Anda di halaman 1dari 3

LAYAK MOHON

Pendapatan isi rumah RM1170


Perkapita RM250

PENTING: Pemohon
lama WAJIB isi borang
dan SERTAKAN
dokumen yang
diperlukan untuk
semakkan kelayakkan.

SENARAI SEMAK
Salinan Surat Beranak Anak
Salinan Kad Pengenalan Bapa
Salinan Kad Pengenalan Ibu
Salinan Surat Hak Penjagaan (jika dijaga selain dari ibu bapa)
Salinan Buku Bank (Tabung Haji sahaja)
Salinan Slip Gaji Isi Rumah ( bapa dan ibu)
Salinan Pengesahan Pendapatan (jika tiada slip gaji)
TARIKH AKHIR HANTAR BORANG 26 OKTOBER 2016

LAYAK MOHON
Pendapatan isi rumah RM1170
Perkapita RM250

PENTING: Pemohon
lama WAJIB isi borang
dan SERTAKAN
dokumen yang
diperlukan untuk
semakkan kelayakkan.

SENARAI SEMAK
Salinan Surat Beranak Anak
Salinan Kad Pengenalan Bapa
Salinan Kad Pengenalan Ibu
Salinan Surat Hak Penjagaan (jika dijaga selain dari ibu bapa)
Salinan Buku Bank (Tabung Haji sahaja)
Salinan Slip Gaji Isi Rumah ( bapa dan ibu)
Salinan Pengesahan Pendapatan (jika tiada slip gaji)
TARIKH AKHIR HANTAR BORANG 26 OKTOBER 2016

LAYAK MOHON
Pendapatan isi rumah RM1170
Perkapita RM250

PENTING: Pemohon
lama WAJIB isi borang
dan SERTAKAN
dokumen yang
diperlukan untuk
semakkan kelayakkan.

SENARAI SEMAK
Salinan Surat Beranak Anak
Salinan Kad Pengenalan Bapa
Salinan Kad Pengenalan Ibu
Salinan Surat Hak Penjagaan (jika dijaga selain dari ibu bapa)
Salinan Buku Bank (Tabung Haji sahaja)
Salinan Slip Gaji Isi Rumah ( bapa dan ibu)
Salinan Pengesahan Pendapatan (jika tiada slip gaji)
TARIKH AKHIR HANTAR BORANG 26 OKTOBER 2016

LAYAK MOHON
Pendapatan isi rumah RM1170
Perkapita RM250

PENTING: Pemohon
lama WAJIB isi borang
dan SERTAKAN
dokumen yang
diperlukan untuk
semakkan kelayakkan.

SENARAI SEMAK
Salinan Surat Beranak Anak
Salinan Kad Pengenalan Bapa
Salinan Kad Pengenalan Ibu
Salinan Surat Hak Penjagaan (jika dijaga selain dari ibu bapa)
Salinan Buku Bank (Tabung Haji sahaja)
Salinan Slip Gaji Isi Rumah ( bapa dan ibu)
Salinan Pengesahan Pendapatan (jika tiada slip gaji)
TARIKH AKHIR HANTAR BORANG 26 OKTOBER 2016