Anda di halaman 1dari 6

TUGAS MATEMATIKA KELAS X ( TRIGONOMETRI )

NAMA / KELAS

NO
1

SOAL
0

tan (45 ) + sin 120 + cos 225


cos 300 =
1
1
A.
+ 2 2
2
1
2

B.

1
2

D.

1
1

2
cos2
3
4

A.
B.

2
1
2

1
2
1
2

sin2

=
4

1
4

3
4

+ 8 sin

A.
B.
C.
D.
E.

10
5
3
2
1

sin 270o cos135o tan 135o


=
sin 150o cos 225o
A.
B.
C.
D.
E.

tan 210 sin 240 + tan 240 cos 210


sin 330 cos 120

cos

1
4

4
4
3

C.
D.
E.

1
2

C.
E.

PENYELESAIAN

2
1
2
1
1
2 2
2

Jika 0 < a < 90 dan tan a0 =


maka sin a0 =
A.
B.

5
6
25
36

5
11

1
6
5
36
1
36

C.
D.
E.
6

1
2

(D)

Jika tan x =
+

1
2

A.
B.
C.
D.
E.

1
2

, maka 2 sin x + sin (x

) + cos ( x) =
1
2

1
2
5

0
1
5 5

Segi empat ABCD siku-siku di A dan


di C, ABD = DBC = . Jika AD
= p, maka BC =
A.
p cos cos
B.
p sin cos
cos D
C.
p
sin
D.
E.

1
3

(E)

11

Jika cos = 2 3 dan sudut


terletak pada kuadran II, maka sin (x
1
+ 2 )+ tan (180 +) + cos ( x)
=
3
(A)
1 3
9
(B)
(C)

11

sin
P
sin
sin
p
cos A

Dari gambar di samping, segi tiga


ABC siku-siku di C, panjang AB = 25
cm dan AD = 16 cm. Maka tan A
adalah

A.
B.
C.
D.
E.
10

1
4
2
4
3
4
5
4
7
4

Bila x memenuhi (2sin x 1 ) (sin


x + 2 ) = 0 dan

<x<

maka cos x adalah


A.
B.
C.
D.
E.
11

B.
C.
D.
E.

13

1
2

1
2

1
2

3
1
2

Jika 0 < x < dan x memenuhi


persamaan tan2 x tan x 6 = 0
maka himpunan nilai sin x adalah
A.

12

1
2

3
10
3
10

1
10
1
10

3
10

10 , 5

10 , 5

10 , 5
1

10 , 5
2

10 , 5

5
5
5
5

<x<
dan x
2
2
memenuhi persamaan 6 sin2 x sin
x 1 = 0 , maka cos x =
1
2
3 dan 3 2
2
A.
1
2
2 3 dan 3 2
B.
1
2
3 dan 3 2
2
C.
1
2
3 2 dan 3 3
D.
1
2
2 dan 3
3
E.

Jika

Himpunan penyelesaian persamaan

2 cos (2x +

5
6

) = 3 dengan 0 x

adalah

14

A. {

1
4

B. {

1
2

2
3

C. {

1
3

1
6

D. {

5
6

1
3

E. {

1
3

1
4

Pada segitiga ABC berlaku sin


+ C) = . . . .
1
A. cos 2 A
B.
C.
D.
E.

15

1
6

1
2

(B

sin 2 B
tan (B + C)
cos 2A
sin 2A

Gambar garafik fungsi dibawah ini


adalah
4
1800

-4
A.
B.
C.
D.
E.

y
y
y
y
y

360
0

=
=
=
=
=

sin 4x
4 sin x
1
sin x
4
sin x + 4
sin x 4

16
4

-4
A.
B.
C.
D.

y
y
y
y

900

= 4sin 2x
= 4 sin x
1
= 4 sin2x
= sin 2x + 4

180
0

E. y = sin x 4

17

Nilai maksimum dari grafik fungsi


y = -5 cos2x + 5 adalah.
A. 10
B. -5
C. 0
D. 5
E. 10

18

Jika cot A =
A.
B.
C.
D.
E.

1
2

maka

= ..

-5
-3,5
4
5
8

19
Bentuk sederhana dari

sin2 A + cos2 A = 1,
1 + cot

adalah..
A.
B.
C.
D.
E.

20

sin A
sin3 A
sin2A
sin A
Sin5 A

adalah
A.
B.
C.
D.

2sin A
2cos A
2sin2 A
2cosec A

A = cosec2 A

tan2 A + 1 = sec2 A

Bentuk sederhana dari

E. 2 sec A

Anda mungkin juga menyukai