ii)

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

FELDA telah membuka tanah baru secara besar-besaran melalui


agensinya seperti Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA),
Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH), Lembaga
Kemajuan Pahang Tenggara (DARA) dan Lembaga Kemajuan
Kelantan Selatan (KESEDAR) untuk menempatkan penduduk luar
bandar yang miskin dan tidak bertanah.
FELDA memberikan tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa
sawit untuk tujuan eksport.
FELDA memberi tumpuan kepada pembangunan industri dan
pembangunan bandar baru di tanah rancangan yang dibukanya.
FELDA telah melengkapkan kemudahan asas di kawasan
petempatan baru untuk meningkatkan taraf hidup penduduk.
FELDA memindahkan penduduk miskin ke petempatan baru untuk
menjadikan mereka sebagai petani moden.
FELDA memberikan tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa
sawit untuk meningkatkan hasil pertanian negara.
[6 markah]
Penubuhan Majlis Amanah Rakyat (MARA) adalah suatu
tindakan yang bijak.
PENSKORAN KBAT
Ulasan
Penubuhan Majlis Amanah Rakyat (MARA) adalah suatu tindakan
yang bijak.
Penjelasan
Membangunkan masyarakat luar bandar.
Membantu bumiputera dalam perdagangan dan perindustrian.
MARA membantu usahawan bumiputera. MARA menambahkan
guna tenaga bumiputera. MARA meningkatkan ekuiti bumiputera.
MARA menyediakan kemudahan asas kepada bumiputera.
[6 markah]

95

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

(a)

Matlamat Rancangan Malaya Pertama (1956 1960)

Membangunkan kawasan luar bandar


Merapatkan jurang pendapatan penduduk luar bandar dengan
bandar
Mengurangkan kemiskinan penduduk luar bandar.
Mempelbagaikan aktiviti ekonomi negara
Mempelbagaikan sumber pendapatan negara
Mengurangkan pergantungan kepada bijih timah dan getah

(d)

[2 markah]
(b)

Strategi mencapai matlamat RMK 1

(c)

Membuka tanah baru untuk pertanian


Menanam semula getah
Mempelbagaikan hasil keluaran pertanian
Memperluaskan perusahaan perlombongan bijih timah
Menyediakan perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan perhubungan
Membina infrastruktur
[2 markah]

Sebab pencapaian Rancangan Malaya Pertama (1956 1960) kurang


berjaya

Peranan FELDA dalam menjayakan matlamat Rancangan Malaya


Kedua (1961 1965).

Ancaman komunis semasa Darurat


Sejumlah pendapatan negara dialih kepada keselamatan negara
Kejatuhan harga komoditi getah dan bijih timah di pasaran dunia
[2 markah]

Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar


Meningkatkan hasil pertanian negara
Membuka tanah baru secara besar-besaran untuk pertanian
Membuka tanah baru untuk petempatan
Menyediakan kemudahan asas di kawasan tanah baru dibuka
Memindahkan penduduk luar bandar yang miskin ke kawasan
petempatan baru
Menjadikan penduduk luar bandar yang miskin sebagai petani
moden
Memberi tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa sawit di
kawasan tanah baru dibuka
[2 markah]

(e)

Langkah kerajaan menubuhkan Majlis Amanah Rakyat (MARA)


adalah suatu tindakan yang bijak.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Penubuhan MARA adalah langkah bijak
Penjelasan
Dapat membangunkan masyarakat luar bandar .
MARA memberikan pinjaman modal kepada pengusaha pertanian.
Dengan itu, petani dapat memajukan lagi pertanian hingga
memasarkan hasil pertanian tersebut. MARA juga menggalakkan
orang Melayu dalam bidang perniagaan hingga menjadi pengusaha
yang Berjaya.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

96

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (DASAR EKONOMI BARU)

(a)

Matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB)

(c)

DEB bertujuan untuk membasmi kemiskinan masyarakat tanpa


mengira kaum.
Untuk merapatkan jurang ekonomi antara kaum.
Untuk merapatkan jurang ekonomi antara kawasan bandar dengan
kawasan luar bandar.
Untuk menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi.
Untuk menyusun semula masyarakat agar tiap-tiap kaum tidak
dikenali berdasarkan kepada fungsi ekonominya.
Untuk memajukan ekonomi masyarakat luar bandar.
[2 markah]

Agensi menjayakan Dasar Ekonomi Baru (DEB).

[2 markah]
(d)

Peranan agensi yang menjayakan DEB

(b)

Langkah mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).

Kerajaan membuka tanah rancangan secara besar-besaran untuk


menempatkan rakyat yang tidak mempunyai tanah.
Kerajaan menumpukan penanaman getah dan kelapa sawit untuk
melibatkan rakyat dalam pertanian komersil.
Kerajaan meningkatkan kemudahan infrastruktur di kawasan luar
bandar untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
Kerajaan menggalakkan masyarakat luar bandar menceburi bidang
perniagaan untuk meningkatkan ekonomi mereka.
Kerajaan memberikan bantuan modal dan teknikal kepada
bumiputera supaya mereka melibatkan diri dalam perniagaan.
Kerajaan melancarkan Skim Amanah saham Nasional untuk
meningkatkan hak milik modal saham bumiputera.

LIhat (d)

Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)


Memainkan peranan dalam pembukaan tanah.
Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA)
Membangunkan ekonomi luar bandar.
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Membangunkan masyarakat luar bandar.
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)
Menjalankan penyelidikan meningkatkan hasil pertanian.
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah
(RISDA)
Membantu pekebun kecil dari segi penyelidikan dan penanaman
semula
getah.
Lembaga Pertubuhan Peladang
Membantu petani melibatkan diri dalam koperasi.
[2 markah]

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

97

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(e)

SPM 2016

Dasar Ekonomi Baru (DEB) memainkan peranan penting dalam


memajukan masyarakat.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) memainkan peranan
penting dalam memajukan masyarakat di negara kita.
Penjelasan
Kerana dapat memajukan bumiputera menyebabkan jurang
kemiskinan antara kaum berjaya dirapatkan.
Kerana dapat memajukan masyarakat luar bandar menyebabkan
jurang kemiskinan antara wilayah dapat dikurangkan.
Kerana dapat meningkatkan penyertaan orang Melayu dalam
perniagaan menyebabkan kadar kemiskinan orang Melayu berjaya
dikurangkan.
Kerana dapat membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum
menyebabkan perpaduan kaum berjaya dieratkan.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

98

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(c)

(i)

Hubungkait Dasar Ekonomi Baru (DEB) dengan sosioekonomi


masyarakat luar bandar

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (DASAR EKONOMI BARU)


(a)

Frasa mencapai sasaran membasmi kemiskinan dan menyusun


semula masyarakat Malaysia.

PENSKORAN KBAT
Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menghapuskan
identiti kaum mengikut fungsi ekonomi.
Kerajaan berusaha merapatkan jurang ekonomi antara kaum dan jurang
ekonomi antara wilayah. Kerajaan berusaha menyusun semula
masyarakat dinsamping memajukan ekonomi masyarakat luar bandar.
[4 markah]

(b)

Rasionalnya pelaksanaan DEB

PENSKORAN KBAT
Ulasan
DEB dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun iaitu dari 1971 hingga
1990. Rancangan Pembuangunan Lima Tahun yang dilaksanakan di
bawah Dasar Ekonomi Baru ialah RMK2 (1971 1975), RMK3 (1976
1980), RMK4 (1981 1985) dan RMK5 (1986 1990). Usaha
kerajaan melancarkan DEB adalah tindakan yang wajar.
Penjelasan
DEB dapat membasmi kemiskinan masyarakat tanpa mengira
kaum.
DEB dapat merapatkan jurang ekonomi antara kaum dan dapat
merapatkan jurang ekonomi antara kawasan bandar dengan
kawasan luar bandar. DEB dapat menghapuskan identiti kaum
mengikut fungsi ekonomi. DEB dapat menyusun semula masyarakat
agar tiap-tiap kaum tidak lagi dikenali berdasarkan kepada fungsi
ekonominya. DEB dapat memajukan ekonomi masyarakat luar
bandar.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

SPM 2016

(ii)

PENSKORAN KBAT
Pembukaan tanah rancangan menyebabkan masyarakat yang
tidak bertanah telah mempunyai tanah sendiri.
Masyarakat luar bandar yang tidak bertanah ditempatkan di tanah
rancangan yang telah dibuka oleh kerajaan. Tanah rancangan
dilaksanakan oleh agensi FELDA dengan kerjasama agensi kerajaan
negeri. Pembinaan kemudahan asas yang cukup di tanah rancangan
menyebabkan masyarakat luar bandar dapat menikmati taraf hidup
yang baik.
Pemberian bantuan biasiswa menyebabkan pelajar Bumiputera di
luar bandar dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara.
Pelancaran skim Amanah Saham Nasional menyebabkan kaum
Bumiputera memiliki pegangan saham dalam syarikat.
Penyediaan kemudahan pinjaman modal menyebabkan kaum
Bumiputera dapat memulakan perniagaan.
[4 markah]
Kemungkinan yang wujud jika kerajaan tidak melancarkan
Dasar Ekonomi Baru
PENSKORAN KBAT
Masyarakat luar bandar masih miskin
Mereka masih bergantung kepada ekonomi sara diri. Contohnya,
menanam padi, menanam tanaman sampingan dan menternak
binatang secara kecil-kecilan. Hal ini menyebabkan taraf hidup
mereka rendah.
Wujudnya jurang pendapatan antara bandar dengan luar
bandar.
Kaum Cina yang tinggal di kawasan bandar berpeluang menceburi
bidang perniagaan yang berupaya menjadi kaya manakala kaum
Melayu dan India yang tinggal di luar bandar terus miskin. Keadaan
ini boleh menyebabkan wujudnya perasaan tidak puas hati dalam
kalangan kaum tertentu. Perasaan tidak puas hati ini melambatkan
lagi proses integrasi nasional.
[6 markah]

99

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA (DPEN)

(a)

(d)

Matlamat Dasar Pertanian Negara

Sebab kerajaan memindahkan perkhidmatan dan perusahaan sektor


kerajaan kepada sektor swasta melalui Dasar Penswastaan

Bertujuan untuk memaksimumkan pendapatan sektor pertanian.


Supaya menguruskan sumber ekonomi pertanian negara secara
cekap.
Untuk memaksimumkan pendapatan pekebun kecil.
Untuk memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk dieksport.
[2 markah]

(b)

Maksud pembangunan in-situ

Strategi meningkatkan produktiviti kawasan pertanian yang sedia


ada.
Dilaksanakan dengan cara memulihkan kawasan pertanian yang
berproduktiviti rendah.
Dilaksanakan melalui projek pembangunan pertanian bersepadu
dengan menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian.
[2 markah]

(c)

(e)

Kerajaan membuka tanah baru melalui rancangan FELDA, agensi


pembangunan wilayah dan kerajaan negeri.
Memperkenalkan program pembangunan insitu untuk memulihkan
kawasan yang berproduktiviti rendah.
Menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian seperti pemasaran,
kredit, subsidi dan penyelidikan.
Kementerian Pertanian memperkenalkan projek penswastaan
pertanian yang melibatkan sektor swasta dalam projek penswastaan.
[2 markah]

PENSKORAN KBAT
Hendak mengurangkan beban kewangan kerajaan
Kerajaan menggunakan dana yang banyak untuk menguruskan
sesebuah jabatan. Dana tersebut digunakan untuk membayar gaji
kaki tangan awam, menguruskan perbekalan, pengurusan dan
pentadbiran serta kenderaan jabatan. Dengan menswastakan
jabatan kerajaan tersebut, kerajaan dapat menjimatkan dana
kerajaan. Sumber kewangan tersebut dapat digunakan untuk tujuan
pembangunan lain
Hendak meningkatkan produktiviti negara agar dapat meningkatkan
pendapatan negara
Hendak meningkatkan kualiti perkhidmatan agar pentadbiran
menjadi lebih lancar
[2 markah]

Kerajaan Malaysia meletakkan sasaran 70 juta penduduk menjelang


tahun 2100

Langkah mencapai matlamat Dasar Pertanian Negara.

SPM 2016

PENSKORAN KBAT
Pendirian
Kerajaan Malaysia meletakkan sasaran 70 juta penduduk
menjelang tahun 2100 adalah RASIONAL
Penjelasan
Penduduk yang banyak akan meningkatkan jumlah tenaga kerja
Kita tidak perlu lagi mengharapkan tenaga buruh dari negara luar.
Dengan jumlah tenaga kerja yang banyak, produktiviti dapat
ditingkatkan. Hal ini akan menyebabkan berlaku peningkatan
pendapatan negara.
Kerana pasaran semakin luas menyebabkan barangan kita boleh
dipasarkan dalam negara
Kerana boleh menambahkan bilangan tentera menyebabkan
keselamatan negara terjamin.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

100

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA (DPEN)

(a)

(b)

(ii)

Konsep Persyarikatan Malaysia


Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat.
Malaysia dimiliki bersama oleh kerajaan dan sektor swasta.
Kakitangan kerajaan dan swasta adalah pemilik saham dan pekerja.
Mereka sama-sama memajukan syarikat (Malaysia).
[4 markah]

Strategi menjayakan matlamat Dasar Pertanian Negara (DPN).

Kerajaan membuka tanah baru melalui rancangan FELDA, agensi


pembangunan wilayah dan kerajaan negeri.
Memperkenalkan program pembangunan insitu untuk memulihkan
kawasan yang berproduktiviti rendah.
Menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian seperti pemasaran,
kredit, subsidi dan penyelidikan.
Kementerian Pertanian memperkenalkan projek penswastaan
pertanian yang melibatkan sektor swasta dalam projek penswastaan.
[4 markah]

(c)

(i)

Dasar Penswastaan boleh mendatangkan kesan positif

PENSKORAN KBAT
Pendirian
Dasar Penswastaan BOLEH mendatangkan kesan positif
kepada pembangunan ekonomi negara

Cabaran dalam mencapai matlamat Dasar Kependudukan


Negara dan cadangan mengatasi cabarannya.
PENSKORAN KBAT
Cabarannya ialah hendak menyelaraskan kadar pertumbuhan
penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara.
Kerajaan perlu menyediakan kemudahan asas untuk keperluan
rakyat selaras dengan pertambahan penduduk. Contohnya
kemudahan pendidikan, bekalan air bersih, perkhidmatan kesihatan
dan lain-lain. Jika kemudahan tersebut tidak dapat dipenuhi, ia akan
menjejaskan kualiti hidup rakyat. Dengan itu matlamat untuk
mencapai negara maju tidak akan tercapai kerana produktiviti
negara berada pada tahap yang rendah.
Cabaran tersebut dapat diatasi dengan cara memajukan
ekonomi negara.
Pelbagai pihak perlu merancang cara meningkatkan pengeluaran
dalam pelbagai bidang sama ada bidang pertanian, perindustrian,
pelancongan, kraftangan dan sebagainya. Pelbagai infrastruktur
disediakan untuk menggalakkan pelaburan asing dalam pelbagai
sektor. Peluang pekerjaan yang banyak dapat diwujudkan untuk
menampung jumlah penduduk. Dengan itu, pengangguran tidak
berlaku di negara kita.
[6 markah]

Dapat mengurangkan beban kewangan kerajaan


Kerajaan menggunakan dana yang banyak untuk menguruskan
sesebuah jabatan. Dana digunakan untuk membayar gaji kaki
tangan awam, menguruskan perbekalan, dan sebagainya. Dengan
menswastakan jabatan kerajaan tersebut, kerajaan dapat
menjimatkan dana kerajaan. Sumber kewangan tersebut dapat
digunakan untuk tujuan pembangunan lain
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

101

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

RUKUN NEGARA
(d)

(a)

Peristiwa X

Peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969


[1 markah]

(b)

Matlamat pembentukan Rukun Negara

(c)

Rukun Negara diperkenalkan untuk mengukuhkan perpaduan kaum


di negara kita.
Untuk memelihara corak hidup yang demokratik.
Untuk mencipta sebuah masyarakat yang adil.
Untuk menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang
pelbagai.
Untuk membina masyarakat progresif.
[2 markah]

Prinsip Rukun Negara

Kebaikan menghayati prinsip Rukun Negara di atas

Kepercayaan kepada Tuhan


Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan undang-undang
Kesopanan dan kesusilaan
[2 markah]

Prinsip Kesetiaan Kepada Raja dan Negara


Menuntut rakyat setia kepada Raja dan Negara.
Mengiktiraf YDP Agong merupakan ketua negara.
Raja-Raja Melayu adalah ketua negeri.
Menyedari Raja menjadi simbol penyatuan rakyat.
Mengakui Raja pelindung hak istimewa peribumi.
Menyedari bahawa derhaka kepada raja bermakna derhaka kepada
negara.

Prinsip Keluhuran Perlembagaan


Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara.
Perlembagaan dianggap luhur/ suci / unggul / tinggi.
Menerima, mematuhi, menyanjung dan mempertahankan
perlembagaan.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

Prinsip Kepercayaan Kepada Tuhan


Menunjukkan bahawa agama merupakan pegangan utama rakyat
Malaysia.
Rakyat beragama menjadi warganegara yang baik.
Menerima Islam sebagai agama rasmi negara.
Menyedari bahawa agama lain bebas diamalkan.

Prinsip Kedaulatan Undang-Undang


Menuntut rakyat menghormati undang-undang.
Menuntut rakyat mematuhi undang-undang.
Rakyat hidup aman jika kedaulatan undang-undang terpelihara.
Memastikan undang-undang sentiasa didaulatkan.
Memastikan undang-undang tidak dicabar oleh mana-mana pihak.
Prinsip Kesopanan dan Kesusilaan
Menuntut rakyat bersopan dan bertatasusila.
Merupakan nilai-nilai murni yang melambangkan keperibadian
individu.
Menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni.
[2 markah]

102

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(e)

SPM 2016

Perpaduan kaum dapat diwujudkan melalui prinsip Rukun Negara

Prinsip Kepercayaan Kepada Tuhan menyebabkan rakyat Malaysia


menghormati kebebasan beragama.
Prinsip Kesetiaan Kepada Raja dan Negara menyebabkan setiap
warganegara bersatu dan setia kepada negara di bawah
pemerintahan raja
Prinsip Keluhuran Perlembagaan menyebabkan rakyat menerima,
mematuhi, menyanjung dan mempertahankan perlembagaan.
Prinsip Kedaulatan Undang-Undang menyebabkan rakyat
menghormati undang-undang dan hidup aman
Prinsip Kesopanan dan Kesusilaan dapat menjamin kehidupan
masyarakat yang harmoni.
Prinsip kesopanan dan kesusilaan juga menyebabkan setiap
warganegara menghormati kebebasan dan hak asasi orang lain.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

103

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

RUKUN NEGARA

(a)

Latar belakang pembentukan Rukun Negara.

(b)

(ii)

Pengenalan Rukun Negara adalah kesan daripada peristiwa rusuhan


kaum 13 Mei 1969.
Peristiwa itu mengancam keselamatan negara.
Pentadbiran negara diambil alih oleh MAGERAN.
MAGERAN menubuhkan Majlis Perundingan Negara.
MPN membincangkan isu perpaduan negara.
Rukun Negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970.
[4 markah]

Prinsip-prinsip Rukun Negara

Ciri masyarakat Malaysia yang wujud melalui penghayatan


terhadap Rukun Negara

PENSKORAN KBAT
Masyarakat Malaysia adalah masyarakat beragama.
Tiada rakyat Malaysia yang tidak beragama. Masyarakat
Malaysia menerima Islam sebagai agama rasmi negara dan
menyedari bahawa agama lain bebas diamalkan. Sebagai
masyarakat yang beragama, rakyat Malaysia menjadi
masyarakat yang bersopan dan bertatasusila. Hal ini akan
mewujudkan masyarakat yang harmoni.
[4 markah]

Lihat Soalan Sebelumnya


[8 markah]

(c)

(i)

Matlamat kerajaan membentuk Rukun Negara

Rukun Negara diperkenalkan untuk mengukuhkan perpaduan kaum


di negara kita.
Untuk memelihara corak hidup yang demokratik.
Untuk mencipta sebuah masyarakat yang adil.
Untuk menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang
pelbagai.
Untuk membina masyarakat progresif.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

104

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

RUKUN NEGARA

(a)

(d)

Sebab setiap warganegara Malaysia dituntut menghayati prinsip


Kesopanan dan Kesusilaan.

Keadaan yang membawa kepada pengenalan Rukun Negara

(i)

Peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969.


Peristiwa itu mengancam keselamatan negara.
Pentadbiran negara diambil alih oleh MAGERAN.
MAGERAN menubuhkan Majlis Perundingan Negara.
MPN membincangkan isu perpaduan negara.
Rukun Negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970.

(ii)
[2 markah]

(b)

Matlamat pengenalan Rukun Negara.

(c)

Mengukuhkan perpaduan kaum di negara kita.


Memelihara corak hidup yang demokratik.
Mencipta sebuah masyarakat yang adil.
Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai.
Membina masyarakat progresif.
[2 markah]

SPM 2016

Menuntut rakyat bersopan dan bertatasusila.


Merupakan nilai-nilai murni yang melambangkan keperibadian
individu.
Menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni.
[2 markah]
Bagaimanakah prinsip (d) di atas dapat memupuk perpaduan
kaum dalam negara kita
PENSKORAN KBAT
Menuntut rakyat bersopan dan bertatasusila.
Setiap rakyat menghormati hak dan kebebasan orang lain.
Contohnya, menghormati amalan cara hidup dan pegangan agama
kaum-kaum lain. Dengan itu, rakyat dapat hidup dengan harmoni
dalam suasana bersatu padu.
[2 markah]

Rasionalnya Kesetiaan Kepada Raja dan Negara dijadikan prinsip


Rukun Negara

Menuntut rakyat setia kepada Raja dan Negara.


Mengiktiraf YDP Agong merupakan ketua negara.
Raja-Raja Melayu adalah ketua negeri.
Menyedari Raja menjadi simbol penyatuan rakyat.
Mengakui Raja pelindung hak istimewa peribumi.
Menyedari bahawa derhaka kepada raja bermakna derhaka kepada
negara.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

105

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

WAWASAN 2020

(a)

Cabaran Wawasan 2020.

(b)

Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu.


Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Mereka
mengamalkan budaya dan cara hidup yang berbeza. Mereka juga
menjalankan kegiatan ekonomi yang berbeza dan tinggal di
persekitaran yang berbeza. Keadaan ini menyebabkan proses
integrasi nasional agak lambat. Kerajaan terpaksa merancang
pelbagai strategi untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang
hidup bersatu padu.
Menjamin masyarakat adil dan saksama ekonominya
Sejak penjajahan British, negara mempunyai jurang ekonomi yang
luas antara kaum. Orang Melayu yang tinggal di luar bandar terlibat
dengan kegiatan ekonomi sara diri sahaja. Manakala orang Cina
yang hidup di bandar berpeluang menceburi bidang ekonomi
perdagangan menyebabkan mereka lebih baik taraf hidupnya.
Jurang kemiskinan ini menyukarkan kita untuk mewujudkan integrasi
kaum. Oleh itu, Wawasan 2020 berhasrat mewujudkan
pembahagian peluang ekonomi yang lebih adil antara kaum supaya
jurang kemiskinan antara kaum dapat dirapatkan.
Membina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan
berkeyakinan
Membina masyarakat demokratik yang matang
Mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika
Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi
Membina masyarakat yang maju dan saintifik
Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang
Memupuk dan membina masyarakat makmur
[6 markah]

Mengatasi Cabaran Wawasan 2020.

Membina Bangsa Malaysia yang Bersatu Padu


Melaksanakan dasar kerajaan seperti Dasar Pembangunan, Dasar
Bahasa Kebangsaan dan sebagainya. Pelaksanaan dasar itu dapat
mewujudkan hubungan sihat antara kaum. Oleh itu, rakyat
berorientasikan Malaysia dapat diwujudkan.

Membina Masyarakat Berjiwa Bebas,Tenteram dan


Berkeyakinan
Melahirkan masyarakat perlu berjiwa bebas, tenteram dan yakin diri.
Masyarakat sedemikian sentiasa berbangga dengan apa yang
dicapai. Untuk mencapai matlamat itu, masyarakat perlu gagah
menghadapi pelbagai masalah di samping mengangkat martabat
bangsa dan menangkis ancaman musuh.

Memupuk Masyarakat Malaysia yang Demokratik


Masyarakat tersebut boleh dicapai apabila masyarakat
menggunakan kebebasan memilih kerajaan. Mereka menggunakan
hak demokrasi dengan sewajarnya. Contohnya menggunakan
pilihan raya untuk memilih kerajaan yang berwibawa. Mereka juga
sentiasa member teguran kepada kerajaan dan pemimpin melalui
saluran tertentu.

Mewujudkan Masyarakat yang Bermoral dan Beretika


Kita perlu menseimbangkan etika dengan kemajuan fizikal. Kita juga
hendaklah patuh kepada agama serta mengamalkan budaya dan
tradisi yang cemerlang. Masyarakat beretika dan bermoral dapat
diwujudkan melalui sistem pendidikan yang berkesan iaitu
berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan
sedemikian akan melahirkan insan berilmu, berakhlak, seimbang
dan harmonis.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

106

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(c)

(i)

SPM 2016

Sebab negara Malaysia yang maju pada tahun 2020


berbeza dengan negara Barat

PENSKORAN KBAT
Negara Malaysia yang maju pada tahun 2020 berbeza dengan
negara Barat
Negara Malaysia menjadi negara industri yang menggunakan
acuan sendiri.
Kita tidak mementingkan kemajuan dalam aspek fizikal sematamata. Kita amat menitikberatkan kemajuan bersepadu iaitu negara
yang maju dalam bidang ekonomi dan pada masa yang sama dapat
mewujudkan negara yang bersatu padu. Masyarakatnya mempunyai
nilai moral dan etika yang kukuh. Negara Malaysia adalah negara
yang maju dan bangsanya mempunyai jati diri yang kukuh.
[4 markah]

(ii)

Tanggungjawab pelajar dalam merealisasikan Wawasan 2020


Menguasai ilmu pengetahuan
Mengutamakan ilmu yang bertunjangkan sains dan teknologi.
Dengan ilmu sains dan teknologi, kita dapat menjana produktiviti.
Kita boleh menggunakan ilmu tersebut untuk mencipta kreativiti dan
inovasi. Oleh itu, kita akan menjadi masyarakat yang progresif dan
dapat membantu negara mencapai kemajuan ekonomi yang mantap.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

107

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

KEMUNCULAN BLOK DUNIA DAN PERANG DINGIN

(a)

Perbezaan ciri blok Kapitalis dengan blok Komunis

(b)

(c) (i)

Negara kapitalis menjalankan pemerintahan secara demokratik


manakala negara komunis menjalankan pemerintahan secara
diktator.
Di negara kapitalis, kerajaan dipilih melalui pilihan raya tetapi di
negara komunis, hanya Parti Komunis sahaja yang memerintah
negara.
Blok kapitalis membuka peluang perniagaan kepada orang
persendirian tetapi di negara komunis, hanya kerajaan yang memiliki
perniagaan.
Negara kapitalis memberi kebebasan individu sepenuhnya tetapi
negara komunis mengawal kebebasan individu.
[6 markah]

Pembahagian negara-negara di dunia mengikut blok di atas


banyak mendatangkan keburukan.

Sebab berlakunya persaingan antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis

PENSKORAN KBAT
Ideologi politik yang berbeza
Terdapat dua ideologi yang utama iaitu ideologi kapitalis yang
diketuai oleh Amerika Syarikat dan ideologi komunis yang diketuai
oleh Soviet Union. Amerika Syarikat dan blok Soviet Union, masingmasing ingin menyebarkan ideologi politik yang didokongnya.
Mereka ingin menyebarkan pengaruh mereka di Eropah dan Asia.
[4 markah]

(ii)

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Pembahagian negara-negara di dunia mengikut blok di atas
banyak mendatangkan keburukan
Penjelasan
Menyebabkan berlakunya persaingan menyebabrkan ideologi.
Amerika Syarikat dan Soviet Union, masing-masing ingin
menyebarkan ideologi politik yang didokongnya. Amerika Syarikat
mendokong ideologi kapitalis, manakala Soviet Union mendokong
ideologi sosialis / komunis. Mereka menyebarkan pengaruh ke Asia.
Negara kecil menjadi sasaran. Persaingan menyebarkan ideologi
boleh mengakibatkan berlakunya penguasaan ekonomi ke atas
negara kecil. Hal ini menyebabkan negara kecil tersebut akan
sentiasa bergantung kepada negara maju.
[6 markah]
Usaha menghapuskan Blok Dunia
PENSKORAN KBAT
Merealisasikan konsep ZOPFAN (Zon Aman Bebas dan Berkecuali)
di rantau ASEAN
ASEAN mengamalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara
dan tidak menyokong mana-mana blok. Dasar ini menyebabkan
semua menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain. Tindakan
ini akan memberikan kesedaran kepada kuasa besar agar tidak
terlibat dalam penyebaran ideologi.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

108

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

DASAR LUAR MALAYSIA

(a)

Faktor penggubalan dasar luar Malaysia

Faktor Sejarah
Malaysia sebahagian daripada Kesultanan Melaka. Oleh itu Malaysia
meneruskan hubungan dengan negara yang pernah menjalinkan
hubungan dagang dengan Melaka. Contohnya dengan China, Arab,
Siam dan negeri di Kepulauan Melayu.
Malaysia pernah dijajah oleh Britain. Oleh itu, Malaysia menyertai
pertubuhan Komanwel untuk menjalin hubungan dengan Britain dan
negara bekas jajahannya.
Malaysia pernah diancam oleh komunis. Oleh itu, Malaysia
mengamalkan dasar luar bersifat pro-Barat untuk menghadapi
ancaman komunis.
Faktor Ekonomi
Malaysia mengamalkan pasaran bebas. Oleh itu, Malaysia menjalin
hubungan dengan negara lain untuk memajukan ekonomi.
Malaysia negara pengeluar bijih timah dan getah. Oleh itu, Malaysia
berbaikdengan Britain dan Amerika untuk memasarkan bijih timah
dan getah.
Malaysia mengharapkan pelaburan asing. Oleh itu, Malaysia
mengharapkan pelaburan modal dari Amerika, Britain, Jepun dan
Korea .
Malaysia perlu menceburi pelaburan di luar negara. Oleh itu,
Malaysia menjalin hubungan luar dengan Negara Membangun dan
Negara Islam untuk mencari peluang pelaburan
Faktor Politik
Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi
Berparlimen. Oleh itu Malaysia menjalin hubungan dengan negara
yang mengamalkan pemerintahan yang sama.
Malaysia menghormati kedaulatan negara lain. Oleh itu, Malaysia
menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia
Barat.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

(b)

Faktor Geografi
Malaysia terletak di rantau Asia Tenggara. Oleh itu, Malaysia
menjalinkan hubungan dengan negara ASEAN.
Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik. Oleh itu, Malaysia
menjalinkan hubungan demi untuk menjaga keselamatan Malaysia
Demografi
Majoriti rakyat Malaysia beragama Islam. Oleh itu, Malaysia Menjalin
hubungan diplomatik dengan negara Islam.
Malaysia membenci penindasan agama. Oleh itu, Malaysia tidak
mengadakan hubungan dengan Israel yang menindas rakyat
Palestin yang beragama Islam.
Malaysia mengamalkan dasar persamaan taraf antara manusia.
Oleh itu, Malaysia tidak mengadakan hubungan dengan Afrika
Selatan yang mengamalkan Dasar Apartheid.
[6 markah]

Usaha yang dilakukan oleh Malaysia dalam melaksanakan


Dasar Luar Tahap Ketiga.

Menyelesaikan krisis Vietnam dengan Kemboja agar dapat


mengelakkan campur tangan kuasa besar di Asia Tenggara
Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur agar dapat menjadikan
Korea Selatan dan Jepun sebagai model pembangunan.
Mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara Afrika,
Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan agar dapat
membawa misi perdagangan dalam setiap lawatan Perdana Menteri.
Menandatangani perjanjian perdagangan dua hala dengan neagra
maju dan negara Dunia Ketiga supaya mendatangkan keuntungan
kepada kedua belah pihak
Mengekalkan dasar berkecuali agar dapat memperluaskan
kerjasama ekonomi melalui EAEC dan ASEAN+3
[4 markah]

109

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016
[4 markah]

(c)

(i)

Kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar.

(ii)

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Demi kepentingan tertentu, negara kita perlu menjalinkan
hubungan baik dengan negara luar
Penjelasan
Mengelakkan campur tangan kuasa besar dalam politik
Kuasa besar dunia berlumba-lumba menyebarkan ideologi politik
yang didokongnya. Contohnya, Amerika Syarikat berusaha
menyebarkan pengaruh ideologi kapitalis, manakala Soviet Union
pula berusaha menyebarkan ideologI komunis / sosialis. Dengan
hubungan baik itu, kuasa besar tersebut tidak berani untuk campuir
tangan dalam politik di negara. Kebimbangan menimbulkan
kemarahan pihak yang lain menyebabkan politik negara kita stabil.
Kerana hendak menjalinkann hubungan perdagangan dua hala
dengan negara maju.
Contohnya Malaysia menjalin hubungan dagang dengan Britain dan
Amerika. Kedua-dua negara ini adalah pembeli utama sumber getah
dan bijih timah dari Malaysia. Dengan hubungan tersebut, kedua-dua
belah pihak memperoleh keuntungan
[6 markah]
Cara Malaysia mengekalkan hubungan baik dengan negara luar
PENSKORAN KBAT
Menjalin hubungan dengan semua negara tanpa mengira
ideologi.
Contohnya Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara Russia
dan Amerika Syarikat walaupun kedua-dua negara tersebut adalah
pendokong utama ideologi sosialis dan kapitalis. Dengan hubungan
tersebut, semua negara menghormati pendirian Malaysia
Membantu negara yang ditimpa musibah
Contohnya membantu Acheh yang ditimpa Tsunami, membantu
pelarian Rohingya, dan lain-lain. Bantuan tersebut dapat
meringankan beban dan penderitaan negara yang ditimpa musibah
itu. Dengan itu, negara tersebut terhutang budi dengan Malaysia.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

110

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

DASAR LUAR MALAYSIA

(a)

Faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia.

(ii)

Lihat di atas.
[6 markah]

(b)

Sebab dasar luar Malaysia pada tahap pertama lebih bersifat pro-Barat

Ancaman komunis di Asia Tenggara dan di Malaysia.


Memerlukan bantuan pertahanan negara komanwel.
Perjanjian Pertahanan Inggeris Tanah Melayu (AMDA) untuk
menghadapi ancaman komunis.
Mendapat bantuan British sekiranya Malaysia diserang.
Malaysia anggota blok sterling.
Konfrontasi Malaysia Indonesia
Menjaga kepentingan ekonomi.
Menggalakkan kemasukan modal dan membuka peluang pekerjaan.

Negara kita perlu menjalinkan hubungan baik dengan negara


luar.
PENSKORAN KBAT
Ulasan
Demi kepentingan tertentu, negara kita perlu menjalinkan
hubungan baik dengan negara luar
Penjelasan
Mengelakkan campur tangan kuasa besar dalam politik
Kuasa besar dunia berlumba-lumba menyebarkan ideologi politik
yang didokongnya. Contohnya, Amerika Syarikat berusaha
menyebarkan pengaruh ideologi kapitalis, manakala Soviet Union
pula berusaha menyebarkan ideologI komunis / sosialis. Dengan
hubungan baik itu, kuasa besar tersebut tidak berani untuk campuir
tangan dalam politik di negara. Kebimbangan menimbulkan
kemarahan pihak yang lain menyebabkan politik negara kita stabil.

[4 markah]
(c)

(i)

Kerjasama antara Malaysia dengan ASEAN untuk


merealisasikan hasrat tersebut .

Berusaha mengatasi pencerobohan Vietnam ke atas Kampuchea


agar wujud kestabilan politik di IndoChina.

Mengadakan mesyuarat bagi membentuk Kerajaan Demokratik


Campuran Kampuchea untuk mengelakkan campurtangan kuasa
besar dunia.

Kerana hendak menjalinkann hubungan perdagangan dua hala


dengan negara maju.
Contohnya Malaysia menjalin hubungan dagang dengan Britain dan
Amerika. Kedua-dua negara ini adalah pembeli utama sumber getah
dan bijih timah dari Malaysia. Dengan hubungan tersebut, kedua-dua
belah pihak memperoleh keuntungan
[6 markah]

Memutuskan ASEAN sebagai Zon Bebas Senjata Nuklear agar


ASEAN tidak terlibat dalam krisis perlumbaan senjata.
Tidak membenarkan kapal menggunakan pelabuhan negara untuk
mengangkut bahan nuklear.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

111

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN ANTARABANGSA

(a)

Faedah yang diperolehi Malaysia sebagai anggota Komanwel

Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa.


Malaysia menyertai pasukan pendamai PBB di Congo. Malaysia juga
mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia untuk membantu
negara itu mencapai kemerdekaan. Selain itu, Malaysia menghantar
pasukan pemerhati ke sempadan Iran Iraq, menghantar pasukan
pemerhati ke Kampuchea dan menghantar pasukan pengaman ke
Bosnia.

Dapat menganjurkan Mesyuarat CHOGM. Mesyuarat ini memberi


ruang untuk Malaysia membincangkan hal-hal untuk kepentingan
bersama.

Membangkitkan isu apartheid.


Malaysia dengan lantang menentang dasar aparteid yang diamalkan
oleh Afrika Selatan. Dasar ini menyalahgunakan hak asasi manusia
dengan membezakan manusia mengikut warna kulit.

Berjaya mengisytiharkan Deklerasi Langkawi. Dalam deklerasi


tersebut, anggota-anggota Komanwel bersepakat mengawal dan
mengatasi pencemaran.

Membangkitkan isu antartika.


Malaysia menyarankan agar benua Antartika menjadi warisan dunia.
Benua Antartika hendaklah dijadikan hak milik semua negara.

Berpeluang menyuarakan isu Apatheid. Malaysia menentang dasar


apartheid yang menyalahgunakan hak asasi manusia. Malaysia telah
memutuskan hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan demi untuk
menegakkan prinsip anti-apartheid.

Malaysia menjadi ahli Bank Dunia.


Malaysia bersama-sama membantu negara sedang membangun
dan membangunkan negara mereka.

Malaysia memerangi gejala penyalahgunaan dadah.


Malaysia mengusulkan supaya persidangan mengenai dadah
diadakan. Perdana Menteri Malaysia dipilih menjadi Yang Dipertua
persidangan antidadah.

Malaysia menyertai beberapa agensi di bawah PBB.


Contohnya Malaysia menyertai agensi Pertubuhan Makanan dan
Pertanian (FAO), Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) dan
Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa
Bersatu (UNESCO).

Malaysia mendesak PBB menyelesaikan isu Palestin.


Menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di K.
Lumpur.
[8 markah]

Dapat memelihara keamanan dan kedaulatan negara. Malaysia


mendapat bantuan pertahanan daripada negara Komanwel dalam
menyekat perjuangan Parti Komunis Malaya.

Dapat mengadakan kerjasama pertahanan dengan negara


komanwel.
Malaysia telah menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris
Tanah Melayu (AMDA). Malaysia juga membuat perjanjian
pertahanan dengan negara Australia dan New Zealand. Malaysia
dijanjikan bantuan ketenteraan sekiranya Malaysia diserang semasa
Konfrontasi dengan Indonesia.

Peranan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB).

(b)

Memperoleh faedah dari segi ekonomi. Eksport Malaysia ke negara


Komanwel dikenakan cukai yang rendah.

Menikmati faedah melalui Rancangan Colombo. Melalui rancangan


tersebut, Malaysia mendapat kemudahan teknikal dan biasiswa
dalam bidang pendidikan.

Mendapat hak menganjurkan Sukan Komanwel 1998.


[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

112

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(c)

SPM 2016

Sebab Malaysia mengutuk kezaliman rejim Israel

PENSKORAN KBAT
Israel mengamalkan dasar perluasan kuasa (Gambar 1)
Israel meluaskan negaranya dengan menguasai dan menjajah
wilayah Palestin. Negara Palestin menjadi semakin sempit. Suatu
masa nanti negara Palestin akan lenyap dalam peta dunia. Oleh itu
Malaysia mengutuk kezaliman Israel kerana hendak menyelamatkan
negara Palestin.

Israel memusnahkan tempat ibadat orang Islam (Gambar 2)


Israel menawan dan mengepung masjid al-Aqsa yang menjadi
tempat ibadat orang Islam. Israel menafikan hak dan kebebasan
beragama yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB).
Mereka menghalang orang Islam menjalankan ibadat di masjid
tersebut. Tindakan mereka boleh mengundang peperangan agama
seperti peristiwa Perang Salib yang berlakusuatu masa dahulu.

Israel melakukan keganasan (Gambar 3)


Israel mengebom Ghaza. Tindakan keganasan ini menyebabkan
berlakunya kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa.
Tindakan Israel juga menyebabkan perkembangan ekonomi di
Ghaza terjejas. Masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Bantuan
ekonomi dan kemanusiaan dari luar disekat oleh Israel. Malaysia
mengutuk tindakan Israel kerana memperjuangkan keamanan di
Ghaza.

Israel melakukan kezaliman ke atas kanak-kanak dan wanita


(Gambar 4)
Israel tidak mematuhi peraturan peperangan. Mereka menyerang
dena mengebom kawasan tempat tinggal dan kem pelarian. Hal ini
menyebabkan berlakunya kematian dalam kalangan wanita dan
kanak-kanak. Ramai juga di atara mereka mengalami kecacatan. Hal
ini menyebabkan mereka mengalami kecacatan seumur hidup.
Malaysia mengutuk kekejaman Israel yang tidak berperi
kemanusiaan.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

113

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016
[2 markah]

MALAYSIA DALAM HUBUNGAN SERANTAU (ASEAN)

(a)

Anggota ASEAN.

Malaysia
Thailand
Singapura
Indonesia
Filipina
Dan lain-lain
[2 markah]

(b)

Matlamat pembentukan ASEAN

Untuk mengekalkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara.


Untuk saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial dan
kebudayaan.
Untuk meningkatkan taraf hidup penduduk.
Untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pertanian,
perdagangan dan perindustrian.
Untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk latihan dan
penyelidikan
[2 markah]

(c)

(d)

Cara merealisasikan zon aman, bebas dan berkecuali (ZOPFAN)

Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi dan sosial.

Ekonomi
Negara ASEAN telah membentuk kerjasama dalam projek
perindustrian
Telah mengadakan kerjasama dalam projek baja UREA.
Telah mengadakan kerjasama Zon Perdagangan Bebas ASEAN
(AFTA).
Telah memperluaskan skop kerjasama ekonomi Perundingan
Ekonomi Asia Timur (EAEC)
Telah mewujudkan kerjasama ekonomi melalui konsep ASEAN + 3.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

Sosial
Telah mewujudkan kerjasama kebudayaan
Telah mengadakan festival kebudayaan.
Telah menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN.
Telah bertukar-tukar rancangan radio dan televisyen.
Telah mengadakan kerjasama pelancongan
Telah mengadakan Tahun Melawat ASEAN 1992.
Telah mengadakan kerjasama dalam pendidikan
Telah menyertai Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN
(SEAMEO).
Telah membina Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik
(RECSAM)
Telah mengadakan kerjasama dalam latihan dan penyelidikan
Telah mengadakan pertukaran tenaga pengajar
Telah mengadakan kerjasama dalam penganjuran sukan
Telah merapatkan hubungan melalui sukan
Telah menganjurkan Sukan SEA, Piala AXIATA dan Piala AFF
SUZUKI.
[2 markah]

PENSKORAN KBAT
Berusaha mengatasi pencerobohan Vietnam ke atas
Kampuchea
Berusaha mewujudkan kestabilan politik di IndoChina. Negara
anggota ASEAN mengadakan mesyuarat bagi membentuk Kerajaan
Demokratik Campuran Kampuchea untuk mengelakkan
campurtangan kuasa besar dunia.
Memutuskan ASEAN sebagai Zon Bebas Senjata Nuklear .
Tidak membenarkan kapal menggunakan pelabuhan negara ASEAN
untuk mengangkut bahan nuklear. Dengan itu, ASEAN tidak terlibat
dalam krisis perlumbaan senjata.

114

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

115

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

MALAYSIA DALAM HUBUNGAN SERANTAU (ASEAN)

(a)

Latar belakang penglibatan Malaysia dalam pertubuhan ASA,


MAPHILINDO dan ASEAN.

Latar Belakang Penglibatan Malaysia Dalam ASA


Malaysia diancam oleh komunis.
Parti Komunis Malaya (PKM) melancarkan gerakan gerila untuk
menjatuhkan kerajaan.
Komunis turut mengancam Thailand apabila PKM menggunakan
sempadan Malaysia Thailand sebagai pangkalan gerakan gerila.
Komunis mengancam Filipina melalui Hukbalahab.
Untuk membendung pengaruh komunis, Tunku Abdul Rahman
mencadangkan penubuhan ASA.
Latar Belakang Penglibatan Malaysia Dalam MAPHILINDO
Pertelingkahan timbul antara Malaysia dengan Filipina dan Indonesia
berhubung pembentukan Malaysia.
Indonesia dan Filipina menentang pembentukan Malaysia.
Presiden Soekarno menganggap pembentukan Malaysia sebagai
penjajahan bentuk baru.
Filipina menentang pembentukan Malaysia kerana mendakwa
Sabah masih menjadi hak milik mereka.
Malaysia berunding dengan Filipina dan Indonesia.
Latar Belakang Penglibatan Malaysia Dalam ASEAN
Walaupun ASA dan MAPHILINDO gagal, namun Malaysia terus
berusaha mengadakan kerjasama dengan negara jiran.
Matlamat Malaysia tercapai apabila termeterainya Deklerasi
Bangkok pada 8 Ogos 1967 dan ASEAN ditubuhkan.
Keanggotaan awal ASEAN ialah Malaysia, Indonesia, Thailand,
Filipina dan Singapura. Selepas itu, ASEAN turut disertai Vietnam,
Myanmar, Brunei, Laos dan Kampuchea.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

(b)

Kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial yang dijalankan


oleh negara anggota ASEAN yang lain.

Lihat di atas
[6 markah]

(c)

(i)

Sebab Malaysia sangat mementingkan kerjasama serantau

(ii)

PENSKORAN KBAT
Menjamin kestabilan politik di rantau Asia Tenggara
Kuasa besar dunia berusaha meluaskan pengaruh mereka di Asia
Tenggara. Mereka hendak menyebarkan pengaruh melalui
penyebaran ideology masing-masing. Kerjasama dalam kalangan
negara serantau menjadi penghalang kepada negara besar mencari
peluang untuk campur tangan dalam politik di Asia Tenggara.
Mengukuhkan ekonomi rantau Asia Tenggara
Negara ASEAN hendak mewujudkan kesatuan ekonomi negaranegara Asia Tenggara agar dapat menjalin hubungan perdagangan
dengan kuasa Barat. Contohnya kerjasama ekonomi EAEC dan
ASEAN +3. Dengan kesatuan itu, negara ASEAN boleh bersaing
dalam ekonomi global
[4 markah]
Peranan Malaysia mengeratkan lagi hubungan dalam kalangan
negara anggota ASEAN
PENSKORAN KBAT
Malaysia bersama-sama mengisytiharkan negara ASEAN
sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN).
Dalam mewujudkan keamanan di Asia Tenggara, Malaysia
membantu menyelesaikan krisis pencerobohan Vietnam ke atas
Kampuchea, krisis politik Selatan Thai, di Selatan Filipina dan di
Acheh, masalah pelarian Vietnam serta pelaksanaan demokrasi di
Myanmar. Hal ini dapat mengelakkan campur tangan kuasa besar
dalam hal ehwal politik di Asia Tenggara.
[4 markah]

116

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

CABARAN MASA DEPAN

(a)

Kepentingan ICT kepada masyarakat dunia

(b)

(d)

Masyarakat yang tidak menguasai kemudahan teknologi maklumat


dan komunikasi (ICT) akan menjadi masyarakat yang ketinggalan.

Kesan ICT kepada Malaysia.

(c)

PENSKORAN KBAT
Mempercepatkan penyampaian maklumat
Komunikasi boleh dilakukan tanpa mengira sempadan. Komunikasi
dengan dunia luar dapat dijalankan dengan cepat. Contohnya
peristiwa yang berlaku di luar negara dapat diakses dalam sekelip
mata. Hal ini akan melahirkan k-masyarakat (masyarakat
bermaklumat). Masyarakat yang bermaklumat akan
mempercepatkan proses pembangunan ekonomi negara.
[2 markah]

PENSKORAN KBAT
Melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan (k-masyarakat).
Masyarakat Malaysia dapat meneroka maklumat baru melalui
kemudahan ICT. Maklumat dapat dikuasai dengan cepat. Hal ini
dapat mempercepatkan kewujudan k-ekonomi.
[2 markah]

Kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) umpama


sebilah pisau yang tajam.

Tetapi, sekiranya ICT digunakan secara tidak berhemah, ia akan


mendatangkan musibah kepada diri, bangsa dan negara.
Contohnya penyebaran berita palsu dalam media social akan
membawa perpecahan dalam masyarakat dan memusnahkan
negara.
[3 markah]

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Masyarakat yang tidak menguasai kemudahan teknologi
maklumat dan komunikasi (ICT) akan menjadi masyarakat yang
ketinggalan.
Penjelasan
Mereka ketinggalan dalam mendapatkan maklumat terkini.
Mereka tidak tahu apa yang berlaku di sekeliling merekaContohnya,
mereka tidak mengetahui peluang ekonomi yang muncul di arena
antarabangsa menyebabkan mereka bukan sahaja tidak dapat
menjana pendapatan sendiri, tetapi juga tidak membantu
meningkatkan perkembangan ekonomi negara.
[3 markah]

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) umpama
sebilah pisau yang tajam.
Penjelasan
Sekiranya kemudahan ICT digunakan dengan baik, ia akan
mendatangkan manfaat kepada diri, bangsa dan negara.
Contohnya Kemudahan ICT boleh digunakan untuk membuat
penyelidikan. Penyelidikan yang baik akan menghasilkan manfaat
kea rah penciptaan teknologi baru.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

117

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

CABARAN MASA DEPAN

(a)

Cabaran globalisasi

(b)

Malaysia terpaksa menerima hakikat bahawa dunia tanpa


sempadan.
Segala aspek ekonomi dan sosial menyeberangi sempadan dalam
masa yang begitu singkat.
Proses komunikasi manusia antara sebuah negara dengan sebuah
negara lain berlaku dengan pantas.
Keadaan ini berlaku kerana kemajuan dalam bidang teknologi
maklumat dan komunikasi.
Malaysia terpaksa mengakui kepentingan ICT.
Kita terpaksa akur dengan nilai baru bahawa pengukuran kekayaan
sesebuah negara adalah berdasarkan teknologi dan industri yang
berasaskan ilmu pengetahuan.
Kita perlu sedar bahawa modal intelek dan pekerja berpengetahuan
menjadi sumber paling berharga bagi sesebuah negara.
Kita perlu bersedia mewujudkan K-masyarakat.
[6 markah]

Persediaan menyahut arus globalisasi.

Malaysia menyediakan frasarana ICT.


Langkah ini bertujuan merebut peluang dan faedah yang dihasilkan
oleh ICT.

Malaysia mempromosikan penggunaan ICT


Melancarkan projek Koridor Raya Mulitimedia (MSC).
Koridor Raya Multimedia telah memulakan e-pendidikan, pemasaran
tanpa sempadan, e-dagang dan penyiaran digital

SPM 2016

Kerajaan menyediakan peruntukan kepada penyelidikan dan


pembangunan penciptaan baru dan pendaftaran paten.
Kerajaan menggalakkan rakyat menggunakan penemuan baru.

Kerajaan menubuhkan sekolah wawasan .


Untuk meningkatkan daya saing.

Kerajaan menubuhkan Sekolah Bestari .


Dilengkapkan dengan frasarana teknologi maklumat.

Kurikulum diubahsuai dan dibentuk semula.


Untuk melahirkan pelajar yang kreatif, kritis dan analitis.
[4 markah]

(c)

(i)

Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

Mempercepatkan penyampaian maklumat


Komunikasi boleh dilakukan tanpa mengira sempadan. Komunikasi
dengan dunia luar dapat dijalankan dengan cepat. Contohnya
peristiwa yang berlaku di luar negara dapat diakses dalam sekelip
mata. Hal ini akan melahirkan k-masyarakat (masyarakat
bermaklumat). Masyarakat yang bermaklumat akan
mempercepatkan proses pembangunan ekonomi negara.

Mewujudkan k-ekonomi
Urusniaga dapat dijalankan secara atas talian. Perniagaan atas
talian mengurangkan kos operasi kerana tidakj memerlu premis
perniagaan dan pekerja tambahan. Urus niaga berjalan dengan
pantas kerana tiada had masa berniaga. Perniagaan sedemikian
akan member pulangan pendapatan yang baik kepada masyarakat
dan negara.
[6 markah]

Kerajaan memperuntukkan RM 5.2 bilion untuk melaksanakan


projek berasaskan ICT
RM 1 bilion daripada peruntukan itu diagihkan untuk program luar
bandar.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

118

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(ii)

SPM 2016

Cara menangani penyalahgunaan teknologi maklumat dan


komunikasi (ICT)
PENSKORAN KBAT
Mengadakan kempen kesedaran

Masyarakat diberi kesedaran tentang penggunaan ICT secara


berhemah. Di dalam kempen tersebut, masyarakat diberi
pendedahan bagaimana menggunakan kemudahan ICT dengan
bermanfaat. Contohnya mengajar masyarakat tentang peluangpeluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan melalui kemudahan ICT.
Remaja diberi bimbingan tentang penggunaan ICT secara berhemah
Dengan kempen ini masyarakat tidaklah menghabiskan masa
dengan penggunaan ICT secara tidak berfaedah.

Menggubal undang-undang mengawal penyalahgunaan ICT.


Kerajaan menguatkuasakan undang-undang ICT secara tegas. Unit
pemantau ditubuhkan untuk mengawal penggunaan ICT. Undangundang yang tegas dapat menghindari penyebaran berita palsu dan
fitnah melalui media social.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

119

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

CABARAN MASA DEPAN

(a)

Kemudahan yang disediakan dalam Koridor Raya Multimedia

(ii)

Kemudahan komputer
Alat komunikasi mudah alih
Penyiaran digital
Sistemmkomunikasi satelit

[2 markah]
(b)

K-masyarakat ialah masyarakat yang berilmu pengetahuan.


K-masyarakat merujuk kepada masyarakat yang sentiasa berusaha
memperkayakan diri dengan pengetahuan.
K-masyarakat juga merupakan masyarakat yang berpegang kepada
prinsip pembelajaran sepanjang hayat.
[1 markah]

Sebab kerajaan mewujudkan Koridor Raya Multimedia (MSC)

PENSKORAN KBAT
Untuk memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat.
Koridor Raya Multimedia dapat memulakan e-pendidikan,
pemasaran tanpa sempadan, e-dagang dan penyiaran digital.
Dengan itu, kita dapat menggalakkan penggunaan ICT secara positif
dalam kalangan masyarajkat.
Untuk memastikan k-ekonomi berjalan lancar.
Koridor Raya Multimedia dapat membangunkan ekonomi negara.
Dengannya, masyarakat yang bermaklumat dapat dilahirkan. Oleh
itu, perniagaan berasaskan ICT dapat dilaksanakan dengan jayanya.
[2 markah]

(c)

Maksud k-masyarakat (knowledge based society)

(i)

Maksud k-ekonomi (knowledge based economy)

K-ekonomi ialah ekonomi yang berlandaskan pengetahuan.


K-ekonomi merujuk kepada keupayaan seseorang menggunakan
ilmu pengetahuan bagi mencipta satu nilai baru yang dapat
membawa kemajuan.
[1 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

(d)

Peranan Koridor Raya Multimedia (MSC) membantu mempercepatkan


mewujudkan k-ekonomi (knowledge based economy)

PENSKORAN KBAT
Dengan membangunkan Koridor Raya Multimedia, kita dapat
melahirkan k-masyarakat (masyarakat berpengetahuan) .
Masyarakat berpengetahuan membolehkan kita menjadikan
Malaysia sebagai hub pendidikan dunia. Dengan membangunkan
Koridor Raya Multimedia, kita dapat menggalakkan pelaburan luar
dalam bidang pendidikan.
Dengan membangunkan Koridor Raya Multimedia, kita dapat
meningkatkan kemudahan ICT untuk menjalankan urus niaga.
Kita dapat menjalankan perniagaan atas talian. Pengusaha kita
dapat menembusi pasaran dunia. Proses pembangunan ekonomi
menjadi lebih pesat.
[2 markah]

120

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

(e)

SPM 2016

K-Masyarakat memainkan peranan penting ke arah memajukan


negara dalam era globalisasi.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
K-Masyarakat memainkan peranan penting ke arah memajukan
negara dalam era globalisasi
Penjelasan
K-masyarakat dapat meningkatkan keupayaan seseorang untuk
menjadi tenaga mahir dalam pelbagai bidang
K-masyarakat dapat melahirkan masyarakat bijaksana. Masyarakat
demikian boleh berperanan ke arah memupuk perpaduan rakyat.
K-masyarakat boleh meningkatkan daya saing.
Masyarakat demikian memiliki daya kreativiti yang tinggi. Mereka
sanggup bersaing untuk menjana kemajuan ekonomi dengan lebih
cekap.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

121

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2016

CABARAN MASA DEPAN

(a)

(ii)

Sebab kerajaan mewujudkan Koridor Raya Multimedia (MSC)

Lihat di atas
[6 markah]

(b)

Hubungkait antara k-ekonomi (knowledge based economy) dengan


k-masyarakat (knowledge based society.)

PENSKORAN KBAT
K-ekonomi meningkatkan pengeluaran dan perkhidmatan.
Peningkatan tersebut akan mewujudkan industri berasaskan ilmu
pengetahuan kerana k-ekonomi menghasilkan modal intelek.
K-ekonomi dapat menjana keuntungan dan kemajuan perniagaan,
di samping membuka peluang pekerjaan melalui perkongsian pintar.
[4 markah]

(c)

(i)

Peranan K-Masyarakat dalam memajukan negara


PENSKORAN KBAT
Ulasan
K-Masyarakat memainkan peranan penting ke arah memajukan
negara dalam era globalisasi
Penjelasan
K-masyarakat dapat meningkatkan keupayaan seseorang untuk
menjadi tenaga mahir dalam pelbagai bidang
K-masyarakat dapat melahirkan masyarakat bijaksana. Masyarakat
demikian boleh berperanan ke arah memupuk perpaduan rakyat.
K-masyarakat boleh meningkatkan daya saing.
Masyarakat demikian memiliki daya kreativiti yang tinggi. Mereka
sanggup bersaing untuk menjana kemajuan ekonomi dengan lebih
cekap.
[4 markah]

Peranan Koridor Raya Multimedia (MSC) membantu


mewujudkan k-ekonomi (knowledge based economy)

Lihat di atas
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016

122